Thể lệ Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ban tổ chức Cuộc thi "Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thể lệ cuộc thi. VH&ĐS xin giới thiệu nội dung Thể lệ cuộc thi này.
454fx838axbf21x5b86xf0f9x45b0x6921x95a0xee32xX7x8fafx7b58xc822x539cxec23xf196xX5xc4a1xXaxe31fxXcxX1xa22bxX3xX5x8c15xX3xd91bxe3eex6cd1xX4xX3xXexX1xXdxX3xcd5fxc768x8a50xX4xX3xXexec47xXbxX3x5618xXdxX3xX4xX1xabb0xX4xX3xX4x6f0axX6xX3xX1axX1xX35xX3xXex935dxX4xX1xX3xX24x7a6dxX3xX1axX1x83a8xX3x6c8exXdx547cxX1xXaxX0x83abxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x9ff0xXaxX12x4e57xX6xX4axX3xXex104e0xX3xX4xX1xcb90xX4xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXaxX24xX25xX4xX3xXexX29xXbxX3xX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX4xX3xX4xX35xX6xX3xX1axX1xX35xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX24xX42xX3xX1axX1xX46xX3xX48xXdxX4axX1xXaxX3xXexa3f7xX4axX1xX3xXcxX1xX6xX4axX1xX3xX24x6722xX6xX3x59eaxd6bbxX3x6da5xX6xX4axX3xX1x9119xX4axX1xX3xXcxX1xX15xX3xX5xX18xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxe7caxX3xacf3xX24x6777xf3f7xfabdxX3xa092xXdxX4axX3xc056xXdxae9exXdxX3xXexX1xXdxX18xX1bxX3xX4axX1cxXdxX3xX60xX1bxX4axXd9xX3xXcxX1xX15xX3xX5xX18xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4axXbaxd62axXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63x4a60xX60xXffxXaxX12xX0xXdxa2daxXd9xX3xX7xe541xX4xX9xXaxX4exX4exXdx75a4xXcdxXb5xX6xX111xXexX1xX6xX4axX1xX1xX111xX6xXcdxX123xX4axX4exX4axX10x6072xX7xX4exX2x94bexd220x8c1dxX4ex6c4axb7e4xX60xa19dxX2xX2xb251xX144xb3a8xX146xXexX144xX144xX146xX13exX13axX13exX141xX5xX2xXcdx83f2xXbxXd9xXaxX3xX4exX12xX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX4xX3xX4xX35xX6xX3xX63xd4b3xX4xX3xX24xX42xXcdxX3xbac1xd286xX4axX1xX3xXex57f9xX3xX5xXdxX18xX1bxXcdxX3x6b4bxXd9xX1bxX42xX4ax76a2xX3xX1xX111xX4xX1xXdxX118xXdxX4axX1xXcdxX123xX4axaa8cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xXcxX1x7881xX4xX3xX1xXdxX18xX4axX3xd036xf05dxX3xX1xX111xfd68xX4xX1xX3xX7xf91exX3xX2xX144xX146x87c9xX1afxX24xX4exXcx8608xcb07xX3xX4axXd9xXbaxXffxX3xX146xf392xX4exX141xX4exX13bxX146xX2xX13axX3xX4xX35xX6xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX1xX174xd43fxX4axXd9xX3xX123x9472xX3xXcxXa4xX4axX1xX3xX35xXffxX3xX123x10a69xX3xX1afxX1b0xX3xX1xX111xX1b4xX4xX1xX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX167xX4xX3xX1xX111xX1b4xXexX3xXb2xX1cxX4axXd9xX3x7e21xc6f6xX3xX4axXdxX18xX118xX3xX144xX146xX3xX4ax6a31xX118xX3xXexX1xX1a7xX4xX3xX1xXdxX18xX4axX3xX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX4xX3xX4xX35xX6xX3xX1axX1xX35xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX24xX42xX3xX1axX1xX46xX3xX48xXdxX4axX1xX3xX16exX2xX13axX141xX13axX3xX1bexX3xX13bxX146xX2xX13axX18fxX3xX123xXbaxX3xX144xX146xX3xX4axX21dxX118xX3xX4axXd9xXbaxXffxX3xX118x46e6xXexX3xX4xX35xX6xX3xX17cxXd9xX174xX1e0xXdxX3xX16exX146xX13bxX4exX13axX4exX2xX13axX141xX13axX3xX1bexX3xX146xX13bxX4exX13axX4exX13bxX146xX2xX13axX18fxb66dxX3xX1axX21dxX4axX3xX4xX6cxX3xe34dxX1bxXffxX1b0xXexX3xXb2xX3dxX4axX1xX3xX7xX1b9xX3xX1ccxX146xX13cxX2xX1bexX296xXd2xX4exXcxX1c3xX1c4xX3xX4axXd9xXbaxXffxX3xX13bxX13exX3xXexX1xX167xX4axXd9xX3xX141xX3xX4axX21dxX118xX3xX13bxX146xX2xX13axX3xX4xX35xX6xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX1xX174xX1