Sầm Sơn: Nỗ lực cấp điện đầy đủ, an toàn cho du lịch
(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) TP Sầm Sơn đang phát triển mạnh mẽ với kinh tế du lịch và các ngành sản xuất công nghiệp, khai thác thủy, hải sản. Góp phần vào sự phát triển đó, ngành điện luôn đáp ứng nhu cầu và tạo động lực cho thành phố ngày càng khởi sắc.
752bxd6a8xbdf3xa367xe7b1xb7e6xc4a8xda67x102f1xX7xa0ffx100a9x9241x107d9xf37bxc07exX5xb7e7xXaxacbaxeee2xe7f8xb291xX3xX13xeca8x96c2xd99fxX3xb3b4xe965xX3xX5xe345xX4xX3xX4xb5bdxXbxX3x105bexXdx108eaxX19xX3xX27xX14x87bcxX3xX27xc771x89fexX3xX6xX19xX3xXexba9dxc6f6xX19xX3xX4xX1xX38xX3xe767x8332xX3xX5xb265xX4xX1xX0xb0f4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7cfdxX10xX6xX40xXaxX12x8c18xb350xX57xc548xae9fxX13x91b3xX3xXcx10983xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX27xX6xX19x7728xX3xXbxX1xd7dcxXexX3xXexe315xXdx7ec5xX19xX3xX15x948dxX19xX1xX3xX15xce6axX3xc8e0x105ddxXdxX3xdfe6xXdxX19xX1xX3xXexf0a5xX3xX40xX41xX3xX5xX44xX4xX1xX3xX88xX39xX3xX4xX77xX4xX3xX19xX73xX39xX19xX1xX3xX7xde5dxX19xX3x8167xX41xX24xXexX3xX4xad1bxX19xX73xX3xX19xX73xX1xXdxX29xXbxX32xX3xX8cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX77xX4xX3xXexX1xX31xX2exX32xX3xX1xXaaxXdxX3xX7xXaaxX19x7772xX3xe384xca8exXbxX3xXbxX1xX14xX19xX3xX88xX39xX38xX3xX7xX20xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX7bxXdxX7dxX19xX3xX27xXd9xX32xX3xX19xX73xX39xX19xX1xX3xX27xXdxX29xX19xX3xX5xX41xXb3xX19xX3xX27xX77xXbxX3x7bf4xX19xX73xX3xX19xX1xX41xX3xX4xX14xX41xX3xX88xX39xX3xXexX81xX38xX3xX27x78f7xX19xX73xX3xX5xX20xX4xX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xXbxX1xcbc6xX3xX19xX73xX39xX2exX3xX4xX39xX19xX73xX3xX8cxX1x79ffxXdxX3xX7xfb2exX4xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf21cxX38xX40xX2exXaxX12xX61xX7dxX3xX4xX1xX41x8ac8xX19xX3xd40axX44xX3xX4xX41xX19xX73xX3xX4xX24xXbxX3xX27xXdxX29xX19xX3xX27xX14xX2exX3xX27xX31xX32xX3xX6xX19xX3xXexX38xX39xX19xX3xX4xX1xX38xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX7bxXdxX7dxX19xX3xX40xX41xX3xX5xX44xX4xX1xX3xeebex88b0xX2x812fxX32xX3xX19xX73xX6xX2exX3xXexdc5bxX3xX27xX14xX41xX3xX19xf824xX15xX32xX3xX61xXdxX29xX19xX3xX5xX20xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX27xa935xX3xXexX1b1xX19xX73xX3xX4x971cxe5b7xX19xX73xX3xX27xX14xX41xX3xXexX1cfxX3xX4xX18xX3xX7xX141xX3xX1xX81xX3xXexX14xX19xX73xXd6xX3xX61xf364xX19xX73xX3xXexX1xX1d0xXdxX3xX8cxXdxX7dxX15xX3xXexX7bxX