TP Thanh Hoá gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), chiều ngày 14/6, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.
e137xeeaaxfa58x130ecx16f43x15731x135d1x15a79x1084fxX7x159c2x16bbfx11841x173ecx10e17x10e50xX5x1270bxXax16940xXcx137a4xX3xXcxX1xX6xf4bfxX1xX3x11a24x169d1x12d88xX3x144b9x15063xXbxX3x11da8xX21xXexX3xX4xX1exX4xX3xX4xec0exX3x1339ax1340dxX6xX19xX3x1414dxX1exX1dxX3xX4xX1x11c14xX3xX19xX1x11ec7xX19xX3x10575xX20x13933x11859xX3x15a9exX1exX1dxX3xX4xX1xX3axX3xX4xX1exX4xX1xX3xX24x14e66xX19xX20xX3xfc33xXdx1500fxXexX3xX41xX6xX24xX0x1786dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x126f0xXaxX12xX41xX1xX3exX19xX3x1413cxec66xX3xX19xXdxX5axX24xX3x12a8dx1050dxX3xX19x17ad3xX24xX3xX41xX20xX43xX44xX3xX46xX1exX1dxX3xX4xX1xX3axX3xX4xX1exX4xX1xX3xX24xX54xX19xX20xX3xX58xXdxX5axXexX3xX41xX6xX24xX3x15da1x13efexX2xX61xe2edxX61xX2xX83xXabxX84xX3x145aaxX3xXabxX2xX61xXaexX61xXabx16c4fxXabxXbdx16a2bx11b26xX3xX4xX1xXdxea29xX30xX3xX19xX20xX43xX44xX3xX2x12da7xX61xXaexXc1xX3xXcxX1xX43xX19xX1xX3xX30xX7cxXc1xX3xX1cxfaeaxX41x17826xXc1xX3xe872xX46xX41xXe1xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xe8c1x17a7axX3xXexfa67xX3xX4xX1x163fcxX4xX3xX20xX21xXbxX3xX24xX21xXexX3xX4xX1exX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX19xX3xX34xX1exX1dxX3xX4xX1xX3axX3xX4x169e5xX6xX3xXex11a6axX19xX1xX3x1715exX43xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX19xX3xX34xX1exX1dxX3xX4xX1xX3axX3xXcxff5exX30xX19xX20xX3x165fexX2dxX19xX20xX3xXexX1xX143x14d4fxX19xX20xX3xXexX13ex166f4xX3xXexX54xXdxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cx148baxX6x10029xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX1dxX73xX44xXaxX12xXe1x17a54xX3xX34xX30xXfaxXdxX3xX20xX21xXbxX3xX24xX21xXexX3xX4xX15exX3xX4xX1exX4xX3xXf6x1455fxX19xX20xX3xX4xX1xX3axfe81xX3xefbbx11550xX3xfe5bxX19xX1xX3x11fdcxX30xX3exX19xX3xXb5xX3xf079xX44xX3xX126xXdxX198xX19xX3xX46xX6xX19xX3xXcxX1xX143xX14bxX19xX20xX3xX126xe80dxX3xXcxX122xX19xX1xX3xX11exX44xXc1xX3xX46xX3axX3xXexX1xX143xX3xXcxX1xX43xX19xX1xX3xX11exX44xX3xXcxX14xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX15exX6x1242axX3xXcxX13ex124d1xX19xX1xX3xX1cxX30xX44xX3xXcxX13exXdxXc6xX30xX3xXb5xX3xXcxX122xX19xX1xX3xX11exX44xX3xX126xXdxX198xX19xXc1xX3x110d6xX1xX11exX3xXexX1e3xX4xX1xX3xXe4xX46xX