“Khát” nhân lực du lịch tại miền Trung
(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tốc độ tăng trưởng khách hằng năm hơn 10% cùng sự cạnh tranh từ các thị trường lân cận, du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng đang đối diện với nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực trong ngành du lịch.
eef2x14f26x11603x11695x171abxf032x147e7x12442x15e57xX7x17c65x13746x164b4x11148x13a4fx16616xX5x1110fxXax1156bx14ab4x157e0xX1x16276xXex1695fxX3x1474bxX1x1212fxX1axX3xX5x108e1xX4xX3x1091dx168fbxX3xX5x13608xX4xX1xX3xXex178e0xXdxX3xf482xXdx10dabxX1axX3xXcx159c1xX24xX1ax16222xX0x13446xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14201xX10xX6xX23xXaxX12x16565xf5d2xXdxX3xXex12fc5xX4xX3x15035x11832xX3xXex10f79xX1axX38xX3xXexX35x1711cx13a20xX1axX38xX3x10be4xX1xX16xX4xX1xX3xX1x12759xX1axX38xX3xX1axX5bxX2fxX3xX1xf64dxX1axX3xX2x14e7cx14b61xX3xX4x1557axX1axX38xX3xX7xX20xX3xX4xX2cxX1axX1xX3xXexX35xX6xX1axX1xX3xXex13184xX3xX4xX16xX4xX3xXexX1xX27xX3xXexX35xX61x170d1xX1axX38xX3xX5xX1cxX1axX3xX4x11261xX1axfff0xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3x11bb2xX24x1471cxX1axX38xX3xf750xX6xX2fxXa9xX3xf8f7x10bb2xX3xXb9x15634xX1axX38xX3xX57xX6xX1axX38xX3xX57xX54xXdxX3xX23xXdx17391xX1axX3x17208xX50xXdxX3xX1axX38xX24x171ddxX3xX4xX76xX3xXexX1xXdx15d06xX24xX3xX1x154bbxXexX3xX1axX38xX24xf5e5xX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xXexX35x10f04xX1axX38xX3xX1axX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1x10fa2xX0xX3axXbxX12xX0xX23xXdxXd4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax17b8cxXfbxX35xX23x11821xX10xX4xXexXdxXfbxX1axX2xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c3exXfbxX23xXdbxXaxX12xX0xXdxX12xX0xXdxX2fxX38xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXd4xX10cx11ba3xX6xXfbxXexX1xX6xX1axX1xX1xXfbxX6xX10cxXd4xX1axX3axX1axX10xf1b1xX7xX3axX2x16a04x11017x16280xX3ax130eex15713xX23xX167xX2xX167xX2xX163xX7axX7axXexf6f3xX165xX167xX7axX164xX165xX172xX5xX2xX10cx1269dxXbxX38xXaxX3xX3axX12xXb9xX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXcxX35xX24xX1axX38xX3xX57xX6xX1axX38xX3xXexX1xXdxXe3xX24xX3xX1xXe7xXexX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX4xX1x11361xXexX3xX5xX61x13382xX1axX38xX3xX4xX6xXfbxX10cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXfbxX23xXdbxXaxX12xX121xX62xX3xX4fxX49xXa9xXcxXcx179a2x17712x16b38xX3xXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxX3xX4xX1xXfbxX3xX14exXdxXe3xXexXa9xX3xX23xX20xX3xX66xXdxXe3xX1axX3xX57xXe3xX1axX3xX1axX5bxX2fxX3xX165xX7axX165xX7axX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxX3xX7x1383fxX3xX4x1321bxX1axX3xX66xX1xXfbxXb5xX1axX38xX3xX165xX7axX3xX1axX38xX1x14195xX1axX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX3xXexX35xX20xX4xX3xXexXdxXe3xXbxX3xXd4xXbfxX3xX167xX7axX3xX1axX38xX1xX239xX1axX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX3xX38xXdxX16xX1axX3xXexXdxXe3xXbxX10cxX3xXcxX35xXfbxX1axX38xX3xX66xX1xXdxX3xX57x13719xXa9xX3xX66xX1xXb5xX3xX1axX5bxX1axX38xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xX57xXe3xX1axX3xX1axX5bxX2fxX3xX165xX7axX165xX7axX3xX4xX1x129e3xX3xX66xX1xXfbxXb5xX1axX38xX3xX2xX7axX3xX1axX38xX1xX239xX1axX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX10cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXfbxX23xXdbxXaxX12xef87xX27axX3xXexX1x1407bxX3xX1axX27axXdxXa9xX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX4x17345xX6xX3xXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxX3xX1xXdxXd1xX1axX3xXd4x10c26xX1axX3xX4x115d5xX1axX3xX1xX2cxX1axX3xX4xX1xXe3xX3xXd4xX31xX3xX7xX54xX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xXd4xXbfxX3xX4xX1xX1bcxXexX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xXa9xX3xXexX1xXdxXe3xX24xX3xXd4xX31xX3xX4xX1xX24xXdbx176abxX1axX3xX2fx16119xX1axXa9xX3xXexX35xX239xX1axX1xX3xX57xX58xX3x1124bxX24xXb5xX1axX3xX5x125d7xXa9xX3xXexX6xXdbxX3xX1axX38xX1xX31xX3xX1axX33bxX1axX3xX4xX1xX61xX6xX3xX57xX16xXbxX3x16901xX1axX38xX3xX57xX61xX1c1xX4xX3xXdbxX33bxX24xX3xX4xX229xX24xXa9xX3xX1axX1xX1bcxXexX3xX5xXbfxX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX3xX34cxX24xXb5xX1axX3xX5xX352xX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xX4xX16xX4xX3xX23xXfbxX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXd1xXbxX3xX5xX50xX1axX10cxX3xX2cdxX16xX4xX3xXexX35xX61xX9exX1axX38xX3xX4xX27axX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xX4xX1xX24xXdbxX33bxX1axX3xX1axX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX1axX1xX61xX1axX38xX3xXd4xX304xX1axX3xX4xX1xX61xX6xX3xX57xX16xXbxX3xX36bxX1axX38xX3xX57xX61xX1c1xX4xX3xX1axX1xX24xX3xX4xX229xX24xX3xX4xX33fxX1axX38xX3xXd4xXdxXd1xX4xX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xXexX1xX20xX4xX3xXexXe3xXa9xX3xX4xX1xX61xX6xX3xX38x17ca2xX1axX3xX66xXe3xXexX3xX57xX61xX1c1xX4xX3xX1axX1xX24xX3xX4xX229xX24xX3xX23xXfbxX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXd1xXbxX3xXd4xXbfxX3xX57xX229xX24xX3xX35xX6xX3xX4xX2f1xX6xX3xX1axX1xXbfxX3xXexX35xX61xX9exX1axX38xX10cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXfbxX23xXdbxXaxX12xXcxX2cxXdxX3xXcx13aebxX3xX49xX58xXdxX3x12638xX1axX3x115fexXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxf7d9xXa9xX3xX1xX229xX24xX3xX1axX1xX61xX3xX4xX16xX4xX3xX4xX33fxX1axX38xX3xXexXdbxX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xXa9xX3xX4xX76xX3xX7xX62xX3xX5xX61xX24xX3xXexX35x10292xXa9xX3xX5xf05axX3xX1xXbfxX1axX1xXa9xX3xX5xX4b3xX4xX3xX1axXbfxXfbxX3xX4x1707axX1axX38xX3xX62xX3xXexX239xX1axX1xX3xXexX35xX2cxX1axX38xX3xXexX35xX10xXfbxX3xX14exXb5xX1axX38xX3xXexX24xXdbxX2d2xX1axX3xX23xXe7xX1axX38xX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX7xX20xX3xXexX1xX61xX9exX1axX38xX3x10109xX24xXdbxX33bxX1axX10cxX3xX2cdxX16xX4xX3xX57xX76xX1axX3xXd4xX27xX3xXexX24xXdbxX2d2xX1axX3xX23xXe7xX1axX38xX3xXexX1xX239xX3xX5xX4b3xX4xX3xX1axXbfxXfbxX3xX4xX4c8xX1axX38xX3xX62xX3xXexX239xX1axX1xX3xXexX35xX2cxX1axX38xX3xX13xX66xX1xX16xXexX18xX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX7xX20xX3xX4xX1xX1bcxXexX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xX4xX6xXfbxX10cxX3xXb9xX1xXdxX31xX24xX3xX57xX76xX1axX3xXd4xX27xX3xX4xX1xX1bcxXbxX3xX1axX1xXa7xX1axX3xXexX24xXdbxX2d2xX1axX3xX23xXe7xX1axX38xX3xX4xXb5xX3xX1axX1xX4b7xX1axX38xX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX3xX4xX1xX61xX6xX3xX4xX27axX3xX66xXdxX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXd1xX2fxX3xXd4xXbfxX3xX7xXc2xX1axX3xX7xXbfxX1axX38xX3xX14ex16550xX3xX66xXdxX1axX1xX3xXbxX1x10d10xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xX5xX2cxXdxX3xX1axX1xX61xX1axX38xX3xXd4xX304xX1axX3xX66xX1xX33fxX1axX38xX3xXexX239xX2fxX3xX57xX2f1xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX3xX57xX16xXbxX3xX36bxX1axX38xX3xXdbxX33bxX24xX3xX4xX229xX24xX10cxX3x17a5exX58xXexX3xX7xX54xX3xX57xX76xX1axX3xXd4xX27xX3xX66xX1xX16xX4xX3xXexX1xX239xX3xX57xX6xX1axX38xX3xX13xX57xX6xX24xX3xX57xX229xX24xX18xX3xXd4xX50xXdxX3xXd4xXdxXd1xX4xX3xX1axX38xX61xX9exXdxX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX3xX13xX1axX1xXb5xXdbxX3xXd4xXdxXd1xX4xX18xX3xX23xXfbxX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX3xX57x15e65xX3xX4xX27axX3xX66xXdxX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXd1xX2fxXa9xX3xX4xX27axX3xX4xX1xX24xXdbxX33bxX1axX3xX2fxX33fxX1axXa9xX3xX57xX61xX1c1xX4xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xX5xX2cxXdxX3xX14exXbfxXdxX3xX14exXb5xX1axX3xX5xX24xX33fxX1axX3xX57xX61xX1c1xX4xX3xX4xX16xX4xX3xX4xX33fxX1axX38xX3xXexXdbxX3xX4xX2cxX1axX1xX3xXexX35xX6xX1axX1xXa9xX3xX13xX7xX5bxX1axX18xX3xXd4xX50xXdxX3xX2fxX36bxX4xX3xX5xX61xX76xX1axX38xXa9xX3xX61xX24xX3xX57xX655xXdxX3xX1xX1bcxXbxX3xX23xX304xX1axX10cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXfbxX23xXdbxXaxX12xXcxX2cxXdxX3xXbexXbfxX3xXb9xXc2xX1axX38xXa9xX3xXexX239xX1axX1xX3xX1xX239xX1axX1xX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX4xX4c8xX1axX38xX3xX57xX6xX1axX38xX3xX35xX76xXdxX3xXd4xXbfxXfbxX3xXexX239xX1axX1xX3xXexX35xX2cxX1axX38xX3xX66xX1xX6xX1axX3xX1xXdxXe3xX2fxX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX4xX1xX1bcxXexX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xX4xX6xXfbxX10cxX3xXcxX1xX10xXfbxX3xX121xX62xX3xX1e7xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xXbexXbfxX3xXb9xXc2xX1axX38xXa9xX3xX1xXdxXd1xX1axX3xX1axX6xXdbxX3xX4xX16xX4xX3xXexX35xX61xX9exX1axX38xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xXd4xX31xX3xX1axX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xXexX2cxXdxX3xXbexXbfxX3xXb9xXc2xX1axX38xX3xX4xX1xX29dxX4xX24xX1axX38xX3xX4xX1bcxXbxX3xX2fx17236xXdxX3xX1axX5bxX2fxX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexX50xXdxX3xX2xX10cxX7axX7axX7axX3xX1axX38xX61xX9exXdxXa9xX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xX66xX1xXdxX3xX57xX27axX3xXexX1xX10xXfbxX3xX57xX27xX1axX1xX3xX1xX61xX50xX1axX38xX3xX57xXe3xX1axX3xX1axX5bxX2fxX3xX165xX7axX165xX7axX3xXbexXbfxX3xXb9xXc2xX1axX38xX3xX4xX27axX3xX66xX1xXfbxXb5xX1axX38xX3xX1xX76xX1axX3xX165xX7axX10cxX7axX7axX7axX3xXbxX1xX308xX1axX38xX3xX66xX1xX16xX4xX1xX3xX7xX2cxX1axX3xX167xX3x164d1xX3x17616xX3xX7xX6xXfbxXa9xX3xX61xX50xX4xX3xXexX5b5xX1axX1xX3xX4xX229xX1axX3xXexX1xX33bxX2fxX3xX167xX7axX10cxX7axX7axX7axX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX10cxX3xXbexXdxX31xX24xX3xX1axXbfxXdbxX3xX23xX304xX1axX3xX57xXe3xX1axX3xX1xXdxXd1xX1axX3xXexX35xX2cxX1axX38xX3xX66xX1xX6xX1axX3xX1xXdxXe3xX2fxX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xXa9xX3xX4xX229xX24xX3xXd4xX61xX1c1xXexX3xX4fdxX6xX3xX34cxX24xX16xX3xX2fxX36bxX4xX3xX7xXfbxX3xXd4xX50xXdxX3xX4xX24xX1axX38xX3xXexX2cxXfbxX3xX35xX6xX3xX2fxX36bxX4xX3xX5xX61xX76xX1axX38xX3xXb5xXfbxX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xX1axX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xXa9xX3xX38xX1cxXdbxX3xX7xX36bxX4xX3xff82xXbxX3xX5xX33bxX1axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX5b5xX3xX1xXfbxX2cxXexX3xX57xX58xX1axX38xX3xX4xX2f1xX6xX3xX4xX16xX4xX3xX23xXfbxX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXd1xXbxX3xX5xX4b7xX3xX1xXbfxX1axX1xX3xXd4xXbfxX3xXb5xX1axX1xX3xX1xX61xX62xX1axX38xX3xX57xXe3xX1axX3xXexX1cxX2fxX3xX5xX352xX3xX4xX2f1xX6xX3xX57xX58xXdxX3xX1axX38xX4c8xX3xX1axX1xX1cxX1axX3xXd4xXdxX33bxX1axX3xX57xX6xX1axX38xX3xX4xX33fxX1axX38xX3xXexX16xX4xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX16xX4xX3xX57xX76xX1axX3xXd4xX27xX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xX66xX1xX24xX3xXd4xX20xX4xX10cxX3xXcxX35xXfbxX1axX38xX3xXexX1xX9exXdxX3xX38xXdxX6xX1axX3xX57xXe3xX1axXa9xX3xX1axX1xXdxX31xX24xX3xX23xX20xX3xX16xX1axX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX5xX50xX1axX3xX62xX3xXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxXa9xX3xXbexXbfxX3xXb9xXc2xX1axX38xX3xX57xXdxX3xXd4xXbfxXfbxX3xX1xXfbxX2cxXexX3xX57xX58xX1axX38xX3xXexX1xX239xXexX239xX1axX1xX3xXexX35xX2cxX1axX38xX3xXexX1xXdxXe3xX24xX3xX1xXe7xXexX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xX1axX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX7xX226xX3xX38xX6xXdbxX3xX38xX420xXexX3xX1xX76xX1axX10cxX3x10c56xXdxX4b7xX6xX3xX4xX16xX4xX3xX23xXfbxX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXd1xXbxX3xX14exX1cxXdbxX3xX38xXdxX9exX3xX66xX1xX33fxX1axX38xX3xX4xX1xX29dxX3xX4xX2cxX1axX1xX3xXexX35xX6xX1axX1xX3xXd4xX31xX4xX1xX1bcxXexX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xX23xX27xX4xX1xX3xXd4xXe7xX3xX2fxXbfxX3xX4xX308xX1axX3xX4xX2cxX1axX1xX3xXexX35xX6xX1axX1xX3xX4xXb5xX3xX4xX1xX1bcxXexX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX10cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXfbxX23xXdbxXaxX12xXcxX2cxXdxX3xX23xXdx12c3axX1axX3xX57xXbfxX1axX3xX13xX474xX1xX16xXexX3xXexX35xXdxX2d2xX1axX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXcxX35xX24xX1axX38xX3xX827xX3xXcxX1cxXdbxX3xXb9xX38xX24xXdbxX33bxX1axX3xX1xX61xX50xX1axX38xX3xXexX50xXdxX3xX57x15f49xX1axX38xX3xX4xX1bcxXbxX3xXexX1xX61xX76xX1axX38xX3xX1xXdxXd1xX24xX18xX3xX57xX61xX1c1xX4xX3xXex10585xX3xX4xX1xX36bxX4xX3xXexX2cxXdxX3xXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxX3xXd4xXbfxXfbxX3xX1xXedxXdxX3xXexX1xX16xX1axX38xX3xf6c1xX10cxX165xX7axX2xX163xXa9xX3xX33fxX1axX38xX3xXb9xX38xX24xXdbxXa94xX1axX3xXb3xX24xX54xX4xX3xX14x1184fxX3xX827xX3xXcxXaedxX1axX38xX3xX38xXdxX16xX2fxX3xX57xX54xX4xX3xX2cdxX33fxX1axX38xX3xXexXdbxX3xX4xXaedxX3xXbxX1xX229xX1axX3xX1e7xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xXd4xXbfxX3xXcxXdxXe3xXbxX3xXexX1xX27xX3xXa08xXdxX6xXfbxX3xXexX1xX33fxX1axX38xX3xX4fxXa7xX1axX3xXexXb5xXdxX3xX4fxXdxXd1xXexX3xXb9xX6xX2fxX3xX47dxX4fxXdxX10xXexX35xX6xXd4xX10xX5xX487xX3xX4xX4c8xX1axX38xX3xX1axX1xX239xX1axX3xX1axX1xXa7xX1axX3xX2fxX58xXexX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xX1axX1xX4b7xX1axX38xX3xX35xXbfxXfbxX3xX4xXb5xX1axX3xXexX1xX16xX4xX1xX3xXexX1xX36bxX4xX3xX57xX54xXdxX3xXd4xX50xXdxX3xX23xXfbxX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXd1xXbxX3xX1xXfbxX2cxXexX3xX57xX58xX1axX38xX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xX5x15c0cxX1axX1xX3xXd4xX20xX4xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX5xX4b7xX3xX1xXbfxX1axX1xX3xXexX2cxXdxX3xX66xX1xX24xX3xXd4xX20xX4xX3xX1axXbfxXdbxX3xX4xX1xX5b5xX1axX1xX3xX5xXbfxX3xX1xXd1xX3xXexX1xX54xX1axX38xX