Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thiệu Hóa hiến máu tình nguyện năm 2021
(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt” lần thứ IX - năm 2021 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa, Chi đoàn Công an huyện Thiệu Hóa vừa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ.
5a84xc0a6xe369xf3f7xc2caxe9a8xd459xc1e3x6bc6xX7x940bxaeb3xb736x71afxa43dx6e47xX5xdf28xXax75fbxX0xX7xXexf0b5xa2f9xb267x6a40xX12xc034xe73fxX18xX3x6a06x621axa22axX3xX4xX1xXdx67bcxX18xX3xX7xc282xX3xX1bxf0fdxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xa955x63b4xf035xX18xX3xXcxX1xXdxX37xX35xX3x7cd9xaa73xX6xX3xX0xb297xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX1xXdxX26xX18xX3x8d7fxX1cxX35xX3xXex63c5xX18xX1xX3xX18xX19xX35xX36xX37xX18xX3xX18x812cxX5axX3x6888xde25xX6exX2xX0xX45xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX45xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX6x62aexXaxX12xX40x97bexc080xX18xX19xX3x7f3bxX18xX19xX3xX4xX1xX92x9431xX18xX19xX3xXexX16xX5fxX18xX1xX3x7666xX40x9901xX18xX1xX3xXexX16xX5fxX18xX1xX3xf890xbc63xX3x86d3xX3x819axX26xXexX3xX18xcaefxXdxX3xX8exacd7xX18xX19xX3xX5axX1cxX35xX3x995exXdxX37xXexb7abxX3xX5x6845xX18xX3xXexX1xX97xX3xadbbx709cxX3xXb7xX3xX18xX6bxX5axX3xX6exX6fxX6exX2xX3xX4xdc08xX6xX3x8e1cxX6xX18xX3xX1bxX1x6246xX3xXb4xa3c6xX17xX3xb486xd19axX18xX3xXb4xX20xX18xX19xX3xX1xXdxX26xX18xX3xX5axX1cxX35xX3xXexX5fxX18xX1xX3xX18xX19xX35xX36xX37xX18xX3xXexXf0xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX40xX41xX6xX21xX3xX1bxX1xXdxX3xXb4xX17xXaaxX18xX3xX1bxX2dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xXcxX1xXdxX37xX35xX3xX40xX41xX6xX3xXf6xcb8bxX6xX3xXex7a79xX3xX4xX1xX97xX4xX3x7333xX19xXaaxX36xX3xX1xX20xXdxX3xX1xXdxX26xX18xX3xX5axX1cxX35xX3xXexX5fxX18xX1xX3xX18xX19xX35xX36xX37xX18xX21xX3xXexX1xX35xX3xX1xc554xXexX3xX7x7073xX3xXexX1xX6xX5axX3xX19xXdxX6xX3xX4xXe7xX6xX3xXb4xX2dxX18xX19xX3xXb4xc464xX17xX3xXb4xX17xXaaxX18xX3xXf6xXdx9651xX18xX21xX3xX4xX1cxX18xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX18xX3xX7xX2ax9623xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX17xX8exX36xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXdxX5axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax6f72xXdxX8exXexX1x82f9xX3xcb53xX6fxX2xXbxda22xbd72xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ebxX3x92d8xbc92xc690xXbxX1f1xX1f2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXf6xX1acxX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1acxXf6xX18xX45xX18xX10xX1e6xX7xX45xX6exX2xX6exX1edxX45xX6exX6fxX1fcxX8ex943dxX6exX6fxX2xX1edxX6exX2xXexX2xX22bxX6fxX1edxX1fdxX5xX6fxX1acxc57dxXbxX19xbad3xX16xX9xX1fdxX6fxX1fcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX18xX3xX7xX2axX3xX1bxX2dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xXcxX1xXdxX37xX35xX3xX40xX41xX6xX3xX1xXdxX26xX18xX3xX5axX1cxX35xX3xXexX5fxX18xX1xX3xX18xX19xX35xX36xX37xX18xX3xX18xX6bxX5axX3xX6exX6fxX6exX2xXaxX3xX1e6xXdxX8exXexX1xX9xXaxX1edxX6fxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1fcxX1fdxX1fexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX17xX8exX36xXaxX12xX151xX1x88fdxX18xX19xX3xX18xX6bxX5axX3xb90fxX35xX6xX3xXb4xd912xX3xXexXdxX26xXbxX3xXex5b9fxX4xX3xX1f1x95ecxX36xX3xX8exX179xX18xX19xX3xXa8xX1xX5fxX18xX1xX3xX18exX18xX1xX3xX18xX19xX92x6c6dxXdxX3xX4xX1cxX18xX3xX1fxX20xX3xX4xX1xXdxX26xX18xX3xX7x8084xX3xX1bxX2dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX1xXdxX37xX35xX3xX40xX41xX6xX3xX1fxX18exX18xX3xX5xX2axX18xX1xX21xX3xX18xX1xX2e7xX18xX3xXf6xX6bxX18xX21xX3xXf6xX5fxX3xX151xX1xX2e7xX18xX3xX8exX2e7xX18xX3xXbxX1xX2e3xX4xX3xXf6xX2e3xX21xX3xXb4xcd35xXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xXc2xX18xX19xX3xX8exX2e7xX18xXcexX3xXf6xa304xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXd1xX18xX3xX5axX20xXexX3xX19xXdx65e2xXexX3xX5axX1cxX35xX3xX4xX1xX17xX3xXb4xXdxX21xX3xX5axX20xXexX3xX4xX35xX20xX4xX3xXb4xX2fcxXdxX3xX93xX3xX5xXf3xXdxX21xX3xX5xc878xX18xX1xX3xXb4xXf3xX17xX3xX1bxX2dