25/26 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 19/11, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2018 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào tình hình KT-XH, QP-AN năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018, trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác.
18a7x7de6x9279xadabxb378x7623x9b5axa7edx936exX7xc900x93dax2917xb22bx74ffx528bxX5xb53cxXax54edx7596x1d07x58c9xX13xbe8exX3xX4xX1x559dxX3xXexXdx8efax4bfbxX3xX1x8e55xcb4dx978exX3xXexX1xX24xX25xX1xX3x48fcxX24xX3xX1xX23xX24xX25xX3xXexX1xX24xX25xX1xX3xX2dxd2e8x99a7xXexX3xa77cxd81axX3xX1xX23x8ab3xX4xX1xX3x9ec2x18e7xX3x4e31xX6xX0xX15xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbffexX10xX6xc94bxXaxX12xa1f3x393cxX24x2729xX3xX2x780cxX15xX2xX2xb1e1xX3x4252x9964xX64x2092xX3xXexX1bxX25xX1xX3xX49xbbcfxX3xXex3c28xX3xX4xX1x61b9xX4xX3xXbxX1xXdxX1fxX25xX3xX1xd47axXbxX3xXexX1xX3cx1b7dxX25xX65xX3xX40xa3e9xX3xXexX1x873cxX25xX65xX3xX2xX2xX3xX25x8b91x7f10xX3xX13x8291xX2xba3bxX3xX49x865cxX3xX25xX65xX1xX10xX3x9fdexX9bxX23xX3xX4xX9bxX23xX3xX2dxX24xX3xX4xX1xX23xX3x8009xX3xX40xXdxX41xX25xX3xX2dxX24xX23xX3xXexd6ccxX25xX1xX3xX1xXcexX25xX1xX3x3d95xXcx678bx4dc8xX5exX6exX3x9084x2da1xXd9x570dxX64xX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xXa9xX3xX2dxX24xX3xX40xX41xX3xX1xX23xX45xX4xX1xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xXd7xXcxXd9xXdaxX5exX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xX6ax1bd1xX3xX40xXdxXacxXa4xX3xX49xXdxXacxXa4xX3xX4xX1xX1bxX3xX49xX45xX23xX6exX3xX49xXdxX4axX20xX3xX1xX24xX25xX1xX3xX4x795cxX6xX3xX70xX71xX64xX73xX3xXexX1bxX25xX1xX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xXa9xX6exX3xXexX4cxX8cxX25xX65xX3xXex1a6cxXa4xX3xX4x5bc6xX25xX65xX3xXexX9bxX4xX3xX4xX1xX1bxX3xX49xX45xX23xX6exX3xX49xXdxX4axX20xX3xX1xX24xX25xX1xX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xX6axX3xX2dxX24xX3xX25xX1xXdxX4axX20xX3xX25x2755xXdxX3xX61xX20xX25xX65xX3xbc5cxX20xX6xX25xX3xXexX4cxX8cxX25xX65xX3xX40xX1xX9bxX4xd14dxX0xX15xXbxX12xX0xX61xXdxX2dxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xbd83xXexXd9xX6xX5xXdxX65xX25x7e4bxX3xX4xX10xX25xXexX10xX4cxX112xXaxX12xX0xXb3xX12xX0xXdxXa4xX65xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX15xX15xXdxX2dxX199xXb3xX6xX23xXexX1xX6xX25xX1xX1xX23xX6xX199xX2dxX25xX15xX25xX10x2760xX7xX15xX2xXa9xcad9x6a19xX15xX1e7xXa9xX61xX2xX13xXa7xX13xX2xXa7xXa7xXexX17xXa9xX6axX17xX1e7x7b8bxX17xX5xX2xX199x7f31xXbxX65xXaxX3xX15xX12xX0xX15xXb3xX12xX0xX10xXa4xX12xbd8ex27a4xX25xX65xX3xX4xX1x3f0fxX3xX64xX65xX20xX67x326exX25xX3xX20exXcexX25xX1xX3xXdaxX82xX25xX65xX3xXd9xX3xXdfxX1xc694xX3xX71xX215xX3xXexX1xX3cxX3xXcxX1bxX25xX1xX3xX132xX67xX6exX3x2059xX1xX132xX3xXex1fc5xX4xX1xX3xX70xX71xX64xX73xX3xXexX1bxX25xX1xX3xX4xX1xX132xX3xXexX4cxXcexX3xX1xX182xXdxX3xX25xX65xX1xX243xX199xX0xX15xX10xXa4xX12xX0xXb3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX23xX61xX67xXaxX12xX0xX15xXb3xX12xX0xX15xX61xXdxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX6xX61xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX4cxX65xXdxX25xX1b4xX3xXa7xX4xXa4xX3xXa7xX4xXa4xX3xX17xXbxXexX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXdxXa4xX6xX65xX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXbxX23xX7xXdxXexXdxX23xX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX7xXdx406exX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4cxX10xXbxX10xX6xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX6xXexXexX6xX4xX1xXa4xX10xX25xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX23xX4cxXdxX65xXdxX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4xX5xXdxXbxX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xXaxX12xX73x3222xX3xXexX1xb34cxX23xX71xX9bxX23xX3xX4xX9bxX23xX3xXexXcexX25xX1xX3xX1xXcexX25xX1xX3xXd7xXcxXd9xXdaxX5exX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xXa9xX6exX3xX40xX41xX3xX1xX23xX45xX4xX1xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xXd7xXcxXd9xXdaxX5exX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xX6axX6exX3xX25xX1fxX20xX3xX4cxbb9exX1b4xX3x6d6exX6xX20xX3xXa4xX182xXexX3xX25xXa3xXa4xX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX1xX378xX4xX3xX1xXdx26adxX25xX3xX25xX1xXdxX3eaxXa4xX3xX2dx5b60xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xXd7xXcxXd9xXdaxX5exX6exX3xX49xX37cxXa4xX3xXb3xX37cxX23xX3xXdexXdfxXd9xXe1xX64xX6exX3xXexXcexX25xX1xX3xX1xXcexX25xX1xX3xXd7xXcxXd9xXdaxX5exX3xX4xX132xX6xX3xXexX1bxX25xX1xX3xX4xX22cxX3xX25xX1xXdxX4axX20xX3xX4xX1xX20xX67xXacxX25xX3xXb3xXdxX41xX25xX3xXexX215xX4xX1xX3xX4xX378xX4xX6exX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xXexXdxX1fxX20xX3xX1xX23xX24xX25xX3xXexX1xX24xX25xX1xX3xX2dxX24xX3xX1xX23xX24xX25xX3xXexX1xX24xX25xX1xX3xX2dxX3cxX3dxXexX3xX40xX41xX3xX1xX23xX45xX4xX1xX3xX49xX4axX3xX4cxX6xX199xX3xXcxX4cxX23xX25xX65xX3xX25xX1x463dxX25xX65xX3xX40xX41xXexX3xX18axX20xX37cxX3xX49xX45xXexX3xX49xX3cxX3dxX4xX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xXa9xX6exX3xX25xX7exXdxX3xXb3xcf95xXexX3xX17xX3xX5x4d37xX25xX1xX3xX2dxX378xX4xX3xX25xX1xX3cxX1b4xX3xX73xX378xX3xX9bxX25xX3x66f5xXdxX1fxX25xX3xX1xX3dxXbxX3xX4d1xX8cxX4xX3xX1xX22cxX6xX3xX61xc7caxX20xX3xX64xX65xX1xXdxX3xX3ccxdf51xX25xX3xX2dxX24xX3xXa4xX182xXexX3xX7x35b8xX3xX61xX378xX3xX9bxX25xX3xX5x683fxX25xX3xX49xX3cxX3dxX4xX3xX1xX23xX24xX25xX3xXexX1xX24xX25xX1xX3xX49xXdxX3xX2dxX24xX23xX3xX1xX23xX45xXexX3xX49xX182xX25xX65xX6exX3xX4xX22cxX3xX7xX37cxX25xX3xXbxX1x3597xXa4xX3xXa4xX500xXdxX3xX49xX7bxX3xX49xX22cxX25xX65xX3xX65xX22cxXbxX3xX18axX20xX6xX25xX3xXexX4cxX8cxX25xX65xX3xX4xX1xX23xX3x413ax2ab0xX73xXdfxX3xX4xX132xX6xX3xXexX1bxX25xX1xX3xX49xX45xXexX3xX2xX14xX6exX2xX17x8b00xX6exX3xXa4xX82xX4xX3xXexXa3xX25xX65xX3xXexX4cxX3cx5087xX25xX65xX3xX4xX6xX23xX3xX25xX1xb3a5xXexX3xXexd6d3xX3xXexX4cxX3cxX500xX4xX3xX49xX41xX25xX3xX25xX6xX67xX199xX3xX3ccxX37cxX25xX3xX1acxX20xX580xXexX3xX4xX154xX25xX65xX3xX25xX65xX1xXdxX3eaxXbxX3xXexXa3xX25xX65xX3xXexX4cxX3cxX576xX25xX65xX3xXa4xX45xX25xX1xX3xXa4xb38exX6exX3xXexXa3xX25xX65xX3xX1faxX1e7xX6exX14xX567xX3xX7xX23xX3xX2dxX500xXdxX3xX4xe2c8xX25xX65xX3xX40xX97xX6exX3xX2dxX3cxX3dxXexX3xX1faxX6exX1e8xX567xX3xX7xX23xX3xX2dxX500xXdxX3xX40xX41xX3xX1xX23xX45xX4xX1xX199xX3xX23exX9bxX4xX3xX25xX65xX24xX25xX1xX3xX61xX243xX4xX1xX3xX2dxX3f4xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX3f4xX4xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xXa4xX45xX25xX1xX6exX3xXexX7exX25xX65xX3xXa4xX82xX4xX3xXb3xX9bxX25xX3xX5x2ef7xX3xX1xX24xX25xX65xX3xX1xX22cxX6xX3xX2dxX24xX3xX61xX23xX6xX25xX1xX3xXexX1xX20xX3xX61xX243xX4xX1xX3xX2dxX3f4xX3xXexXa3xX25xX65xX3xX2xX1faxX6exX1faxX567xX6exX3xX2dxX3cxX3dxXexX3xX1e7xX6exX1e8xX567xX3xXd7xX5exX6exX40xXdxXa4xX3xX65xX45xX4xX1xX3xX1acxX20xX580xXexX3xX40xX1xX52exX20xX3xXexXa3xX25xX65xX3xX1faxX17xX6exX2xX567xX6exX3xX2dxX3cxX3dxXexX3xX1e7xX2xX6exXa9xX567xX3xX7xX23xX3xX2dxX500xXdxX3xX40xX41xX3xX1xX23xX45xX4xX1xX112xX3xX61xX23xX6xX25xX1xX3xXexX1xX20xX3xX61xX20xX3xX5xX243xX4xX1xX3xXexXa3xX25xX65xX3xX1faxX13xX6exXa9xX567xX6exX3xX2dxX3cxX3dxXexX3xX13xXa7xX6exX1faxX567xX3xX7xX23xX3xX2dxX500xXdxX3xX40xX41xX3xX1xX23xX45xX4xX1xX112xX3xX1xX24xX25xX65xX3xX1xX22cxX6xX3xXexX1xX154xX25xX65xX3xX18axX20xX6xX3xX4xX37cxX25xX65xX3xXb3xXdxXacxX25xX3xXexXa3xX25xX65xX3xX1faxX2xX6exX6axX567xX199xX3xX5exX23xX45xXexX3xX49xX182xX25xX65xX3xX40xXdxX25xX1xX3xXexX41xX3xX49xX4f7xXdxX3xX25xX65xX23xX45xXdxX3xX1acxced6xX4xX3xXexXdxX41xX25xX3xX49xX4e3xX20xX3xXexX3cxX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX3f4xX4xX3xX49xX45xXexX3xX49xX3cxX3dxX4xX3xX25xX1xX494xX25xX65xX3xX40xX41xXexX3xX18axX20xX37cxX3xXexX215xX4xX1xX3xX4xX378xX4xX112xX3xXa4xX154xXdxX3xXexX4cxX3cxX92xX25xX65xX3xX49xX4e3xX20xX3xXexX3cxX3xX40xXdxX25xX1xX3xX61xX23xX6xX25xX1xX3xXexX584xX25xX65xX3xXb3xX3cxX500xX4xX3xX49xX3cxX3dxX4xX3xX4xX37cxXdxX3xXexX1xXdxX3eaxX25xX199xX3xX20exa71dxX4xX3xXb3xXdxX3eaxXexX6exX3xX49xX7bxX3xX1acxX723xX4xX3xXexXdxX41xX25xX3xX49xX3cxX3dxX4xX3xXa4xX182xXexX3xX7xX4f7xX3xX61xX378xX3xX9bxX25xX3xX5xX500xX25xX6exX3xXexX45xX23xX3xXexXdxX4axX25xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xX65xXdxX6xXdxX3xX49xX23xX45xX25xX3xX7xX6xX20xX6exX3xX25xX1xX3cxX1b4xX3xX550xXdxX6xXdxX3xX49xX23xX45xX25xX3xX13xX6exX3xX64xX1xX24xX3xXa4xX9bxX67xX3xX4d1xX8cxX4xX3xX1xX22cxX6xX3xX61xX4e3xX20xX3xX64xX65xX1xXdxX3xX3ccxX4ecxX25xX112xX3xXexX7exX25xX65xX3xX40xX1xX23xX3xX61xX4e3xX20xX3xXexX1xX154xX3xa60axX23exX154xXd9x7936xc108xXexa791xX112xX3xXd7xX1xX20xX3xX5xXdxX1fxX25xX3xX1xX3dxXbxX3xX61xX243xX4xX1xX3xX2dxX3f4xX3xX1xX24xX25xX65xX3xX40xX1xX154xX25xX65xX6exX3xX61xX20xX3xX5xX243xX4xX1xX3xX25xX65xX1xX1bxX3xX61xX3cx763fxX25xX65xX6exX3xX4xX154xX25xX65xX3xX25xX65xX1xXdxX3eaxXbxX3xX2dxX24xX3xX25xX154xX25xX65xX3xX25xX65xX1xXdxX3eaxXbxX3xX4xX154xX25xX65xX3xX25xX65xX1xX3eaxX3xX4xX6xX23xX3xXexX45xXdxX3xX1xX20xX67xX3eaxX25xX3xXcxX1xX8cxX3xXdaxX20xX150xX25xX112xX3xX4xX9bxX4xX3xX61xX378xX3xX9bxX25xX3xX61xX20xX3xX5xX243xX4xX1xX3xX18axX20xX67xX3xXa4xX154xX3xX5xX500xX25xX3xX4xX132xX6xX3xXcxX4b8xXbxX3xX49xX23xX24xX25xX3xX3ccxX20xX25xX550xX4cxX23xX20xXbxX199xX3xX550xXdxX9bxX23xX3xX61xX3f4xX4xX3xXa4x6599xXdxX3xX25xX1xX8cxX25xX3xX49xX45xXexX3xX40xX41xXexX3xX18axX20xX37cxX3xX25xX7exXdxX3xXb3xX4b8xXexX6exX3xXexX1xXacxX3xXexX1xX6xX23xX3xX61xX20xX67xX3xXexX4cxXcexX3xXexX1xX24xX25xX1xX3xXexX215xX4xX1xX3xX4xX6xX23xX6exX3xX49xX82xX25xX65xX3xXexX4f7xXbxX3xX49xX4e3xX20xX3xX4xX37cxX3xX25xX3cxX500xX4xX199xX3xXe1xX25xX3xX25xXdxX25xX1xX3xX4xX1xX215xX25xX1xX3xXexX4cxX243xX6exX3xXexX4cxX4b8xXexX3xXexX378xX3xX6xX25xX3xXexX23xX24xX25xX3xX1acxX7bxX3xX1xX182xXdxX3xX49xX3cxX3dxX4xX3xX49xX37cxXa4xX3xXb3xX37cxX23xX6exX3xXexX45xX23xX3xXa4xX154xXdxX3xXexX4cxX3cxX92xX25xX65xX3xX7exX25xX3xX49xX243xX25xX1xX3xX4xX1xX23xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xXd7xXcxXd9xXdaxX5exX3xX1xXdxX3eaxX25xX3xXexX45xXdxX3xX4xX8e1xX25xX65xX3xX25xX1xX3cxX3xX25xX1xX494xX25xX65xX3xX25xXa3xXa4xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX1xX10xX23xX199xX199