3xX4xX1xX1bcxXexX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX1axX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX10cxX3xXcxX1xX10xXfbxX3xX33fxX1axX38xX3xX14xXb29xXa9xX3xX23xX7exX3xX1axX1xXdxX31xX24xX3xXexXdxX31xX2fxX3xX1axX5bxX1axX38xXa9xX3xX1axX1xX61xX1axX38xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXcxX35xX24xX1axX38xX3xXd4xX304xX1axX3xX4xX1xX61xX6xX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX35xXdxX2d2xX1axX3xX57xX4b3xX1axX38xX3xX66xXb29xX3xXd4x14fd3xX1axX38xX3xX2fxXbfxX3xX66xX1xXdxXe3xX2fxX3xX66xX1xX24xXdbxXe3xXexX3xX4xX1xX2f1xX3xXdbxXe3xX24xX3xX5xXbfxX3xX23xXfbxX3xX1axX4b3xXexX3xXexX1xX420xXexX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX4xX1xX61xX6xX3xX57xX61xX1c1xX4xX3xXexX1xX16xXfbxX3xX38x1508bxX10cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXfbxX23xXdbxXaxX12xXbexX31xX3xX4fdxX24xX1bcxXexX3xX1axX1xX4b7xX1axX38xX3xX38xXdxXb5xXdxX3xXbxX1xX16xXbxX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xXd4xXdxXd1xX4xX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX35xXdxX2d2xX1axX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX66xX1xX24xX3xXd4xX20xX4xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXcxX35xX24xX1axX38xX3xX827xX3xXcxX1cxXdbxX3xXb9xX38xX24xXdbxX33bxX1axXa9xX3xX4xXb5xXdxX3xXexX1xXdxXd1xX1axX3xX1xXd1xX3xXexX1xX54xX1axX38xX3xX4xX1xX1bcxXexX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX1axX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xXa9xX3xXexX1xX10xXfbxX3xX33fxX1axX38xX3xX14xXb29xX3xXexX1xX239xX3xXcxXaedxX1axX38xX3xX4xXe7xX4xX3xX1e7xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX4fxXdxXd1xXexX3xXb9xX6xX2fxX3xX57xX655xX3xX57xX61xX6xX3xX35xX6xX3xX14exX58xX3xX13xXcxXdxX33bxX24xX3xX4xX1xX24x15c46xX1axX3xX66x1626cxX3xX1axX5bxX1axX38xX3xX1axX38xX1xX31xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX4fxXdxXd1xXexX3xXb9xX6xX2fxX18xX3xX5xXbfxX2fxX3xXexXbfxXdxX3xX5xXdxXd1xX24xX3xX4xX1xX24xXdcdxX1axX3xXbxX1xXe7xX4xX3xXd4xXe7xX3xXd4xXdxXd1xX4xX3xX38xXdxXb5xX1axX38xX3xX23xX2cxXdbxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX16xX4xX3xX4xX76xX3xX7xX62xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX10cxX3xXcxX24xXdbxX3xX1axX1xXdxX33bxX1axXa9xX3xX14exX58xX3xXexXbfxXdxX3xX5xXdxXd1xX24xX3xX4xX1xX24xXdcdxX1axX3xX1axXbfxXdbxX3xX4xX1xX61xX6xX3xX57xX61xX1c1xX4xX3xX16xXbxX3xX23xXe7xX1axX38xX3xX35xX58xX1axX38xX3xX35xX655xXdxXa9xX3xX57x13a67xX4xX3xX14exXdxXd1xXexX3xX5xXbfxX3xX1xXd1xX3xXexX1xX54xX1axX38xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX16xX4xX3xXexX29dxX1axX1xXa9xX3xXexX1xXbfxX1axX1xX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xX66xX1xX24xX3xXd4xX20xX4xX10cxX3xX4fxX239xX3xXd4xXa7xXdbxXa9xX3xX4xX16xX4xX3xX57xX27xX6xX3xX14exXbfxX1axX3xX66xX1xX24xX3xXd4xX20xX4xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xXcxX35xX24xX1axX38xX3xX827xX3xXcxX1cxXdbxX3xXb9xX38xX24xXdbxX33bxX1axX3xX1axX27axXdxX3xX35xXdxX33bxX1axX38xX3xXd4xXbfxX3xX4xXb5xX3xX1axX61xX50xX4xX3xX1axX27axXdxX3xX4xX1xX24xX1axX38xX3xX4xX229xX1axX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX27axX1axX38xX3xXexX35xXdxX2d2xX1axX3xX66xX1xX6xXdxX3xXd4xXbfxX3xX7xX50xX2fxX3xX16xXbxX3xX23xXe7xX1axX38xX3xX14exX58xX3xXexXdxX33bxX24xX3xX4xX1xX5b5xX3xX1axXbfxXdbxX3xX57xX61xX6xX3xXd4xXbfxXfbxX3xX4xX1xX61xX76xX1axX38