6xX32xX3xX166xXaaxX38xX3xX40xX1cfxe87cxX19xX73xX32xX3xX166xXaaxX38xX3xXexX7bx7556xX3xX5xX1cfxX89xXdxX3xX27xXdxX29xX19xX32xX3xX4xX1xX31xX3xX27xX11fxX19xX73xX3xX4xX41xX19xX73xX3xX4xX24xXbxX3xX27xXdxX29xX19xX3xX27xXaaxX15xX3xX166xXaaxX38xX3xa91cxX19xX3xX27xX44xX19xX1xX32xX3xX6xX19xX3xXexX38xX39xX19xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX38xX40xX2exXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX40xX20xX3xX166xX77xX38xX32xX3xX19xX1b1xX15xX3xX19exX19fxX2xX1a1xX32xX3xXexX1b1xX19xX73xX3xXexX7bxX1cfxX141xX19xX73xX3xX27xXdxX29xX19xX3xXexX81xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX5xX39xX3xX19ex10950xf39axX3xXexX1cfxX18xX19xX73xX3xX27xX1cfxX18xX19xX73xX3xX88xX89xXdxX3xX7xXaaxX19xX3xX5xX1cfxc31dxX19xX73xX3xX27xXdxX29xX19xX3xXexXdx8968xX41xX3xXexX1x105bdxX3xX8cxX1xX38xXaaxX19xX73xX3xX2xX2xd2cdxX3x8cfbxX3xX2xX2xX299xX3xXexX7bxXdxX29xX41xX3xf008xbafexX48xX1xXd6xX3xX5exX20fxX3xX88xe3c2xX2exX32xX3xXexX81xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX8cxX1xX41xX3xX88xX20xX4xX3xX40xX20xX3xX166xX77xX38xX3xXexX1b1xX19xX73xX3xXexX7bxX1cfxX141xX19xX73xX3xX4xX6xX38xX32xX3xX61xXdxX29xX19xX3xX5xX20xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX27xX1c7xX3xX5xX145xXbxX3xX27xd87dxXexX3xXexX1xX2bdxX15xX3xX299xX3xXexX7bxX81xX15xX3xX166xXdxX92xX19xX3xX77xXbxX3xX4xX1xX133xX19xX73xX3x103d5xX41xX77xX3xXexXaaxXdxX3xX88xX89xXdxX3xXexX23bxX19xX73xX3xX4xXb3xX19xX73xX3xX7xX41xX24xXexX3xX19exXd6xX19exc7d7xX19fxX3xX2dbxX5exe679xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX38xX40xX2exXaxX12xe40fx10024xX6xX3xX1xe8abxX3xX19xX39xX2exX32xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX4xXd9xX3xXexX1xX2bdxX15xX3xX2cdxX19fxX3xX4xX18xX3xX7xX141xX3xX5xX1cfxX41xX3xXexX7bxa84axX3xX15xX89xXdxX3xX27xX1cfxX2b2xX4xX3xX27xX1cfxX6xX3xX88xX39xX38xX3xX1xX38xX81xXexX3xX27xX11fxX19xX73xX32xX3xX19xa58cxX19xX73xX3xXexX23bxX19xX73xX3xX7xX133xX3xX8cxX1xX77xX4xX1xX3xX1xX39xX19xX73xX3xX7x9807xX3xX40xX2c2xX19xX73xX3xX27xXdxX29xX19xX3xX88xX39xX38xX3xX15xX2c2xX4xX3xX27x1035fxX4xX1xX3xX8cxXdxX19xX1xX3xX40xX38xX6xX19xX1xX3xX5xX2bdxX19xX3xXexX7bxX2bdxX19xX3xX1a1xX365xX19fxXd6xX3xX61xX7dxX3xX27xX77xXbxX3xX10bxX19xX73xX3xX19xX1xX41xX3xX4xX14xX41xX3xX19xX73xX1xe7d5xX3xX40xX1cfxX204xX19xX73xX32xX3xX5xX1cfxX89xXdxX3xX27xXdxX29xX19xX3xX27xX1cfxX2b2xX4xX3xX27xX14xX41xX3xXexX1cfxX3xX4xX24xXbxX3xX27xXdxX29xX19xX3xX27xXaaxX15xX3xX166xXaaxX38xX3xX4xX1xX24