41xXe1xX3xXcxX14xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX15exX6xX1dfxX3xXf6xX54xXdxX3xX73xXdxX5axX19xX3xX5xXf7xX19xX1xX3xX46xX6xX19xX3xXcxX30xX44xX198xX19xX3xX20xXdxX1exX1dxX3xXcxX122xX19xX1xX3xX11exX44xXc1xX3x14226x13c13xX3xXcxX1x13f55xX19xX20xX3xXexXdxX19xX3xX126xX43xX3xXcxX13exX30xX44xXc6xX19xX3xXexX1xX247xX19xX20xXc1xX3xX5xXf7xX19xX1xX3xXf6xX54xX1dxX3xX126xX43xX3xXbxX1xX15exX19xX20xX3xX126xXdxX198xX19xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX19xX3xX34xX1exX1dxX3xX4xX1xX3axX3xX4xX11exX6xX3xXexX122xX19xX1xX3xX126xX43xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX19xX3xX34xX1exX1dxX3xX4xX1xX3axX3xXcxX13exX30xX19xX20xX3xX143xX2dxX19xX20xX3xXexX1xX143xX14bxX19xX20xX3xXexX13exX151xX3xXexX54xXdxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX15exX6xX160xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX1dxX73xX44xXaxX12xX0xXdxX24xX20xX3xX7xX13exX4xX9xXaxX61xX61xXdxX126xX160xX34xX6xX1dxXexX1xX6xX19xX1xX1xX1dxX6xX160xX126xX19xX61xX19xX10xf1e6xX7xX61xXabxXbdxXabxXcfxX61xXcfx16ecdxX73xX2xXbdxX30dxX2xX2xXbdxXbdxXex173cexXcfxX2xX84xXcfxX83xX317xX5xX2xX160xf36dxXbxX20xXaxX3xX61xX12xe506xX30xX6xX19xX20xX3xX4x1114fxX19xX1xX3xX34xX30xXfaxXdxX3xX20xX21xXbxX3xX24xX21xXexX160xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX1dxX73xX44xXaxX12xXcxX13exX1dxX19xX20xX3xX7bxX1xX247xX19xX20xX3xX7bxX1xX3axX3xXexX1xX3exX19xX3xX24xfbf0xXexXc1xX3xXf6xX54xXdxX3xX73xXdxX5axX19xX3xX5xXf7xX19xX1xX3xXf6xX54xX1dxX3xXcxX14xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX247xX19xX20xX3xXexXdxX19xX3xXex1462bxXdxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX19xX3xX34xX1exX1dxX3xX4xX1xX3axX3xX126xXc6xX3xX7bx14774xXexX3xX2fxX30xX32fxX3xXdfxX54xXdxX3xX1x107daxXdxX3xXdfxX54xXdxX3xX34xXdx11601xX30xX3xXdfxX32fxX19xX20xX3xX34xX3bfxX3xXcxX14xX3xX5x15c20xX19xX3xXexX1xXfexX3xX19exX19ex13d5fxXc1xX3xX19xX1xXdxX5axX24xX3xX7bx15123xX3xXabxXbdxXabxXbdxXb5xXabxXbdxXabxX84xX3xXf6xXf7xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xX4xX247xX19xX20xX3xXex11e8exXexX3xXf6x13defxXbxX1dfxX3xXf6xX18exX19xX20xX3xXexX1xX14bxXdxX3xX34xX1exX1dxX3xX4xX1exX1dxX3xXexf97dxX19xX1xX3xX1xX420xX19xX1xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX13exXdxX3c8xX19xX3xX7bxXdxX19xX1xX3xXexX3b3xX3xXb5xX3x12792xXf7xX3xX1xX3bfxXdxX