xX3xXexX35xX239xX1axX1xX3xX38xXdxXb5xX1axX38xX3xX23xX2cxXdbxX3xX4xX1xX24xXdbxX33bxX1axX3xX1axX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX5xX4b7xX3xX1xXbfxX1axX1xX3xXd4xX50xXdxX3xX2fxXe7xX4xX3xXexXdxX33bxX24xX3xX4xX24xX1axX38xX3xX36bxX1axX38xX3xX4xX1xXfbxX3xXexX1xX27xX3xXexX35xX61xX9exX1axX38xX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX4xX27axX3xX4xX1xX1bcxXexX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xX4xX6xXfbxX10cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXfbxX23xXdbxXaxX12xXcxX2cxXdxX3xX14exX24xXaedxXdxX3xX5xXbfxX2fxX3xXd4xXdxXd1xX4xX3xX38xXdxX4b7xX6xX3xX136xX58xX3xXexX35xX61xX62xX1axX38xX3xX136xX58xX3xX4fxX49xXa9xXcxXcxX1e6xX1e7xX1e8xX3xXb9xX38xX24xXdbxXa94xX1axX3xXb9xX38xXc99xX4xX3xXcxX1xXdxXd1xX1axX3xXd4xXbfxX3x134e5xX136xXb9xX1e7xX3xXexX29dxX1axX1xX3xXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxX3xXd4xXbfxXfbxX3xX4xX24xX54xXdxX3xXexX1xX16xX1axX38xX3xX163xX3axX165xX7axX2xX163xX3xXd4xX91xX6xX3xX34cxX24xX6xXa9xX3xX57xX2cxXdxX3xX23xXdxXd1xX1axX3xXexX29dxX1axX1xX3xXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxX3xX4xX4c8xX1axX38xX3xX57xX31xX3xX4fdxX24xX1bcxXexX3xX136xX58xX3xX4fxX49xXa9xXcxXcxX1e6xX1e7xX1e8xX3xXd4xXbfxX3xX4xX16xX4xX3xX57xX76xX1axX3xXd4xX27xX3xX5xXdxX33bxX1axX3xX34cxX24xX6xX1axX3xX1axX33bxX1axX3xX7xX50xX2fxX3xX14exX6xX1axX3xX1xXbfxX1axX1xX3xX14exX58xX3xXexXdxX33bxX24xX3xX4xX1xX24xXdcdxX1axX3xX1axX38xX1xX31xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX34cxX24xX54xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX57xX2d2xX3xX4xX27axX3xX4xX5bxX1axX3xX4xX36bxX3xX57xX16xX1axX1xX3xX38xXdxX16xX3xX4xX1xX1bcxXexX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xX57xX58xXdxX3xX1axX38xX4c8xX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX3xX1axX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX4xX4c8xX1axX38xX3xX1axX1xX61xX3xX1xX7b1xX3xXexX35xX1c1xX3xX4xX1xXfbxX3xX4xX33fxX1axX38xX3xXexX16xX4xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xX1axX38xX1xX31xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xXexX1xX54xX1axX38xX3xX1axX1xX1bcxXexX3xXd4xX31xX3xX1axX58xXdxX3xX23xX24xX1axX38xX3xXexX35xX33bxX1axX3xX4xXb5xX3xX1axX61xX50xX4xX10cxX3xXbexXedxX1axX38xX3xXexX1xX9exXdxX3xX4fdxX10xX2fxX3xX4fdxX8daxXexXa9xX3xX1xX7b1xX3xXexX35xX1c1xX3xX2fxX58xXexX3xXbxX1xX229xX1axX3xX66xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX5b5xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xX14exXedxXdxX3xX23xX61xXce3xX1axX38xX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX35xXdxX2d2xX1axX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xXa9xX3xX7xf0d9xX3xX23xXe7xX1axX38xX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX66xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX5b5xX3xXexX91xX3xX4xX16xX4xX3xX4xX1xX61xX76xX1axX38xX3xXexX35xX239xX1axX1xX3xX2fxXe7xX4xX3xXexXdxX33bxX24xX3xX34cxX24xX54xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX57xX2d2xX3xX1xX7b1xX3xXexX35xX1c1xX3xXexX29dxX1axX1xX3xXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xX4xX33fxX1axX38xX3xXexX16xX4xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xX14exXedxXdxX3xX23xX61xXce3xX1axX38xX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX16xX4xX3xX4fdxX655xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX1axX4b3xXdxX3xXd4xXbfxX3xX4xX16xX4xX3xX4fdxX655xX3xX57xXb5xXfbxX10cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXfbxX23xXdbxXaxX12xXbexX61xX1c1xX4xX3xX14exXdxXe3xXexXa9xX3xX121xX62xX3xX4fxX49xXa9xXcxXcxX1e6xX1e7xX1e8xX3xXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxX3xX4xX4c8xX1axX38xX3xX57xX6xX1axX38xX3xX7xXfbxX2cxX1axX3xXexX1xXb5xXfbxX3xXbexX31xX3xX16xX1axX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xXd4xXbfxX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX35xXdxX2d2xX1axX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxX3xX38xXdxX6xXdxX3xX57xXfbxX2cxX1axX3xX165xX7axX2xX163xX827xX165xX7axX165xX7axX3xXexX35xX239xX1axX1xX3xX101bxX136xXb9xX1e7xX3xXexX29dxX1axX1xX3xXexX1xX33fxX1axX38xX3xX34cxX24xX6xX10cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXfbxX23xXdbxXaxX12xXcxX1xX10xXfbxX3xX57xX27axXa9xX3xX57xX31xX3xX16xX1axX3xX57xXe76xXexX3xX35xX6xX3xX2fxXe7xX4xX3xXexXdxX33bxX24xX3xX57xXe3xX1axX3xX1axX5bxX2fxX3xX165xX7axX165xX7axX3xX4xX27axX3xX1xX76xX1axX3xX172xX7axX7bxX3xX7xX54xX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX16xX4xX3xX23xXfbxX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXd1xXbxX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xXa9xX3xX66xX1xX24xX3xX827xX3xX57xXdxX2d2xX2fxX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xXexX29dxX1axX1xX3xX57xX61xX1c1xX4xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxXa9xX3xX14exXedxXdxX3xX23xX61xXce3xX1axX38xXa9xX3xXexXa7xXbxX3xX1xX24xX1bcxX1axX3xX66xXdd1xX3xX1axX5bxX1axX38xX3xX1axX38xX1xX31xX3xX4xX76xX3xX14exXb5xX1axXa9xX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXdbxXe3xX24xX3xX1axX1xX61xX3xX1axX38xX1xXdxXd1xXbxX3xXd4xXe7xX3xX5xXa94xX3xXexX1cxX1axXa9xX3xX14exX24xXedxX1axX38xXa9xX3xX14exXe3xXbxXa9xX3xXbxX1xXe7xX4xX3xXd4xXe7xX3xX14exXbfxX1axXa9xX3xXexX1xX24xXdbxXe3xXexX3xX2fxXdxX1axX1xX3xXd4xXdxX33bxX1axX10cxX3xXbexX2d2xX3xX57xX2cxXexX3xX2fxXe7xX4xX3xXexXdxX33bxX24xX3xX57xXe76xXexX3xX35xX6xXa9xX3xX57xX31xX16xX1axX3xX4xX4c8xX1axX38xX3xX7xX226xX3xXexXa7xXbxX3xXexX35xX24xX1axX38xX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX35xXdxX2d2xX1axX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xXexX1xX10xXfbxX3xX1xX61xX50xX1axX38xX3xX57xXdcdxXdbxX3xX2fxX2cxX1axX1xX3xX4fdxX655xX3xX1xX58xXdxX3xX1xX27axX6xXa9xX3xX2fxX62xX3xX35xX58xX1axX38xX3xX4xX16xX4xX3xX5xXfbxX2cxXdxX3xX1xX239xX1axX1xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX10cxX3xXcxX35xXfbxX1axX38xX3xX57xX27axXa9xX3xXexX2cxXfbxX3xX4xX76xX3xX4xX1xXe3xX3xX4xX1xX5b5xX1axX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xXd4xXbfxX3xX57xXdxX31xX24xX3xX66xXdxXd1xX1axX3xXexX1xX24xXa7xX1axX3xX5xX1c1xXdxX3xX57xX2d2xX3xX66xX1xX24xXdbxXe3xX1axX3xX66xX1xX5b5xX4xX1xXa9xX3xXexX1xX24xX3xX1xX4b3xXexX3xX23xXfbxX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXd1xXbxX3xX4xX27axX3xX1axX5bxX1axX38xX3xX5xX20xX4xX3xX57xX229xX24xX3xXexX61xX3xXd4xXbfxXfbxX3xX5xXbdfxX1axX1xX3xXd4xX20xX4xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xX1axX38xX1xX31xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xXa9xX3xX1axX1cxX1axX38xX3xX4xX6xXfbxX3xX4xX1xX1bcxXexX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX5xXbfxX2fxX3xX57xX308xX1axX3xX14exXdcdxXdbxX3xXexX1xX4b3xX4xX3xX57xXdcdxXdbxX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX35xXdxX2d2xX1axX3xX1axX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX4xX2f1xX6xX3xXexX29dxX1axX1xX10cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXfbxX23xXdbxXaxX12xXcxX35xXfbxX1axX38xX3xX4xX16xX4xX3xX38xXdxXb5xXdxX3xXbxX1xX16xXbxX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX35xXdxX2d2xX1axX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX57xXfbxX2cxX1axX3xX165xX7axX2xX163xX3xX827xX3xX165xX7axX165xX829xXa9xX3xX1axX38xXbfxX1axX1xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xXexX29dxX1axX1xX3xXb3xX24xXb5xX1axX38xX3xXb9xX6xX2fxX3xX4xX4c8xX1axX38xX3xX57xXe76xXexX3xX35xX6xX3xX4xX16xX4xX3xXdbxX33bxX24xX3xX4xX229xX24xX3xX4xX229xX1axX3xXexX35xXdxX2d2xX1axX3xX66xX1xX6xXdxX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xXd4xXdxXd1xX4xX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX35xXdxX2d2xX1axX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX1axX1xX61xfad0xX3x11de2xXbfxX3xX7xXfbxX16xXexX3xX57xX16xX1axX1xX3xX38xXdxX16xX3xX7xX54xX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xXd4xXbfxX3xX4xX1xX1bcxXexX3xX5xX61xX1c1xX1axX38xX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX57xX2d2xX3xX4fdxX1cxXdbxX3xX23xX20xX1axX38xX3xX66xXe3xX3xX1xXfbxX2cxX4xX1xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxXa9xX3xX14exXedxXdxX3xX23xX61xXce3xX1axX38xX3xXbxX1xX7exX3xX1xX1c1xXbxXa9xX3xXbexXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xXexX35xX20xX4xX3xXexXdxXe3xXbxX3xX5xXbfxX2fxX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX57xXdxX3xX57xX33fxXdxX3xXd4xX50xXdxX3xX38xXdxX16xXfbxX3xX23xXe7xX4xX3xXd4xX31xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX4xX1xXfbxX3xX4xX58xX1axX38xX3xX57xXedxX1axX38xX3xX23xX1cxX1axX3xX4xX61xX10cxX3xXbexXdcdxXdbxX3xX2fxX2cxX1axX1xX3xX4fdxX655xX3xX1xX58xXdxX3xX1xXfbxX16xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xX1axX38xX24xXedxX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX5xX20xX4xX3xX4xX1xXfbxX3xX4xX16xX4xX3xX23xXfbxX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXd1xXbxXa9xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xXd4xXbfxX3xX7xX11c5xX3xX23xXe7xX1axX38xX3xX5xX6xXfbxX3xX57xX58xX1axX38xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX7b1xXa9xX3xX4xX27axX3xX4xX1xX5b5xX1axX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xXexX1xX24xX3xX1xX4b3xXexX3xX1axX1xX1cxX1axX3xXexXbfxXdxX3xX4xX27axX3xX4xX1xX24xXdbxX33bxX1axX3xX2fxX33fxX1axX3xX4xX6xXfbxX3xXexX35xXfbxX1axX38xX3xX1xXfbxX2cxXexX3xX57xX58xX1axX38xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX10cxX3xX1e7xXbfxX1axX1xX3xX23xXdxXd1xX1axX3xXexX5b5xX4xX1xX3xX57xX1bcxXexX3xX57xX2d2xX3xX4fdxX1cxXdbxX3xX23xX20xX1axX38xX3xX4xX16xX4xX3xXexX35xX61xX9exX1axX38xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xXa9xX3xX4xX1xX4b3xX3xXexX35xXc99xX1axX38xX3xX2fxX33fxX3xX1xX239xX1axX1xX3xX57xXbfxXfbxX3xXexX2cxXfbxX3xXexX1xX10xXfbxX3xX1xX239xX1axX1xX3xXexX1xX36bxX4xX3xXcxX35xX61xX9exX1axX38xX3xX827xX3xX14xX1xX16xX4xX1xX3xX7xX2cxX1axX3xX827xX3xXb9xX1xXbfxX3xX1xXbfxX1axX38xXa9xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXfbxX23xXdbxXaxX12xX0xX14exX12xXcxX1xX10xXfbxX3xX14exX6xXfbxXd4xX6xX1axX1xXfbxX6xX10cxXd4xX1axX0xX3axX14exX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axX23xXdxXd4xX12