Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ
Ngày 04/01/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.
4115x5715x4897xb3b6x8be0x5103x59abx8b5ex80e6xX7xaa82x74d0x5498x5168x9213x6ec6xX5xa9a2xXax996bx4f40x9681xX3x81f6xab47xX6x6ce4xX3x8a46xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3x89c2xXdx5b72xX17xX3xXex8b28xX6xX3x8db9x7e25xX3xX13x5cf0xX19xad32xX3xX6xX19xX3xXexXdx4d11xX19xX3xX1x606cxX19xX1xX3xXexXdxX39xXbxX3xX19xX1x78b5xX19xX3x76e4xbf18xXexX3xX4bx7edexX3xX4xX6xX19xX3x59fcxX1xX6xX19xX3x78c1x42a3xX19xX3xX1bxX19xX1xX3xX5bx63c6xX0xa1b7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4aa8xX10xX6x7edcxXaxX12x618exX32xX3dx5252xX3x6e52x7ab1xX66xX80xX2xX66x73e6xX80xX2x6322x6e98xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX23xXdxX25xX17xX3xXexX29xX6xX3xX2cxX2dxX3xX13xX30xX19xX32xX3xX6xX19xX3xX23x659fxX3xXexXdxX39xX19xX3xX1xX3dxX19xX1xX3xXexXdxX39xXbxX3xX19xX1xX48xX19xX3xX4bxX4cxXexX3xX4bxX50xX3xX4xX6xX19xX3xX56xX1xX6xX19xX3xX5bxX5cxX19xX3xX1bxX19xX1xX3xX5bxX64xX3x910fxX3dxX3xXexXdxX39xX19xX3xX1xX3dxX19xX1xX3xX23xXdxX25xX17xX3xXexX29xX6xX3xXexX1xX10x42c5xX3xX16xX17xX7exX3xX23xX50xX19xX1xX3xX4x6224xX6xX3xXbxX1x7c5exXbxX3xX5xX17xX48xXexbd1exX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfbxX78xX7exXaxX12xX0xXdxb486xX32xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX66xX66xXdxXe2xX113xX4bxX6xXfbxXexX1xX6xX19xX1xX1xXfbxX6xX113xXe2xX19xX66xX19xX10xa3ecxX7xX66xX2xX89xX80xX2xX66xX81xX89xX78xX81xX2x7871xX81x8fc1xX80xX80xXexX86xc078xX156x4a91xX86xX15fx5666xX5xX2xX113x7a8fxXbxX32xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfbxX78xX7exXaxX12xX2cxX50xX3xX4xX6xX19xX3xX56xX1xX6xX19xX3xX5bxX5cxX19xX3xX1bxX19xX1xX3xX5bxX64xX3x7c79x6356xX19xX1xa1ffxX78xX6xX19xXexX29xXdxX113xXe2xX19x808exX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfbxX78xX7exXaxX12xXcxX1xX10xXfbxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX23xXdxX25xX17xX3xXexX29xX6xX3xX2cxX2dxX3xX13xX30xX19xX32xX3xX6xX19xX8axX3xX56xX1xX6xX19xX3xX5bxX5cxX19xX3xX1bxX19xX1xX3xX5bxX64xX8axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX5cxX12bxX3xX2xX156xX15fxX162x6085xX3xXexX29xaa57xX3xXexbbb2xXdxX19dxX3xX7xb909xX3xX89xX86xX8axX3xXcxX29x5270xX19xX3x4987xX17xX211xX4xX3xXcxXfbx6ed3xX19xX8axX3xX16xX17xX48xX19xX3xX75xX223xXdxX3xX13xX1x42adxX17xX8axX3xXcxX1xX3dxX19xX1xX3xXbxX1xX211xX3x9c7fxX3dxX3xX7bx9250xX19xX32xX3xX23xXb1xX3xXe2xXdxX3xXbxX1xX20cxX12bxX3xXbxX1xX10cxXbxX3xX5xX17xX48xXexX3xX5bxXdx44e3xXexX3xX7bxX6xX12bxX3xXe2xX3dxX3xX4bx6cf1xX3xXexX29xX211xX19xX3xXexX20cxXdxX3xX19xX14xXdxX3xX4xbdd4xX3xXexX29xX209xX113xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfbxX78xX7exXaxX12xX7bxX32xX3dxX7exX3xX86xX2xX66xX2xX86xX66xX86xX80xX2xX15fxX8axX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX23xXdxX25xX17xX3xXexX29xX6xX3xX2cxX2dxX3xX13xX30xX19xX32xX3xX6xX19xX3xX29xX6xX3xX21cxX17xX7exX39xXexX3xX23xX50xX19xX1xX3xXexX29xX17xX7exX3xX19xXb1xX3xX23xX211xXdxX3xXe2x9957xXdxX3xX56xX1xX6xX19xX3xX5bxX5cxX19xX3xX1bxX19xX1xX3xX5bxX64xX205xX3x573fxX1xXdxX3xX4bxX26axX3xXexX29xX211xX19xX3xX56xX1xX6xX19xX3xX5bxX5cxX19xX3xX1bxX19xX1xX3xX5bxX64xX3xX23xXb1xX3xXe2xXdxX3xXbxX1xX20cxX12bxX3xbe55xX17xX48xXexX3x4f99xXdxX3xXexX29xX209xX3xX4xX107xX6xX3x892exXdxX19xX32xX6xXbxXfbxX29xX10xX3xXe2xX3dxX3xX4bxX50xX3xXexX29x41dbxX4xX3x76bcxX17x9122xXexX113xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xXexX1xXfbxX29xXaxX12xXcxX1xX10xXfbxX3xX78xX6xX19xX32xX4xXfbxX19xX32xX7xX6xX19xX113xXe2xX19xX0xX66xXbxX12
Theo dangcongsan.vn