3xXaexX3xXexX1xX1exX19xX20xX3xXf6xX3d7xX30xX3xX19xX87xX24xX1dfxX3xX19xX1xXdxX5axX24xX3xX126xX1b9xX3xXaexX3xXexX1xX1exX19xX20xX3xX4xX30xX405xXdxX3xX19xX87xX24xX3xXabxXbdxXabxXbdxX160xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX1dxX73xX44xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXf6xX15exXc1xX3xXexX13exX1dxX19xX20xX3xXaexX3xXexX1xX1exX19xX20xX3xXf6xX3d7xX30xX3xX19xX87xX24xXc1xX3xX24xX21xX4xX3xX73x17a45xX3xX32fxX19xX1xX3xX1xX143xX243xX19xX20xX3xX4xX11exX6xX3xXf6xX54xXdxX3xX73xX1e3xX4xX1xX3xX201xX1dxX126xXdxX73xXb5xX3xX2xX83xX3xX19xX1xX143xX19xX20xX3xXexX405xX4xX3xXf6xX3bfxX3xXexX87xX19xX20xX3xX20xXdxX1exX3xXexX13exX1e3xX3xX7xX32fxX19xX3xX43exX30x117f1xXexX3xX4xX11exX6xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xX143xX398xX4xX3xXf6xX54xXexX3xXaexXc1xXaex13411xX160xX3xX197xee7fxX19xX1xX3xX126xX177xX4xX3xX19xX20xX43xX19xX1xX3xX73xX1e3xX4xX1xX3xX126xX1b9xXc1xX3xXexX1xX143xX2dxX19xX20xX3xX24xX54xXdxX3xX73xXdx1721fxX19xX3xX13exX6xX3xX7xX247xXdxX3xXf6xX3bfxX19xX20xX3xX7xX6xX30xX3xXf6x1232axXexX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX44xX3xX43exXf7xX3xX1xX3bfxXdxX160xX3xXcxXfaxX19xX20xX3xX24xXfexX4xX3xX34xX1exX19xX3xX5x1404fxX3xX1xX43xX19xX1xX3xX1xX15exX6xX3xX143xX398xX4xX3xXf6xX54xXexX3x1739axX57exX160xX57exXbdxXbdxX3xXexX7cxX3xXf6xX18exX19xX20xXc1xX3xXexX87xX19xX20xX3xX57exXc1xX83xX50exX3xX7xX1dxX3xX126xX398xXdxX3xX4xX4afxX19xX20xX3xX7bxX3eaxX1dfxX3xX20xXdxX1exX3xXexX13exX1e3xX3xX43exX30xX4f2xXexX3xX7bxX1x11a47xX30xX3xX143xX398xX4xX3xXf6xX54xXexX3xXaexX84xXaexX3xXexX13exXdxX5axX30xX3xXe4xX242xXe1xX160xX3xX197xX512xX19xX1xX3xX126xX177xX4xX3xX7xX32fxX19xX3xX43exX30xX4f2xXexX3xX4xX247xX19xX20xX3xX19xX20xX1xXdxX5axXbxXc1xX3xXexXdxX3c8xX30xX3xXexX1xX11exX3xX4xX247xX19xX20xX3xX19xX20xX1xXdxX5axXbxX3xX73xX30xX44xX3xXexX13exX420xX3xXexX405xX4xX3xXf6xX3bfxX3xXexX87xX19xX20xX3xXexX13exX143xX243xX19xX20xXc1xX3xX126xX398xXdxX3xXexXfaxX19xX20xX3xX20xXdxX1exX3xXexX13exX1e3xX3xX7xX32fxX19xX3xX43exX30xX4f2xXexX3xX143xX398xX4xX3xXf6xX54xXexX3xX2xXcfxX160xX84xX57exX83xX3xXexX7cxX3xXf6xX18exX19xX20xX160xX3xe67dxX3bfxXexX3xX7xX405xX3xX7xX32fxX19xX3xXbxX1xX5b7xX24xX3xX4xX247xX19xX20xX3xX19xX20xX1xXdxX5axXbxX3xX4xX1xX11exX3xX5xX177xX4xX3xX4xX11exX6xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xX4xX15exX3xX