Xử phạt tới 50 triệu đồng không đóng quỹ phòng, chống thiên tai
(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Luật Phòng chống thiên tai, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 12/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014.
2fd1x601cx9d71x5319x5a8fx7424x854ax51f7x528exX7x59f6x4d76x5114x8052x8f37x8db2xX5x987dxXax88d0x3953x643exX3xXbxX1xb801xXexX3xXexbcd7xXdxX3x73e2x4392xX3xXexc54fxXdx9277x4e63xX3x9f04x6da5xa944x37dcxX3x8028xX1x45a2xX2axX2bxX3xX28x913bxX2axX2bxX3x3210xX26xae9exX3xXbxX1xa51axX2axX2bxb9e4xX3xX4xX1x62b4xX2axX2bxX3xXexX1xXdx606exX2axX3xXexX6xXdxX0x34afxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx75cfxX10xX6xb1a5xXaxX12xXcxX1x43a7xX4xX3xX1xXdxX25xX2axX3x40f2xX26x6ac5xXexX3xc872xX1xX3exX2axX2bxX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX41xX3x8406xX1x4618xX2axX1xX3xXbxX1xb7a0xX3xX28x545axX3x59e5xX6xX2axX3xX1xb43axX2axX1xX3x8e6cxX2bxX1x71adxX3xX28xXa7xX2axX1xX3xX7xX45xX3x2ffbxbd96xX53x34bexX20xX2xXb2xX53xXa4x6722x68b6xX8exX77xX3xX2axX2bxXa0x9281xX3xX2x7402xX53xX2xX20xX53xXb4xX20xX2xXb2xX3x7ea3x8729xX3xXexX1xXa0xX2axX1xX3xX5xX74xXbxX3xXcfxXa0xX3xX38xX26x776exX2axX3xX5xc30cxX3x4dc2xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX41xX3xXa4xX2bxX1xXa7xX3xX28xXa7xX2axX1xX3xX7xX45xX3x75f9x9864xX53xXa4xXbaxXbbxX8exX77xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX2xXb4xX53xX2xX2xX53xXb4xX20xX2xXb1xX3xXcfxXd0xX3xX7xX14xX6xX3xX28x8b35xXdxX41xX3xX9bxX131xX3xX7xX26xX2axX2bxX3xa69fx434axXexX3xX7xX45xX3xX28xXdxXd0xX26xX3xX4xX96xX6xX3xXa4xX2bxX1xXa7xX3xX28xXa7xX2axX1xX3xX7xX45xX3xXb1xXb2xX53xXb4xX20xX2xXb2xX53xXa4xXbaxXbbxX8exX77xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX2xXc5xX53xX2xX20xX53xXb4xX20xX2xXb2x806axX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb83xb5cexX65xXc2xXaxX12xXcxX90xX2axX1xX3xX28xa31fxX2axX3xX2axX6xXc2xX41xX3xXexX23xX4cxX2axX3xX4xXe1xX3xX2axc525xX1cxX4xX3xX28xX99xX3xX4xX34xX3x8369xX111xX3xXex9492xX2axX1xX41xX3xXexX1xXa0xX2axX1xX3xXbxX1xX45xX3xXexX1xXa0xX2axX1xX3xX5xX74xXbxX3xX8ex3e24xX3xX38xX26xX6xX2axX3xX38xX26xXe1xX2axX3xX5xXe5xX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xX4x7d31xXbxX3xXexX1b2xX2axX1xX41xX3xX1xXdxX25xX2axX3xXexX18xXdxX3xX4xX34xX3xX1aexX20xX53xX1aexX111xX3xXexX1b2xX2axX1xX41xX3xXexX1xXa0xX2axX1xX3xXbxX1xX45xX3xXexXdxX193xX2axX3xX1xXa0xX2axX1xX3xXexX1xX26xX3xX38xX26xX3axX41xX3xXexX131xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xX3xXbxX1xX90xX3xX28xX99xX3xXexX1xX26xX3xX28xX1a4x3925xX4xX3xX5xXa0xX3xX111xX177xXb4xX111xXb2xX3xXex9598xX3xX28xX29xX2axX2bxX177xX3xXcxX18xXdxX3xXexX1b2xX2axX1xX3xXcxX1xX6xX2axX1xX3xX62xX34xX6xX41xX3xX8exX1xX96xX3xXexXa7xX4xX1xX3xb8d7xX187xXa4x8fdfxX3xXexX1b2xX2axX1xX3xX9bxX6xX2axX3xX1xXa0xX2axX1xX3xX4xca88xX4xX3xXe7xX26xXc2xX193xXexX3xX28xXa7xX2axX1xbaddxX3xX7xX45xX3xXb4xX2xXb2xX