Đa dạng hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời gian qua công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, giúp người dân chủ động trong việc phòng, chống dịch.
e2c6x13c5bx184cfx18a9ex19fa2x12e74x17bcax1a0e4x1075dxX7x19cbcx16a6fx11568x13c73x10652x17cd3xX5x196dexXaxX3xX7xXexe844xX5xX10xX9xXaxXexX10x1217cxXex10c1cxX6xX5xXdx161abx14e9fx188a5xX3x14a97x17cd4xX7xXexXdx11f68xX15x182a0xXax14061x1382axX6xX3x178bfx188eexX23xX22xX3xX1x10cdbxX23xX1xX3xXexX1x136e4xX4xX3xXexX27xX15xf1bexX23xX3xXex17cd1xX27xX15x132b8xX23xX3xXbxX1x19165xX23xX22x10c1bxX3xX4xX1xe77dxX23xX22xX3xX33x19221xX4xX1xX3x1385ex170a2x17fb8x1608cx15077xX1exX2x1304cxX0xf002xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19fcaxX10xX6xX33xXaxX2fxXcxX49x127b9x16f0exX4xX3xX33xXdx124aexX23xX3x167acxXdx11296xX23xX3xXbxX1xX3fxX4xX3xXexX34xXbxX3xX4x18f3axX6xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX54xX3xXexX1xfc9exXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3x195e9xX27xX6xX3xX4x10de4xX23xX22xX3xXex16b2exX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX54xX3xX8ax12ab6xX23xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX3xXexX49xX45xX23xX3x1190cxX5dxX6xX3xX8ax17133xX23xX3xXex144d2xX23xX1xX3xXf5xX81x19d44xX4xX3xXexX49xXdx12ab2xX23xX3x14997xX1xX6xXdxX3xXexX1x10dc3xX4xX3xX1xXdxXe3xX23xX3xXf5x15af2xX23xX22xX3xX8ax106a4xX54xX3xX1xXdxXe3xX27xX3xXb5xX27x15cc4xX54xX3x1257exX82xXdxX3xX23xX1xXdxX4cxX27xX3xX1xX39xX23xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xXf5xX6xX3xX33xX34xX23xX22xX54xX3xXexX1xXdxX8cxXexX3xXexX1xX114xX4xX54xX3xX22xXdx1835fxXbxX3xX23xX22xX81xXadxXdxX3xX33x15519xX23xX3xX4xX1xX99xX3xXf5xX122xX23xX22xX3xXexX49x11567xX23xX22xX3xX12fxXdxXe3xX4xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1x10617xX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe80dxX172xX33xX15xXaxX2fxX0xXdx16dbdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxe640xXdxX33xXexX1xX24xX3xfe19x10c1fxX1c6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x10d25x190a6xX1d5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX12fxX18cxX8axX6xX172xXexX1xX6xX23xX1xX1xX172xX6xX18cxX12fxX23xX6axX23xX10xX1bexX7xX6ax1263bxX2xX1faxX1c6xX6axX1faxX1c6xX1d5xX33xX2xX2xX2xX1d4xX1d5xX1d4x19cb6xXexX1faxX1c5xX1d5xX1fax1738axX5xX1c6xX18cxX26xXbxX22x15274xX49xX9xX1d4xX1c6xX1d5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX1xX39xX23xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xXaxX3xX1bexXdxX33xXexX1xX9xXaxX1c5xX1c6xX1c6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1d4xX1d5xX1d5xXaxX3xX6axX2fxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX172xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fx1072bxX23xX1xX3xXcxX49x1319dxX23xX3xX63x15136xX23xX3xXcx140aaxX23xX3xXex15ef8xX23xX22xX3xX1xX104xXbxX3xXexXfaxXdxX3xX5xXdxXe3xX27xX3xX5xXdxX45xX23xX3xXb5xX27xX6xX23xX3xXf5xX8cxX23xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX3xXf5xX10axX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXbxX1x18964xX3xX1xX104xXbxX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxX63xX82xXdxX3xX23xXdxX4cxX1a4xX3xX7xX6xX15xX3xX1a4xX45xX3xX4xXbaxX23xX22xX3xX12fxXdxXe3xX4xX54xX3xX23xX1xXdxX4cxX27xX3xX23xX2b7xX1a4xX3xXf5xX81xX104xX4xX3xXbxX1xX164xX23xX