e0xX4axXd9xX3xX123xX1e5xX3xXcxXa4xX4axX1xX3xX35xXffxX3xX123xX1f0xX3xX123xXdxX18xX4xX3xXexX1xXbaxX4axX1xX3xX5xX29xXbxX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX23xX3xX24xX25xX4xX3xXexX29xXbxX3xX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX4xX3xX4xX35xX6xX3xX1axX1xX35xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX24xX42xX3xX1axX1xX46xX3xX48xXdxX4axX1x1078cxX28dxX3xX1afxX1b0xX3xX1xX111xX1b4xX4xX1xX3xX7xX1b9xX3xX146xX2xX1bexX1afxX24xX4exX63xXcxX1axX1c4xX3xX4axXd9xXbaxXffxX3xX13bxX13cxX4exX141xX4exX13bxX146xX2xX13axX3xX4xX35xX6xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xXexXa4xX4axX1xX1c4xX3xX63xX6xX4axX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXb5xX6xX4axX3xX1xXbaxX4axX1xX3xXcxX1xX15xX3xX5xX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX1c4xX3xX4axX1xX174xX3xX7xX6xX1bxX181xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexad96xX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12x742bxXcdxX3xXd2xd2abxX3f4xX3xXcxfd57x4c6bxX17cx75ddxX1c4xX3xX17cxaa59xX3f4xX3xX2cxX1c3xX17cxX3ffxX1c4xX3xX24x6db1xX17cxX24xX3xXcxX24xe090xX1axX3xXcxX24xX3f4xX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX2xXcdxX3xXd2xX1b9xXdxX3xXexX174x8208xX4axXd9xX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1bexX3xXd2xX1b9xXdxX3xXexX174xX463xX4axXd9xX3xX60xX1a7xX3xXexX1xXdxX3xX5xXbaxX3xX4xX167xX4axX3xXb5xX1cxX1c4xX3xXb2x101a6xX4axXd9xX3xX123xXdx576fxX4axX3xX123xXbaxX3x108f0xX1bx93cbxX4axX3xX4xX1xX31xX4axXd9xX3xX4axX1xfb15xX4axX3xX60xX4b7xX4axX3xXb2xX174xX463xX4xX3xX4xX269xXbxX3xX1bxX212xX3xX4x8a83xX3xX7x852axX3xX5xX1a7xX6xX3xX4xX1xX25xX4axX1c4xX3xXd9xXdxXdbxXdxX3xXexX1xXdxX18xX1bxX3xX123xXbaxX3xXb2xX21dxX4axXd9xX3xX211x8be2xX3xX60xX1a7xX3xXexX1xXdxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1bexX3xXd2xX4cbxX4axX3xX123xX3dxX3xX4axXbaxX111xX3xX4xXafxX3xXb5xX68xX3xX7xX1bxX4axXd9xX3xX1xX111x74e4xX4xX3xXexX1xX6xXffxX3xXexX1xX1b0xX3xXexX1xX46xX3xX7xXdxX4axX1xX3xX60xX1a7xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX49exXdxX3xXb5xX167xX111xX3xX4xX167xX111xX3xX123xX1f0xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX16exXexX11cxX174xXdbxX4xX3xX4axXd9xXbaxXffxX3xXexX1xXdxX3xX144xX3xX4axXd9xXbaxXffxX3xX123xXbaxX3xXb2xX174xX463xX4xX3xX7xX1a7xX3xXb2xX42xX4axXd9xX3xX4eexX3xX4xX35xX6xX3xX63xX6xX4axX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX18fxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1bexX3xXcxX11cxX111xX4axXd9xX3xXexX11cxX174xX1e0xX4axXd9xX3xX1xX463xXbxX3xX4xX4acxX4axX3xXexX1xXdxX1b0xXexX1c4xX3xX63xX6xX4axX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xXexX11cxX4a4xX4axX3xX4xXafxX3xXexX1xX15xX3xX4xX1xXa4xX3xXb2xX3dxX4axX1xX3xXexX1xX4a4xX118xX3xX7xX1b9xX3xX5xX174xX463xX4axXd9xX3xXb2xX1cxXdxX3xX4cexX3xX4xX269xXbxX3xX60xX174xXdbxXdxX3xXexX1xX6xX118xX3xXd9xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xXexX11cxX4a4xX4axXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX13bxXcdxX3xX17cxX1cxXdxX3xX60xX1bxX4axXd9xX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX24xX25xX4xX3xXexX1xX1bxX1cxX4xX1c4xX3xX4axc6cdxX118xX3xX123x4f6dxX4axXd9xX3xX123xXbaxX3xX123xX29xX4axX3xX60xX1e5xX4axXd9xX3xX123xXbaxX111xX3xX1xX111xX1b4xXexX3xXb2xX1cxX4axXd9xX3xXexX1xX1a7xX4xX3xXexXdxb5fcxX4axX3xX4axX1cxXdxX3xX60