53xXe7xXbaxXbbxX27exX187xXa4xX281xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX2xX110xX53xX2xX53xXb4xX20xX2xX1aexX3xXcfxXd0xX3xXcfxXdxX25xX4xX3xXexX1xXa0xX2axX1xX3xX5xX74xXbxX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xXexX1b2xX2axX1xX3xXcfxXa0xX3xX9bxX6xX2axX3xX1xXa0xX2axX1xX3xXe7xX26xXc2xX3xX4xX1xX193xX3xXexX131xX3xX4xX1x4d8axX4xX3xXcfxXa0xX3xX1xX188xX18xXexX3xX28xX13exX2axX2bxX3xX4xX96xX6xX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xXexX1b2xX2axX1x7561xX3xX7xX45xX3xX2xXb2xX1aexX2xX53xXe7xXbaxXbbxX27exX187xXa4xX281xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xXb4xXc5xX53xXb2xX53xXb4xX20xXb4xX20xX3xXcfxXd0xX3xXcfxXdxX25xX4xX3xX7xX14xX6xX3xX28xX131xXdxX41xX3xX9bxX131xX3xX7xX26xX2axX2bxX3xX13dxX13exXexX3xX7xX45xX3xX28xXdxXd0xX26xX3xXcfxXd0xX3xXe7xX26xXc2xX3xX4xX1xX193xX3xXexX131xX3xX4xX1xX30axX4xX3xXcfxXa0xX3xX1xX188xX18xXexX3xX28xX13exX2axX2bxX3xX4xX96xX6xX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xXexX1b2xX2axX1xX3xX9bxX6xX2axX3xX1xXa0xX2axX1xX3xX2dx34f4xX13dxX3xXexX1xX10xX188xX3xXe7xX26xXc2xX193xXexX3xX28xXa7xX2axX1xX3xX7xX45xX3xXb4xX2xXb2xX53xXe7xXbaxXbbxX27exX187xXa4xX281xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX2xX110xX53xX2xX53xXb4xX20xX2xX1aexX3xX4xX96xX6xX3xX8exX1xX96xX3xXexXa7xX4xX1xX3xX27exX187xXa4xX281xX3xXexX1b2xX2axX1xX177xX3xX72x3844xXc2xX3xX2dxX193xX3xXex7e95xX3xX2ax8120xX13dxX3xXb4xX20xX2xX1aexX3xX28xX193xX2axX3xX2axX6xXc2xX41xX3xXexX188xXa0xX2axX3xXexX1b2xX2axX1xX3xX28xX99xX3xXexX1xX26xX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xX28xX1a4xX24cxX4xX3xX1xX1ccxX2axX3xX2xX20xXb2xX3xXexX259xX3xX28xX29xX2axX2bxX3x7b73xX2axX425xX13dxX3xXb4xX20xXb4xX20xX41xX3xXexX90xX2axX1xX3xX28xX193xX2axX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xXb4xX20xX53xXc5xX53xXb4xX20xXb4xX20xX3xX28xX99xX3xXexX1xX26xX3xX28xX1a4xX24cxX4xX3xX1xX1ccxX2axX3xX1fxX20xX20xX3xXexX23xXdxX25xX26xX3xX28xX29xX2axX2bx3997xX177xX3xXcxX26xXc2xX3xX2axX1xXdxX4cxX2axX41xX3xXexX23xX188xX2axX2bxX3xX38xX26xX292xX3xXexX23x7800xX2axX1xX3xXexX23xXdx3136xX2axX3xX2dxX1xX6xXdxX3xXcfxXdxX25xX4xX3xXexX1xX26xX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xX4xX3exX2axX3xX2axX1xXdxXd0xX26xX3xX2dxX1xX34xX3xX2dxX1xX425xX2axX41xX3xX1xX18xX2axX3xX4xX1xX193xX3xX2axX1xX1a4xX29fxX3xX13dxX13exXexX3xX7xX45xX3xX28xXa7xX6xX3xXbxX1xX1a4xX1ccxX2axX2bxX3xXcfxXa0xX3xX65xX188xX6xX2axX1xX3xX2axX2bxX1xXdxX25xXbxX3xX4xX1xX1a4xX6xX3xXexX1xX6axX4xX3xX7xX6axX3xX38xX26xX6xX2axX3xXex7ecdxX13dxX3xX4xX1xX1b2xX3xX28xX18xX188xX3xXexX1xX26xX41xX3xX2axX13exXbxX3xX38xX26xX3axX3xXexX1xX10xX188xX3xX38xX26xXc2xX3xX28xXa7xX2axX1xX33dxX3xXcfxXdxX25xX4xX3xXexX1xX26xX3xX2dxX1xX188xXe1xX2axX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX2bxX34xXbxX3xXexX1xX10xX188xX3xX2bxXdxX292xX3xXexX23xXa7xX3xXexXa0xXdxX3xX7xXe1xX2axX3xX4xX96xX6xX3