Hiệu quả từ việc trồng ổi lê Đài Loan trên đất Thăng Thọ
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm gần đây nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thăng Thọ (Nông Cống) đã dần chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng ổi lê Đài Loan cho năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao.
c9f3xcdd1x157cex17b38xf2f3x10590x14f55x124b8x15c30xX7x13d44xf3caxe0c2xdf38x112b3x13f59xX5x13fb0xXaxX3xX7xXex110c3xX5xX10xX9xXaxXexX10xcef9xXex11523xX6xX5xXdx10642xe473x10699xX3x113e9x12203xX7xXexXdx14801xX15x1677exXaxca18x14890xXdxfd8fxX27xX3xeaafxX27xecfaxX3xXex15a0cxX3x16b86xXdxX32xX4xX3xXex1391dx17f1exX23xX22xX3x16cc5xXdxX3xX5x10504xX3x10d76x144c7xXdxX3x17701xfb71xX6xX23xX3xXexX42xX4bxX23xX3x12dd3xddd5xXexX3xXcxX1x10041xX23xX22xX3xXcxX1xccc0xX0x13f30xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xd7ecxXaxX2fxXcxX42xX52xX23xX22xX3xX23xX1xda2axX23xX22xX3xX23xX61x13034xX3xX22x1627axX23xX3xX5bx1392axX15xX3xX23xX1xXdx14f76xX27xX3xX1x1310cxX3xX7bxX93xX23xX3xXexX42xX4bxX23xX3xX5bx10caexX6xX3x1442bxX4exX23xX3xX1cx13b24xX3xXcxX1xX61xX23xX22xX3xXcxX1xX67xX3xfb73x150a0x16ea0xX23xX22xX3x12dd6x10908xX23xX22x11350xX3xX5bxXb1xX3xX7bxX8fxX23xX3xX4xX1xX27xX15x17298xX23xX3xX5bxX47xXdxX3xX4xced6xX4xX3xX5xX52x11d00xXdxX3xX4xX93xX15xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xe369x11322xX8cxX3xX1xXdxX32xX27xX3xX35xX27xX37xX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX3xX4xX1xX52xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX7xX27xX5cxXexd4d8xX3xX4xX1xX5cxXexX3xX5xf6bfx1762cxX23xX22xX3xX3cxX4exX3xX22xXdxXdcxX3xXexX42xXa9xX3xXeexXdxX23xX1xX3xXex109dcxX3xX4xX6xX52xe806xX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f51xX52xX7bxX15xXaxX2fxX0xXdxX8cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1503bxXdxX7bxXexX1xX24xX3x12266xcd27xX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x17d84xd017x14479xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX3cxX145xXacxX6xX52xXexX1xX6xX23xX1xX1xX52xX6xX145xX3cxX23xX69xX23xX10xX177xX7xX69xX18fxX2xead5xX1b5xX69xX2xd8ecx10aa8xX7bxX2xX2xX18dxX17fxe24fxX1b5xX1baxXexX2xX17fxX18fxX17exX18exX5xX17fxX145xX26xXbxX22xf7e1xX42xX9xX18exX1b9xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xX27xX3xX35xX27xX37xX3xXexX3axX3xX3cxXdxX32xX4xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX3xXexX42xX4bxX23xX3xX5bxX5cxXexX3xXcxX1xX61xX23xX22xX3xXcxX1xX67xXaxX3xX177xXdxX7bxXexX1xX9xXaxX17exX17fxX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX18exX18fxXaxX3xX69xX2fxX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX52xX23xXaxX2fxXbexX1x17edbxX23xX3xXexX1xX5cxX15xX3xX5bxX93xX15xX3xX5xX4exX3xX4xX93xX15xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXbxX1x10da3xX3xX1xX12bxXbxX3xX3cxdc26xXdxX3xXexX1xX47xX3xX23xX1xX12axfba3xX23xX22xX3xX5bxXa9xX6xX3xXbxX1xX12axccf3xX23xX22xX122xX3xX7bxcdbdxX3xXexX42xX43xX23xX22xX122xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX42xX12axdd61xX23xX22xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX122xX3xXeexX1xXbfxX23xX22xX3xXexXc4xX23xX3xX23xX1xXdxX99xX27xX3xX