xX1bxX4axXd9xX3xXb5xX49exX4axX3xX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX4xX3xX4xX35xX6xX3xX1axX1xX35xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX24xX42xX3xX1axX1xX46xX3xX48xXdxX4axX1xX3xX16exX1axeadbxX4axXd9xX3xXb5xX1b9xX3xX4axX21dxX118xX3xX2xX13axX141xX13axX18fxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX1ccxXcdxX3xX24xbd67xX4axX1xX3xXexX1xX6cxX4xX3xXexX1xXdxX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX6xXcdxX3xc3cexX1xX4acxX4axX3xXexX1xX1bxXffxX1b0xXexX3xXexX11cxX759xX4axX1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1bexX3xXcxX1xX1bxXffxX1b0xXexX3xXexX11cxX759xX4axX1xX3xX5xXbaxX3xX1xX759xX4axX1xX3xXexX1xX6cxX4xX3xX4xX1xX35xX3xXffxX1b0xX1bxX3xX4xX35xX6xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX1c4xX3xXd9xX42xX118xX3xX4xX167xX4xX3xX4axX1cxXdxX3xX60xX1bxX4axXd9xX181xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xb77exX3xXcxX1xX46xX3xX7xXdxX4axX1xX3xX60xX1a7xX3xXexX1xXdxX3xXexX11cxX759xX4axX1xX3xXb5xXbaxXffxX3xXb2xX4acxXffxX3xXb2xX35xX3xXbxX1xX4acxX4axX3xX4axX1cxXdxX3xX60xX1bxX4axXd9xX3xXexX11cxX111xX4axXd9xX3xX4xX4b7xX1bxX3xX1x5e78xXdxX3xXb2xXb3xX3xXb5xX1b9xX4xX3xXexX1xX21dxX118xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX7ffxX3xX781xX1xX4b7xX4axX3xXexX46xX4xX1xX3xX4axX1cxXdxX3xX60xX1bxX4axXd9xX3xX4xX35xX6xX3xXb2xX111xX1b4xX4axX3xX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX4xX3xX123x108cdxX6xX3xXexX11cxX759xX4axX1xX3xXb5xXbaxXffxX3xXexX11cxX111xX4axXd9xX3xX4xX4b7xX1bxX3xX1xX83bxXdxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX7ffxX3xb9bexXdxX4a4xX4axX3xX1xX18xX3xXb5xX49exX4axX3xXexX1xX4b7xX4axX3xX123xXbaxX3xXb2xX4cbxX4axX3xX123xX3dxX1c4xX3xXb2xX3dxX6xX3xXbxX1xX174xX4cbxX4axXd9xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1bexX3xXcxX1xX1e0xXdxX3xXd9xXdxX6xX4axX3xX211xX1xX707xX4axXd9xX3xX4aaxX1bxX167xX3xX2xX146xX3xXbxX1xX31xXexXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xXb5xXcdxX3xXcxX11cxX49exX3xX5xX1e0xXdxX3xX4xX4b7xX1bxX3xX1xX83bxXdxX3xXbxX1xX1e5xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX17cxXd9xX111xXbaxXdxX3xXbxX1xX4acxX4axX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1bxXffxX1b0xXexX3xXexX11cxX759xX4axX1xX1c4xX3xX118xc0bcxXdxX3xXexX1xX46xX3xX7xXdxX4axX1xX3xXbxX1xX49exXdxX3xXexX11cxX49exX3xX5xX1e0xXdxX3xX4xX4b7xX1bxX3xX1xX83bxXdxX3xXbxX1xX1e5xX3xXd5xX1bxX4axXd9xX3xX4aaxX1bxX6xX4axX1xX3xX4axX1cxXdxX3xX60xX1bxX4axXd9xX3xX4xX1xX35xX3xXb2xX1f0xX3xX123xX1f0xX3xXexX167xX4xX3xXbxX1x706fxX118xX3xX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX4xX3xX123xXbaxX3xXexX1xX4b7xX4axX3xXexX1xX1b0xX1c4xX3xX7xX1a7xX3xX4axXd9xX1xXdxX18xXbxX3xX4xX35xX6xX3xX1axX1xX35xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX24xX42xX3xX1axX1xX46xX3xX48xXdxX4axX1xXcdxX3xXcxX1xX1e0xXdxX3xXd9xXdxX6xX4axX3xXexX11cxX49exX3xX5xX1e0xXdxX3xX211xX1xX707xX4axXd9xX3xX4aaxX1bxX167xX3xX144xX3xXbxX1xX31xXexXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX3f4xX3f4xXcdxX3xX296xX1c3x982dxX3xXd2xfa8bxX17cxX24xX3xXcfxc196xX3xX1axX24x8ad7xX48xX3xXcxX24xX3f4xX1c4xX3xXcxX24x6f03xX3f4xX3xX3ffxX3f4x7ad7xX17cxX3xXcfxab66xX3xXcxX24x89b4xX3xXcxb187xX1axX3xXd2x724axX17cxX3ffxX3xX1afxb605xX3xX2cx4fa8xX3xXcxX24xX3f4xX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX2xXcdxX3