xX65xX188xX6xX2axX1xX3xX2axX2bxX1xXdxX25xXbxX3xXcfxXa0xX3xX2axX2bxX1a4x634axXdxX3xX5xX6xX188xX3xX28xX13exX2axX2bxX3xX5xXa0xX13dxX3xXcfxXdxX25xX4xX3xXexX23xX188xX2axX2bxX3xX4xX292xX4xX3xX65xX188xX6xX2axX1xX3xX2axX2bxX1xXdxX25xXbxX3xX4xX3exX2axX3xX2bxa358xXbxX3xX2axX1xXdxXd0xX26xX3xX2dxX1xX34xX3xX2dxX1xX425xX2axX41xX3xX65xX188xX3xXe5xX3xXexX1xX30axX4xX3xX4xX1xX1f7xXbxX3xX1xXa0xX2axX1xX3xXbxX1xX292xXbxX3xX5xX26xX74xXexX3xX4xX96xX6xX3xX2axX2bxX1a4xX5c6xXdxX3xX28xX30axX2axX2bxX3xX28x8dfbxX26xX3xX65xX188xX6xX2axX1xX3xX2axX2bxX1xXdxX25xXbxX3xX4xX1xX1a4xX6xX3xXexX45xXexX177xX177xX177xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX188xX65xXc2xXaxX12xXa4xX2bxXa0xXc2xX3xX2xXb2xX53xXb1xX53xXb4xX20xX2xXc5xX41xX3xX8exX1xX90xX2axX1xX3xXbxX1xX96xX3xX9bxX6xX2axX3xX1xXa0xX2axX1xX3xXa4xX2bxX1xXa7xX3xX28xXa7xX2axX1xX3xX7xX45xX3xX2xX20xXb2xX53xXb4xX20xX2xXc5xX53xXa4xXbaxXbbxX8exX77xX3xX38xX26xXc2xX3xX28xXa7xX2axX1xX3xXcfxXd0xX3xc037xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xXcfxXdxX3xXbxX1xX18xX13dxX3xX1xXa0xX2axX1xX3xX4xX1xX90xX2axX1xX3xXexX23xX188xX2axX2bxX3xX5x74d9xX2axX1xX3xXcfxX6axX4xX3xXbxX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX33dxX3xX2dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX292xX4xX3xXcfxXa0xX3xX9bxXe1xX188xX3xXcfxX25xX3xX4xX2fxX2axX2bxX3xXexX23xX4d2xX2axX1xX3xXexX1xX96xXc2xX3xX5xX24cxXdxX33dxX3xX28xX4cxX3xX28xXdxXd0xX26xX177xX3xXbaxX55bxXc2xX3xX5xXa0xX3xX4xX1ccxX3xX7x354fxX3xXbxX1xX292xXbxX3xX5xXe5xX3xX38xX26xX6xX2axX3xXexX23x9a47xX2axX2bxX3xX28xX4d9xX3xX4xX292xX4xX3xXexX131xX3xX4xX1xX30axX4xX41xX3xX4xX292xX3xX2axX1xX55bxX2axX41xX3xX65xX188xX6xX2axX1xX3xX2axX2bxX1xXdxX25xXbxX3xX2axX55bxX2axX2bxX3xX4xX6xX188xX3xXexX23xX292xX4xX1xX3xX2axX1xXdxX25xX13dxX41xX3xX2axX2bxX1xX6d5xX6xX3xXcfxc741xX3xXexX1xX6axX4xX3xX1xXdxX25xX2axX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX2bxX34xXbxX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xXexX1xX10xX188xX3xX38xX26xXc2xX3xX28xXa7xX2axX1xX3xX2axX1x9821xX13dxX3xX2bxXdxX6xX3xXexX425xX2axX2bxX3xX2axX2bxX26xX29xX2axX3xX5xX6axX4xX3xX6b3xX99xX3xX1xX13exXdxX3xX1xX34xX6xX3xX4xX1xX188xX3xX4xX2fxX2axX2bxX3xXexX292xX4xX3xXbxX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXcfxXa0xX3xX2dxX1x86a0xX4xX3xXbxX1xX78axX4xX3xX1xX74xX26xX3xX38xX26xXe1xX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX177xX3xXa4xX2bxX1xXa7xX3xX28xXa7xX2axX1xX3xX4xX34xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX5xX6axX4xX3xX2dxX4d9xX3xXexX422xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX2xX53xX2xX2xX53xXb4xX20xX2xXc5xX177xX3xXcxX23xX188xX2axX2bxX3xX28xX34xX41xX3xX1xXa0xX2axX1xX3xXcfxXdxX3xXcfxXdxX3xXbxX1xX18xX13dxX3xXcfxXd0xX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX2bxX34xXbxX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xX28xX1a4xX24cxX4xX3xX38xX26xXc2xX3xX28xXa7xX2axX1xX3xXexX18xXdxX3xXbaxXdxXd0xX26xX3xX2xX2xX29fxX3xX77xX1xX18xXexX3xXexXdxXd0xX2axX3xX9bxX7caxX2axX2bxX3xX7xX45xX3xXexXdxXd0xX2axX3xXbxX1xXe1xXdxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX2bxX34xXbxX3xX4xX3exX2axX3xXexX1xXdxX193xX26xX3xXexX1xX10xX188xX3xXexX422xX2axX2bxX3xX28xX24cxXexX3xX2axX1xX1a4xX2axX2bxX3xXexX45xXdxX3xXexX1xXdxX4d9xX26xX3xX5xXa0xX3xX1fxX20xX177xX20xX20xX20xX3xX28xX29xX2axX2bxX41xX3xXexX45xXdxX3xX28xX6xX3xX2dxX1xX2fxX2axX2bxX3xX38xX26xX292xX3xX1fxX20xX177xX20xX20xX20xX177xX20xX20xX20xX3xX28xX29xX2axX2bxX3xX28xX45xXdxX3xXcfxX1cxXdxX3xX1xXa0xX2axX1xX3xXcfxXdxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX193xX26xX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX177xX3xX8exX78axX3xXexX1xX4d9xX41xX3xX28xX45xXdxX3xXcfxX1cxXdxX3xX4xX292xX3xX2axX1xX55bxX2axX3xX28xX193xX2axX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX20xX53xX1fxX53xXb4xX20xXb4xX20xX3xX28xX99xX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX2axX1xX1a4xX2axX2bxX3xX4xX1xX1a4xX6xX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX28xX96xX3xX13dxX30axX4xX3xXbxX1xXe1xXdxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX2bxX34xXbxX3xXexX1xX10xX188xX3xX38xX26xXc2xX3xX28xXa7xX2axX1xX3xXcfxXa0xX3xXexX23xX188xX2axX2bxX3xXexX1xX5c6xXdxX3xX2bxXdxX6xX2axX3xXexX422xX3xX7xX6xX26xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX20xX53xX1fxX3xX28xX193xX2axX3xX1xX193xXexX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX2xX53xX2xXb4xX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX3xX13dxX1cxXdxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xXbxX1xX638xX2axX3xX4xX3exX2axX3xXexX1xXdxX193xX26xX177xX3xXbaxX45xXdxX3xXcfxX1cxXdxX3xXexX131xX3xX4xX1xX30axX4xX3xX2dxXdxX2axX1xX3xXexX193xX3xX1xX18xX4xX1xX3xXexX188xX292xX2axX3xX28xX13exX4xX3xX5xX74xXbxX3xX28xX193xX2axX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX20xX53xX1fxX53xXb4xX20xX2xX20xX3xX28xX99xX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX5xX638xX2axX3xXexX1xX30axX3xX2axX1xX1f7xXexX3xX2axX1xX1a4xX2axX2bxX3xX4xX1xX1a4xX6xX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX28xX96xX3xX7xX45xX3xXexXdxXd0xX2axX3xXbxX1xXe1xXdxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX2bxX34xXbxX3xXexX1xX10xX188xX3xX38xX26xXc2xX3xX28xXa7xX2axX1xX3xXcfxXa0xX3xX7xX45xX3xXexXdxXd0xX2axX3xXexX1xXdxX193xX26xX3xX4xX96xX6xX3xX5xX638xX2axX3xXexX1xX30axX3xX2axX1xX1f7xXexX3xX28xX34xX2axX2bxX3xXexX23xX1a4xX1cxX4xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX20xX53xX2xX20xX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX33dxX3xX28xX193xX2axX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX20xX53xX2xX20xX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX3xX28xX99xX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX5xX638xX2axX3xXexX1xX30axX3xX1xX6xXdxX3xX2axX1xX1a4xX2axX2bxX3xX4xX1xX1a4xX6xX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX28xX96xX3xX7xX45xX3xXexXdxXd0xX2axX3xXbxX1xXe1xXdxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX2bxX34xXbxX3xXexX1xX10xX188xX3xX38xX26xXc2xX3xX28xXa7xX2axX1xX3xXcfxXa0xX3xX7xX45xX3xXexXdxXd0xX2axX3xX4xX3exX2axX3xXexX1xXdxX193xX26xX3xX4xX96xX6xX3xX5xX638xX2axX3xXexX1xX30axX3xX1xX6xXdxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xXexX23xX1a4xX1cxX4xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX2xX53xX2xXb4xX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX177xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX188xX65xXc2xXaxX12xX77xX1xX18xXexX3xXexXdxXd0xX2axX3xX2bxX1f7xXbxX3xX2xX41xX1fxX3xX5xX638xX2axX3xX13dxX30axX4xX3xXbxX1xXe1xXdxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX2bxX34xXbxX3xXexX1xX10xX188xX3xXexX422xX2axX2bxX3xX28xX24cxXexX3xX2axX1xX1a4xX2axX2bxX3xXexX45xXdxX3xXexX1xXdxX4d9xX26xX3xX5xXa0xX3xX1fxX20xX177xX20xX20xX20xX3xX28xX29xX2axX2bxX41xX3xXexX45xXdxX3xX28xX6xX3xX2dxX1xX2fxX2axX2bxX3xX38xX26xX292xX3xX1fxX20xX177xX20xX20xX20xX177xX20xX20xX20xX3xX28xX29xX2axX2bxX3xX28xX45xXdxX3xXcfxX1cxXdxX3xX1xXa0xX2axX1xX3xXcfxXdxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX4xX1xX74xX13dxX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX41xX3xX4xX78axX3xXexX1xX4d9xX29fxX3xXbaxX45xXdxX3xXcfxX1cxXdxX3xX4xX292xX3xX2axX1xX55bxX2axX3xX28xX34xX2axX2bxX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xXexX23xX188xX2axX2bxX3xXexX1xX5c6xXdxX3xX2bxXdxX6xX2axX3xXexX422xX3xX7xX6xX26xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX20xX53xX3xX1fxX3xX28xX193xX2axX3xX1xX193xXexX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX2xX53xX2xXb4xX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX177xX3xXbaxX45xXdxX3xXcfxX1cxXdxX3xXexX131xX3xX4xX1xX30axX4xX3xX2dxXdxX2axX1xX3xXexX193xX3xX1xX18xX4xX1xX3xXexX188xX292xX2axX3xX28xX13exX4xX3xX5xX74xXbxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX5xX638xX2axX3xXexX1xX30axX3xX2axX1xX1f7xXexX3xXexX23xX188xX2axX2bxX3xXexX1xX5c6xXdxX3xX2bxXdxX6xX2axX3xXexX422xX3xX7xX6xX26xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX20xX53xX1fxX3xX28xX193xX2axX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX20xX53xX2xX20xX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX3xXcfxXa0xX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX7xX45xX3xXexXdxXd0xX2axX3xX4xX3exX2axX3xX5xX18xXdxX3xXexX23xX188xX2axX2bxX3xXexX1xX5c6xXdxX3xX2bxXdxX6xX2axX3xXexX422xX3xX7xX6xX26xX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX20xX53xX2xX20xX3xX28xX193xX2axX3xX1xX193xXexX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX2xX53xX2xXb4xX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX177xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX188xX65xXc2xXaxX12xX77xX1xX18xXexX3xXexXdxXd0xX2axX3xX2bxX1f7xXbxX3xXb4xX3xX5xX638xX2axX3xX13dxX30axX4xX3xXbxX1xXe1xXdxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX2bxX34xXbxX3xXexX1xX10xX188xX3xXexX422xX2axX2bxX3xX28xX24cxXexX3xX2axX1xX1a4xX2axX2bxX3xXexX45xXdxX3xXexX1xXdxX4d9xX26xX3xX5xXa0xX3xX1fxX20xX177xX20xX20xX20xX3xX28xX29xX2axX2bxX41xX3xXexX45xXdxX3xX28xX6xX3xX2dxX1xX2fxX2axX2bxX3xX38xX26xX292xX3xX1fxX20xX177xX20xX20xX20xX177xX20xX20xX20xX3xX28xX29xX2axX2bxX3xX28xX45xXdxX3xXcfxX1cxXdxX3xX1xXa0xX2axX1xX3xXcfxXdxX3xX2dxX1xX2fxX2axX2bxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX41xX3xX4xX78axX3xXexX1xX4d9xX29fxX3xXbaxX45xXdxX3xXcfxX1cxXdxX3xX4xX292xX3xX2axX1xX55bxX2axX3xX28xX193xX2axX3xX1xX193xXexX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX2xX53xX3xX2xXb4xX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX3xX4xX1xX1a4xX6xX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX28xX96xX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX33dxX3xX28xX45xXdxX3xXcfxX1cxXdxX3xXexX131xX3xX4xX1xX30axX4xX3xX2dxXdxX2axX1xX3xXexX193xX3xX1xX18xX4xX1xX3xXexX188xX292xX2axX3xX28xX13exX4xX3xX5xX74xXbxX3xX28xX193xX2axX3xX1xX193xXexX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX20xX53xX3xX2xX20xX3xX1xXa0xX2axX2bxX3xX2axX425xX13dxX3xX4xX1xX1a4xX6xX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX5xX638xX2axX3xXexX1xX30axX3xX2axX1xX1f7xXexX3xXcfxXa0xX3xX28xX193xX2axX3xX1xX193xXexX3xX2axX2bxXa0xXc2xX3xX111xX2xX53xX2xXb4xX3xX4xX1xX1a4xX6xX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX7xX45xX3xXexXdxXd0xX2axX3xX4xX3exX2axX3xX5xX18xXdxX3xXbxX1xXe1xXdxX3xX28xX34xX2axX2bxX3xX2bxX34xXbxX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX41xX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX177xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX188xX65xXc2xXaxX12xX62xXdxX25xX2axX3xXexX18xXdxX41xX3xX8exX1ccxX3xX38xX26xX6xX2axX3xX38xX26xXe1xX2axX3xX5xXe5xX3xXe7xX26xX3axX3xX77xX1xX3exX2axX2bxX3xX4xX1xX45xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX4cxX2axX3xXexX6xXdxX3xXexX1b2xX2axX1xX3xX28xX6xX2axX2bxX3xXexX131xX2axX2bxX3xX1xX24cxXbxX3xX2dxX193xXexX3xX38xX26xXe1xX3xXexX1xX26xX41xX3xX2axX13exXbxX3xX38xX26xX3axX3xX4xX96xX6xX3xX4xX292xX4xX3xX28xXa7xX6xX3xXbxX1xX1a4xX1ccxX2axX2bxX41xX3xX28xX1ccxX2axX3xXcfxXa7xX3xX28xX4d9xX3xX9bxX292xX188xX3xX4xX292xX188xX3xX4xX1ccxX3xX38xX26xX6xX2axX3xX4xX34xX3xXexX1x954exX13dxX3xX38xX26xXc2xXd0xX2axX3xX6b3xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xXcfxXdxX3xXbxX1xX18xX13dxX3xX1xXa0xX2axX1xX3xX4xX1xX90xX2axX1xX3xXexX1xX10xX188xX3xX38xX26xXc2xX3xX28xXa7xX2axX1xX3xX4xX96xX6xX3xXbxX1xX292xXbxX3xX5xX26xX74xXexX177xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx47bbxX26xXexX1xX188xX23xXaxX12xX13xX26xX55bxX2axX3xXbaxX18xXexX0xX53xXbxX12
Xuân Đạt