4xXbfxX23xX22xX3xX4xX1xX61xX8cxX3xX7x105e8xX4xX122xX3xXex10b24xX3xX5xX32xX3xX5bxX24bxX27xX3xX35xX27xX37xX3xX3cxX4exX3xX23xX61xX23xX22xX3xX7xX27xX5cxXexX3xX4xX6xX52xX122xX3xX23xX1xXdxX99xX27xX3xX1xX9dxX3xX7bxX93xX23xX3xX5bxXb1xX3xXacxdcd0xXexX3xX5bxX8fxX27xX3xX4xX1xX27xX15xXd4xX23xX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX145xX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX52xX7bxX15xXaxX2fxX0xXdxX8cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7bxXexX1xX24xX3xX17exX17fxX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX18exX18exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX3cxX145xXacxX6xX52xXexX1xX6xX23xX1xX1xX52xX6xX145xX3cxX23xX69xX23xX10xX177xX7xX69xX18fxX2xX1b5xX1b5xX69xX2xX1b9xX1baxX7bxX2xX2xX18dxX17fxX17exX1b5xX2xXexX18dxX18dxX18exX18fxX1c0xX5xX17fxX145xX26xXbxX22xX1cfxX42xX9xX18dxX1baxX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xX27xX3xX35xX27xX37xX3xXexX3axX3xX3cxXdxX32xX4xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX3xXexX42xX4bxX23xX3xX5bxX5cxXexX3xXcxX1xX61xX23xX22xX3xXcxX1xX67xXaxX3xX177xXdxX7bxXexX1xX9xXaxX17exX17fxX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX18exX18exXaxX3xX69xX2fxX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX52xX23xXaxX2fx155aexXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX3xX5xX4exX3xX22xXdxXc4xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX7bxXdcxX23xX22xX3xX5xX266xX23xX122xX3xXexXdcxX23xX3xX23xX1x13a38xX122xX3xX4xX1xX52xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX7xX27xX5cxXexX3xX3cxX4exX3xX4xX1xX5cxXexX3xX5xX12axX12bxX23xX22xX3xX3cxX12axX12bxXexX3xXexX42xX9dxXdxX3xX7xX52xX3xX3cxX26dxXdxX3xX4xXdcxX4xX3xX22xXdxXc4xX23xX22xX3xX47xXdxX3xXeexX1xXdcxX4xX145xX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX52xX7bxX15xXaxX2fxX0xXdxX8cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7bxXexX1xX24xX3xX17exX17fxX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX18exX18exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX3cxX145xXacxX6xX52xXexX1xX6xX23xX1xX1xX52xX6xX145xX3cxX23xX69xX23xX10xX177xX7xX69xX18fxX2xX1b5xX1b5xX69xX2xX1b9xX1baxX7bxX2xX2xX18dxX17fxX17exX18fxX17exXexX17exX18fxX1b9xX2xX18dxX5xX17fxX145xX26xXbxX22xX1cfxX42xX9xX1c0xX18exX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xX27xX3xX35xX27xX37xX3xXexX3axX3xX3cxXdxX32xX4xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX3xXexX42xX4bxX23xX3xX5bxX5cxXexX3xXcxX1xX61xX23xX22xX3xXcxX1xX67xXaxX3xX177xXdxX7bxXexX1xX9xXaxX17exX17fxX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX18exX18exXaxX3xX69xX2fxX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX52xX23xXaxX2fxe13exXdxX6xX3xX5bx11e54xX23xX1xX3xXacxX4exX3xX51xX4bxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX30xX52xX6xX23xX3xX299xX3xX1cxX2bfxX8cxX3xX2xX122xX3xXexX1xXbfxX23xX3xXcxX1xX67xX3xX4dxXbfxX23xX22xX3xX5xX4exX3xX1xX9dxX3xX5bxX8fxX27xX3xXexXdxX4bxX23xX3xXexX42xX52xX23xX22xX3xX1cxXb1xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX4xX93xX15xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX145xX3xXcxX42xX12axX26dxX4