xXexX3xX5xX1cfxX2b2xX19xX73xX3xX88xX39xX3xX27xX11fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX2e5xX2exX3xX4xX6xX38xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX38xX40xX2exXaxX12xX61xX7dxX3xX27xXaaxX15xX3xX166xXaaxX38xX3xX4xX1xX38xX3xX7xXaaxX19xX3xXadxX41xX24xXexX3xX88xX39xX3xX27xX1d0xXdxX3xX7xX133xX19xX73xX3xX4xX31xX6xX3xX19xX1xX3cbxX19xX3xX40xX3cbxX19xX3xXexX7bxX38xX19xX73xX3xX19xX1b1xX15xX3xX19exX19fxX2xX1a1xX32xX3xX4xXb3xX19xX73xX3xXexX77xX4xX3xX8cxXdxX7dxX15xX3xXexX7bxX6xX32xX3xX166xXaaxX38xX3xX40xX1cfxX204xX19xX73xX32xX3xX166xXaaxX38xX3xXexX7bxX20fxX3xXexXdxX7dxX41xX3xXexX41xX3xX5xX1cfxX89xXdxX3xX27xXdxX29xX19xX3xX27xX1c7xX3xX27xX1cfxX2b2xX4xX3xX1xX38xX39xX19xX3xX4xX1xX42bxX19xX1xX3xX7xX89xX15xX32xX3xX4xX77xX4xX3xXbxX1xX1cfxX18xX19xX73xX3xX77xX19xX3xXbxX1xX2c2xX4xX3xX88xX2c2xX3xX27xXdxX29xX19xX3xX4xX1xX38xX3xX5xa9d5xX3xX1xX11fxXdxX3xX40xX41xX3xX5xX44xX4xX1xX3xX166xXdxX7dxX19xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX19exX19fxX2xX1a1xX3xX27xd61dxX41xX3xX27xX1c7xX3xX27xX1cfxX2b2xX4xX3xX61xXdxX29xX19xX3xX5xX20xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xXexX7bxXdxX7dxX19xX3xX8cxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX32axXexX3xX4xX1xX86xX32xX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xX4xXb3xX19xX73xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX38xX40xX2exXaxX12xX0xXdxX15xX73xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX48xX48xXdxX88xXd6xX166xX6xX38xXexX1xX6xX19xX1xX1xX38xX6xXd6xX88xX19xX48xX19xX10xX2dcxX7xX48xX2xX1a1xX19exX19fxX48xad08x1086fxX40xX2cdxX2xX299xX19fxX19fxX19fxX19fxXexf46fxX1a1xX2xX2xX5e3xX5e3xX2xX5xX2xXd6x892fxXbxX73xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX38xX40xX2exXaxX12xX13xX20xX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xX4xXb3xX19xX73xX3xX4xX31xX6xX3xf7e4xX53exX3xX1xX11fxXdxX3xe13exX41xX3xX5xX44xX4xX1xX3xX166xXdxX7dxX19xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX19exX19fxX2xX1a1xX3xX4xXd9xX3xX7xX20xX3xX27xXd9xX19xX73xX3xX73xXd9xXbxX3xX8cxX1xXb3xX19xX73xX3xXexX1xX7dxX3xXexX1xXdxX92xX41xX3xX4xX31xX6xX3xX19xX73xX39xX19xX1xX3xX61xXdxX29xX19xX3xXcxX66xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX38xX40xX2exXaxX12xed3exX19xX73xX3xX157xX382xXdxX3xX57xX41xX2exX3xX61bxX1cfxX18xX19xX73xX3xX2cfxX3xX66xX1xXd9xX3xXd8xXdxX77xX15xX3xX27xX133xX4xX3xX61xXdxX29xX19xX3xX5xX20xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX4xX1xX38xX3xX166xXdxX92xXexX1axX3xX61xX7dxX3xX27xXaaxX15xX3xX166xXaaxX38xX3xX4xX1xX38xX3xX61bxX53exX3xX1xX11fxXdxX3xX40xX41xX3xX5xX44xX4xX1xX3xX166xXdxX7dxX19xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX40xXdxX53exX19xX3xX7bxX6xX3xX6xX19xX3xXexX38xX39xX19xX32xX3xX8cxX1xXb3xX19xX73xX3xXadxXaaxX2exX3xX7bxX6xX3xX7xX20xX3xX4xX133xX3xX27xX77xX19xX73xX3xXexXdxX92xX4xX3xX88xX55fxX3xX27xXdxX29xX19xX32xX3xX19xX73xX38xX39xXdxX3xX19xX73xX41xX1ebxX19xX3xX27xXdxX29xX19xX3xX5xX1cfxX89xXdxX3xX27xX1cfxX2b2xX4xX3xX4xX24xXbxX3xXexX1aaxX3xXexX7bxX81xX15xX3xX166xXdxX92xX19xX3xX77xXbxX3xX299xX19fxX19fxX2dbxX5exX36axX3xX19xX73xX41xX1ebxX19xX3xX27xXdxX29xX19xX3xX4xX24xXbxX3xXexX7bxX20xX4xX3xXexXdxX92xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX5xX53exX3xX1xX11fxXdxX3xX27xX1c7xX3xX27xX1cfxX2b2xX4xX3xX4xX24xXbxX3xX347xX41xX6xX3xX15xX77xX2exX3xXbxX1xX77xXexX3xX2xXd6xX19fxX19fxX19fxX2dbxX5exX36axX3xX88xX39xX3xX15xX11fxXexX3xX15xX77xX2exX3xXbxX1xX77xXexX3xX40xX20xX3xXbxX1xcd9fxX19xX73xX3xX299xX19fxX19fxX3xX2dbxX5exX36axX32xX3xX27xX55fxX3xXbxX1xX7b9xX19xX73xX3xX19xX92xX41xX3xX4xXd9xX3xX7xX20xX3xX4xX133xX3xX88xX55fxX3xX27xXdxX29xX19xX3xX88xeb02xX19xX3xX27xXaaxX15xX3xX166xXaaxX38xX3xX4xX24xXbxX3xX27xXdxX29xX19xX3xX6xX19xX3xXexX38xX39xX19xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX38xX40xX2exXaxX12xX61xX1ebxX19xX73xX3xXexX1xX1d0xXdxX3xX61xXdxX29xX19xX3xX5xX20xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX4xb907xX19xX73xX3xX19xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX27xXaaxX15xX3xX166xXaaxX38xX3xXbxX1xX2c2xX4xX3xX88xX2c2xX3xX27xX1d0xXdxX3xX7xX133xX19xX73xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX38xX81xXexX32xX3xX7xXaaxX19xX3xXadxX41xX24xXexX3xX4xX31xX6xX3xX19xX1xX3cbxX19xX3xX40xX3cbxX19xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX38xX40xX2exXaxX12xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX5xX39xX3xX2xX3xXexX7bxX38xX19xX73xX3xX19xX1xa8e5xX19xX73xX3xX27xX44xX6xX3xX166xX39xX19xX3xXexX1xX41xX11fxX4xX3xX40xXdxX29xX19xX3xX1cfxX41xX3xXexXdxX2bdxX19xX3xXexX7bxX38xX19xX73xX3xX4xX24xXbxX3xX27xXdxX29xX19xX32xX3xX27xX32axX4xX3xX166xXdxX29xXexX3xX5xX39xX3xX88xX39xX38xX3xX15xX382xX6xX3xX4xX6xX38xX3xX27xXdxX7dxX15xX32xX3xX4xX382xX19xX73xX3xX88xX89xXdxX3xX1xX29xX3xXexX1xX133xX19xX73xX3xX8cxX92xXexX3xX4xX24xX41xX3xX1xX81xX3xXexX14xX19xX73xX3xX27xXb3xX3xXexX1xX44xX3xX27xX1cfxX2b2xX4xX3xX27xX14xX41xX3xXexX1cfxX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX7bxXdxX7dxX19xX3xX8cxX1xX77xX3xX27xX1ebxX19xX73xX3xX166xX11fxX32xX3xX4xX77xX4xX3xX27xXdxX7dxX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX347xX41xX6xX19xX32xX3xX40xX41xX3xX5xX44xX4xX1xX3xXexX81xXdxX3xXexX7bxX41xX19xX73xX3xXexX3cbxX15xX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xXbxX1xX133xX3xX4xXd9xX3xX1xX29xX3xXexX1xX133xX19xX73xX3xX4xX1xXdxX92xX41xX3xX7xX77xX19xX73xX3xXexX7bxX6xX19xX73xX3xXexX7bxX3f8xX3xX27x7a87xXbxX32xX3xX1xXdxX29xX19xX3xX27xX81xXdxX3xX5xX41xX19xX73xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX7xX145xX4xX3xX15xX39xX41xX3xX15xX1dxXdxX3xX8cxX1xXdxX3xX15xX39xX19xX3xX27xX2bdxX15xX3xX166xX41xXb3xX19xX73xX3xXadxX41xX133xX19xX73x8f49xX3xX40xX38xX3xX27xX1cfxX2b2xX4xX3xX27xX14xX41xX3xXexX1cfxX3xX1xX81xX3xXexX14xX19xX73xX3xX27xXaaxX15xX3xX166xXaaxX38xX3xX19xX2bdxX19xX3xX19xX1xX8a1xX19xX73xX3xX19xX1b1xX15xX3xX73xX14xX19xX3xX27xX3cbxX2exX3xXexX7bxX2bdxX19xX3xX27xX44xX6xX3xX166xX39xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xX8cxX1xXb3xX19xX73xX3xXadxXaaxX2exX3xX7bxX6xX3xXexX20fxX19xX1xX3xXexX7bxX81xX19xX73xX3xXexX1xXdxX92xX41xX3xX1xX2c2xXexX3xX27xXdxX29xX19xX32xX3xX27xX77xXbxX3xX10bxX19xX73xX3xXexX133xXexX3xX19xX1xX41xX3xX4xX14xX41xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX7bxXdxX7dxX19xX3xX40xX41xX3xX5xX44xX4xX1xX3xX88xX39xX3xX8cxXdxX19xX1xX3xXexX92xX3xX2cfxX3xXadxX1c7xX3xX1xX11fxXdxXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX38xX40xX2exXaxX12xfde3xXd9xX3xXexX1xX7dxX3xX19xXd9xXdxX3xX19xX73xX39xX19xX1xX3xX27xXdxX29xX19xX3xX5xX41xXb3xX19xX3xX27xX1ebxX19xX73xX3xX1xX39xX19xX1xX3xX4xX382xX19xX73xX3xX7xX20xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX7bxXdxX7dxX19xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX18xX19xX3xXexX7bxX38xX19xX73xX3xX1xX39xX19xX1xX3xXexX7bxX20fxX19xX1xX3xXexX7bxX141xX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xX15xX11fxXexX3xX27xXb3xX3xXexX1xX44xX3xXexX7bxca38xX19xX73xX3xX27xXdxX7dxX15xX3xX40xX41xX3xX5xX44xX4xX1xX3xX347xX41xX133xX4xX3xX73xXdxX6xXd6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX38xX40xX2exXaxX12xX0xX166xX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX15xX7xX38xX2cfxX166xXdxX40xXdxX2cfxc767xX38xX19xXexX2cfxX2dcxX10xXdxX73xX1xXexX1axX19xX38xX7bxX15xX6xX5xXaxX12xX57xX81xX3xX61bxX6xX19xX0xX48xX166xX12xX0xX48xXbxX12