7xX32fxX19xX3xX5xX143xX54axX19xX20xX3xXexX87xX19xX20xX3xX7bxX1xX1exX3xX7xX1dxX3xX126xX398xXdxX3xX4xX4afxX19xX20xX3xX7bxX3eaxX160xX3xXcxX1xX30xX3xX19xX20xX3exX19xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX19xX1xX43xX3xX19xX143xX398xX4xX3xX143xX398xX4xX3xXf6xX54xXexX3xX2xX160xXaexX317xX84xXc1xXaexX57exX317xX3xXexX7cxX3xXf6xX18exX19xX20xXc1xX3xX34x16646xX19xX20xX3xX84xX2xXc1xX317xX50exX3xX73xX177xX3xXexX1dxX1exX19xX3xXexX122xX19xX1xX3xX20xXdxX6xX1dxX1dfxX3xX1xX30xX44xX3xXf6xX3bfxX19xX20xX3xX126xX405xX19xX3xXf6xX3d7xX30xX3xXexX143xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX13exXdxX3c8xX19xX3xX143xX398xX4xX3xXf6xX54xXexX3xX2xX317xX160xX83xXbdxXaexX3xXexX7cxX3xXf6xX18exX19xX20xXc1xX3xXexX87xX19xX20xX3xX83xXc1xXabxX50exX3xX7xX1dxX3xX126xX398xXdxX3xX4xX4afxX19xX20xX3xX7bxX3eaxXc1xX3xX19xXfaxXdxX3xX34xX36bxXexX3xX5xX43xX3xX24xX3bfxXexX3xX7xX405xX3xX73xX177xX3xX1exX19xX3xX1xX54xX3xXexX3d7xX19xX20xX3xX20xXdxX6xX1dxX3xXexX1xX247xX19xX20xX3xX2fxX30xX6xX19xX3xXexX13ex172e0xX19xX20xX3xXf6xXf7xX3xX1xX1dxX43xX19xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xX126xX43xX3xXf6xX143xX6xX3xX126xX43xX1dxX3xX7x10a51xX3xX73xX1b9xX19xX20xX1dfxX3xX4xX247xX19xX20xX3xXexX1exX4xX3xX2fxX30xX32fxX19xX3xX5x12a67xX3xXf6xX247xX3xXexX1xX1e3xXc1xX3xXexX43xXdxX3xX19xX20xX30xX44xX198xX19xX3xX126xX43xX3xX24xX247xXdxX3xXexX13exX143xX14bxX19xX20xX3xXf6xX143xX54axX4xX3xX2fxX30xX6xX19xX3xXexX3exX24xX3xX4xX1xX122xX3xXf6xX54xX1dxX3xX2fxX30xX44xX3b3xXexX3xX5xXdxX5axXexX1dfxX3xX2fxX30xX32fxX19xX3xX5xX7b3xX3xX19xX1xX43xX3xX19xX143xX398xX4xX3xX126xXc6xX3xXf6xX3d7xX30xX3xXexX143xX3xX43exX3exX44xX3xX73xX177xX19xX20xX3xXf6xX143xX54axX4xX3xXexX87xX19xX20xX3xX4xX143xX14bxX19xX20xX1dfxX3xX6xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX43exXf7xX3xX1xX3bfxXdxX3xXf6xX143xX54axX4xX3xXexX1xX177xX4xX3xX1xXdxX5axX19xX3xXf6xX3d7xX44xX3xXf6xX11exXc1xX3xX7bxX1e3xXbxX3xXexX1xX14bxXdxX1dfxX3xXf6xX14bxXdxX3xX7xX405xX19xX20xX3xX4xX11exX6xX3xX19xX1xX3exX19xX3xX73xX3exX19xX3xXf6xX143xX54axX4xX3xX19xX3exX19xX20xX3xX5xX198xX19xX1dfxX3xXexX420xX19xX1xX3xX1xX420xX19xX1xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX13exX36bxXexX3xXexX177xXc1xX3xX6xX19xX3xXexX1dxX43xX19xX3xX43exXf7xX3xX1xX3bfxXdxX3xXf6xX143xX54axX4xX3xX20xXdx12236xX3xX126xX8b3xX19xX20xX160xX3xX41xX1xX8b3xX19xX20xX3xX7bxX3b3xXexX3xX2fxX30xX32fxX3xX19xX198xX30xX3xXexX13exX198xX19xX3xX5xX43xX3xXexXdxXc6xX19xX3xXf6xXc6xX3xX2fxX30xX6xX19xX3xXexX13exX77exX19xX20xX3xXf6xX3c8xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xXbxX1xX4f2xX19xX3xXf6xX4f2xX30xX3xX1xX1dxX43xX19xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXexX1x12081xX19xX20xX3xX5xX54axXdxX3xX4xX1exX4xX3xX24xX1b9xX4xX3xXexXdxX198xX30xXc1xX3xX19xX1xXdxX5axX24xX3xX126xX1b9xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX13exXdxX3c8xX19xX3x17692xXcxXb5xX19exX1cxX3xX19xX87xX24xX3xXabxXbdxXabxXbdxX160xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX1dxX73xX44xXaxX12xXcxX13exX143xX398xX4xX3xXexX420xX19xX1xX3xX1xX420xX19xX1xX3xX73xXdxX536xX19xX3xX34xXdxX3b3xX19xX3xXbxX1xXfexX4xX3xXexX54xXbxX3xX4xX11exX6xX3xXf6xX54xXdxX3xX73xX1e3xX4xX1xX3xX201xX1dxX126xXdxX73xXb5xX2xX83xX3xX126x13ee1xX19xX3xX4xX1xX143xX6xX3xX43exX1exX4xX3xXf6xX1e3xX19xX1xX3xXf6xX143xX54axX4xX3xXexX1xX14bxXdxX3xXf6xXdxX3c8xX24xX3xX7bxX3b3xXexX3xXexX1xX151xX4xXc1xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xX4xX3d7xX19xX3xXexX36bxXbxX3xXexX13exX30xX19xX20xX3xXexX1xX177xX4xX3xX1xXdxX5axX19xX3xX19xX1xXdxX5axX24xX3xX126xX1b9xX3xX7bxXdxX3c8xX24xX3xX7xX1dxX1exXexX3xXexX405xXexX3xX73xX1e3xX4xX1xX3xX34xX5axX19xX1xXc1xX3xXf6xX18exX19xX20xX3xXexX1xX14bxXdxX3xXf6xX5b7xX44xX3xX24xX54xX19xX1xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX13exXdxX3c8xX19xX3xX935xXcxXb5xX19exX1cxXc1xX3xX34xX32fxX1dxX3xXf6xX32fxX24xX3xX19axX41xXb5xX328xX14xX160xX3xXcxX13exX1dxX19xX20xX3xXf6xX15exXc1xX3xXexX13exX77exX19xX20xX3xXexX3exX24xX3xX5xX43xX3xXexX36bxXbxX3xXexX13exX30xX19xX20xX3xXexXfaxX3xX4xX1xXfexX4xX3xXexX1xX177xX4xX3xX1xXdxX5axX19xXc1xX3xXbxX1xX4f2xX19xX3xXf6xX4f2xX30xX3xX1xX1dxX43xX19xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX122xX3xXexXdxX198xX30xXc1xX3xX24xX1b9xX4xX3xXexXdxX198xX30xXc1xX3xX19xX1xXdxX5axX24xX3xX126xX1b9xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX13exXdxX3c8xX19xX3xX935xXcxXb5xX19exX1cxX3xX19xX87xX24xX3xXabxXbdxXabxXbdxX160xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX1dxX73xX44xXaxX12xXcxX54xXdxX3xX34xX30xXfaxXdxX3xX20xX21xXbxX3xX24xX21xXexXc1xX3xXf6xX54xXdxX3xX73xXdxX5axX19xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX19xX3xX34xX1exX1dxX3xX4xX1xX3axX3xX34xX43xX44xX3xXex1454axX3xX7xX177xX3xX126xX30xXdxX3xX24x1062bxX19xX20xX3xXexX13exX143xX398xX4xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xX4xX247xX19xX20xX3xX4xX11exX6xX3xXdfxX54xXdxX3xX1xX3bfxXdxX3xXdfxX54xXdxX3xX34xXdxX3c8xX30xX3xXdfxX32fxX19xX20xX3xX34xX3bfxX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xX5xX3d7xX19xX3xXexX1xXfexX3xX19exX19exX3e0xXc1xX3xX19xX1xXdxX5axX24xX3xX7bxX3eaxX3xXabxXbdxXabxXbdxXb5xXabxXbdxXabxX84xX1dfxX3xX4x13c6bxX19xX20xX3xX19xX1xX143xX3xX19xX1xX8b3xX19xX20xX3xX7bxX3b3xXexX3xX2fxX30xX32fxX3xX24xX43xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xXf6xXf7xX3xXf6xX54xXexX3xXf6xX143xX54axX4xX3xXexX13exX1dxX19xX20xX3xXexX1xX14bxXdxX3xX20xXdxX6xX19xX3xX2fxX30xX6xX160xX3xXdfxX18exX19xX20xX3xXexX1xX14bxXdxX3xX24xX1dxX19xX20xX3xX24xX30xX405xX19xX3xXexX13exX1dxX19xX20xX3xXexX1xX14bxXdxX3xX20xXdxX6xX19xX3xXexX398xXdxXc1xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xX4xX3d7xX19xX3xX2fxX30xX6xX19xX3xXexX3exX24xX3xX5xX43xX24xX3xXexX405xXexX3xX4xX247xX19xX20xX3xXexX1exX4xX3xX2fxX30xX44xX3xX1xX1dxX54xX4xX1xXc1xX3xX2fxX30xX32fxX19xX3xX5xX7b3xX3xXf6xX247xX3xXexX1xX1e3xX1dfxX3xXexXdxX3b3xXbxX3xXexX1b9xX4xX3xX7bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1exX4xXc1xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xX30xX44xX3xXexXdxXc6xX24xX3xX19xX87xX19xX20xXc1xX3xXexX1xX3b3xX3xX24xX54xX19xX1xXc1xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX13exXdxX3c8xX19xX3xX935xXcxXb5xX19exX1cxXc1xX3xX43exX3exX44xX3xX73xX177xX19xX20xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xX1xXdxX5axX19xX3xXf6xX54xXdxXc1xX3xX126xX87xX19xX3xX24xXdxX19xX1xXc1xX3xXexX1xX3exX19xX3xXexX1xXdxX5axX19xXc1xX3xX43exXfexX19xX20xX3xXexX3d7xX24xX3xX5xX43xX3xXf6xX247xX3xXexX1xX1e3xX3xXexX122xX19xX1xX3xX5xe47fxX160xX3xX46xX198xX19xX3xX4xX54xX19xX1xX3xXf6xX15exXc1xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xXexXdxX3b3xXbxX3xXexX1b9xX4xX3xXexX54xX1dxX3xXf6xXdxXc6xX30xX3xX7bxXdxX5axX19xX3xXexX1xX30xX36bxX19xX3xX5xX54axXdxX3xXf6xX3c8xX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xX15exX19xX20xX3xX126xXdxX198xX19xX3xXexXdxX3b3xXbxX3xX4xX36bxX19xX3xXexX1xX247xX19xX20xX3xXexXdxX19xXc1xX3xX7bxX1e3xXbxX3xXexX1xX14bxXdxX3xXbxX1xX32fxX19xX3xX1exX19xX1xX3xX4xX1exX4xX3xXf