xX3xX5bxX93xX15xX3xX22xXdxX6xX3xX5bxX594xX23xX1xX3xX4xX1x10a54xX3xX15xX140xX27xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX42xX6xX27xX3xX8cxX4exX27xX122xX3xXexX27xX15xX3xX23xX1xXdxX4bxX23xX3xX23xX1xX24bxX23xX3xXexX1xX5cxX15xX3xX4xX93xX15xX3xX47xXdxX3xXbxX1xX266xX3xX1xX12bxXbxX3xX3cxX26dxXdxX3xX5bxXdxX99xX27xX3xXeexXdxX32xX23xX3xX299xX3xX5bxX93xX15xX122xX3xX23xX61xX8cxX3xX18fxX17fxX2xX1baxX3xX22xXdxX6xX3xX5bxX594xX23xX1xX3xX5bxXb1xX3xXexX1xf768xX3xX23xX22xX1xXdxX32xX8cxX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX3cxX4exX3xX8cxX6xX23xX22xX3xX5xXe1xXdxX3xX1xXdxX32xX27xX3xX35xX27xX37xX145xX3xX4dxX140xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX3cxX26dxXdxX3xX7bxXdxX32xX23xX3xXex11a97xX4xX1xX3xX18dxX17fxX17fxX3xX8cxX18fxX122xX3xX7xX6xX27xX3xXeexX1xXdxX3xXexX42xX3axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX6a2xX122xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX24bxXbxX3xXeexX1xX52xX37xX23xX22xX3xX18exX17fxX3xX5bxX140xX23xX3xX1b5xX17fxX3xXexX42xXdxX32xX27xX3xX5bxX43xX23xX22xX3xX8cx14e16xXdxX3xX23xX61xX8cxX145xX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX52xX7bxX15xXaxX2fxX0xXdxX8cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7bxXexX1xX24xX3xX1baxX17exX1baxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX18fxX1b5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX3cxX145xXacxX6xX52xXexX1xX6xX23xX1xX1xX52xX6xX145xX3cxX23xX69xX23xX10xX177xX7xX69xX18fxX2xX1b5xX1b5xX69xX2xX1b9xX1baxX7bxX2xX2xX18dxX17fxX1b9xX18exX1b9xXexX1c0xX17fxX17exX17exX18exX5xX17fxX145xX26xXbxX22xX1cfxX42xX9xX1b5xX17fxX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xX27xX3xX35xX27xX37xX3xXexX3axX3xX3cxXdxX32xX4xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX3xXexX42xX4bxX23xX3xX5bxX5cxXexX3xXcxX1xX61xX23xX22xX3xXcxX1xX67xXaxX3xX177xXdxX7bxXexX1xX9xXaxX1baxX17exX1baxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX18fxX1b5xXaxX3xX69xX2fxX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX52xX23xXaxX2fxd2a4xX26dxXdxX3xX7bxXdxX32xX23xX3xXexX6a2xX4xX1xX3xX2xX145xX18dxX17fxX17fxX8cxX18fxX122xX3xXexX1xX10xX52xX3xXexX6a2xX23xX1xX3xXexX52xXdcxX23xX3xX4xX607xX6xX3xXbfxX23xX22xX3xX155xX266xXdxX3xX7f3xXdxX140xXexX3x153c5xX1xX52xX23xX22xX3xX299xX3xX1cxX2bfxX8cxX3xX2xX122xX3xXexX1xXbfxX23xX3xXcxX1xX67xX3xX4dxXbfxX23xX22xX3xXexX1xX594xX3xX3cxXdxX32xX4xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX3xX4xX1xX52xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX24bxXbxX3xX4xX6xX52xX3xX22xX5cxXbxX3xX23xX1xXdxX99xX27xX3xX5xX8fxX23xX3xX7xX52xX3xX3cxX26dxXdxX3xX3cxXdxX32xX4xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX8cxX6a2xX6xX122xX3xXacxX6a2xX145xX3x1661exX6xX27xX3xXeexX1xXdxX3xXexX42xX3axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX6a2xX122xX3xX3cxXdxX32xX4xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5bxXb1xX3xX8cxX6xX23xX22xX3xX5xXe1xXdxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX24bxXbxX3xX4xX1xX52xX3xX22xXdxX6xX3xX5bxX594xX23xX1xX3xXexX3axX3xX1b9xX17fxX3xX5bxX140xX23xX3xX2xX17fxX17fxX3xXexX42xXdxX32xX27xX3xX5bxX43xX23xX