H iệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã triển khai lồng ghép thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
5226x587dx7ebfx8204x5888x7436x86c2x75b2x5353xX7xb009xdac6xc053x6ab7x937bxe046xX5xa472xXax573dxX0xX7xXexa969xdf21x8bf8x943axX12x998axX0xdb2bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXdx544ex844cxX3x828bxX2fx7fe4xX3xX4x86bbxX18xX19xX3xXexd032xX4xX3xXexX2fxbd3axc962xX18xX3xXexX16xX2fxX40x6445xX18xX3xXbxX1xba26xX18xX19xdd9fxX3xX4xX1x5c7bxX18xX19xX3xXexdffcxXdxX3xXbxX1x8e1fx969cxX3x759exa21exX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexe152xX40xX3xX61xX62xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX17xX5exXexX3x688cxX59xX18xX19xX3xX61xbe07xX18xX3xX1x8783xX6xX50xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exX0xX1dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x9aa4xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xc472xX18xX19xX3xX18xX85xX5fxX3xX31xX2fxX6xX3x7fcfxX19xX62xX18xX1xX3xd4d3xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xXcxX1xb4bcxX3xXexX1xX6xX17xX3xX61xX62xX3x7f29xX2fxX3xX5xa630xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX89xX6xX3xX7fx5f9cxX3xXexX16xXdxXd9xX18xX3xc573xX1xX6xXdxX3xX5x7e7fxX18xX19xX3xX19xX1x8860xXbxX3xXexX1xa2d1xX4xX3xX1xXdxX2exX18xX3xX4xX89xX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX2fxX33xX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xX61xX48xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX3xX61xX62xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX17xX5exXexX3xX7fxX59xX18xX19xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exX50xX3xXexX1xXd9xX3xXb1x7e9bxX4xX3xXexX1xXd9xX3xXexX1xX6xX17x8d12xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f9dxX17xXb1xX40xXaxX12xX0xXdxX5fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxc685xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxc579xXdxXb1xXexX1xcfe9xX3x5b79xc718xX1d2xXbx78f7xd970xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1cfxX3x74a7xX1d2xX1e0xXbxX1d5xX1d6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1dxX1dxXdxX61xX198xaddfxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX198xX61xX18xX1dxX18xX10xX1caxX7xX1dxb4c5xX2xc5e9xX2xX1dxX2xX1e0xX1d2xXb1xX1e0xX206xX1d2xX1e0xX1d2xa47cxX214xXex604cxX1d1xX1d1xX1e0xX1e0xX5xX1d2xX198x93dexXbxX19xbc3fxX16xX9xe128xX214x6dcexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX3xXdxX2exX2fxX3xX31xX2fxX33xX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX3xX61xX62xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX17xX5exXexX3xX7fxX59xX18xX19xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exXaxX3xX1caxXdxXb1xXexX1xX9xXaxX1d1xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1e0xX1d2xX1e0xXaxX3xX1dxX12xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX17xXb1xX40xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX7fxX89xX50xX3xX4xX1xb09cxX3xX7fxX5exX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX1bbxX