Quần thể Di tích Lê Thì Hiến cần được quan tâm đúng mức
(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù là một di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia nhưng quần thể Di tích bia và lăng mộ Lê Thì Hiến ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn vẫn đang bị bào mòn bởi thời gian.
d5cx94c0x8966x5194x9365x762ex4ed3x8bdbx608dxX7x9184x6260x1fcex3d69x37adx68ecxX5x14f8xXax7b2dxX0xX7xXex172dx12abx5ffcx68d7xX12x6991x968dx9507xX18xX3xXexX1x6436xX3x3133xXdxX3xXex532bxX4xX1xX3x72bax7720xX3xXcxX1x7e76xX3x4971xXdx7aedxX18xX3xX4xX1dxX18xX3x2b4bx20cdx76fdxX4xX3x5e12xX1cxX6xX18xX3xXex8809x321cxX3xX3cx5bfaxX18xX19xX3xX48x2d64xX4xX0x9350xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX53xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6x23f0xXaxX12x2ae9xde7xX4xX3xX6ex5b3bxX3xX5x2767xX3xX48x5d19xXexX3xX6exXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX5x3551xX4xX1xX3xX7x8577xX3x5d08xX3x2356x88baxX18xX3xX1x8c84xX6xX3xX4x36e1xXbxX3xX1bxX1cx27b6xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX41xX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3x177bxXdxX6xX3xX91xX79xX3xX5xX92xX18xX19xX3xX48xX7cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3x5994xX3x5380x8127xX3xXcxX1x621bxX3x7890xX1xX4bx13efxX3xX1xX1cx1bcbx18b5xX18xX3xXcxX16xXdxXe9xX1cxX3x6cc3x8dadxX18xX3xX91x6d7fxX18xX3xX3cxX6xX18xX19xX3xXbdxX88xX3xXbdxX79xX17xX3xX48x81ecxX18xX3xXbdxXd8xXdxX3xXexX1x737bxXdxX3xX19xXdxX6xX18x8b8fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx29eexX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx4f89xX10xX18xXexX10xX16xX3xX6exXexX1xX1cxX48xXbdxXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXax7a78xXdxX6exXexX1x1f69xX3x62c3x360fxX158xXbxXdax6c56xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3x21dex338cx55ebxXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53x9297xX2xX18cxX168xX53xX2x6424xX167xX6exX158xX158x137dxX158xX168xX2xX2xXexX167xX167x7b4dxX19fxX19fxX5xX158xX117x841bxXbxX19x66faxX16xX9xX157xX18cxX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX167xX168xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX24xX6xX18xX1xX3xXexX3dx259bxX18xX19xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3x3446xX2xX19fxX2xX158xX8fxX2xX19fxX197xX166x6622xX3xX5xX79xX3xX48xX7cxXexX3xXexX3dxX228xX18xX19xX3xXexX79xXdxX3xXexX1xX110xXdxX3x3f6exX1cxX6xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX1dxX18xX3xXcx62fbxX18xX19xX117xX3x5d15xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXd8xX3xX5xX79xX18xX19xX3xXe1xX1xX4bxX3xX33xX79xX17xXe4xX3xX1xX1cxXe8xXe9xX18xX3xX2cxX267xXdxX3xX24xX3dxXf3xX18xX19xXe4xX3xX18xX6xXe8xX3xX5xX79xX3xXexX1xX267xX18xX3xXe1xX1xX4bxX3xX33xX79xX17xXe4xX3xXdaxXdbxX3xXcxX1xXdfxX3xXe1xX1xX4bxXe4xX3xX1xX1cxXe8xXe9xX18xX3xXcxX16xXdxXe9xX1cxX3xXf2xXf3xX18xXe4xX3xXex5618xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX33xX96xX6xX117xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX110xXdxX3xX33xXdxX35xX18xX3xX5xX79xX3xX48xX7cxