Quan Hóa: Công tác chuẩn bị bầu cử đã cơ bản hoàn tất
(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2025 trên địa bàn huyện miền núi Quan Hóa cơ bản hoàn thành đúng nội dung, tiến độ, thời gian quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
a1adxb115xf28axcc99xc834xee99xba43xc7b2x117e4xX7xefe7xaf7excd17xc34fx12279xe4ccxX5xfeb0xXaxe8b4xbf8dx103a1xX6x10f6cxX3xb37exe9ffxX6x10510xX3xdfa6xaddfxX16x10dcaxX3xXexfb75xX4xX3xX4xX1xX14x11425xX16xX3x11f31x12f69xX3xX2cxdde4xX14xX3xX4xd833xX3x11fedxbd26xX3xX4x122c8xX3xX2cx12ae8xX16xX3xX1xd5a4xc79cxX16xX3xXexef41xXexX0xc205xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xa4efxXaxX12xd9a6xcb55xX16xX3xXexX1xe218xXdxX3xX36xXdxdbe0xa77fxX3xX1xXdxfe7fxX16xX3xXex12d99xXdxX3xX4xX1exX16xX20xX3xXexX23xX4xX3xX4xX1xX14xX29xX16xX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xX41xX3xX1dxX14x103d4xX4xX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX3xX5exf19dxX13xX18xX3xf74exX1xX19xX6xX3xbb7dxa98bxX3xe61dxX42xX3xX36xX72xXdxX3xX2cxXdxX69xX14xX3xX18xX5exfe51xc672xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX46xXbx1031dxX3xX16xX1xXdxX6exX6axX3xX9cxb285xX3x11322x11426xXc7xX2xdedaxXc7xXc8xXc7xc501xX3xXex11350x11ddbxX16xX3xX36xX2dxX6xX3xX2cxX42xX16xX3xX1xX14xbccexX6exX16xX3xX6axXdx10f49xX16xX3xX16x11679xXdxX3xX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX6xX3xX4xX3axX3xX2cxX3dxX16xX3xX1xX41xX42xX16xX3xXexX1xX42xX16xX1xX3xX36xXeaxX16xX20xX3xX16xX8dxXdxX3xX5bxX14xX16xX20xXbcxX3xXexXdxX5fxX16xX3xX36xX8dxXbcxX3xXexX1xX64xXdxX3xX20xXdxX6xX16xX3xeaccxX14xXe0xX3xX36xX2dxX16xX1xXbcxX3xX36xX3dxX6axX3xX2cxX3dxX41xX3xX6xX16xX3xXexX41xX42xX16xX3xXbxX1x12d1exX16xX20xXbcxX3xX4xX1xc3e9xX16xX20xX3xX5bxX2dxX4xX1xX3xX1dxd780xXa2x10476xXb3xXcbxX2xdfa1xfa45xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX41xX5bxXe0xXaxX12xX0xXdxX6axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX14xX6axX2cxX3xXdxX1dxX10xX16xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxc50dxXdxX5bxXexX1xX1bxX3xe7fexXc8xX2xXbx11fdcxe7daxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX1bxX3xXcfxX2x12792xXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa4xX15exX2cxX6xX41xXexX1xX6xX16xX1xX1xX41xX6xX15exXa4xX16xX49xX16xX10xX197xX7xX49xXc7xX2xXc7xXc8xX49xXc7xXc8xXc8xX5bxXcfxXc7xXc7xcacdxX1afxXc7xXc7xXexX1dfxX1afxXc7xX1afxX1dfxX5xXc8xX15exd48fxXbxX20xd97fxXd2xX9xXc7xXcfxe9cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX1dxX1exX16xX20xX3xXexX23xX4xX3xX4xX1xX14xX29xX16xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX2cxX3dxX16xX3xX1xX41xX42xX16xX3xXexX46xXexXaxX3xX197xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX19exXc8xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXcfxX2xX1afxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX41xX16xXaxX12xX1dxX1exX16xX20xX3xXexX23xX4xX3xXexX14xXe0xXd3xX16xX3xXexXd2xX14xXe0xXe6xX16xX3xXa4xXe6xX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX3xX36x10f96x124b0xX4xX3xX1xX14xXe0xX6exX16xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX6xX3xX36x12429xX4xX3xX2cxXdxX6exXexX3xX12axX14xX6xX16xX3xXex10487xX6axX3xXexX72xX41xX3xXd2xX6xX3xX1xXdxX6exX14xX3x10603xX16xX20xX3xX1a2xX37xX3xX1xX8dxXdxX3xXd2x110c0xX3xX16xb476xXexX15exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX41xX5bxXe0xXaxX12xX0xXdxX6axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX5bxXexX1xX1bxX3xX19exXc8xXc8xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX1bxX3xXcfxX2xX1afxXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa4xX15exX2cxX6xX41xXexX1xX6xX16xX1xX1xX41xX6xX15exXa4xX16xX49xX16xX10xX197xX7xX49xXc7xX2xXc7xXc8xX49xXc7xXc8xXc8xX5bxXcfxXc7xXc7xX1dfxX19exX1dfxXc8xXexX19exX1afxX19exXc7xX2xX5xXc8xX15exX1ecxXbxX20xX1efxXd2xX9xX19exX2xX15dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX1dxX1exX16xX20xX3xXexX23xX4xX3xX4xX1xX14xX29xX16xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX2cxX3dxX16xX3xX1xX41xX42xX16xX3xXexX46xXexXaxX3xX197xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX19exXc8xXc8xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXcfxX2xX1afxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX41xX16xXaxX12xXcxX72xXdxX3xX6axe586xXdxX3xX36xXdxX69xX6axX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xXbcxX3xX4xX3axX3xX7xe416xX3xXa4xdd6cxXexX3xX4xX1xX46xXexXbcxX3xXexXd2xX6xX16xX20xX3xXexX1xXdxX5fxXexX3xX2cxX2dxXbcxX3xXexX1xX14xX14dxX4xX3xX7xX23xXexX3xX9cxX1xX14xX29xX16xX3xXbxX1xX146xX16xX20xXbcxX3xX4xX1xX14dxX16xX20xX3xX1dxX157xXa2xX159xXb3xXcbxX2xX15dxX3xX36xX287xX288xX4xX3xX4xX1x12711xX16xX1xX3xX12axX14xXe0xXe6xX16xX3xX36xX2dxX6xX3xXbxX1xX287xX3axX16xX20xX3xX1xX5fxXexX3xX7xX2b8xX4xX3xX4xX41xXdxX3xXexXd2x10c54xX16xX20xX15exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX41xX5bxXe0xXaxX12xX0xXdxX6axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX5bxXexX1xX1bxX3xX19exXc8xX2xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX1bxX3xXcfxX2xX1afxXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa4xX15exX2cxX6xX41xXexX1xX6xX16xX1xX1xX41xX6xX15exXa4xX16xX49xX16xX10xX197xX7xX49xXc7xX2xXc7xXc8xX49xXc7xXc8xXc8xX5bxXcfxXc7xXc7xXcfxX2xXcfxX15dxXexX19exX1f4xXcfxa98dxXc7xX5xXc8xX15exX1ecxXbxX20xX1efxXd2xX9xX1dfxXcfxX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX1dxX1exX16xX20xX3xXexX23xX4xX3xX4xX1xX14xX29xX16xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX2cxX3dxX16xX3xX1xX41xX42xX16xX3xXexX46xXexXaxX3xX197xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX19exXc8xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXcfxX2xX1afxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX41xX16xXaxX12xX1dxX34xX3xXexXd2xXdxX3xX1xX23xX41xX3xX1xX2b8xX4xX3xX36xX19xX16xX3xX4xX1xX64xX3xX16xX20xX42xXe0xX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX41xX5bxXe0xXaxX12xX0xXdxX6axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX5bxXexX1xX1bxX3xX19exXc8xX2xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX1bxX3xXcfxX2xX1afxXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa4xX15exX2cxX6xX41xXexX1xX6xX16xX1xX1xX41xX6xX15exXa4xX16xX49xX16xX10xX197xX7xX49xXc7xX2xXc7xXc8xX49xXc7xXc8xXc8xX5bxXcfxXc7xXc7xXcfxX1dfxXc8xX1afxXexXcfxX1f4xX1afxX1afxX1dfxX5xXc8xX15exX1ecxXbxX20xX1efxXd2xX9xXc7xX4d4xX1f4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX1dxX1exX16xX20xX3xXexX23xX4xX3xX4xX1xX14xX29xX16xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX2cxX3dxX16xX3xX1xX41xX42xX16xX3xXexX46xXexXaxX3xX197xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX19exXc8xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXcfxX2xX1afxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX41xX16xXaxX12xb995xX16xX20xX3xXb2xX20xX14xXe0xf8b6xX16xX3xXa2x12f59xX16xX3xXa1xX14xX2a9xX16xXbcxX3xX98xX42cxX3xXexX1xX287xXbcxX3xXexXd2xX287xX3e3xX16xX20xX3xX9cxX1xX14xX3xXbxX1xX14dxX3xX2xXbcxX3xXexX1xX14xX8dxX4xX3xXexd959xX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX3xX7xX14dxX3xXcfxXbcxX3xXexX1xX2dxX3xXexXd2xX46xX16xX3xX18x11415xXdxX3xXa1xX14xX2a9xX16xX3xX36xX6xX16xX20xX3xX9cxXdxX69xX6axX3xXexXd2xX6xXbcxX3xXd2xX42xX3xX7xX41xX23xXexX3xX5xX72xXdxX3xX4xX3axX3xX7xX3e3xX3xXa4xX3e6xXexX3xX4xX1xX46xXexXbcxX3xXexXd2xX6xX16xX20xX3xXexX1xXdxX5fxXexX3xX2cxX2dxX3xXbxX1x12e91xX4xX3xXa4xX708xX3xX4xX1xX41xX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX15exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX41xX5bxXe0xXaxX12xX0xXdxX6axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX5bxXexX1xX1bxX3xX19exXc8xXc8xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX1bxX3xXcfxX2xX1afxXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa4xX15exX2cxX6xX41xXexX1xX6xX16xX1xX1xX41xX6xX15exXa4xX16xX49xX16xX10xX197xX7xX49xXc7xX2xXc7xXc8xX49xXc7xXc8xXc8xX5bxXcfxXc7xX1afxXc8xX2xXc7xXc7xXexX15dxXc7xX4d4xX2xX1afxX5xXc8xX15exX1ecxXbxX20xX1efxXd2xX9xX15dxXc8xXc7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX1dxX1exX16xX20xX3xXexX23xX4xX3xX4xX1xX14xX29xX16xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX2cxX3dxX16xX3xX1xX41xX42xX16xX3xXexX46xXexXaxX3xX197xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX19exXc8xXc8xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXcfxX2xX1afxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX41xX16xXaxX12xa696xX1xX14xX3xXa4xf5a4xX4xX3xX4xX30xX14xX3xXb2xX6xX3xd039xX42xXdxXbcxX3xXexX1xX2dxX3xXexXd2xX46xX16xX3xX18xX6c4xXdxX3xXa1xX14xX2a9xX16xX3xX36xX287xX288xX4xX3xXexXd2xX6xX16xX20xX3xX1xX41xX42xX16xX20xX3xX4xX64xX3xX1xX41xX6xXbcxX3xX2cxXdxX69xX14xX3xX16xX20x12894xX3xXexX14xXe0xXd3xX16xX3xXexXd2xX14xXe0xXe6xX16xX3xX16xX20xX42xXe0xX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX41xX5bxXe0xXaxX12xX0xXdxX6axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX16xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX5bxXexX1xX1bxX3xX19exXc8xXc8xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX1bxX3xXcfxX2xX1afxXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa4xX15exX2cxX6xX41xXexX1xX6xX16xX1xX1xX41xX6xX15exXa4xX16xX49xX16xX10xX197xX7xX49xXc7xX2xXc7xXc8xX49xXc7xXc8xXc8xX5bxXcfxXc7xX1afxX2xX1f4xXcfxX4d4xXexX2xXc7xXcfxX15dxX2xX5xXc8xX15exX1ecxXbxX20xX1efxXd2xX9xX4d4xX1afxX1dfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX1dxX1exX16xX20xX3xXexX23xX4xX3xX4xX1xX14xX29xX16xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX2cxX3dxX16xX3xX1xX41xX42xX16xX3xXexX46xXexXaxX3xX197xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX19exXc8xXc8xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXcfxX2xX1afxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX41xX16xXaxX12xX1dxX1xX42cxX16xX1xX3xX12axX14xXe0xXe6xX16xX3xX1xX14xXe0xX6exX16xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX6xX3xX36xX6xX16xX20xX3xXexX42cxX4xX1xX3xX4xX81exX4xX3xXexXd2xXdxX69xX16xX3xX9cxX1xX6xXdxX3xX36xX6c4xX16xX20xX3xX2cxX8dxX3xX4xX23xX4xX3xX2cxXdxX6exX16xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX36xX3dxX6axX3xX2cxX3dxX41xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXcbxX3xXexXd2xX3e6xXexX3xXexX81exXbcxX3xX6xX16xX3xXexX41xX42xX16xX3xX1a2xX37xX3xX1xX8dxXdxX3xXexXd2xX287xd67exX4xXbcxX3xXexXd2xX41xX16xX20xX3xXa4xX42xX3xX7xX6xX14xX3xX16xX20xX42xXe0xX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX15exX3xX5exX29bxX4xX3xX2cxXdxX6exXexXbcxX3xXexX3e6xXbxX3xXexXd2xX14xX16xX20xX3xXexXd2xXdxX69xX16xX3xX9cxX1xX6xXdxX3xX4xX1exX16xX20xX3xXexX23xX4xX3xXbxX1xX146xX16xX20xXbcxX3xX4xX1xX14dxX16xX20xX3xX5bxX2dxX4xX1xX3xX1dxX157xXa2xX159xXb3xXcbxX2xX15dxX3xXexX72xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX9cxX1xX14xX3xXa4xX81exX4xX3xX2cxe07exX3xXbxX1xXdxX5fxX14xXbcxX3xX1a2xX2a9xXe0xX3xX5bxX81exX16xX20xX3xX4xX23xX4xX3xXbxX1xX287xX3axX16xX20xX3xX23xX16xX3xXexX6abxX3xX4xX1xX2b8xX4xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX34xX3xXexXd2xXdxX3xX36xXdxX3xX2cxX30xX14xX3xX4xX34xX3xXexXd2xX41xX16xX20xX3xX9cxX1xX14xX3xXa4xX81exX4xX3xX4xX23xX4xX1xX3xX5xXe0xX3xXe0xX3xXexX5fxX15exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce05xX14xXexX1xX41xXd2xXaxX12xXcxXd2xX14xX16xX20xX3xc29dxXd3xX3xXcbxX3xX5ex125dcxX16xX1xX3x11cb3xXdxX6xX16xX20xX0xX49xXbxX12
Trung Lê - Đình Giang