1xXdxX3xX1f2xX59xX3xXexX1x7368x58dfxX18xX19xX3xX1d5xX2fxX40xX41xX18xX3xX4xX1xX6fxX3xXexX16x5ab8xX18xX19xX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX19xXdxX3bxX17xX3xXb1xX18dxX4xX3xX4xX1x8e2fxX18xX1xX3xXexX16xXe7xX3xXexX2eaxX3xXexX2eax5372xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX3bxX18xX3xX1f2xX59xX50xX3xX7fxX33xX18xX19xX3xX61xXdxX41xX18xX3xX61xX62xX3xX31xX2fxd612xX18xX3xX4xX1xX6fxX18xX19xX3xXc8xX1x601bxX18xX3xXb1xX34axX18xX3xXexX1xX10fxX4xX3xX1xXdxX2exX18xX3xX18xX19xX1xXdxX41xX5fxX3xXexX6fxX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX18xX59xXdxX3xXb1xX2fxX18xX19xX3xX4xca93xX6xX3xX1bbxX1xX2d7xX3xXexX1xXe7xX3xX7xX54xX3xX214xX1d1xe1bfxX1bbxXcxX1dxXcxd4ddxX3xX18xX19xX62xX40xX3xX206xX206xX384xX2xX1d2xX384xX206xX1d2xX2xX1d2xX3xX4xX374xX6xX3xX1a8xX59xX3xX1bbxX1xX313xX18xX1xX3xXexX16xXe7xX3xX61xX48xX3xXexX85xX18xX19xX3xX4xX2eaxX2ebxX18xX19xX3xX7xX10fxX3xX5xXf6xX18xX1xX3xX7fxX5exX17xX3xX4xX374xX6xX3x60e9xX33xX18xX19xX3xX7fxX54xXdxX3xX61xa7efxXdxX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXex71c7xX18xX1xX3xX1xX3fdxX18xX1xX3xX5fxX3d4xXdxX1d6xX3xX1bbxX1xX2d7xX3xXexX1xXe7xX3xX7xX54xX3xX1d2xX217xX1dxX1bbxXcxX384xXcxX389xX3xX18xX19xX62xX40xX3xX2xX384xX2xX206xX384xX206xX1d2xX2xX2xX3xX4xX374xX6xX3xX1a8xX6xX18xX3xX1a8xX313xX3xXexX1xX2eaxX3xX61xX48xX3xXexX85xX18xX19xX3xX4xX2eaxX2ebxX18xX19xX3xX7xX10fxX3xX5xXf6xX18xX1xX3xX7fxX5exX17xX3xX4xX374xX6xX3xX3caxX33xX18xX19xX3xX7fxX54xXdxX3xX61xX3d4xXdxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX62xX17xX3xXexX17xX62xX18xX3xXb1xX34axX18xX3xX1f2xX33xX17xX3xX61xX2exX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexbcecxX3xX31xX2fxX54xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX3fdxX18xX1xX3xX1xX3fdxX18xX1xX3xX5fxX3d4xXdxX1d6xX3xX1bbxX1xX2d7xX3xXexX1xXe7xX3xX7xX54xX3xX208xX227xX384xX1bbxXcxX1dxXcxX389xX3xX4xX374xX6xX3xX1a8xX59xX3xX1bbxX1xX313xX18xX1xX3xXexX16xXe7xX3xX61xX48xX3xXexX85xX18xX19xX3xX4xX2eaxX2ebxX18xX19xX50xX3xX18xX34axX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX2fxX33xX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xX61xX62xX3xXfexXdxXd9xX5fxX3xX7xX17xX3bxXexX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xd2bbxX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX17xXb1xX40xXaxX12xX0xXdxX5fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bbxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxXb1xXexX1xX1cfxX3xX1d1xX1d2xX1d2xXbxX1d5xX1d6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1cfxX3xX1e0xX208xX2xXbxX1d5xX1d6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1dxX1dxXdxX61xX198xX1f2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX198xX61xX18xX1dxX18xX10xX1caxX7xX1dxX206xX2xX208xX2xX1dxX2xX1e0xX1d2xXb1xX1e0xX206xX1d2xX1e0xX2xX1d2xX1d2xXexX208xX2xX1e0xX1e0xX208xX5xX1d2xX198xX21fxXbxX19xX222xX16xX9xX206xX1d2xX1d1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX3xXdxX2exX2fxX3xX31xX2fxX33xX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX3xX61xX62xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX17xX5exXexX3xX7fxX59xX18xX19xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exXaxX3xX1caxXdxXb1xXexX1xX9xXaxX1d1xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1e0xX208xX2xXaxX3xX1dxX12xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX17xXb1xX40xXaxX12xX1bbxX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX50xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX3xX5xX2fxX36xX18xX3xX7fxX2eax61c5xX4xX3xXc8xX19xX62xX18xX1xX3xXcexX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xXcxX1xXd9xX3xXexX1xX6xX17xX3xX61xX62xX3xXe3xX2fxX3xX5xXe7xX4xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX2d7xX18xX1xX3xX31xX2fxX6xX18xX3xXexX34axX5fxX50xX3xX5xX104xX18xX19xX3xX19xX1xX10axXbxX3xXexX1xX10fxX4xX3xX1xXdxX2exX18xX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xX31xX2fxX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX17xX5exXexX3xX7fxX59xX18xX19xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xXexX1xXd9xX3xXexX1xX6xX17xX50xX3xXb1xX2fxX3xX5xXe7xX4xX1xX3xX61xX62xX3xX19xXdxX6xX3xX7fxX3fdxX18xX1xX3xX18xX1xX2eaxX1cfxX3xXcxX2fbxX6xX3xX7fxX62xX5fxX50xX3xX1f2xXdxXd9xX2fxX3xXb1xXdx9494xX18xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exX50xX3xXexX1xXd9xX3xXb1xX18dxX4xX3xX384xX3xXexX1xXd9xX3xXexX1xX6xX17xX50xX3xX1xX59xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX2fxX40xX41xX18xX3xX7fxX48xX50xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX5exXexX3xX4xX34axX2fxX3xX5xX5exX4xX3xX1f2xX59xX50xX3xX1f2xX85xX18xX19xX3xX16xX36xX18xX50xX3xXfexX1xe24axX2fxX3xX1xXdxX2exX2fxX50xX3xX4x8bf2xXbxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX62xXdxX3xX5xXdxX2exX2fxX198xX198xX198xX198xX3xX7fxXd9xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xX7xX34axX2fxX3xX16xX59xX18xX19xX3xX7fx9d99xX18xX3xXexc493xX18xX19xX3xX4xX59xX18xX19xX3xX7fxX104xX18xX19xX3xXb1xX34axX18xX3xX4xX2eaxX50xX3xXexX7c4xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX3xX7fxX3fdxX18xX1xX50xX3xXexX7c4xX18xX19xX3xX18xX19xX2eaxX2ebxXdxX3xXb1xX34axX18xX3xX1xXdxXd9xX2fxX3xX16xd35bxX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX198xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX17xXb1xX40xXaxX12xX0xXdxX5fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bbxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxXb1xXexX1xX1cfxX3xX1d1xX1d2xX1d2xXbxX1d5xX1d6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1cfxX3xX1e0xX208xX2xXbxX1d5xX1d6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1dxX1dxXdxX61xX198xX1f2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX198xX61xX18xX1dxX18xX10xX1caxX7xX1dxX206xX2xX208xX2xX1dxX2xX1e0xX1d2xXb1xX1e0xX206xX1d2xX1e0xX2xX2xX1d1xXexX1d1xX1d1xX227xX227xX206xX5xX1d2xX198xX21fxXbxX19xX222xX16xX9xX227xX227xX1d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX3xXdxX2exX2fxX3xX31xX2fxX33xX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX3xX61xX62xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX17xX5exXexX3xX7fxX59xX18xX19xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exXaxX3xX1caxXdxXb1xXexX1xX9xXaxX1d1xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1e0xX208xX2xXaxX3xX1dxX12xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX17xXb1xX40xXaxX12xX1bbxX3bxX4xX3xX7fxX59xXdxX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xXexXdxX18xX50xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exX50xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX59xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX61xXdxX41xX18xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xXfex5fadxX3xX18xX85xX18xX19xX3xX7xX54xX18xX19xX3xXexX5exXdxX3xX4xX59xX18xX19xX3xX7fxX104xX18xX19xX3xX320xX3xX4xX3bxX4xX3xX7fxXe7xX6xX3xXbxX1xX2eax9b35xX18xX19xX3xXexX1xX2eaxX2ebxX18xX19xX3xX1d5xX2fxX40xX41xX18xX3xXexX48cxX3xX4xX1xe4a4xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX5exXexX3xX4xX34axX2fxX3xX5xX5exX4xX3xX1f2xX59xX50xX3xX1xX59xXdxX3xXb1xXdxX731xX18xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exX3xX31xX2fxX33fxX18xX3xX4xX1xX6fxX18xX19xX50xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xXexX16xX41xX18xX3xX7fxX62xXdxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1xX36xX18xX50xX3xX1f2xX33xX18xX50xX3xXexX48cxX3xXb1xX34axX18xX3xXbxX1xX54xX50xX3xX1d5xXf6xX50xX3xXbxX1xX2eaxX2ebxX18xX19xX50xX3xXexX1xXe7xX3xXexX16xX791xX18xX198xX3x6babxX104xX18xX19xX3xX19xX1xX10axXbxX3xX4xX3bxX4xX3xX18xX59xXdxX3xXb1xX2fxX18xX19xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX3xX19xe24bxX18xX3xX61xX3d4xXdxX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xX61xX48xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX1d5xXf6xX3xX1xX59xXdxX50xX3xX19xXdxX3bxX17xX3xXb1xX18dxX4xX3xX19xXdxX3d4xXdxX3xXexX313xX18xX1xX50xX3xX7xX9cbxX4xX3xXfexX1x6cb3xX10xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX33xX18xX1d6xX3xX1f2xX3fdxX18xX1xX3xX7fxbe09xX18xX19xX3xX19xXdxX3d4xXdxX198xX198xX198xX198xX3xX3caxX2eaxX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX18xX59xXdxX3xXb1xX2fxX18xX19xX3xX18xX62xX40xX3xX61xX62xX17xX3xX1xX2eaxX9b5xX18xX19xX3xX2eaxX3d4xX4xX50xX3xX31xX2fxX40xX3xX2eaxX3d4xX4xX3xX4xX374xX6xX3xX4xX59xX18xX19xX3xX7fxX104xX18xX19xX3xXb1xX34axX18xX3xX4xX2eaxX3xX61xX62xX3xXexX48cxX3xX4xX1xX9cbxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX5exXexX3xX4xX34axX2fxX3xX5xX5exX4xX3xX1f2xX59xX3xX7fxXd9xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xX19xXdxX6fxXbxX3xX5fxX2fbxXdxX3xX18xX19xX2eaxX2ebxXdxX3xX1xXdxXd9xX2fxX3xX16xX7fexX3xX61xX48xX3xX4xX3bxX4xX3xX5xX17xX5exXdxX3xX1xX3fdxX18xX1xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX50xX3xXexX7c4xX3xX7fxX89xX3xX4xX89xX3xX1xX62xX18xX1xX3xX7fxX59xX18xX19xX3xXexX1xXdxX7c0xXexX3xXexX1xX10fxX4xX3xX61xX62xX3xX1d5xX10xX5fxX3xX7fxX34axX40xX3xX5xX62xX3xX5fxX59xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXbcxX18xX19xX3xXexXdxX41xX2fxX3xX4xX1xX313xX3xX7fxXd9xX3xX1f2xX3fdxX18xX1xX3xX1d5xX10axXexX3xX4xX3bxX4xX3xXb1xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX3xX61xX62xX17xX3xX4xX2fxX54xXdxX3xX18xX85xX5fxX198xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX17xXb1xX40xXaxX12xX0xXdxX5fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bbxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxXb1xXexX1xX1cfxX3xX1d1xX1d2xX1d2xXbxX1d5xX1d6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1cfxX3xX1e0xX208xX2xXbxX1d5xX1d6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1dxX1dxXdxX61xX198xX1f2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX198xX61xX18xX1dxX18xX10xX1caxX7xX1dxX206xX2xX208xX2xX1dxX2xX1e0xX1d2xXb1xX1e0xX206xX1d2xX1e0xX2xX206xX217xXexX227xX208xX217xX1d2xX225xX5xX1d2xX198xX21fxXbxX19xX222xX16xX9xX1d1xX1e0xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX3xXdxX2exX2fxX3xX31xX2fxX33xX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX3xX61xX62xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX17xX5exXexX3xX7fxX59xX18xX19xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exXaxX3xX1caxXdxXb1xXexX1xX9xXaxX1d1xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1e0xX208xX2xXaxX3xX1dxX12xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX17xXb1xX40xXaxX12xX1bxX62xX18xX19xX3xX18xX85xX5fxX50xX3x8c3cxX320xX3xXcexX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xXcxX1xXd9xX3xXexX1xX6xX17xX3xX61xX62xX3xXe3xX2fxX3xX5xXe7xX4xX1xX3xX7fxXf6xX3xXexb229xXbxX3xXexX16xX2fxX18xX19xX3xX4xX1xX2d7xX3xX7fxX5exX17xX3xX4xX9b5xX3xX7xX320xX3xX7fxX85xX18xX19xX3xXfexbabaxX3xX1d5xX34axX40xX3xXb1xX10fxX18xX19xX3xX61xX62xX3xX1f2xX3fdxX18xX1xX3xX1d5xX10axXexX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX1xXd77xX18xX3xXb1xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX19xXdxX6xX3xX7fxX3fdxX18xX1xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX1d6xX3xX5xX62xX18xX19xX50xX3xXexX1xX36xX18xX50xX3xXexX48cxX3xXb1xX34axX18xX3xXbxX1xX54xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX1d6xX3xX4xX9b5xX3xX31xX2fxX6xX18xX50xX3xX7fxX9b5xX18xX3xX61xXe7xX50xX3xXb1xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2exXbxX3xX7fxX5exXexX3xX4xX1xX2fxX787xX18xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xX1d5xXf6xX3xX7fxX5exXexX3xX4xX1xX2fxX787xX18xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX3xX18xX36xX18xX19xX3xXexX1xX36xX18xX3xX5fxX3d4xXdxX1d6xX3xXbxX1xX2eaxX2ebxX18xX19xX50xX3xXexX1xXe7xX3xXexX16xX791xX18xX3xX7fxX5exXexX3xX4xX1xX2fxX787xX18xX3xX61xX85xX18xX3xX5fxXdxX18xX1xX3xX7fxX36xX3xXexX1xXe7xX198xX3xXcxX1xX2eaxX2ebxX18xX19xX3xX1d5xX2fxX40xX41xX18xX3xX7fxX787xX40xX3xX5fxX5exX18xX1xX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX3xX1f2xa795xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX48xX2fxX3xX1xX3fdxX18xX1xX3xXexX1xX9cbxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX6fxX3xX18xX1xX2eaxX3xX61xXdxX7c0xXexX3xXexXdxX18xX50xX3xX1f2xX62xXdxX3xX7fxX85xX18xX19xX3xXexX16xX41xX18xX3xXexXd77xXbxX3xX7xX6xX18xX3xXcexX85xX18xX3