xX1axX1xX269xX118xX3xXexX1xXdxX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX2xXcdxX2xXcdxX3xX17cxXd9xX1bxXffxX4a4xX4axX3xXexX6abxX4xX3xX4xX1xX269xX118xX3xXexX1xXdxX181xX3xXcxX886xX4axXd9xX3xXexX1xXbaxX4axX1xX3xX123xXdxX4a4xX4axX3xX63xX6xX4axX3xX3ffxXdxX167xX118xX3xX211xX1xX49exX111xX3xX4xX1xX269xX118xX3xXb2xXdxX15xX118xX3xXb2xX1cxX4xX3xX5xX29xXbxX1c4xX3xXexX1xX10xX111xX3xX4xX167xX4xX3xXexXdxX4a4xX1bxX3xX4xX1xX1bxX9b9xX4axX3xX123xXbaxX3xXexX1xX6xX4axXd9xX3xXb2xXdxX15xX118xX3xXexX11cxX111xX4axXd9xX3xXbxX1xXdxX1b0xX1bxX3xX4xX1xX269xX118xX3xXb2xXdxX15xX118xXcdxX3xXcxX11cxX111xX4axXd9xX3xX118xX1cxXexX3xXbxX1xX4acxX4axX3xXexX1xXdxX3xX4xX35xX6xX3xX4xX167xX4xX3xXb2xX1cxXdxX1c4xX3xX4axX1b0xX1bxX3xX7xX1b9xX3xXb2xXdxX15xX118xX3xXb2xX167xX4axX1xX3xXd9xXdxX167xX3xXd9xXdxX6afxX6xX3xX4xX167xX4xX3xXd9xXdxX167xX118xX3xX211xX1xX49exX111xX3xX4xX1xX4a4xX4axX1xX3xX4axX1xX6xX1bxX3xXexX886xX3xX2xX1c4xX144xX3xXb2xXdxX15xX118xX3xXexX11cxX4cexX3xX5xX4a4xX4axX3xXexX1xX759xX3xX63xX6xX4axX3xX3ffxXdxX167xX118xX3xX211xX1xX49exX111xX3xX1xX1cxXdxX3xX4eexX1c4xX3xXexX1xX1b9xX4axXd9xX3xX4axX1xX269xXexX28dxX3xX211xX1b0xXexX3xX4aaxX1bxX49exX3xX4xX1bxX1b9xXdxX3xX4x6a82xX4axXd9xX3xX60xX111xX3xXcxX11cxX174xX4cexX4axXd9xX3xX63xX6xX4axX3xX3ffxXdxX167xX118xX3xX211xX1xX49exX111xX3xX4aaxX1bxXffxX1b0xXexX3xXb2xX3dxX4axX1xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX2xXcdxX13bxXcdxX3xXcxX1xX6xX4axXd9xX3xXb2xXdxX15xX118xX3xX4xX1xX269xX118xX3xXexX1xXdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX7ffxX3xX1afxX1b0xXexX3xX4aaxX1bxX49exX3xX118xX970xXdxX3xXbxX1xX4acxX4axX3xX60xX1a7xX3xXexX1xXdxX3xX4xX35xX6xX3xX4xX167xX4xX3xXb2xX1cxXdxX3xXb2xX174xX463xX4xX3xXexX46xX4axX1xX3xXexX1xX10xX111xX3xXexX1xX6xX4axXd9xX3xXb2xXdxX15xX118xX3xX5xX146xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX7ffxX3xX1afxX1b0xXexX3xX4aaxX1bxX49exX3xXb2xXdxX15xX118xX3xXexX1xXdxX3xX5xXbaxX3xXexX11cxX1bxX4axXd9xX3xXb5xX759xX4axX1xX3xX4xX1cxX4axXd9xX3xX4xX35xX6xX3xXb2xXdxX15xX118xX3xXexX1xX1bxXffxX1b0xXexX3xXexX11cxX759xX4axX1xX3xX16exX1xX18xX3xX7xX1b9xX3xX13bxX18fxX3xX123xXbaxX3xXb2xXdxX15xX118xX3xXexX11cxX49exX3xX5xX1e0xXdxX3xX4xX4b7xX1bxX3xX1xX83bxXdxX3xXbxX1xX1e5xX3xX16exX1xX18xX3xX7xX1b9xX3xX2xX18fxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX2xXcdxX1ccxXcdxX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1xX269xX118xX3xXexX1xXdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1bexX3xX1axX269xXbxX3xXd5xXb3xX1c4xX3xXbxX1xX174xX1e0xX4axXd9xX1c4xX3xXexX1xX3dxX3xXexX11cxX269xX4axX3xX123xXbaxX3xX4xX4cbxX3xX4aaxX1bxX6xX4axX1c4xX3xXb2xX4cbxX4axX3xX123xX3dxX181xX3xX2cxX111xX3xXexX1xX174xX1e0xX4axXd9xX3xXexX11cxX1a7xX4xX3xX4xX269xXbxX3xX35xXffxX3xX4xX269xXbxX3xX1xX1bxXffxX18xX4axX3xX4xX21dxX4axX3xX4xX6cxX3xX123xXbaxX111xX3xXexX759xX4axX1xX3xX1xX759xX4axX1xX3xX4xX1e5xX3xXexX1xX15xX3xX4xX35xX6xX3xX4xX167xX4xX3xXb2xX3dxX6xX3xXbxX1xX174xX4cbxX4axXd9xX1c4xX3xXb2xX4cbxX4axX3xX123xX3dxX3xX4aaxX1bxXffxX3xXb2xX3dxX4axX1xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1bexX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xX1xX1bxXffxX18xX4axX181xX3xX2cxX111xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xX1xX1bxXffxX18xX4axX1c4xX3xXexX1xX3dxX1c4xX3xXexX1xXbaxX4axX1xX3xXbxX1xX1b9xX3xX123xXbaxX3xXexX174xX4cbxX4axXd9xX3xXb2xX174xX4cbxX4axXd9xX3xXexX1xXbaxX4axX1xX3xX5xX29xXbxX3xX63xX6xX4axX3xX3ffxXdxX167xX118xX3xX211xX1xX49exX111xX1c4xX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1xX269xX118xX1c4xX3xX5xX1a7xX6xX3xX4xX1xX25xX4axX3xX146xX2xX3xXb2xX1cxXdxX3xXd5xX1bxX269xXexX3xX7xX6abxX4xX3xX4axX1xX269xXexX3xXexX1xX6xX118xX3xX60xX1a7xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xXexXa4xX4axX1xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1bexX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xXexXa4xX4axX1xX181xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xXexXa4xX4axX1xX3xXexX1xXbaxX4axX1xX3xX5xX29xXbxX3xX63xX6xX4axX3xXd9xXdxX167xX118xX3xX211xX1xX49exX111xX1c4xX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1xX269xX118xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xX111xX3xXexX1xX6xX4axXd9xX3xXb2xXdxX15xX118xX3xXb2xXb3xX3xXb2xX174xX463xX4xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4aaxX1bxXffxX3xXb2xX3dxX4axX1xXcdxX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xXexXa4xX4axX1xX3xXb2xX174xX463xX4xX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX146xX13bxX3xX123x10127xX4axXd9xX3xXexX1xXdxX3xX16exXcfxXfa7xX4axXd9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1e5xX118xX3xX123xXbaxX3xX123xXfa7xX4axXd9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX1bxX4axXd9xX3xX211xX1b0xXexX18fxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX7ffxX3xXcfxXfa7xX4axXd9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1e5xX118xX181xX3xXcxX111xXbaxX4axX3xXexXa4xX4axX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xXbaxX118xX3xX1ccxX3xX4xX1e5xX118xX3xXexX1xXdxXcdxX3xX48xX970xXdxX3xX4xX1e5xX118xX3xX4xX1xX25xX4axX3xX146xX1ccxX3xXb2xX1cxXdxX3xXd5xX1bxX269xXexX3xX7xX6abxX4xX3xX4axX1xX269xXexX3xXexX1xX6xX118xX3xXd9xXdxX6xX3xX60xX1a7xX3xXexX1xXdxX3xX123xXfa7xX4axXd9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX1bxX4axXd9xX3xX211xX1b0xXexXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX7ffxX3xXcfxXfa7xX4axXd9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX1bxX4axXd9xX3xX211xX1b0xXexX181xX3xX3ffxX42xX118xX3xX146xX13axX3xXb2xX1cxXdxX3xXd5xX1bxX269xXexX3xX7xX6abxX4xX3xX4axX1xX269xXexX3xX4xX35xX6xX3xX146xX1ccxX3xX4xX1e5xX118xX3xXexX1xXdxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX7ffxX3xX1axX21dxX4axX3xX4xX6cxX3xX211xX1b0xXexX3xX4aaxX1bxX49exX3xX13bxX3xX123xXfa7xX4axXd9xX3xXexX1xXdxX3xX16exXcfxXfa7xX4axXd9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1e5xX118xX3xX123xXbaxX3xX123xXfa7xX4axXd9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX1bxX4axXd9xX3xX211xX1b0xXexX18fxX1c4xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX7xf02cxX3xX5xX1a7xX6xX3xX4xX1xX25xX4axX3xX123xXbaxX3xXexX11cxX6xX111xX3xX4xX167xX4xX3xXd9xXdxX49exXdxX3xX4axX1xX269xXexX1c4xX3xX4axX1xX759xX1c4xX3xXb5xX6xX3xX123xXbaxX3xX211xX1xX1bxXffxX1b0xX4axX3xX211xX1xX46xX4xX1xX3xX4xX1xX111xX3xX4xX167xX4xX3xXb2xX1cxXdxX3xXexX1xX6xX118xX3xX60xX1a7xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX13bxXcdxX3xXcxX1xX1e0xXdxX3xXd9xXdxX6xX4axX3xX123xXbaxX3xXexX1xX35xX3xXexX1e5xX4xX3xXb2xX21dxX4axXd9xX3xX211xX4eexX3xX60xX1a7xX3xXexX1xXdxX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX13bxXcdxX2xXcdxX3xXcxX1xX1e0xXdxX3xXd9xXdxX