xX199xX0xXb3xX12xX0xXbxX15xX12xX0xX15xXb3xX12xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX6xX61xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX4cxX65xXdxX25xX1b4xX3xXa7xX4xXa4xX3xXa7xX4xXa4xX3xX17xXbxXexX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXdxXa4xX6xX65xX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXbxX23xX7xXdxXexXdxX23xX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX7xXdxX2f7xX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4cxX10xXbxX10xX6xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX6xXexXexX6xX4xX1xXa4xX10xX25xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX23xX4cxXdxX65xXdxX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4xX5xXdxXbxX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xXaxX12xXcxX1xX37cxX23xX3xX5xX20xX4b8xX25xX3xXexX45xXdxX3xX1xX182xXdxX3xX25xX65xX1xX243xX6exX3xX4xX9bxX4xX3xX49xX45xXdxX3xXb3xXdxXacxX20xX3xX61xX24xX25xX1xX3xX25xX1xXdxX4axX20xX3xXexX1xX92xXdxX3xX65xXdxX6xX25xX3xX49xX9bxX25xX1xX3xX65xXdxX9bxX3xX25xX1xX494xX25xX65xX3xX40xX41xXexX3xX18axX20xX37cxX3xX49xX45xXexX3xX49xX3cxX3dxX4xX6exX3xXexX4b8xXbxX3xXexX4cxX20xX25xX65xX3xXbxX1xX150xX25xX3xXexX215xX4xX1xX3xX25xX65xX20xX67xX1fxX25xX3xX25xX1xX150xX25xX3xX2dxX24xX3xX49xX4axX3xX1acxX20xX580xXexX3xX25xX1xX494xX25xX65xX3xX65xXdxX37cxXdxX3xXbxX1xX9bxXbxX3xX40xX1x2988xX4xX3xXbxX1xX3f4xX4xX3xX25xX1xX494xX25xX65xX3xXexX20fxX25xX3xXexX45xXdxX6exX3xX1xX45xX25xX3xX4xX1xX41xX3xXexX4cxX23xX25xX65xX3xXexX1xX378xX4xX3xX1xXdxX3eaxX25xX3xXexX9bxXdxX3xX4xX4ecxX3xX4xX580xX20xX3xX25xX154xX25xX65xX3xX25xX65xX1xXdxX3eaxXbxX3xX4x1cf2xX25xX3xX4xX1xX4b8xXa4xX112xX3xXexXdxX41xX25xX3xX49xX182xX3xXexX1xX378xX4xX3xX1xXdxX3eaxX25xX3xXa4xX182xXexX3xX7xX4f7xX3xX61xX378xX3xX9bxX25xX3xX49xX4e3xX20xX3xXexX3cxX3xX4xX154xX25xX65xX3xX4xXba1xX25xX3xX4xX1xX4b8xXa4xX112xX3xXexXcexX25xX1xX3xXexX4cxX45xX25xX65xX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX1xX9bxX4xX6exX3xX2dxX4b8xX25xX3xX4xX1xX20xX67xXacxX25xX3xX40xX1xX23xX9bxX25xX65xX3xX7xX37cxX25xX3xXexX4cxX9bxXdxX3xXbxX1xX82cxXbxX112xX3xXexXcexX25xX1xX3xXexX4cxX45xX25xX65xX3xXexX1xX584xX6xX3xXexX1xXdxX41xX20xX3xX65xXdxX9bxX23xX3xX2dxXdxX1fxX25xX3xX4xX1xX3cxX6xX3xX49xX3cxX3dxX4xX3xX65xXdxX37cxXdxX3xX18axX20xX67xX41xXexX3xX4xXa3xX25xX3xXb3xX37cxX25x5f42xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX6xX61xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX4cxX65xXdxX25xX1b4xX3xXa7xX4xXa4xX3xXa7xX4xXa4xX3xX17xXbxXexX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXdxXa4xX6xX65xX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXbxX23xX7xXdxXexXdxX23xX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX7xXdxX2f7xX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4cxX10xXbxX10xX6xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX6xXexXexX6xX4xX1xXa4xX10xX25xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX23xX4cxXdxX65xXdxX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4xX5xXdxXbxX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xXaxX12xXdfxX1xX9bxXexX3xXb3xXdxXacxX20xX3xX40xX41xXexX3xX5xX20xX4b8xX25xX3xX25xX182xXdxX3xX61xX20xX25xX65xX3xX25xX24xX67xX6exX3xX49xX20fxX25xX65xX3xX4xX1xX215xX3xX64xX65xX20xX67xX21bxX25xX3xX20exXcexX25xX1xX3xXdaxX82xX25xX65xX3xX25xX1xX580xX25xX3xXa4xX45xX25xX1xX1b4xX3x4