xX1xX89xX6xX3xX4xX9b5xX3xX7xX320xX3xX4xX374xX6xX3xX18xX19xX62xX18xX1xX50xX3xXexX16xX41xX18xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX7fxXdxX2exX18xX3xXex88acxX3xX4xX374xX6xX3xX7xX320xX1d6xX3xX5xX104xX18xX19xX3xX19xX1xX10axXbxX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xX31xX2fxX6xX3xXexX48cxX3xX4xX1xX9cbxX4xX3xXexX16xXdxXd9xX18xX3xX5xXf6xX5fxX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xX19xXdxX3d4xXdxX3xXexX1xXdxX2exX2fxX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX4xX374xX6xX3xXcxX1xX2eaxX3xX61xXdxX2exX18xX3xXexX2d7xX18xX1xX1d6xX3xXexX48cxX3xX4xX1xX9cbxX4xX3xX4xX3bxX4xX3xXfex9e56xX3xX5xXdxX41xX18xX3xX1xX17xX6xX18xX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX48cxX3xX7fxX59xX18xX19xX50xX3xX1xX59xXdxX3xXexX1xXdxX50xX3xX1xX59xXdxX3xXb1xXdxX731xX18xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exX3xX31xX2fxX33fxX18xX3xX4xX1xX6fxX18xX19xX3xX4xX374xX6xX3xXcxX16xX2fxX18xX19xX3xXexX34axX5fxX3xXcexX85xX18xX3xX1xX89xX6xX3xXexX2d7xX18xX1xX1d6xX3xXexX48cxX3xX4xX1xX9cbxX4xX3xX4xX1xXdxX7c0xX2fxX3xXbxX1xXdxX5fxX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xXexX5exXdxX3xX61x928axX18xX19xX3xX7xX34axX2fxX50xX3xX61xX102fxX18xX19xX3xX1d5xX6xX50xX3xX61xX102fxX18xX19xX3xX7fxX104xX18xX19xX3xX1f2xX62xX17xX3xXb1xX34axX18xX3xXexX59xX4xX3xXexX1xXdxXd9xX2fxX3xX7xX54xX3xX4xX374xX6xX3xXcxX16xX2fxX18xX19xX3xXexX34axX5fxX3xdccbxX1xX3bxXexX3xX1xX62xX18xX1xX3xXbxX1xXdxX5fxX3xX61xX62xX3xX1bbxX1xXdxX7c0xX2fxX3xX1f2xX89xX18xX19xX1d6xX3xX1d5xX34axX40xX3xXb1xX10fxX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1xX2eaxX9b5xX18xX19xX3xXexX16xX3fdxX18xX1xX50xX3xX61xX320xX3xXb1xXdxX731xX18xX3xX61xX48xX3xX4xX1xX374xX3xX7fxX48xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX3xX4xX36xX18xX19xX3xXb1xXdxX731xX18xX3xXbxX1xX18dxX4xX3xX61xX18dxX3xXc8xX1xX34axX18xX3xXb1xX34axX18xX3xX61xX62xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX7c0xX2fxX3xXexX5exXdxX3xX61xX102fxX18xX19xX3xX7xX34axX2fxX50xX3xX61xX102fxX18xX19xX3xX1d5xX6xX50xX3xX1f2xXdxX41xX18xX3xX19xXdxX3d4xXdxX50xX3xX1xX33xXdxX3xX7fxX33xX17xX198xX198xX198xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX17xXb1xX40xXaxX12xX0xXdxX5fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bbxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxXb1xXexX1xX1cfxX3xX1d1xX1d2xX1d2xXbxX1d5xX1d6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1cfxX3xX1e0xX208xX2xXbxX1d5xX1d6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1dxX1dxXdxX61xX198xX1f2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX198xX61xX18xX1dxX18xX10xX1caxX7xX1dxX206xX2xX208xX2xX1dxX2xX1e0xX1d2xXb1xX1e0xX206xX1d2xX1e0xX2xX208xX1d1xXexX2xX208xX1d1xX1e0xX5xX1d1xX384xXb1xX7xX4xX384xX2xX208xX225xX214xX198xX21fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX3xXdxX2exX2fxX3xX31xX2fxX33xX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX3xX61xX62xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX17xX5exXexX3xX7fxX59xX18xX19xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exXaxX3xX1caxXdxXb1xXexX1xX9xXaxX1d1xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1e0xX208xX2xXaxX3xX1dxX12xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX17xXb1xX40xXaxX12xXcxX1xX2ebxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX3d4xXdxX3xXc8xX19xX62xX18xX1xX3xXcexX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xXcxX1xXd9xX3xXexX1xX6xX17xX3xX61xX62xX3xXe3xX2fxX3xX5xXe7xX4xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX2d7xX18xX1xX3xXexXdxX7c0xXbxX3xXexX18dxX4xX3xX7fxX787xX40xX3xX5fxX5exX18xX1xX3xX5xX104xX18xX19xX3xX19xX1xX10axXbxX3xX4xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xXexX2fxX40xX41xX18xX3xXexX16xX2fxX40xX48xX18xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX50xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX50xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX17xX5exXexX3xX7fxX59xX18xX19xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exX50xX3xXexX1xXd9xX3xXb1xX18dxX4xX3xXexX1xXd9xX3xXexX1xX6xX17xX198xX3xX1bxX2eaxX3d4xX18xX19xX3xXb1xaa85xX18xX3xX4xX3bxX4xX3xX7fxX9b5xX18xX3xX61xXe7xX50xX3xX7fxXe7xX6xX3xXbxX1xX2eaxX9b5xX18xX19xX3xXexX85xX18xX19xX3xX4xX2eaxX2ebxX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX17xX5exXexX3xX7fxX59xX18xX19xX3xX61xX85xX18xX3xX1xX89xX6xX50xX3xX61xX85xX18xX3xX18xX19xX1xX2exX50xX3xXexX1xXd9xX3xXb1xX18dxX4xX50xX3xXexX1xXd9xX3xXexX1xX6xX17xX50xX3xX61xX2fxXdxX3xX4xX1xX9b5xXdxX3xX19xXdxX33xXdxX3xXexX16xX313xX3xX5xX62xX18xX1xX3xX5fxX5exX18xX1xX50xX3xX1f2xX48cxX3xX313xX4xX1xX3xX7fxX54xXdxX3xX61xX3d4xXdxX3xXexX7c4xX18xX19xX3xX5xX9cbxX6xX3xXexX2fxX48cxXdxX3xXexX5exX17xX3xX5fxX36xXdxX3xXexX16xX2eaxX2ebxX18xX19xX3xX5xX62xX18xX1xX3xX5fxX5exX18xX1xX50xX3xX7fxXd9xX3xX1xX2fbxX3xXexX16xX3bxX18xX1xX3xX1d5xX6xX3xX18xX1xXbcxX18xX19xX3xX7fxX54xXdxX3xXexX2eaxX68exX18xX19xX3xX1d5xX791xX2fxX3xX5xX36xXdxX3xXfexX10axX17xX50xX3xX7xX6xX3xX18xX19xXf6xX3xX61xX62xX17xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xX61xX62xX3xXexX2exX3xX18xX5exX18xX3xX5fxX6xX3xXexX6fxX40xX198xX3xX1bxX2eaxX3d4xX18xX19xX3xXb1xX133bxX18xX3xX106exX1xX4dxX18xX19xX3xXcexX85xX18xX3xX1xX89xX6xX3xX61xX62xX3xXcxX1xX36xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX2fxX40xX2exX18xX50xX3xXexX1xXe7xX3xX1d5xXf6xX50xX3xXexX1xX62xX18xX1xX3xXbxX1xX54xX3xX1d5xX34axX40xX3xXb1xX10fxX18xX19xX3xX61xX62xX3xX18xX1xX34axX18xX3xX16xX59xX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xX5fxX36xX3xX1xX3fdxX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX18xX19xX3xX4xX1xX54xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xXbxX1xX5exX5fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX62xX17xX3x824fxXcxX17xX62xX18xX3xXb1xX34axX3xX1f2xX33xX17xX3xX61xX2exX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXcxX48cxX3xX31xX2fxX54xX4x6c2dxX517xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6fa8xX2fxXexX1xX17xX16xXaxX12xd148xX2fxX54xX4xX3xX1bxX2eaxX9b5xX18xX19xX0xX1dxXbxX12
Quốc Hương