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXbxX1x10eb8xX3xXexX49xXbfxX4xX1xX3xXcxX49xX81xfea2xX23xX22xX3xXf5xXfaxXdxX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX4xX99xX6xX3xXexX1xX5dxX3xXexX49xX2bbxX23xX3xX79x11789xX27xX3x17eadxX122xX4xX54xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX3xX79xX38axX27xX3xX38dxX122xX4xX54xX3xX6xX23xX1xX3xXcxX49xX2b3xX23xX3xX63xX2b7xX23xX3xXcxX2bbxX23xX3xX5xX27xXbaxX23xX3xX1xX172xXfaxX23xX3xXexX1xXfaxX23xX1xX3xXexX58xXexX3xX23xX1xXdxXe3xX1a4xX3xX12fxX35cxX3xXf5xX81xX104xX4xX3xX22xXdxX6xX172xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxX30xfe7axX4xX3xX8axXdxXe3xXexX54xX3xXexX49xX81xX82xX4xX3xX33xXdxX87xX23xX3xX8axXdxX8cxX23xX3xXbxX1xX3fxX4xX3xXexX34xXbxX3xX4xX99xX6xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX54xX3xX6xX23xX1xX3xX5xX27xXbaxX23xX3xX4xX1xX99xX3xXf5xX122xX23xX22xX54xX3xX33xX27xX15xX3xXexX49xX39xX3xX22xXdxXadxX3xX22xXdxX2bbxX4xX3xXexXdxX8cxXbxX3xX7x17449xX23xX22xX3xX4xXbfxX4xX3xX4xX1xX81x155d8xX23xX22xX3xXexX49xX39xX23xX1xX3xX4xX99xX6xX3xXexXfexX23xX1xX54xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX18cxX3xX63xX82xXdxX3xXexX2b3xX23xX3xX7xX27xX2bbxXexX3xX1faxX3xX5xX2b3xX23xX6axX23xX22xXfaxX15xX54xX3xX30xXfaxXdxX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX1xX5dxX3xXexX49xX2bbxX23xX3xXf5x13d02xX3xX5xX11dxX23xX22xX3xX22xX1x114e0xXbxX3xX4xXbfxX4xX3xXexX1xXbaxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX12fxX4cxX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX3xXexX49xX172xX23xX22xX3xX4xXbfxX4xX3xX4xX1xX81xX459xX23xX22xX3xXexX49xX39xX23xX1xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXbfxXexX3xX7xX44exX23xX22xX3xXexX34xXdxX3xX209xX68xX3xX5xX172xX6xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX367xX3xX2xX20fxX3xX10dxX1xX27xX3xX33xX164xX23xX3xX4xX81xX3xXexX49xX45xX23xX3xXf5xX5dxX6xX3xX8axXfaxX23xX3xXexX1xX5dxX3xXexX49xX2bbxX23xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxX30xX10axX3xX12fxXdxXe3xX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xX4xX44exX3xX1xXdxXe3xX27xX3xXb5xX27xX12cxX54xX3xX6xX23xX1xX3xXcxX2bbxX23xX3xXf5xX4a8xX3xXexX2bfxX23xX22xX3xX1xX104xXbxX3xX4xXbfxX4xX3xXexXfaxXdxX3xX5xXdxXe3xX27xX3xX5xXdxX45xX23xX3xXb5xX27xX6xX23xX3xXf5xX8cxX23xX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxX4xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX3xXf5xX10axX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXbxX1xX30bxX3xX1xX104xXbxX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxX0xXdxX1a4xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX33xXexX1xX24xX3xX1c5xX1c6xX1c6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1d4xX1d5xX1d5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX12fxX18cxX8axX6xX172xXexX1xX6xX23xX1xX1xX172xX6xX18cxX12fxX23xX6axX23xX10xX1bexX7xX6axX1faxX2xX1faxX1c6xX6axX1faxX1c6xX1d5xX33xX2xX2xX1faxX1c6xX1c6xX1d5xX1faxXexX1d4xX2xX1c6xX68xX1c6xX5xX1c6xX18cxX26xXbxX22xX216xX49xX9xX68xX68xX1faxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX1xX39xX23xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xXaxX3xX1bexXdxX33xXexX1xX9xXaxX1c5xX1c6xX1c6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1d4xX1d5xX1d5xXaxX3xX6axX2fxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX172xX23xXaxX2fxX19cxX2b7xX23xX22xX3xX49xXbaxX23xX3xX12fxX82xXdxX3xX23xX122xXdxX3xX33xX27xX23xX22xX3x19372xX61xX1xX99xX3xXf5xX122xX23xX22xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX54xX3xX8axXe3xX23xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX3xX5xXfaxX3xXexX49xXbfxX4xX1xX3xX23xX1xXdxXe3xX1a4xX3xX4xX99xX6xX3xX1a4x13dcfxXdxX3xX23xX22xX81xXadxXdx17858xX3xXf5xX81xX104xX4xX3xXexX49xX10xX172xX3xXexX49xX45xX23xX3xX4xXbfxX4xX3xXexX27xX15xX8cxX23xX3xXf5xX81xXadxX23xX22xX3xXb5xX27xX6xX23xX3xXexX49xX747xX23xX22xX3xX367xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX3xX79xX38axX27xX3xX38dxX122xX4xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fx1245fxXbfxX4xX3xXf5xX5dxX23xX1xX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xX12fxX4cxX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX3xX5xXfaxX3xX1a4xX122xXexX3xXexX49xX172xX23xX22xX3xX23xX1x142f6xX23xX22xX3xX23xX1xXdxXe3xX1a4xX3xX12fxX35cxX3xXb5xX27xX6xX23xX3xXexX49xX747xX23xX22xX54xX3xXexX1xXadxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXb5xX27xX6xX3xXcxX49xX27xX23xX22xX3xXexX164xX1a4xX3xX63xX2b7xX23xX3xX1xX44exX6xX54xX3xXcxX1xXbaxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX1xX10axX3xXexX1xX6xX172xX3xX12fxXfaxX3xX33xX27xX3xX5xX5dxX4xX1xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX3xX79xX38axX27xX3xX38dxX122xX4xX3xf3ffxX63xX79xXcxXcxX54xXcxXcxeef8xX65xX38dx12632xX3xXf5xX4a8xX3xXexX2b7xX23xX22xX3xX4xX81xXadxX23xX22xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xX8ax19308xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX4cxX27xX3xX1xX39xX23xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fx11ed5xX23xX22xX3xf021xX22xX27xX15xX87xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX61xX1xX81xX459xX23xX22xX54xX3x1648exXdxXbfxX1a4xX3xXf5xX58xX4xX3xXcxX49xX27xX23xX22xX3xXexX164xX1a4xX3xX63xX79xXcxXcxX54xXcxXcxX85axX65xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX3xX79xX38axX27xX3xX38dxX122xX4xX3xX4xX1xX172xX3xX8axXdxX8cxXexX24xX3xX79xX27xX15xXe3xX23xX3xXf5xX6xX23xX22xX3xXf5x12795xX15xX3xX1a4xX34xX23xX1xX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX49xX45xX23xX3xX61xX2bfxX23xX22xX3xXexX1xXbaxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXf5xXdxXe3xX23xX3xXex19e4fxX3xX4xX99xX6xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX54xX3xX1xXe3xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXex15b0axX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX3xX1cxX27xX58xX23xX22xX3xXexX38axX23xX3xX4xXbfxX4xX3xXexX1xXbaxX23xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxX63xX82xXdxX3xXexX2b3xX23xX3xX7xX27xX2bbxXexX3xX20fxX3xX5xX2b3xX23xX6axX23xX22xXfaxX15xX54xX3xX1xXe3xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXf5xX4a8xX3xX5xX11dxX23xX22xX3xX22xX1xX4b1xXbxX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxX4xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX12fxXfaxX172xX3xX4xXbfxX4xX3xX8axX12cxX23xX3xXexXdxX23xX54xX3xXexX49xX172xX23xX22xX3xXf5xX44exX3xX49xXdxX45xX23xX22xX3xX8axX12cxX23xX3xXexXdxX23xX3xX5xX15axX4xX3xX68xX1xX3xX1exX3xX68xX1xX1d5xX1c6xX3xX12fxXfaxX3xX2xX1d4xX1xX3xX1exX3xX2xX1d4xX1xX1d5xX1c6xX3xXf5xX4a8xX3xXexX38axXbxX3xXexX49xX27xX23xX22xX3xXexX172xXfaxX23xX3xX8axX122xX