e16xX794xX4xX3xX61xX5d2xX3xX4xXba1xX25xX3xX65xX794xXbxX3xX25xX1xXdxX4axX20xX3xX40xX1xX22cxX3xX40xX1xXa3xX25xX6exX3xX25xX1xX3cxX25xX65xX3xX2dxX500xXdxX3xX7xX378xX3xX25x58abxX3xX5xX378xX4xX3xXbxX1xX580xX25xX3xX49xX580xX20xX3xX4xX6xX23xX3xX4xX132xX6xX3xX4xX37cxX3xX1xX3eaxX3xXexX1xX4f7xX25xX65xX3xX4xX1xX215xX25xX1xX3xXexX4cxX243xX6exX3xX4xX182xX25xX65xX3xX49xX20fxX25xX65xX3xX61xX23xX6xX25xX1xX3xX25xX65xX1xXdxX3eaxXbxX3xX2dxX24xX3xX25xX1xX150xX25xX3xX61xX150xX25xX3xX4xX9bxX4xX3xX61xX150xX25xX3xXexX182xX4xX3xXexX4cxX23xX25xX65xX3xXexX1bxX25xX1xX6exX3xXd7xXcxXd9xXdaxX5exX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xXa9xX3xX49xX7bxX3xX4xX22cxX3xXb3xX3cxX500xX4xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xXa4xX45xX25xX1xX199xX3xXcxX4f7xX4xX3xX49xX182xX3xXexXa3xX25xX65xX3xXexX4cxX3cxX576xX25xX65xX3xXexX7exX25xX65xX3xX7xX37cxX25xX3xXbxX1xX52exXa4xX3xXexX4cxX1fxX25xX3xX49xX243xX6xX3xXb3xX24xX25xX3xX827xX550xX551xX73xXdfxX82exX3xX3cxX500xX4xX3xX49xX45xXexX3xX2xX14xX6exX2xX17xX567xX3xX2dxX3cxX3dxXexX3xX40xX41xX3xX1xX23xX45xX4xX1xX6exX3xX5xX24xX3xXa4xX82xX4xX3xXexXa3xX25xX65xX3xX4xX6xX23xX3xX25xX1xX580xXexX3xXexX584xX3xXexX4cxX3cxX500xX4xX3xX49xX41xX25xX3xX25xX6xX67xX199xX3xXcxX4cxX23xX25xX65xX3xX4xX9bxX4xX3xX25xX65xX24xX25xX1xX3xX4xX1xX132xX3xX5xX378xX4xX3xX49xX4axX20xX3xX1acxX20xX580xXexX3xX1xXdxX3eaxX25xX3xX25xX1xX494xX25xX65xX3xX67xX41xX20xX3xXexX4f7xX3xXa4xX500xXdxX3xXexX215xX4xX1xX3xX4xX378xX4xX6exX3xX7xX37cxX25xX3xXbxX1xX52exXa4xX3xX4xX154xX25xX65xX3xX25xX65xX1xXdxX3eaxXbxX3xXexX4cxX20xX67xX4axX25xX3xXexX1xX4f7xX25xX65xX3xXexXa3xX25xX65xX6exX3xX49xX20fxX25xX65xX3xXexX1xX92xXdxX3xX4xX22cxX3xXexX1xX1fxXa4xX3xXa4xX182xXexX3xX7xX4f7xX3xX7xX37cxX25xX3xXbxX1xX52exXa4xX3xXa4xX500xXdxX112xX3xXexX1xX20xX3xX25xX65xX150xX25xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xX49xX4axX20xX3xX2dxX3cxX3dxXexX3xX40xX41xX3xX1xX23xX45xX4xX1xX6exX3xX40xX41xXexX3xX4xX580xX20xX3xX1xX45xX3xXexX4e3xX25xX65xX3xX49xX3cxX3dxX4xX3xX4xX37cxXdxX3xXexX1xXdxX3eaxX25xXc52xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX6xX61xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX4cxX65xXdxX25xX1b4xX3xXa7xX4xXa4xX3xXa7xX4xXa4xX3xX17xXbxXexX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXdxXa4xX6xX65xX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXbxX23xX7xXdxXexXdxX23xX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX7xXdxX2f7xX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4cxX10xXbxX10xX6xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX6xXexXexX6xX4xX1xXa4xX10xX25xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX23xX4cxXdxX65xXdxX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4xX5xXdxXbxX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xXaxX12xX23exX1xX132xX3xXexX243xX4xX1xX3xX70xX71xX64xX73xX3xXexX1bxX25xX1xX3xX64xX65xX20xX67xX21bxX25xX3xX20exXcexX25xX1xX3xXdaxX82xX25xX65xX3xX4xX8e1xX25xX65xX3xXexX1xd3dbxX25xX65xX3xXexX1xXb5axX25xX3xX4xX1xX1bxX3xX4cxX6xX3xX25xX65xX20xX67xX1fxX25xX3xX25xX1xX150xX25xX3xX4xX132xX6xX3xX25xX1xX494xX25xX65xX3xX1xX45xX25xX3xX4xX1xX41xX6exX3xX67xX41xX20xX3xX40xX82cxXa4xX3xX2dxX24xX3xX25xX1xX580xX25xX3xXa4xX45xX25xX1xX3xXa4xX182xXexX3xX7xX4f7xX3xX25xX1xXdxX3eaxXa4xX3xX2dxX3f4xX6exX3xX65xXdxX37cxXdxX3xXbxX1xX9bxXbxX3xX4xX1xX132xX3xX67xX41xX20xX3xX4xX4e3xX25xX3xXexX4b8xXbxX3xXexX4cxX20xX25xX65xX3xXexX4cxX23xX25xX65xX3xXexX1xX92xXdxX3xX65xXdxX6xX25xX3xXexX500xXdxX199xX3xX20exX22cxX3xX5xX24xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX3f4xX4xX3xX49xX52exX67xX3xXa4xX45xX25xX1xX3xXexX1xX378xX4xX3xX1xXdxX3eaxX25xX3xX20exX4axX3xX9bxX25xX3xXexX215xX4xX1xX3xXexX3f4xX6exX3xXexX4b8xXbxX3xXexX4cxX20xX25xX65xX3xX4cxX20xX182xX25xX65xX3xX49xX580xXexX6exX3xX1xXcexX25xX1xX3xXexX1xX24xX25xX1xX3xX4xX9bxX25xX1xX3xX49xX20fxX25xX65xX3xXa4x1adbxX20xX3xX5xX500xX25xX6exX3xX49xX3cxX6xX3xX4xX4ecxX3xX65xXdxX500xXdxX3xX1xX22cxX6xX3xX49xX20fxX25xX65xX3xXb3xX182xX3xX2dxX24xX3xX4xX9bxX4xX3xXb3xXdxX3eaxX25xX3xXbxX1xX9bxXbxX3xXexX1xX150xXa4xX3xX4xX6xX25xX1xX3xX2dxX24xX23xX3xX7xX37cxX25xX3xX1acxX20xX580xXexX6exX3xX7xX500xXa4xX3xX1xXcexX25xX1xX3xXexX1xX24xX25xX1xX3xX4xX9bxX4xX3xX2dxX5d2xX25xX65xX3xX7xX37cxX25xX3xX1acxX20xX580xXexX3xX25xX154xX25xX65xX3xX25xX65xX1xXdxX3eaxXbxX3xXexX4b8xXbxX3xXexX4cxX20xX25xX65xX6exX3xX18axX20xX67xX3xXa4xX154xX3xX5xX500xX25xX6exX3xX4xX154xX25xX65xX3xX25xX65xX1xX3eaxX3xX4xX6xX23xX3xX65xXb5axX25xX3xX2dxX500xXdxX3xX4xX9bxX4xX3xX61xX23xX6xX25xX1xX3xX25xX65xX1xXdxX3eaxXbxX3xX2dxX24xX3xX1xX3dxXbxX3xXexX9bxX4xX3xX1acxX7bxX3xXexX1xX10xX23xX3xX4xX1xX20xXdb8xXdxX3xX65xXdxX9bxX3xXexX4cxX243xX199xX3xXdfxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xX25xX20xX154xXdxX3xXexX4cxX154xX25xX65xX3xXexX1xX132xX67xX3xX7xX37cxX25xX3xX4xX37cxX3xX25xX3cxX500xX4xX3xXa4xX794xX25xX6exX3xX5xX3dxX6exX3xX25xX65xX8cxXexX6exX3xX49xX6xX3xX61xX45xX25xX65xX3xX1xX22cxX6xX3xX49xX4f7xXdxX3xXexX3cxX3dxX25xX65xX3xX25xX20xX154xXdxX6exX3xXbxX1xX3cxX4ecxX25xX65xX3xXexX1xX82xX4xX3xX25xX20xX154xXdxX3xX2dxX500xXdxX3xX4xX4ecxX3xX4xX580xX20xX3xX2dxX24xX3xX7xX37cxX25xX3xX5xX3cxX3dxX25xX65xX3xX1xX3dxXbxX3xX5xXc2xX199xX3xX20exX52exX67xX3xXa4xX45xX25xX1xX3xXexX1xX378xX4xX3xX1xXdxX3eaxX25xX3xX4xX1xX3cxX4ecxX25xX65xX3xXexX4cxXcexX25xX1xX3xXa4xX3f4xX4xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX18axX20xX4f7xX4xX3xX65xXdxX6xX3xX1acxX150xX67xX3xX61xX378xX25xX65xX3xX64xXcxXd8bxX199xX3xXcxX4b8xXbxX3xXexX4cxX20xX25xX65xX3xXexX1xX9bxX23xX3xX65xX861xX3xX40xX1xX22cxX3xX40xX1xXa3xX25xX6exX3xX2dxX3cxX500xX25xX65xX3xXa4xXb5axX4xX6exX3xXexX45xX23xX3xX49xXdxX4axX20xX3xX40xXdxX3eaxX25xX3xXexX1xX20xX4b8xX25xX3xX5xX3dxXdxX3xX4xX1xX23xX3xX7xX37cxX25xX3xX1acxX20xX580xXexX3xX4xX154xX25xX65xX3xX25xX65xX1xXdxX3eaxXbxX6exX3xX1acxX150xX67xX3xX61xX378xX25xX65xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX199xX3xXcxXdxX41xXbxX3xXexX3f4xX4xX3xXexX1xX378xX4xX3xX1xXdxX3eaxX25xX3xX4xX22cxX3xX1xXdxX3eaxX20xX3xX18axX20xX37cxX3xX20exX4axX3xX9bxX25xX3xXcxX9bxXdxX3xX4xX4ecxX3xX4xX580xX20xX3xX2dxX24xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xX4xX9bxX4xX3xX25xX65xX24xX25xX1xX3xX61xX243xX4xX1xX3xX2dxX3f4xX3xXexX1bxX25xX1xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX5exX22cxX6xX3xX49xX41xX25xX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX13xXa7xX6exX3xX49xX243xX25xX1xX3xX1xX3cxX500xX25xX65xX3xX49xX41xX25xX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX1faxXa7xX199xX3xXcxX4b8xXbxX3xXexX4cxX20xX25xX65xX3xX4xX37cxXdxX3xX4xX9bxX4xX1xX3xX1xX24xX25xX1xX3xX4xX1xX215xX25xX1xX6exX3xX4xX37cxXdxX3xXexX1xXdxX3eaxX25xX3xXa4xX45xX25xX1xX3xXa4xX5bcxX3xXa4xX154xXdxX3xXexX4cxX3cxX92xX25xX65xX3xX