22xX3xX8cxX6e9xXdxX3xX23xX61xX8cxX145xX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX52xX7bxX15xXaxX2fxX0xXdxX8cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7bxXexX1xX24xX3xX1baxX1b9xX1b5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX18fxX1b9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX3cxX145xXacxX6xX52xXexX1xX6xX23xX1xX1xX52xX6xX145xX3cxX23xX69xX23xX10xX177xX7xX69xX18fxX2xX1b5xX1b5xX69xX2xX1b9xX1baxX7bxX2xX2xX18dxX2xX2xX17fxX1b9xXexX17exX17exX1baxX1baxX18exX5xX17fxX145xX26xXbxX22xX1cfxX42xX9xX2xX18exX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xX27xX3xX35xX27xX37xX3xXexX3axX3xX3cxXdxX32xX4xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX3xXexX42xX4bxX23xX3xX5bxX5cxXexX3xXcxX1xX61xX23xX22xX3xXcxX1xX67xXaxX3xX177xXdxX7bxXexX1xX9xXaxX1baxX1b9xX1b5xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX18fxX1b9xXaxX3xX69xX2fxX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX52xX23xXaxX2fxX41fxXdxX3xX299xX3xX5bxX93xX15xX3xX35xX27xX37xX3xX23xX4exX52xX3xX4x16919xX23xX22xX3xX5bxX12axX12bxX4xX3x138c0xX8cx13069xX4xX3xXdcxX52x12efbxX3xX23xXdxX3xX5xXbfxX23xX22xX3xX3cxX4exX3xXacxX6xX52xX3xX1cxXc4xXbxX3xX5xX12axX26dxXdxX3xX5bxXd4xX3xXexX42xXdcxX23xX1xX3xX7xcb7exX3xXbxX1xXdcxX3xX1xX52xXe1xXdxX3xX4xX607xX6xX3xX4xXbfxX23xX3xXexX42xX266xX23xX22xX3xX3cxX4exX3xX4xXdcxX4xX3xX15xX140xX27xX3xXexXc4xX3xXexXdcxX4xX3xX5bxX9dxX23xX22xX3xXexX3axX3xXexX1x1178exXdxX3xXexXdxX140xXexX145xX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX52xX7bxX15xXaxX2fxX0xXdxX8cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7bxXexX1xX24xX3xX17exX17fxX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX18exX18fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX3cxX145xXacxX6xX52xXexX1xX6xX23xX1xX1xX52xX6xX145xX3cxX23xX69xX23xX10xX177xX7xX69xX18fxX2xX1b5xX1b5xX69xX2xX1b9xX1baxX7bxX2xX2xX18dxX2xX18fxX17fxX18fxXexX18dxX1baxX17fxX17fxX1b9xX5xX17fxX145xX26xXbxX22xX1cfxX42xX9xX18exX2xX1baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xX27xX3xX35xX27xX37xX3xXexX3axX3xX3cxXdxX32xX4xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX3xXexX42xX4bxX23xX3xX5bxX5cxXexX3xXcxX1xX61xX23xX22xX3xXcxX1xX67xXaxX3xX177xXdxX7bxXexX1xX9xXaxX17exX17fxX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX18exX18fxXaxX3xX69xX2fxX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX52xX23xXaxX2fxX41fxXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX3xX4xX1xX52xX3xXexX1xX27xX3xX1xX52xXe1xX4xX1xX3xX35xX27xX6xX23xX1xX3xX23xX61xX8cxX3xX23xX1xX12axX23xX22xX3xX4xX1xX5cxXexX3xX5xX12axX12bxX23xX22xX3xX47xXdxX3xX23xX22xX52xX23xX3xX3cxX4exX3xX23xX61xX23xX22xX3xX7xX27xX5cxXexX3xX23xX1xX5cxXexX3xXexX3axX3xXexX1xXdcxX23xX22xX3xX1b9xX3xX5bxX140xX23xX3xXexX1xXdcxX23xX22xX3xX18exX3xX23xX61xX8cxX3xX7xX6xX27xX145xX3xX41fxXdxX3xX5bxX12axX12bxX4xX3xX4xX1xX61xX8cxX3xX7xX2bfxX4xX3xX5bx17525xX23xX22xX3xXeex15176xX3xXexX1xX27xX24bxXexX3xX23xX4bxX23xX3xX4xX1xX5cxXexX3xX5xX12axX12bxX23xX22xX3xX5xX27xXbfxX23xX3xX5bxX37xX8cxX3xXacxX37xX52xX122xX3xX4xX266xXdxX3xX7bxX4exX15xX122xX3xX6a2xXexX3xX1xXe1xXexX122xX3xX4xX2bfxX3xX3cxXa9xX3xX23xX22xX67xXexX3xX5bxX24bxX8cxX3xX3cxX4exX3xX22xXdxf0d6xX23xX145xX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX52xX7bxX15xXaxX2fxX0xXdxX8cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7bxXexX1xX24xX3xX17exX17fxX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX18exX18fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX3cxX145xXacxX6xX52xXexX1xX6xX23xX1xX1xX52xX6xX145xX3cxX23xX69xX23xX10xX177xX7xX69xX18fxX2xX1b5xX1b5xX69xX2xX1b9xX1baxX7bxX2xX2xX18dxX2xX18exX1b5xX1b5xXexX17exX17fxX2xX18exX2xX5xX17fxX145xX26xXbxX22xX1cfxX42xX9xX1b9xX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xX27xX3xX35xX27xX37xX3xXexX3axX3xX3cxXdxX32xX4xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX3xXexX42xX4bxX23xX3xX5bxX5cxXexX3xXcxX1xX61xX23xX22xX3xXcxX1xX67xXaxX3xX177xXdxX7bxXexX1xX9xXaxX17exX17fxX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX18exX18fxXaxX3xX69xX2fxX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX52xX23xXaxX2fxX30xX9dxXdxX3xXbexXbfxX23xX22xX3xX7bxX93xX23xX3xX1cxXb1xX3xXexX1xX12axXa83xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX4bxX23xX3xX1xX12axX26dxX23xX22xX3xX7bx111d6xX23xX3xXacxX4exX3xX4xX52xX23xX3xX23xXbfxX23xX22xX3xX7bxX93xX23xX3xX4xXdcxX4xX1xX3xX4xX1xX61xX8cxX3xX7xX2bfxX4xX122xX3xXacxX37xX52xX3xX3cxX32xX3xX5bxXd4xX3xX4xX93xX15xX3xX47xXdxX3xX42xX6xX3xX35xX27xX37xX3xX5bxX99xX27xX122xX3xXexX2c4xX3xX5xX32xX3xX5bxX24bxX27xX3xX35xX27xX37xX3xX4xX6xX52xX145xX3xXc3xX1xX607xX3xXexXa9xX4xX1xX3xX30xX9dxXdxX3xXbexXbfxX23xX22xX3xX7bxX93xX23xX3xX1cxXb1xX3xXcxX1xX61xX23xX22xX3xXcxX1xX67xX3xX155xX266xXdxX3xXbexX22xX67xX4xX3xX155xX6xX23xX3xX4xX1xX52xX3xXacxXdxX140xXexX24xX3xX30xXdxX32xX23xX3xX23xX6xX15xX3xXexX52xX4exX23xX3xX1cxXb1xX3xX4xX2bfxX3xX22xX8fxX23xX3xX2xX17exX17fxX3xX1xX9dxX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23xX122xX3xXexX24bxXbxX3xXexX42xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX607xX3xX15xX140xX27xX3xX299xX3xXexX1xXbfxX23xX3xXcxX1xX67xX3xX4dxXbfxX23xX22xX145xX3xXc3xX93xX15xX3xX47xXdxX3xX5bxX6xX23xX22xX3xX5bxX10xX8cxX3xX5xXe1xXdxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX24bxXbxX3xX4xX1xX6a2xX23xX1xX3xX4xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX99xX27xX3xX1xX9dxX3xX7bxX93xX23xX145xX3x16949xXb1xX3xX5bxX6xX23xX22xX3xXexX24bxXbxX3xXexX42xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xXd4xX23xX3xX5bxX47xXdxX3xX23xX1xX86xX23xX22xX3xX7bxXdxX32xX23xX3xXexX6a2xX4xX1xX3xX4xX93xX15xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXeexX1xXbfxX23xX22xX3xX1xXdxX32xX27xX3xX35xX27xX37xX3xX5bxXd4xX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xX4xXdcxX4xX3xX5xX52xXe1xXdxX3xX4xX93xX15xX3xX4xX1xX52xX3xX22xXdxXdcxX3xXexX42xXa9xX3xXeexXdxX23xX1xX3xXexX140xX3xX23xX1xX12axX3xX47xXdxX3xX5xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX51xX52xX6xX23x135edxX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c8cxX27xXexX1xX52xX42xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxX1xX607xX15xX3xX1exX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xX51xX4bxX0xX69xXbxX2f
Thu Thủy - Trung Lê