6xX4axX181xX3xX1axX167xX4xX3xX1xX1bxXffxX18xX4axX1c4xX3xXexX1xX3dxX1c4xX3xXexX1xXbaxX4axX1xX3xX1bxX212xX3xX123xXbaxX3xX4xX167xX4xX3xXb2xX49exX4axXd9xX3xX35xXffxX3xXexX11cxX1a7xX4xX3xXexX1xX1bxX1cxX4xX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1xX269xX118xX1c4xX3xX4xX1xX25xX4axX3xX146xX2xX3xXb2xX1cxXdxX3xXd5xX1bxX269xXexX3xX7xX6abxX4xX3xX4axX1xX269xXexX3xX123xXbaxX3xXb5xX167xX111xX3xX4xX167xX111xX3xXb2xX167xX4axX1xX3xXd9xXdxX167xX3xX211xX1b0xXexX3xX4aaxX1bxX49exX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX35xX6xX3xXb2xX4cbxX4axX3xX123xX3dxX3xX118xX759xX4axX1xX3xX123xX1f0xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xXexXa4xX4axX1xX3xX16exX4aaxX1bxX6xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX1bxXffxX4a4xX4axX3xXd9xXdxX167xX111xX3xXcxXa4xX4axX1xX3xX35xXffxX18fxX3xXexX11cxX174xXdbxX4xX3xX4axXd9xXbaxXffxX2xX146xX4exX13fxX4exX13bxX146xX2xX13axXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX13bxXcdxX13bxXcdxX3xXcxX1xX35xX3xXexX1e5xX4xX3xXb2xX21dxX4axXd9xX3xX211xX4eexX3xX60xX1a7xX3xXexX1xXdxX181xX3xX3ffxX42xX118xX3xX60xX6xX4axX1xX3xX7xX167xX4xX1xX3xXexX11cxX46xX4xX1xX3xX4axXd9xX6xX4axXd9xX3xX4xX35xX6xX3xXb2xX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX16exX24xX25xX3xX123xXbaxX3xXexX4a4xX4axX1c4xX3xX4axX21dxX118xX3xX7xXdxX4axX1xX1c4xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX123xX1e5xX3xX1bexX3xXb2xX4cbxX4axX3xX123xX3dxX3xX4xX707xX4axXd9xX3xXexX167xX4xX1c4xX3xXexX11cxX759xX4axX1xX3xXb2xX1cxX3xX4xX1xX1bxXffxX4a4xX4axX3xX118xX707xX4axX1c4xX3xX5xX4eexX3xX5xX1bxX29xX4axX18fxX3xX4xXafxX3xXd5xX167xX4xX3xX4axX1xX29xX4axX3xX4xX35xX6xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xX1xX1bxXffxX18xX4axX1c4xX3xXd9x4b91xXdxX3xX123xX1f0xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX269xXbxX3xXexXa4xX4axX1xX3xXexX1xX10xX111xX3xXb2xX3dxX6xX3xX4xX1xXa4xX181xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX1bxXffxX4a4xX4axX3xXd9xXdxX167xX111xX3xXcxXa4xX4axX1xX3xX35xXffxX3xXcxX1xX6xX4axX1xX3xX24xXafxX6xX1c4xX3xX7xX1b9xX3xX146xX13exX1c4xX3xX24xXbaxX3xXcfxX21dxX4axX3xX48xX6xX111xX1c4xX3xXbxX1xX174xX1e0xX4axXd9xX3xX63xX6xX3xXd2xX759xX4axX1xX1c4xX3xXexX1xXbaxX4axX1xX3xXbxX1xX1b9xX3xXcxX1xX6xX4axX1xX3xX24xXafxX6xX1c4xX3xXexXa4xX4axX1xX3xXcxX1xX6xX4axX1xX3xX24xXafxX6xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX3f4xX3f4xX3f4xXcdxX3xX3ffxX3f4xX16fxX3f4xX3xXcxX24xX3fcx7565xX17cxX3ffxX3xX1axX1c3xX403xX1axX3xXcxX24xX3f4xX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1axX167xX4xX3xXb2xX1cxXdxX3xXb2xX1b4xXexX3xXd9xXdxX49exXdxX3xXexX1b4xXdxX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXb2xX174xX463xX4xX3xXexX526xX4axXd9xX3xXd9xXdxX269xXffxX3xX4xX1xX6cxX4axXd9xX3xX4axX1xX29xX4axX3xX123xXbaxX3xXbxX1xX4acxX4axX3xXexX1xX174xX4cexX4axXd9xX3xXexX11cxX3dxX3xXd9xXdxX167xX3xXb5x6631xX4axXd9xX3xXexXdxX1f0xX4axX3xXexX1xX10xX111xX3xX4xX167xX4xX3xX118xX6cxX4xX3xXb2xX1cxX3xX4axX1xX174xX3xX7xX6xX1bxX181xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX2xXcdxX3xX1axX269xXbxX3xX1xX1bxXffxX18xX4axX1c4xX3xXexX1xX3dxX1c4xX3xXexX1xXbaxX4axX1xX3xXbxX1xX1b9xX1c4xX3xXb2xX49exX4axXd9xX3xXb5xX1cxX3xXexX11cxX1a7xX4xX3xXexX1xX1bxX1cxX4xX3xXexXa4xX4axX1xX0xX4exXb5xX12xX181xX3xX2cxX111xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