49xX4e3xX20xX3xXexX3cxX3xX40xXdxX25xX1xX3xX61xX23xX6xX25xX1xX6exX3xXexX1xX20xX3xX1xX723xXexX3xX4xX22cxX3xX1xXdxX3eaxX20xX3xX18axX20xX37cxX3xX4xX9bxX4xX3xX25xX65xX20xX20fxX25xX3xX2dxX4f7xX25xX3xX4xX1xX23xX3xX49xX4e3xX20xX3xXexX3cxX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX199xX3xX23exX1xX1bxX3xX49xX45xX23xX3xX65xXdxX37cxXdxX3xX18axX20xX67xX41xXexX3xX40xX243xXbxX3xXexX1xX92xXdxX6exX3xX18axX20xX67xX41xXexX3xX5xXdxX3eaxXexX3xX4xX154xX25xX65xX3xXexX9bxX4xX3xX65xXdxX37cxXdxX3xXbxX1xX22cxX25xX65xX3xXa4xX794xXexX3xXb3xdaebxX25xX65xX6exX3xX49xX52exX67xX3xX25xX1xX6xX25xX1xX3xXexXdxX41xX25xX3xX49xX182xX3xX4xX9bxX4xX3xX61xX378xX3xX9bxX25xX3xX49xX4e3xX20xX3xXexX3cxX3xXexX4cxX1fxX25xX3xX49xX243xX6xX3xXb3xX24xX25xX3xXexX1bxX25xX1xX199xX3xXcxXdxX41xXbxX3xXexX3f4xX4xX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xX40xX1xX6xXdxX3xX4xX22cxX3xX1xXdxX3eaxX20xX3xX18axX20xX37cxX3xX4xX9bxX4xX3xXb3xXdxX3eaxX25xX3xXbxX1xX9bxXbxX3xXexXa3xX25xX65xX3xXexX1xX20xX3xX25xX65xX150xX25xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xX25xX1xX24xX3xX25xX3cxX500xX4xX6exX3xXexX45xX23xX3xX25xX65xX20xX20fxX25xX3xX5xX378xX4xX3xX4xX1xX23xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX112xX3xX49xX52exX67xX3xXa4xX45xX25xX1xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xX61xX23xX6xX25xX1xX3xX25xX65xX1xXdxX3eaxXbxX3xX65xXb5axX25xX3xX2dxX500xXdxX3xX4xX1xX132xX3xXexX4cxX3cxX4ecxX25xX65xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX4cxXdxXacxX25xX3xX40xXdxX25xX1xX3xXexX41xX3xXexX3cxX3xX25xX1xX150xX25xX199xX3xX71xX1fxX25xX3xX4xX45xX25xX1xX3xX49xX22cxX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX3f4xX4xX3xXexX45xX23xX3xX4xX1xX20xX67xXacxX25xX3xXb3xXdxX41xX25xX3xX2dxX4axX3xX4xX1xX580xXexX3xX5xX3cxX3dxX25xX65xX3xXexX4cxX23xX25xX65xX3xX4xX9bxX4xX5xX4bexX25xX1xX3xX2dxX378xX4xX3xX2dxXa3xX25xX3xX1xX22cxX6xX3xXd9xX3xX1acxX7bxX3xX1xX182xXdxX112xX3xX4xX154xX25xX65xX3xXexX9bxX4xX3xX65xXdxX37cxXa4xX3xX25xX65xX1x5a2exX23xX6exX3xX65xXdxX37cxXdxX3xX18axX20xX67xX41xXexX3xX2dxXdxX3eaxX4xX3xX5xX24xXa4xX199xX3xXcxXa3xX25xX65xX3xX4xX3cxX92xX25xX65xX3xX4xX132xX25xX65xX3xX4xX4f7xX3xXdexXdfxXd9xXe1xX64xX6exX3xX65xXdxX494xX3xX2dxX494xX25xX65xX3xX6xX25xX3xX25xXdxX25xX1xX3xX4xX1xX215xX25xX1xX3xXexX4cxX243xX6exX3xXexX4cxX4b8xXexX3xXexX378xX3xX6xX25xX3xXexX23xX24xX25xX3xX1acxX7bxX3xX1xX182xXdxX3xXexX4cxX1fxX25xX3xX49xX243xX6xX3xXb3xX24xX25xXc52xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX6xX61xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX4cxX65xXdxX25xX1b4xX3xXa7xX4xXa4xX3xXa7xX4xXa4xX3xX17xXbxXexX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXdxXa4xX6xX65xX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXbxX23xX7xXdxXexXdxX23xX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX7xXdxX2f7xX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4cxX10xXbxX10xX6xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX6xXexXexX6xX4xX1xXa4xX10xX25xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX23xX4cxXdxX65xXdxX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4xX5xXdxXbxX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xXaxX12xX20exX20fxX25xX65xX3xX4xX1xX215xX3xX23exX1xX132xX3xXexX243xX4xX1xX3xX70xX71xX64xX73xX3xXexX1bxX25xX1xX3xX64xX65xX20xX67xX21bxX25xX3xX20exXcexX25xX1xX3xXdaxX82xX25xX65