6xXdxX3c8xX19xX3xX1xX420xX19xX1xX3xXexXdxX198xX19xX3xXexXdxX3b3xX19xXc1xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX143xX2dxX19xX20xX3xXexX13exX420xX19xX1xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX13exXdxX3c8xX19xX3xX935xXcxXb5xX19exX1cxX3xX4xX11exX6xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xXexX13exX1dxX19xX20xX3xX19xX1xX8b3xX19xX20xX3xX19xX87xX24xX3xXexX398xXdxX160xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX1dxX73xX44xXaxX12xX14xX1xX1exXexX3xX34xXdxX3c8xX30xX3xXexX54xXdxX3xX34xX30xXfaxXdxX3xX20xX21xXbxX3xX24xX21xXexXc1xX3xXf6xX18exX19xX20xX3xX4xX1xX3axX3xX197xX198xX3xX19axX19xX1xX3xX19exX30xX3exX19xX3xXb5xX3xX1a5xX44xX3xX126xXdxX198xX19xX3xX46xX6xX19xX3xXcxX1xX143xX14bxX19xX20xX3xX126xX1b9xX3xXcxX122xX19xX1xX3xX11exX44xXc1xX3xX46xX3axX3xXexX1xX143xX3xXcxX1xX43xX19xX1xX3xX11exX44xX3xXcxX14xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX15exX6xX3xXf6xX1exX19xX1xX3xX20xXdxX1exX3xX4xX6xX1dxX3xX7xX177xX3xX2fxX30xX6xX19xX3xXexX3exX24xXc1xX3xXf6xX15exX19xX20xX3xX20xX15exXbxX3xX4xX11exX6xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX19xX3xX34xX1exX1dxX3xX4xX1xX3axX3xXcxX13exX30xX19xX20xX3xX143xX2dxX19xX20xX3xX126xX43xX3xXf6xX1e3xX6xX3xXbxX1xX143xX2dxX19xX20xX3xXf6xX405xXdxX3xX126xX398xXdxX3xX7xX177xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX13exXdxX3c8xX19xX3xX4xX11exX6xX3xXcxX14xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX15exX6xX3xXexX13exX1dxX19xX20xX3xXexX1xX14bxXdxX3xX20xXdxX6xX19xX3xX2fxX30xX6xX160xX3xX58xX398xXdxX3xX24xX1b9xX4xX3xXexXdxX198xX30xX3xXexX13exX1dxX19xX20xX3xX19xX1xXdxX5axX24xX3xX7bxX3eaxX3xXabxXbdxXabxXbdxXb5xXabxXbdxXabxX84xXc1xX3xX43exX3exX44xX3xX73xX177xX19xX20xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xXf6xX3b3xX19xX3xX19xX87xX24xX3xXabxXbdxXabxX84xX3xXexX13exX1dxX19xX20xX3xX19xX1xX15exX24xX3xXf6xX247xX3xXexX1xX1e3xX3xX5xX1dxX54xXdxX3xX3e0xX3xXexX13exX177xX4xX3xXexX1xX30xX3bfxX4xX3xXexX122xX19xX1xX3xX1xX43xX19xX20xX3xXf6xX3d7xX30xX3xX4xX32fxX3xX19xX143xX398xX4xX3xX126xX43xX3xXf6xX3b3xX19xX3xX19xX87xX24xX3xXabxXbdxX57exXbdxX3xX4xX2dxX3xX34xX32fxX19xX3xXexX13exX243xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXf6xX247xX3xXexX1xX1e3xX3xXexX1xX247xX19xX20xX3xX24xXdxX19xX1xXc1xX3xX126xX87xX19xX3xX24xXdxX19xX1xXc1xX3xX