3xX4xXbfxX4xX3xXexXdxX23xX54xX3xX8axXfaxXdxX3xX12fxX4cxX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX54xX3xX8axXe3xX23xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxX19cxX45xX23xX3xX4xX34xX23xX1xX3xXf5xX44exX54xX3xX12fxXdxXe3xX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX49xX45xX23xX3xX1xXe3xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xXbxX6xX23xX172xX54xX3xXbfxXbxX3xXbxX1x106d6xX4xX1xX54xX3xXbxX1xX81xX82xX23xX18cxX18cxX18cxX3xX367xX3xX4xXbfxX4xX3xXexX49xX35cxX4xX3xXf5xX81xXadxX23xX22xX3xX4xX1xXab9xX23xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX54xX3xX10dxX1xX27xX3xX33xX164xX23xX3xX4xX81xX3xXf5xXbaxX23xX22xX3xX23xX22xX81xXadxXdxX54xX3xX4xX459xX3xXb5xX27xX6xX23xX54xX3xXexX49xX81xXadxX23xX22xX3xX1xX747xX4xX3xX4x168b3xX23xX22xX3xXf5xX81xX104xX4xX3xXf5xX3efxX4xX3xX8axXdxXe3xXexX3xX4xX1xX15axX3xXexX49xX747xX23xX22xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxXcxX49xX27xX23xX22xX3xXexX164xX1a4xX3xX63xX79xXcxXcxX54xX3xXcxXcxX85axX65xX38dxX3xXbxX1xX58xXdxX3xX1xX104xXbxX3xX12fxX82xXdxX3xXcxX49xX27xX23xX22xX3xXexX164xX1a4xX3x166a2xX3xXexX8cxX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX3xXexX49xX6xX23xX22xX3xXexX49xXab9xX3xX1cxX10xX54xX3xX12fxXdxX8cxXexX3xX8axXfaxXdxX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX5xX81xX27xX3xXf5xX122xX23xX22xX18cxX3xXcxX49xX27xX23xX22xX3xXexX164xX1a4xX3xX4xX936xX3xX4xXbfxX23xX3xX8axX122xX3xX10dx18643xX3xXexX1xX27xX38axXexX3xX1x107a3xX3xXexX49xX104xX3xX4xXbfxX4xX3xXf5xXfaxXdxX3xX1cxX4a8xX3xX7xX936xX6xX3xX4xX1xX7ecxX6xX3xX1xXe3xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xXbxX1xXbfxXexX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX1cxX4a8xX54xX3xXexX1xX5dxX3xXexX49xX2bbxX23xX3xX10dxX1xXdxX3xX4xX44exX3xX7xX114xX3xX4xX58xX3xX12fxX4cxX3xX10dxXbd3xX3xXexX1xX27xX38axXexX3xXf5xX10axX3xXf5xX12cxX1a4xX3xX8axX12cxX172xX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxX4xX3xXexX1xXbaxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXf5xX81xX104xX4xX3xXexX1xXbaxX23xX22xX3xX7xX27xX58xXexX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX172xX23xXaxX2fxX0xXdxX1a4xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX33xXexX1xX24xX3xX1c5xX1c6xX1c6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1d4xX1d5xX1d5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX12fxX18cxX8axX6xX172xXexX1xX6xX23xX1xX1xX172xX6xX18cxX12fxX23xX6axX23xX10xX1bexX7xX6axX1faxX2xX1faxX1c6xX6axX1faxX1c6xX1d5xX33xX2xX2xX1faxX1c6xX1d4xX1faxX1c5xXexX209xX1faxX68xX1d5x11f38xX5xX1c6xX18cxX26xXbxX22xX216xX49xX9xX209xX1d4xX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX1xX39xX23xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xXaxX3xX1bexXdxX33xXexX1xX9xXaxX1c5xX1c6xX1c6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1d4xX1d5xX1d5xXaxX3xX6axX2fxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX172xX23xXaxX2fxX79xXe3xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xXf5xXfaxXdxX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX12fxXfaxX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX4xX459xX3xX7xX367xX3xXf5xX4a8xX3xXexX2b7xX23xX22xX3xXexX1xXadxXdxX3xX5xX81xX104xX23xX22xX3xXbxX1xXbfxXexX3xX7xX44exX23xX22xX3xX4xX38axXbxX3xX23xX1xX38axXexX3xX5xXdxX45