xX3xX67xX1fxX20xX3xX4xX4e3xX20xX3xX3ccxX576xX3xXd7xX41xX3xX1xX23xX45xX4xX1xX3xX2dxX24xX3xX20exX4e3xX20xX3xXexX3cxX3xXexX4cxX1fxX25xX3xX4xX4ecxX3xX7xX576xX3xX4xX9bxX4xX3xXc2xX3xX40xXdxX41xX25xX3xX49xX22cxX25xX65xX3xX65xX22cxXbxX3xX4xX132xX6xX3xX49xX45xXdxX3xXb3xXdxXacxX20xX3xX7xX500xXa4xX3xX1xX23xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3eaxX25xX3xX5xX45xXdxX3xXb3xX9bxX23xX3xX4xX9bxX23xX3xXexX4cxXcexX25xX1xX3xX5exX20exX64xX73xX3xXexX1bxX25xX1xX3xXexX4cxX23xX25xX65xX3xX40xX97xX3xX1xX8cxXbxX3xXexX500xXdxX199xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX6xX61xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX4cxX65xXdxX25xX1b4xX3xXa7xX4xXa4xX3xXa7xX4xXa4xX3xX17xXbxXexX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXdxXa4xX6xX65xX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xXbxX23xX7xXdxXexXdxX23xX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX7xXdxX2f7xX10xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4cxX10xXbxX10xX6xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX6xXexXexX6xX4xX1xXa4xX10xX25xXexX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX23xX4cxXdxX65xXdxX25xX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xX3xXb3xX6xX4xX40xX65xX4cxX23xX20xX25xX61xXd9xX4xX5xXdxXbxX1b4xX3xXdxX25xXdxXexXdxX6xX5xX112xXaxX12xXcxX4cxX23xX25xX65xX3xX25xX65xX24xX67xX3xX5xX24xXa4xX3xX2dxXdxX3eaxX4xX3xXexX1xX82xX3xX25xX1xX580xXexX6exX3xX4xX9bxX4xX3xX49xX45xXdxX3xXb3xXdxXacxX20xX3xX49xX7bxX3xX4xX1xX23xX3xXc2xX3xX40xXdxX41xX25xX3xX2dxX24xX23xX3xX4xX9bxX4xX3xX71xX9bxX23xX3xX4xX9bxX23xX3xXexX1xX378xX4xX3xX1xXdxX3eaxX25xX3xX40xX41xX3xX1xX23xX45xX4xX1xX3xX49xX4e3xX20xX3xXexX3cxX3xX4xX154xX25xX65xX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xXa9xX6exX3xX40xX41xX3xX1xX23xX45xX4xX1xX3xX49xX4e3xX20xX3xXexX3cxX3xX4xX154xX25xX65xX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xX6axX112xX3xXexX1xX20xX3xX25xX65xX150xX25xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xX25xX1xX24xX3xX25xX3cxX500xX4xX6exX3xX4xX1xXdxX3xX25xX65xX150xX25xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xX49xX243xX6xX3xXbxX1xX3cxX4ecxX25xX65xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xXa9xX112xX3xX61xX378xX3xXexX23xX9bxX25xX3xXexX1xX20xX3xX25xX65xX150xX25xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xX25xX1xX24xX3xX25xX3cxX500xX4xX6exX3xX4xX1xXdxX3xX25xX65xX150xX25xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xX49xX243xX6xX3xXbxX1xX3cxX4ecxX25xX65xX3xX2dxX24xX3xXbxX1xX3cxX4ecxX25xX65xX3xX9bxX25xX3xXbxX1xX150xX25xX3xXb3xX7exX3xX25xX65xX150xX25xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xX4xX580xXbxX3xXexX1bxX25xX1xX3xX25xXa3xXa4xX3xX13xXa7xX2xX6axX199xX3xX64xX65xX24xX67xX3xXa4xX6xXdxX3xX13xXa7xX15xX2xX2xX3xX70xX71xX64xX73xX3xXexX1bxX25xX1xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX3f4xX4xX3xX25xX65xX24xX67xX3xX5xX24xXa4xX3xX2dxXdxX3eaxX4xX3xXexX1xX82xX3xX1xX6xXdxX3xX49xXacxX3xXexX1xX37cxX23xX3xX5xX20xX4b8xX25xX3xX2dxX24xX3xX4xX1xX23xX3xXc2xX3xX40xXdxX41xX25xX3xX2dxX24xX23xX3xX25xX1xXdxX4axX20xX3xX25xX182xXdxX3xX61xX20xX25xX65xX3xX18axX20xX6xX25xX3xXexX4cxX8cxX25xX65xX3xX40xX1xX9bxX4xX199xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX20xXexX1xX23xX4cxXaxX12xXcxX4cxX20xX25xX65xX3xX5exXdxX41xX20xX0xX15xXbxX12
Trung Hiếu