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1x4b82xX18xX19xX3xX91xX88xX3xXexX3dxX228xX18xX19xX3xX4xX96xX3xXexX79xXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX5xX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX47xX18xX3xX7x25b1xX117xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX7xX318xX3xX18xX19xX1xXdxXe9xXbxX3xXbdxXdxX18xX1xX3xX3cxX6xX17xX3xX4x4e2bxX6xX3xX48xX31xX18xX1xXe4xX3xX267xX18xX19xX3xX3cxXdbxX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXexX16xXdxfcdxX1cxX3xX33x3ceaxX1cxX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX72xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX34dxX1cxX3xX1xX1cxX47xX18xX3xX6exX6xX18xX1xX3xX4xX6xX17xX3xX41xX1cx2420xX3xX18xX1xX3dxX155xX3x3356xX267xX3xX3cxX9fxX4xX3xX37fx2a7dxX18xX19xX3xXexX16xXdxXe4xX3xXexX3dxX228xX4xX3xX33xX79xX17xX3xX1bxX1cxX351xX18xX3xX13axX267xX18xX19xXe4xX3xX16xX387xXdxX3xXexX1xX92xX18xX19xX3xX33xX2f4xX1cxX3xX37fxX267xX3xX3cxX9fxX4xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX167xX168xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX197xX158xX166xX168xX2xXexX2xX18cxX157xX18cxX192xX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX157xX18cxX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX167xX168xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX5xX88xX4xX1xX3xX7xX8dxX3xX8fxX3xX91xX92xX18xX3xX1xX96xX6xX3xX1bxX1cxX9fxX4xX3xX19xXdxX6xX3xXbdxXdxX6xX3xX91xX79xX3xX5xX92xX18xX19xX3xX48xX7cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX16xX7cxX18xX19xX3x6fd2xX1xX17x6425xX18xX19xX3xX197xXe4xX166xX3xX1xX6xXe4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbdxX6xX17xX3xXbdxXdfxX4xX3xXbdxXd8xXdxX3xX7xX267xX18xX19xX3xX18xX1xX79xX3xX2cxX2dxX117xX3xXcxX16xX3dxX228xX4xX3xX3cxX47xXe8xXe4xX3xX6exXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX4xX96xX3xX2xX157xX3xXbxX1xX17xX3xXexX3dxX3exX18xX19xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX5xX79xX48xX3xXbdx36c4xX18xX19xX3xX3cx64c2xX3xX4fexX1xX9fxXdxXe4xX3xX3cxX3dxX110xX18xX19xX3xX18x258cxXexX3xX1xX17xX6xX3xX91xX92xX18xX3xX4xX1x5e6bxX48xX3xX4fexX1x1f80xX4xX3xXexXdxX18xX1xX3xXdaxX501xX17xXe4xX3xX91xX17xXdxX3xX3cxX55dxXe4xX3xX18xX19xX318xX6xX3xX3cxX55dxX3xX18xX19xX387xXdxX3xX4xX1xX1dxX1cxXe4xX3xXbdxXdxX6xX3xX3cxX55dx8e11xX3xXexX1cxXe8xX3xX18xX1xXdxX2dxX18xX3xX1xXdxXe9xX18xX3xX4xX1xX2c9xX3xX4xX107xX18xX3xX48xX7cxXexX3xX3cxX267xXdxX3xX91xX17xXdxX3xXbxX1x8612xX4xXe4xX3xX48xX7cxXexX3xX3cxX267xXdxX3xXexX1cxX9axX18xX3xX48xXdbxX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX167xX167xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX19fxX168xX192xX158xX158xXexX168xX19fxX157xX192xX18cxX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX192xX19fxX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXexX79xXdxX3xX5xXdxXe9xX1cxX3xX3cxX22xX3xX5xX579xXdxXe4xX3xX4fexX1xX1cxX3xX6exXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX18xX79xXe8xX3xX19xX387xX48xX3xXexX3dxX110xX18xX19xX3xXbdxX6xX17xXe4xX3xX18xX19xX1xXdxX18xX1xX3xX48xX267xX18xXe4xX3xX3cxX34dxX18xX3xXexX1xX110xXe4xX3xXbdxXdxX6xX3xX91xX79xX3xX5xX92xX18xX19xX3xX48xX7cxXe4xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xXexX16xX501xXdxX3xX41xX1cxX6xX3xXbdxX6xX17xX3xXbdxXdxX35xX18xX3xX4xX9fxXe4xX3xXexX1xX92xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX48xX3xX4xX335xX6xX3xX5xX88xX4xX1xX3xX7xX8dxXe4xX3xX4xX1xXdxX35xX18xX3xXexX16xX6xX18xX1xXe4xX3xX4fexX1xX1cxX3xX6exXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX19xX1dxX18xX3xX18xX1xX3dxX3xXbdxX88xX3xXbxX1xX55dxX3xX1xX335xXe8xX3xX1xX17xX79xX18xX3xXexX17xX79xX18xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX167xX168xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX197xX158xX197xX168xX157xXexX19fxX158xX2xX2xX192xX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX197xX167xX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX167xX168xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX33xXdxXe9xX18xX3xX4xX1xX2c9xX3xX4xX107xX18xX3xX48xX7cxXexX3xX7xX9fxX3xX1xXdxXe9xX18xX3xX91xX351xXexX3xX18xX1xX3dxX155xX3xX1xX3dxXf3xX18xX19xX3xX55dxX18xXe4xX3xX7xX351xXbxX3xX18xX19xX318xXe4xX3xX91xX92xX18xX3xXbdxXdxX6xX5acxX117xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX3cxX34dxX1cxX3xX4fexX1xX267xX18xX19xX3xX4xX96xX3xX48xX55dxXdxX3xX4xX1xX10xX3xX18xX57exX18xX19xXe4xX3xX4xX1xX10xX3xX48xX3dxX6xXe4xX3xX4fexX1xX267xX18xX19xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbdxX501xX17xX3xX91xXe9xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX167xX168xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX19fxX168xX192xX168xX18cxXexX192xX157xX158xX18cxX19fxX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX157xX168xX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX167xX168xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX127xX2dxX18xX3xX4xX579xX18xX1xX3xX3cxX96xXe4xX3xXexX9axX48xX3xXbdxXdxX6xX3xX19xX1xXdxX3xX4xX267xX18xX19xX3xXexX16xX579xX18xX19xX3xX4xX335xX6xX3xX33xX79xX17xX3xX41xX1cxX351xX18xX3xX4xX267xX18xX19xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4x22e1xX18xX19xX3xXbdxX88xX3xX16xX2dxX1cxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXbdxX6xX17xX3xXbxX1xX335xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX167xX168xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX19fxX166xX158xX168xX18cxXexX168xX19fxX167xX2xX157xX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX197xX18cxX157xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX167xX168xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX13axX55dxX4xX1xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xXbdxXdxX6xX3xX91xX79xX3xX5xX92xX18xX19xX3xX48xX7cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4fexX1xX17xX501xX18xX19xX3xX1xXf3xX18xX3xX2xX3xX4fexX48xX3xX5xX79xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX5xX88xX4xX1xX3xX7xX8dxX3xX8fxX3xX91xX92xX18xX3xX1xX96xX6xX3xX4xX9axXbxX3xXexX2c9xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xX501xXdxX3xX238xX2xX19fxX167xX192xX3xX8fxX3xX2xX197xX2xX19fxX242xX117xX3xX26cxX18xX19xX3xX5xX79xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX1cxX267xXdxX3xX4xX335xX6xX3xX33xX79xX17xX3xX41xX1cxX351xX18xX3xX4xX267xX18xX19xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xXe4xX3xX91xX79xX3xX5xX79xX3xX48xX7cxXexX3xX6exX6xX18xX1xX3xXexX3dxX228xX18xX19xX3xX5xX351xXbxX3xX18xX1xXdxX34dxX1cxX3xX4xX1xXdxX35xX18xX3xX4xX267xX18xX19xX3xXd8xX3xX48xXdxX34dxX18xX3xXbdxXdxX2dxX18xX3xX4xX3dxXf3xX18xX19xX3xXbxX1xX28xX6xX3xX127xX57exX4xX3xX6exX3dxX228xXdxX3xXexX1xX110xXdxX3xX91xX1cxX6xX3xX2cxX2dxX3x8b1cxXdxX6xX3xXcxX267xX18xX19xXe4xX3xX2cxX2dxX3xX33xXe8xX3xXcxX267xX18xX19xXe4xX3xX2cxX2dxX3xX24xX5d3xX3xXcxX267xX18xX19xX117xX117xX117xX3xX26cxX18xX19xX3xX41xX1cxX6xX3xX3cxX110xXdxX3xX18xX92xX48xX3xX127xX28xX18xX1xX3xXcxX1xX47xX18xX3xX238xX2xX197xX2xX19fxX242xX3xX18xXdxX2dxX18xX3xX1xXdxXe9xX1cxX3xX25ax1abexX18xX1xX3xXcxX1xX88xX18xX1xX3xXexX1xX50xX3xX2xX18cxXe4xX3xX3cxX110xXdxX3xX91xX1cxX6xX3xX2cxX2dxX3xX24xX5d3xX3xXcxX267xX18xX19xXe4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX72xX18xX19xX3xX1xX79xX48xX3xXcxX1xX55dxXdxX3xXbxX1xX96xXe4xX3xXexX1xX5d3xXe8xX3xX1xXdxXe9xX1cxX3xX33xX76xX18xX19xX3xXcxX1cxX9axX18xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX167xX168xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX19fxX166xX197xX167xX168xXexX157xX157xX157xX18cxX192xX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX18cxX167xX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX167xX168xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX33xXdxXe9xX18xX3xX18xXf3xXdxX3xX3cxX47xXe8xX3xX4xX107xX18xX3xX5xX3dxX1cxX3xX19xXdxX2f4xX3xX1xX6xXdxX3xXexX9axX48xX3xXbdxXdxX6xX3xX3cxX55dxX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXdaxX10xX48xX3xX18xX1xX3dxX3xX18xX1xX2f4xX18xX19xX3xX6exX9axX1cxX3xXexX28xX4xX1xX3xX41xX1cxX378xX3xX19xXdxX55dxX3xX4xX107xX18xX3xX7xX96xXexX3xX5xX579xXdxX3xX91xX79xX3xX4xX96xX3xX378xX3xX18xX19xX1xXcd7xX6xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX16xXdfxX18xX19xX3xX3cxX9fxXdxX3xX91xX228xXdxX3xX18xX19xX1xXe9xX3xXexX1xX1cxX351xXexX3xX3cxXdxX2dxX1cxX3xX4fexX1xX57exX4xX3xX3cxX55dxX3xX25axXdxXe9xXexX3x211exX6xX48xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX167xX168xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX19fxX166xX157xX2xX18cxXexX166xX19fxX192xX158xX168xX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX2xX18cxX166xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX167xX168xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX71xX72xX4xX3xX6exX76xX3xX3cxXdbxX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXdaxX35xXbxX3xX1xX579xX18xX19xX3xX5xX79xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX5xX88xX4xX1xX3xX7xX8dxX3xX8fxX3xX91xX92xX18xX3xX1xX96xX6xX3xX4xX9axXbxX3xXexX2c9xX18xX1xXe4xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX4xX501xX3xX18cxX3xXexX9axX48xX3xXbdxXdxX6xX3xX41xX1cxX378xX3xX18xX79xXe8xX3xX3cxX6xX18xX19xX3xX18xX558xX48xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4fexX1xX1cxX3xX3cxX9axXexX3xXd8xX3xX4xX335xX6xX3xX18xX19xX3dxX110xXdxX3xX6exX47xX18xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX167xX168xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX19fxX166xX168xX168xX168xXexX197xX18cxX157xX158xX18cxX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX2xX18cxX166xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX167xX168xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX71xX7cxXexX3xXexX9axX48xX3xXbdxXdxX6xX3xX19xX1xXdxX3xX5xX579xXdxX3xX4xX267xX18xX19xX3xXexX16xX579xX18xX19xX3xX4xX335xX6xX3xX4xX55dxX4xX3xX91xX88xX3xXexX3dxX228xX18xX19xX3xX1xXdfxX3xX2cxX2dxX3xX8fxX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX5xXdxXe9xXexX3xX5xX79xX3xX48xX7cxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX2f4xX18xX19xX3xXexX9axX48xX3xXbdxXdxX6xX3xX3cxX72xX4xX3xXbdxXdxXe9xXexXe4xX3xX1xXdxX35xX48xX3xX4xX96xX3xX1xXdxXe9xX18xX3xX3cxX6xX18xX19xX3xX18xX558xX48xX3xX19xXdxX2f4xX6xX3xXexX3dxX110xX18xX19xX3xX16xX79xX17xX3xX4xX335xX6xX3xX48xX7cxXexX3xX1xX7cxX3xX6exX47xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXdaxXdbxX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX167xX168xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX19fxX166xX19fxX2xX157xXexX197xX157xX192xX167xX166xX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX192xX166xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX167xX168xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX127xXdxX6xX3xX19xX387xX48xX3xX167xX3xXbxX1xX1dxX18xX155xX3xX71xXa6fxXe4xX3xXexX1xX47xX18xX3xX91xX79xX3xX3cxX35xX117xX3xX37fxX72xX4xX3xXbdxXdxXe9xXexXe4xX3xXexX1xX47xX18xX3xXbdxXdxX6xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX19xX1xX56cxXbxX3xXex461cxX3xX19fxX3xXexX9axX48xX3xX3cxX55dxX3xXdaxX6xX18xX1xXe4xX3xX4xX96xX3xX3cxX3dxX110xX18xX19xX3xX4fexX28xX18xX1xX3xX16xX7cxX18xX19xX3xX4fexX1xX17xX501xX18xX19xX3xX166xX3xX48xXe4xX3xX4xX6xX17xX3xX2xXe4xX19fxX166xX3xX48xXe4xX3xX6exX79xXe8xX3xX158xXe4xX167xX2xX3xX48xX3xX19xX1xXdxX3xX4xX267xX18xX19xX3xX4xX55dxX4xX3xXexX3dxX228xX18xX19xX3xX7xXcd7xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX18cxX197xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX197xX18cxX168xX2xX18cxXexX157xX167xX197xX2xX2xX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX168xX19fxX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX18cxX197xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX2dxX18xX3xXexX1xX47xX18xX3xXbdxXdxX6xXe4xX3xX18xX1xX2f4xX18xX19xX3xX1xX79xX18xX19xX3xX4xX1xX2f4xX3xX33xX55dxX18xX3xX4xX76xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX34dxX1cxX3xX1xXdfxX6xX3xXexXdxX35xXexX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX4fexX1xX57exX4xXe4xX3xX4xX1xX579xX48xX3xXexX16x979exX3xX16xX9axXexX3xX4xX267xX18xX19xX3xXbxX1xX1cxXe4xX3xXexXdxX18xX1xX3xXdaxX501xX17xX5acxX3xXexX1xX22xX3xX1xXdxXe9xX18xX3xX7xX318xX3xXexX79xXdxX3xX1xX17xX6xX3xX4xX335xX6xX3xX4xX55dxX4xX3xX18xX19xX1xXe9xX3xX18xX1xX47xX18xX3xX3cxXdxX2dxX1cxX3xX4fexX1xX57exX4xX3xXexX1xX110xXdxX3xXbdxX9axXe8xX3xX19xXdxX110xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX167xX168xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX19fxX166xX18cxX166xX19fxXexX166xX2xX18cxX166xX197xX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX19fxX168xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX167xX168xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX13axX55dxX4xX1xX3xX3cxX96xX3xX4fexX1xX267xX18xX19xX3xXdaxX6xX3xX5xX79xX3xXexX9axX48xX3xXbdxXdxX6xX3xX19xX1xXdxX3xX16x3fdcxX3xX4xX267xX18xX19xX3xX5xX6xX17xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX1xX55dxX4xX1xX3xX4xX335xX6xX3xX6exX6xX18xX1xX3xXexX3dxX228xX18xX19xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xX501xXdxX117xX3xX127xXdxX6xX3xX19xX387xX48xX3xX167xX3xXbxX1xX1dxX18xX155xX3xX71xXa6fxXe4xX3xXexX1xX47xX18xX3xX91xX79xX3xX3cxX35xX3xXbdxXdxX6xXe4xX3xX4xX6xX17xX3xX4fexX1xX17xX501xX18xX19xX3xX1xXf3xX18xX3xX18cxX3xX48xXe4xX3xX16xX7cxX18xX19xX3xX2xXe4xX192xX166xX3xX48xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX4xX1xX579xX48xX3xX4fexX1xX57exX4xX3xXexXdxX18xX1xX3xXdaxX501xX17xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX17xX6exXe8xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6exXexX1xX155xX3xX157xX158xX158xXbxXdaxX15cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX155xX3xX166xX18cxX2xXbxXdaxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX91xX117xXbdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX117xX91xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX18cxX2xX18cxX168xX53xX2xX192xX167xX6exX158xX158xX197xX158xX18cxX167xX167xXexX192xX18cxX197xX2xX18cxX5xX158xX117xX1a5xXbxX19xX1a8xX16xX9xX2xX168xX157xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xXexX47xX48xX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xXaxX3xX150xXdxX6exXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX166xX18cxX2xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX24xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX5xX88xX4xX1xX3xX7xX8dxX3xX8fxX3xX91xX92xX18xX3xX1xX96xX6xX3xX4xX9axXbxX3xX1bxX1cxX9fxX4xX3xX19xXdxX6xX3xXbdxXdxX6xX3xX91xX79xX3xX5xX92xX18xX19xX3xX48xX7cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX31xX3xX33xXdxX35xX18xX3xX3cxXdbxX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX4xX267xX18xX19xX3xX18xX1xX351xX18xX3xXexX132fxX3xX18xX92xX48xX3xX2xX192xX192xX167xX117xX3xXec2xX1xX2f4xX18xX19xX3xX18xX92xX48xX3xX41xX1cxX6xX3xX6exXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX18xX79xXe8xX3xX4xX1xX2c9xX3xX48xX228xXdxX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX3cxX1dxX1cxX3xXexX3dxX3xX18xX1xX79xX3xX7xX57exXbxX3xX5x52ffxX117xX3x83b0xX9axXexX3xX48xX17xX18xX19xX3xX4xXf3xX3xX41xX1cxX6xX18xX3xX4xX1xX50xX4xX3xX18xX92xX18xX19xX3xX4xX96xX3xX7xX318xX3xX4fexX1xX501xX17xX3xX7xX55dxXexXe4xX3xX3cxX55dxX18xX1xX3xX19xXdxX55dxX3xX3cxX22xX3xX3cxX1dxX1cxX3xXexX3dxX3xX3cxX4bxX18xX19xX3xX48xX50xX4xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx80dcxX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX33xX17xX79xXdxX3xXcxX1xX1cxX0xX53xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX53xXbxX12
Hoài Thu