Đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 10/4, tại TP Sầm Sơn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề công tác Hội phụ nữ cho các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và các cơ quan Trung ương năm 2018.
b432xcb57x10ab5x11630x117c3xbeaaxc201xc836xddafxX7xe5d7xec0cx13015x12500xc881x11990xX5x11be8xXaxe293xfc95xd6c4xfb63xX3xf810xe3dax1241fxX1xX3xX4x11e4fxX19xc6bbxX3xXexdaabxX4xX3xXbxX1xe65bxX3xX19x10403xX3xXexf26ex1384cxX19xX1fxX3xXexba62xX19xX1xX3xX1xX33xX19xX1xX3xX17xf2b5xXdxX0x10a75xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea97xX10xX6x10abfxXaxX12xed52xX22xX19xX1fxX3xX2xb793xX40x11b34xfe01xX3xXexX18xXdxX3xXcxcea9xX3xX55x10cbbxX17xX3xX55x1236axX19xX5exX3xXcxX2dxfd50xX19xX1fxX3xd49exX6cxX19xX1fxX3xX4fx12e27xXdxX3xe9d6xXdxb604xX19xX3xX1xXdxc172xXbxX3xX65xX1xX27xX3xX19xX2axX3xd78axXdxX86xXexX3x129fcxX6xX17xX3xXexcb18xX3xX4xX1x138bbxX4xX3xX4xX1xX76xX6cxX19xX1fxX3xXexX2dxX33xX19xX1xX3xXex117b1xXbxX3xX1xX72x11a85xX19xX3xX4xX1xX72xX15xX81xX19xX3x11c03xb55axX3xX4xX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX4fxX7cxXdxX3xXbxX1xX27xX3xX19xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX4xX22xX4xX3xXbexX18xXdxX3xdce6xXdx12e06xX72xX3xX5xf58exX3x11f5bxX1x1245axX3xXexf1e3xX4xX1xX5exX3xX65xX1x134d6xX3xXe9xX1xXebxX3xXexXeexX4xX1xX3xX4fxX7cxXdxX3xX7fxXdxX81xX19xX3xX1xXdxX86xXbxX3xXbxX1xX27xX3xX19xX2axX3xX4xX22xX4xX3xXexcb04xX19xX1xX5exX3xXexX1xXe7xX19xX1xX3xXbxX1xcfbbxX3x105b1xX1xX72xX3xd646x134e6xX4xX3xXbxX1xd53bxX6xX3xe874x115dexX4xX3xX12dxXe7xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX6cxX3xddf5xX72xX6xX19xX3xXcxX2dxX72xX19xX1fxX3xX76xX6cxX19xX1fxX3xX19xde28xX17xX3x1113exX5bxX2x12199xba5bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2exX52xX15xXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX40xX40xXdxX12dxX15cxXe1xX6xX2exXexX1xX6xX19xX1xX1xX2exX6xX15cxX12dxX19xX40xX19xX10xe607xX7xX40xX2xX15bxX2xc09exX40xX5dxX15bxX52xX5dxX5bxX15bxX5bxX5bxX5bxX5bxXexX158xX5dxfa2exX15bxX5bx11dc2xX5bxX5xX2xX15cx12aabxXbxX1fxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2exX52xX15xXaxX12x10a20xX72xX6xX19xX1fxX3xX4xc71fxX19xX1xX3xXe9xX1xX76xX6cxX19xX1fxX3xXexX2dxX33xX19xX1xX3xXexXafxXbxX3xX1xX72xXb4xX19xX3xX4xX1xX72xX15xX81xX19xX3xXbexXbfxX3xX4xX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX4fxX7cxXdxX3xX65xX1xX27xX3xX19xX2axX15cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2exX52xX15xXaxX12xX65xX1xX22xXexX3xXe1xXdxXe3xX72xX3xX4xX1xXe7xX2exX3xX17xeb85xX19xX1fxX3xX4xX1xX76xX6cxX19xX1fxX3xXexX2dxX33xX19xX1xX3xXexXafxXbxX3xX1xX72xXb4xX19xX5exX3xXbexe369xX19xX1fxX3xX4xX1xX133xX3xX65xX1xXf5xX3xX136xX133xX3xXexX1xX76xX3xXcxX11axX19xX1xX3xXebxX15xX3xX13x1341fxX3x114edxXdxX19xX1xX3xXcxX72xXb4xX19xX3xXbexX22xX19xX1xX3xX1fxXdxX22xX3xX4xX6xX2exX3xX12dxX6xXdxX3xXexX2dx12a70xX3xX4xXebxX6xX3xX4xX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX4fxX7cxXdxX3xX12dxXe7xX3xXbxX1xX2exX19xX1fxX3xXexX2dxXe7xX2exX3xXbxX1xX27xX3xX19xX2axX3xXexX2dxX2exX19xX1fxX7xX12exX3xX19xX1fxX1xXdxX86xXbxX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX2dxXdxXe3xX19xX3xX4xXebxX6xX3xX17xX267xXdxX3xXbexXeexX6xX3xXbxX1xX76xX6cxX19xX1fxX5exX3xXbexX6cxX19xX3xX12dxXeexX15cxX3xX90xX3dxXdxX3xX12dxXdxX86xX4xX3xXexX1xX12exX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xXbxX1xX2exX19xX1fxX3xXexX2dxXe7xX2exX3xXexX1xXdxX3xXbexX72xX6x10023xX3xdc55xX65xX1xX27xX3xX19xX2axX3xXexX133xX4xX1xX3xX4xX12exX4xX3xX1xccf0xX4xX3xXexXafxXbxX5exX3xX5xX6xX2exX3xXbexX7cxX19xX1fxX3xX7xX22xX19xX1fxX3xXexX18xX2exX5exX3x13287xf775xX15xX3xX52xX12exX19xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xXbexX33xX19xX1xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1x11738xX4x10838xdd59xX3xX4xX72xX7cxX4xX3xX12dxXafxX19xX3xXbexX7cxX19xX1fxX30bxe895xX339xX15xX3xX52xX12exX19xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xXbexX33xX19xX1xX3xX198xX3xX129xX1xX1dxX19xX1fxX3x11b75xX3xX7xX18xX4xX1xX353xX3xX12dxXe7xX3xX19xX1xXdxXbfxX72xX3xXbxX1xX2exX19xX1fxX3xXexX2dxXe7xX2exX3xX129xX1xX22xX4xX3xX1fxX137xX19xX3xX12dxX3dxXdxX3xX1xX31dxX4xX3xXexXafxXbxX3xX12dxXe7xX3xX5xXe7xX17xX3xXexX1xX10xX2exX3xXexX76xX3xXexX76xb449xX19xX1fxX5exX3xXbexX18xX2exX3xXbexX9exX4xX5exX3xXbxX1xX2exX19xX1fxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX4fxX24bxX3xXe9xX1xX133xX3xX269xXdxX19xX1xX5exX3xXexX1x1122cxXdxX3xX1fxXdxX6xX19xX3xX144xX72xX6xX3xX1xX2exX18xXexX3xXbexX7cxX19xX1fxX3xX4xXebxX6xX3xX4xX22xX4xX3xX4xXb4xXbxX3xX4fxX7cxXdxX3xXbxX1xX27xX3xX19xX2axX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxXf5xX6xX3xXbex11beaxX3xX4xXf5xX3xX19xX1xXdxXbfxX72xX3xXbexX9axXdxX3xX17xX3dxXdxX15cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2exX52xX15xXaxX12xXe9xX1xX76xX6cxX19xX1fxX3xXexX2dxX33xX19xX1xX3xXexXafxXbxX3xX1xX72xXb4xX19xX3xX52xXdx10577xX19xX3xX2dxX6xX3xXexX2dxX2exX19xX1fxX3xX37exX3xX19xX1fxXe7xX15xX3xXexX22fxX3xX2xX5bxe62dxX2xX158xX40xX5dxX15cxX3xX95xX1fxX2exXe7xXdxX3xX2dxX6xX5exX3xX4xX22xX4xX3xXbexX18xXdxX3xXe1xXdxXe3xX72xX3xX7xd4f9xXbexXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX144xX72xX6xX19xX3xXexX1xX12exX4xX3xXex10226xX3xX4xX22xX4xX3xX17xX1dxX3xX1xX33xX19xX1xX3xX12dxXbfxX3xX12dxX86xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX2exXe7xX19xX3xXexX1xX12exX4xX3xXbxX1xX14xX17xX5exX3xX198xX3xX129xX1xX1dxX19xX1fxX3xX37exX3xX7xX18xX4xX1xX15cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ed4xX72xXexX1xX2exX2dxXaxX12xX65xX15cxX90xX0xX40xXbxX12
P.V