1xXdxX5axX19xX3xXf6xX54xXdxXc1xX3xX20xX15exXbxX3xXbxX1xX3d7xX19xX3xXexX54xX1dxX3xXf6xX3bfxX19xX20xX3xX5xX177xX4xX3xXexX1xX151xX4xX3xXf6xX5b7xX44xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX13exXdxX3c8xX19xX3xX935xXcxXb5xX19exX1cxX3xX4xX11exX6xX3xX4xX32fxX3xXexX122xX19xX1xX1dfxX3xXf6xX3c8xX3xXf6xX54xXexX3xXf6xX143xX54axX4xX3xX24xX1b9xX4xX3xXexXdxX198xX30xX3xXexX13exX198xX19xX3xXf6xX18exX19xX20xX3xX4xX1xX3axX3xX46xX3axX3xXexX1xX143xX3xXcxX1xX43xX19xX1xX3xX11exX44xX3xXcxX14xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX15exX6xX3xX24xX1dxX19xX20xX3xX24xX30xX405xX19xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX19xX3xX34xX1exX1dxX3xX4xX1xX3axX3xXcxX13exX30xX19xX20xX3xX143xX2dxX19xX20xX3xX126xX43xX3xXf6xX1e3xX6xX3xXbxX1xX143xX2dxX19xX20xX3xXexXdxX3b3xXbxX3xXexX1b9xX4xX3xX2fxX30xX6xX19xX3xXexX3exX24xXc1xX3xXf6xX18exX19xX20xX3xX1xX43xX19xX1xXc1xX3xXbxX1xX405xXdxX3xX1xX54axXbxX3xXexX30xX44xX198xX19xX3xXexX13exX30xX44xXc6xX19xX3xX19xX1xX8b3xX19xX20xX3xXf6xXdxX3c8xX19xX3xX1xX420xX19xX1xX3xXexXdxX198xX19xX3xXexXdxX3b3xX19xX1dfxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX13exXdxX3c8xX19xX3xX935xXcxXb5xX19exX1cxXc1xX3xX34xX32fxX1dxX3xXf6xX32fxX24xX3xX19axX41xXb5xX328xX14xX1dfxX3xX43exX3exX44xX3xX73xX177xX19xX20xX3xXdfxX32fxX19xX20xX3xX126xX43xX3xX1xX5axX3xXexX1xX405xX19xX20xX3xX4xX1xX3axX19xX1xX3xXexX13exX1e3xXc1xX3xX20xX15exXbxX3xXbxX1xX3d7xX19xX3xX7bxX1xX3axX4xX1xX3xX5xX5axXc1xX3xXf6xX3bfxX19xX20xX3xX126xXdxX198xX19xX3xX4xX1exX19xX3xX34xX3bfxXc1xX3xXf6xX32fxX19xX20xX3xX126xXdxX198xX19xX3xX126xX43xX3xX19xX1xX3exX19xX3xX73xX3exX19xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xXexX1xXdxX3xXf6xX30xX6xX3xX5xX6xX1dxX3xXf6xX3bfxX19xX20xX3xX7xX32fxX19xX3xX43exX30xX4f2xXexXc1xX3xXbxX1xX4f2xX19xX3xXf6xX4f2xX30xX3xXexX1xX177xX4xX3xX1xXdxX5axX19xX3xXexX1xX90bxX19xX20xX3xX5xX54axXdxX3xX41xX20xX1xX1e3xX3xX2fxX30xX44xX3b3xXexX3xXdfxX54xXdxX3xX1xX3bfxXdxX3xXdfxX32fxX19xX20xX3xX34xX3bfxX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXbxX1xX405xX3xX5xX3d7xX19xX3xXexX1xXfexX3xX19exX19exX3e0xXc1xX3xX19xX1xXdxX5axX24xX3xX7bxX3eaxX3xXabxXbdxXabxXbdxXb5xXabxXbdxXabxX84xX3xXf6xXf7xX3xXf6xXc6xX3xX13exX6xX160xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX30xXexX1xX1dxX13exXaxX12xX14xX160xX58xX0xX61xXbxX12
P.V