xX1xX1bxXffxX18xX4axX3xX4aaxX1bxXffxX1b0xXexX3xXb2xX3dxX4axX1xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX13bxXcdxX3xX1axX269xXbxX3xXexXa4xX4axX1xX181xX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX7ffxX3xX146xX2xX3xXd9xXdxX49exXdxX3xX17cxX1xX269xXexX3xXexX11cxX3dxX3xXd9xXdxX167xX3xX2xX146xXcdxX146xX146xX146xXcdxX146xX146xX146xX3xXb2xX42xX4axXd9xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX7ffxX3xX146xX1ccxX3xXd9xXdxX49exXdxX3xX17cxX1xX759xX1c4xX3xX118xX970xXdxX3xXd9xXdxX49exXdxX3xXexX11cxX3dxX3xXd9xXdxX167xX3xX141xXcdxX146xX146xX146xXcdxX146xX146xX146xX3xXb2xX42xX4axXd9xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX7ffxX3xX146xX144xX3xXd9xXdxX49exXdxX3xX63xX6xX1c4xX3xX118xX970xXdxX3xXd9xXdxX49exXdxX3xXexX11cxX3dxX3xXd9xXdxX167xX3xX1ccxXcdxX146xX146xX146xXcdxX146xX146xX146xX3xXb2xX42xX4axXd9xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX7ffxX3xX13bxX1ccxX3xXd9xXdxX49exXdxX3xX1afxX1xX1bxXffxX1b0xX4axX3xX211xX1xX46xX4xX1xX1c4xX3xX118xX970xXdxX3xXd9xXdxX49exXdxX3xXexX11cxX3dxX3xXd9xXdxX167xX3xX2xXcdxX144xX146xX146xXcdxX146xX146xX146xX3xXb2xX42xX4axXd9xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX3f4xXcfxXcdxX3xXcx5637xX17cxX3ffxX3xX1afx7bb6xXcxX1c4xX3xX1axdb4exX17cxX3ffxX3xX63xX3f8xX3xX1afxX1773xXcxX3xX296xX1c3xX16fxX3xXcfxXa7axX3xX1afxX24xX3f4xX1773xX1c3xX3xX17cxcea0xX3f4xX3xX1afxX1773xXcxX3xX296xX1c3xX16fxX3xX1axX1c3xX403xX1axX3xXcxX24xX3f4xX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX2xXcdxX3xXcxX68xX4axXd9xX3xX211xX1b0xXexX1c4xX3xX4xX707xX4axXd9xX3xXb5xX1b9xX3xX211xX1b0xXexX3xX4aaxX1bxX49exX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1bexX3xXcxX11cxX174xXdbxX4xX3xX211xX1xXdxX3xX211xX1b0xXexX3xXexX1xX31xX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX1c4xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX49exXdxX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xXexX68xX4axXd9xX3xX211xX1b0xXexX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxXcdxX3xX63xX1bxX68xXdxX3xXexX68xX4axXd9xX3xX211xX1b0xXexX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX49exXdxX3xX4xXafxX3xX7xX1a7xX3xXexX1xX6xX118xX3xX60xX1a7xX3xX4xX35xX6xX3xXb2xX1b4xXdxX3xX60xXdxX18xX4axX3xX5xXb3xX4axX1xX3xXb2xX1b4xX111xX3xXb2xX4cbxX4axX3xX123xX3dxX3xXexX1xX6xX118xX3xX60xX1a7xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX123xXbaxX3xXexX269xXexX3xX4xX49exX3xX4xX167xX4xX3xXb2xX1cxXdxX3xXexX1xX6xX118xX3xX60xX1a7xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1bexX3xX1afxX1b0xXexX3xX4aaxX1bxX49exX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX49exXdxX3xXb2xX174xX463xX4xX3xX4xX707xX4axXd9xX3xXb5xX1b9xX3xX4xX707xX4axXd9xX3xX211xX1xX6xXdxX3xXexX1b4xXdxX3xXb5xX1bxX68xXdxX3xXexX68xX4axXd9xX3xX211xX1b0xXexX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX123xXbaxX3xXb5xX167xX111xX3xX4xX167xX111xX3xXb5xX1509xX4axXd9xX3xX123xX21dxX4axX3xXb5xX49exX4axX3xX5xX4a4xX4axX3xX4xX269xXbxX3xXexX11cxX4a4xX4axX3xX4xXafxX3xXexX1xX9b9xX118xX3xX4aaxX1bxXffxX1f0xX4axX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1bexX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xXexXa4xX4axX1xX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xXexX68xX4axXd9xX3xX211xX1b0xXexX3xX123xXbaxX3xXexX11cxX6xX111xX3xXd9xXdxX49exXdxX3xX16exX60xX1a7xX3xX211xXdxX1b0xX4axX3xXexX11cxX174xXdbxX4xX3xX4axXd9xXbaxXffxX3xX1ccxX2xX3xXexX1xX167xX4axXd9xX3xX13fxX3xX4axX21dxX118xX3xX13bxX146xX2xX13axX18fxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX0xXb5xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX118xX7xX111xX1bexXb5xXdxX60xXdxX1bexX3dfxX111xX4axXexX1bexX136xX10xXdxXd9xX1xXexX181xX3xX4axX111xX11cxX118xX6xX5xXaxX12xX13bxXcdxX3xX1afxX1xXdxX1b0xX1bxX3xX4axX1b4xXdxX3xX123xXbaxX3xXd5xX13b8xX3xX5xX4eexX3xX123xXdxX3xXbxX1xX1b4xX118xX0xX4exXb5xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xX1axX167xX4xX3xXb2xX1cxXdxX3xXexX1xX6xX118xX3xXd9xXdxX6xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXb2xX174xX463xX4xX3xX4aaxX1bxXffxX1f0xX4axX3xX211xX1xXdxX1b0xX1bxX3xX4axX1b4xXdxX3xX123xX1f0xX3xX211xX1b0xXexX3xX4aaxX1bxX49exX3xX4xX1xX269xX118xX3xXexX1xXdxX3xX123xXbaxX3xXd5xX1b0xXbxX3xXd9xXdxX49exXdxX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxXcdxX3xXcfxXdxX18xX4xX3xX211xX1xXdxX1b0xX1bxX3xX4axX1b4xXdxX3xXbxX1xX49exXdxX3xXexX1xX707xX4axXd9xX3xX4aaxX1bxX6xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX35xX6xX3xXb2xX4cbxX4axX3xX123xX3dxX3xX118xX759xX4axX1xXcdxX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX49exXdxX3xXd9xXdxX49exXdxX3xX4aaxX1bxXffxX1b0xXexX3xX118xX25xXdxX3xX211xX1xXdxX1b0xX1bxX3xX4axX1b4xXdxX3xXexX11cxX174xXdbxX4xX3xX211xX1xXdxX3xX211xX1b0xXexX3xXexX1xX31xX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxXcdxX3xX1afxX1b0xXexX3xXexX1xX31xX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX1c4xX3xX63xX6xX4axX3xXexX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX211xX1xX707xX4axXd9xX3xXd9xXdxX49exXdxX3xX4aaxX1bxXffxX1b0xXexX3xX4axX1xX6afxX4axXd9xX3xXexX1xX6abxX4xX3xX118xX6abxX4xX1c4xX3xX211xXdxX1b0xX4axX3xX4axXd9xX1xX3dxX3xX7xX6xX1bxX3xXb2xXafxX3xX16exX4axX1b0xX1bxX3xX4xXafxX18fxX1c4xX3xX211xX15xX3xX4xX49exX3xX4axX1xX6afxX4axXd9xX3xX211xX1xXdxX1b0xX1bxX3xX4axX1b4xXdxX3xXb2xXb3xX3xXb2xX174xX463xX4xX3xXd9xXdxX49exXdxX3xX4aaxX1bxXffxX1b0xXexX3xXexX11cxX111xX4axXd9xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX16exX4axX1b0xX1bxX3xXexXdxX1b0xXbxX3xXexX1e5xX4xX3xXb2xX1f0xX3xX4axXd9xX1xX3dxX18fxXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX111xX60xXffxXaxX12xXcxX1xX15xX3xX5xX18xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4axXbaxXffxX3xX4xXafxX3xX1xXdxX18xX1bxX3xX5xX1a7xX4xX3xX211xX15xX3xXexX886xX3xX4axXd9xXbaxXffxX3xX211xX4eexX3xX123xXbaxX3xXb2xX174xX463xX4xX3xXb2xX21dxX4axXd9xX3xXexX49exXdxX3xXexX11cxX4a4xX4axX3xX4xX167xX4xX3xXbxX1xX174xX4cbxX4axXd9xX3xXexXdxX18xX4axX3xXexX1xX707xX4axXd9xX3xXexXdxX4axX3xXb2xX1b4xXdxX3xX4xX1xX31xX4axXd9xXcdxX3xXcfxXdxX18xX4xX3xX7xX13b8xX6xX3xXb2xX68xXdxX1c4xX3xXb2xXdxX1f0xX1bxX3xX4xX1xXa4xX4axX1xX3xX4axX1cxXdxX3xX60xX1bxX4axXd9xX3xXcxX1xX15xX3xX5xX18xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXa4xX3xXb2xX174xX463xX4xX3xXexX1xX1a7xX4xX3xX1xXdxX18xX4axX3xX211xX1xXdxX3xX4xXafxX3xX7xX1a7xX3xXb2xX42xX4axXd9xX3xX4eexX3xXb5xX1509xX4axXd9xX3xX123xX21dxX4axX3xXb5xX49exX4axX3xX4xX35xX6xX3xX63xX6xX4axX3xXcxX68xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX269xXbxX3xXexXa4xX4axX1xXcdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa76xX1bxXexX1xX111xX11cxXaxX12xX63xX63xXcxX0xX4exXbxX12
BBT