xX23xX3xXexX35cxX4xX54xX3xX7xXbfxXexX3xXf5xX15axX23xX22xX3xX12fxX82xXdxX3xX4xX1xXfexX3xXf5xX34xX172xX3xX4xX99xX6xX3xXcxX49xX27xX23xX22xX3xX81xX459xX23xX22xX54xX3xX4xX99xX6xX3xXexXfexX23xX1xX3xX12fxX4cxX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxX4xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX8axXe3xX23xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxXcxX34xXdxX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX3xXb73xX45xX23xX3xX30xX5dxX23xX1xX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xX12fxX4cxX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxX4xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX3xXexX49xX45xX23xX3xX1xXe3xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX4xX459xX3xX7xX367xX3xX4xXb15xX23xX22xX3xXf5xX81xX104xX4xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX3xXf5xX3efxX4xX3xX8axXdxXe3xXexX3xX4xX1xX15axX3xXexX49xX747xX23xX22xX18cxX3xXcxX1xXbaxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX12fxX4cxX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX3xXf5xX81xX104xX4xX3xX5xX11dxX23xX22xX3xX22xX1xX4b1xXbxX3xX12fxXfaxX172xX3xX4xXbfxX4xX3xX23xX1xXdxXe3xX1a4xX3xX12fxX35cxX3xX4xX1xXab9xX23xX1xX3xXexX49xX5dxX3xX4xX99xX6xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX3xX12fxXfaxX3xXbxX1xXbfxXexX3xX7xX44exX23xX22xX3xX1d5xX3xX8axX27xX2bfxXdxX6axX23xX22xXfaxX15xX3xXexX49xX45xX23xX3xX1xXe3xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX3xXexX49xX172xX23xX22xX3xX10dxX1xX27xX23xX22xX3xXexX1xXadxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX24xX3xXce3xX1xX3xX1exX3xXce3xX1xX1d5xX1c6xX2dxX3xX2xX2xX1xX1d5xX1c6xX3xX1exX3xX2xX1faxX1xX3xX12fxXfaxX3xX2xX209xX1xX3xX1exX3xX2xX209xX1xX1d5xX1c6xX18cxX3x1376bxX27xX6xX3xXf5xX44exX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX2bbxXbxX3xX4xX1xX172xX3xX23xX22xX81xXadxXdxX3xX33xX164xX23xX3xX23xX1xX7ecxX23xX22xX3xXexX1xXbaxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX10dxX5dxXbxX3xXexX1xXadxXdxX54xX3xX4xX1xXab9xX23xX1xX3xX1cxXbfxX4xX54xX3xXf5xX10axX3xX1a4xX747xXdxX3xX23xX22xX81xXadxXdxX3xXexX1xX114xX4xX3xX1xXdxXe3xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX45xX1a4xX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxX4xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxX0xXdxX1a4xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX33xXexX1xX24xX3xX1c5xX1c6xX1c6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXce3xX1c6xX1c6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX12fxX18cxX8axX6xX172xXexX1xX6xX23xX1xX1xX172xX6xX18cxX12fxX23xX6axX23xX10xX1bexX7xX6axX1faxX2xX1faxX1c6xX6axX1faxX1c6xX1d5xX33xX2xX2xX1faxX1c6xX68xX1d4xX68xXexX1faxX209xXce3xX1c6xX1d5xX5xX1c6xX18cxX26xXbxX22xX216xX49xX9xX1d5xX1c5xX20fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX1xX39xX23xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xXaxX3xX1bexXdxX33xXexX1xX9xXaxX1c5xX1c6xX1c6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXce3xX1c6xX1c6xXaxX3xX6axX2fxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX172xX23xXaxX2fxXcxX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xX5xX81xX27xX3xXf5xX122xX23xX22xX3xX12fxX4cxX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxX4xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX3xXexX34xXdxX3xX1cxX4a8xX3xXb73xX45xX23xX3xXcxX49xX27xX23xX22xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxXcxX49xX27xX23xX22xX3xXexX164xX1a4xX3xX63xX79xXcxXcxX54xXcxXcxX85axX65xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX3xXf5xX4a8xX3xXexX49xX10xX172xX3xXbxX6xX23xX172xX54xX3xX10dxX1xX8fexX27xX3xX1xXdxXe3xX27xX54xX3xXf5xX81xX6xX3xX10dxX1xX8fexX27xX3xX1xXdxXe3xX27xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xX5xX45xX23xX3xX4xX2bfxX23xX22xX3xX4xX1xXfaxX172xX3xXf5xXdxXe3xX23xX3xXexX936xX3xX4xX99xX6xX3xX1xX27xX15xXe3xX23xX18cxX3xX30xX11dxX23xX22xX3xXexX1xXadxXdxX3xXbxX1xX58xXdxX3xX1xX104xXbxX3xX12fxX82xXdxX3xX4xXbfxX4xX3xX8axX6xX23xX54xX3xX23xX22xXfaxX23xX1xX54xX3xXf5xX172xXfaxX23xX3xXexX1xX10axX3xX5xXfaxX1a4xX3xXexX58xXexX3xX4xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxX4xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxX0xXdxX1a4xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX33xXexX1xX24xX3xX1c5xX1c6xX1c6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1d5xX209xX68xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX12fxX18cxX8axX6xX172xXexX1xX6xX23xX1xX1xX172xX6xX18cxX12fxX23xX6axX23xX10xX1bexX7xX6axX1faxX2xX1faxX1c6xX6axX1faxX1c6xX1d5xX33xX2xX2xX1faxX2xX1c6xX1d4xX2xXexX20fxX1c5xX1d5xX1faxXce3xX5xX1c6xX18cxX26xXbxX22xX216xX49xX9xX20fxXce3xX209xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX1xX39xX23xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xXaxX3xX1bexXdxX33xXexX1xX9xXaxX1c5xX1c6xX1c6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1d5xX209xX68xXaxX3xX6axX2fxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX172xX23xXaxX2fxX30xXdxX10axX1a4xX3xX1xXbdcxX3xXexX49xX104xX3xX1xX81xX82xX23xX22xX3xX33x12d9dxX23xX3xX23xX22xX81xXadxXdxX3xX33xX164xX23xX3xX4xXfaxXdxX3xXf5xX3efxXexX3xX3fxX23xX22xX3xX33xX35cxX23xX22xX3xX19cxX5xX27xX10x18eebxX172xX23xX10xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX172xX33xX15xXaxX2fxX63xX82xXdxX3xX12fxXdxXe3xX4xX3xXf5xX6xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX1xX44exX6xX3xX4xXbfxX4xX3xX1xX39xX23xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexX49xX27xX15xX4cxX23xX3xX12fxX4cxX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xX61xX62xX63xX64xX65xX1exX2xX68xX3xXexX49xX45xX23xX3xXf5xX5dxX6xX3xX8axXfaxX23xX3xXexX172xXfaxX23xX3xXexXfexX23xX1xX3xXf5xX4a8xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX2bbxXbxX3xXf5xX2b3xX15xX3xXf5xX99xX54xX3xX10dxX5dxXbxX3xXexX1xXadxXdxX3xXexX1xXbaxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX12fxXfaxX3xX4xXbfxX4xX3xX8axXdxXe3xX23xX3xXbxX1xXbfxXbxX3xXbxX1xX51xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xX33xX5dxX4xX1xX3xXf5xX8cxX23xX3xX23xX22xX81xXadxXdxX3xX33xX164xX23xX54xX3xXf5xX10axX3xX23xX164xX23xX22xX3xX4xX6xX172xX3xX7xX114xX3xX4xX1xX99xX3xXf5xX122xX23xX22xX3xX3fxX23xX22xX3xXbxX1xX44exX3xX4xX99xX6xX3xX23xX22xX81xXadxXdxX3xX33xX164xX23xX3xXexX49xX81xX82xX4xX3xX23xX1xX7ecxX23xX22xX3xX33xXdxX87xX23xX3xX8axXdxX8cxX23xX3xXbxX1xX3fxX4xX3xXexX34xXbxX3xX4xX99xX6xX3xXf5xX34xXdxX3xX33xX5dxX4xX1xX18cxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxX27xXexX1xX172xX49xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxX1xX99xX15xX0xX6axXbxX2f
Thu Thủy