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xXcxX1xXdxX37xX35xX3xX40xX41xX6xX3xXf6xXaaxX3xX4xX1cxX18xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX18xX3xX7xX2axX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXb4xX9exX18xX3xXf6xb7a5xX3xXb4xX396xX3xXexf7bexX4xX1xX3xX4xX179xX4xX3xXexX1xX6xX5axX3xX19xXdxX6xX3xX1xXdxX26xX18xX3xX5axX1cxX35xX3xXexX5fxX18xX1xX3xX18xX19xX35xX36xX37xX18xX1acxX3xa292xbfc6xXdxX3xX18xX6bxX5axX3xXb4xX396xX3xX4xX41xX3xX1xXaaxX18xX19xX3xXexX16xX6bxX5axX3xX5xX92xf8c7xXexX3xX4xX1cxX18xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX18xX3xX7xX30dxX3xXb4xX6bxX18xX19xX3xXb9xb3b6xX3xXexX1xX6xX5axX3xX19xXdxX6xX3xX1xXdxX26xX18xX3xX5axX1cxX35xX3xXexX5fxX18xX1xX3xX18xX19xX35xX36xX37xX18xX21xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXb4xX41xX3xXb4xX396xX3xX1xXdxX26xX18xX3xXex7a23xX18xX19xX3xXb4xX92xX41cxX4xX3xX1xX9exX18xX3xX1edxX6fxX3xXb4xX9exX18xX3xXf6xX3d5xX3xX5axX1cxX35xX21xX3xX1fxX14axX3xX7xX35xX18xX19xX3xX5axX20xXexX3xXbxX1xXd1xX18xX3xXf6xXaaxX17xX3xX18xX19xX2e7xX18xX3xX1xXaaxX18xX19xX3xX5axX1cxX35xX3xX4xXe7xX6xX3xXexXf0xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX40xX41xX6xX3xXb4xX2dbxX3xXb4xXdx69d7xX35xX3xXexX16xX3d5xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX6xX3xX1fxX37xX18xX1xX3xX1xXdxX2dbxX5axX3xX18xX19xX1xaeaaxX17xX3xX4xXd1xX18xX3xXexX16xX35xX36xX4c0xX18xX3xX5axX1cxX35xX21xX3xX19xX41xXbxX3xXbxX1xXd1xX18xX3xX4xdbefxX18xX19xX3xX151xX19xX1xXaaxX18xX1xX3xa8f3xX3xXexX26xX3xX4xX1xX6bxX5axX3xX7xX41xX4xX3xX7xX97xX4xX3xXb9xX1xXb5xX10xX3xX4xX1xX17xX3xX151xX1xX2e7xX18xX3xX8exX2e7xX18xX21xX3xXb4xX92xX41cxX4xX3xXeaxX20xX3xX1bxX2dxX18xX19xX3xX6xX18xX21xX3xXcxX16xX35xX18xX19xX3xX92xX9exX18xX19xX3xdbf3xX17xXaaxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX198xX18xX21xX3xebeexXeaxX151xf767xX3xXexXf0xX18xX1xX21xX3x8234xXdxX1cxX5axX3xXb4xXbexX4xX3xX1bxX2dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexXf0xX18xX1xX21xX3xX559xXeaxX151xX55cxX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xX1fxXdxX2dbxX35xX3xX8exX92xX9exX18xX19xX21xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xXf7xX18xX3xXf6xXaaxX3xXb9xX1xX10xX18xX3xXexX1xX92xX93xX18xX19xX1acxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX17xX8exX36xXaxX12xX0xXdxX5axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX1e6xXdxX8exXexX1xX1ebxX3xX1edxX6fxX6fxXbxX1f1xX1f2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1ebxX3x5d24xX5f1xX1fdxXbxX1f1xX1f2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXf6xX1acxX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1acxXf6xX18xX45xX18xX10xX1e6xX7xX45xX6exX2xX6exX1edxX45xX6exX6fxX1fcxX8exX22bxX6exX6fxX2xX1edx9418xX5f1xXexX1edxX5f1xX625xX1fdxX1fexX5xX6fxX1acxX23bxXbxX19xX23exX16xX9xX5f1xX22bxX1fcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX18xX3xX7xX2axX3xX1bxX2dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xXcxX1xXdxX37xX35xX3xX40xX41xX6xX3xX1xXdxX26xX18xX3xX5axX1cxX35xX3xXexX5fxX18xX1xX3xX18xX19xX35xX36xX37xX18xX3xX18xX6bxX5axX3xX6exX6fxX6exX2xXaxX3xX1e6xXdxX8exXexX1xX9xXaxX1edxX6fxX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX5f1xX5f1xX1fdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX17xX8exX36xXaxX12xXcxXf3xXdxX3xX1fxX35xX14axXdxX3xX5x9fbexX21xX3xX1xX9exX18xX3xX1fdxX6fxX3xX4xX1cxX18xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX18xX3xX7xX2axX3xX1bxX2dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xXb4xX396xX3xX18xX198xX35xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXd1xX18xX21xX3xX18xX19xX1xX2axX6xX3xX4xe871xX3xX4xX6xX17xX3xXb4xX34bxXbxX3xX4xXe7xX6xX3xX5xX179xX4xX3xX5xX92xX41cxX18xX19xX3xX4xX2dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXf6xXdxX37xX4xX3xX1xXdxX26xX18xX3xX5axX1cxX35xX3xX4xX97xX35xX3xX18xX19xX92xX2fcxXdxX1acxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX17xX8exX36xXaxX12xX151xX1xd881xX5axX3xXb4xX18exX5axX3xX1fxX18exX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xXaaxX18xX3xXbxX1xXc2xX18xX19xX21xX3xX4xX1xXbexX18xX19xX3xX8exX3d5xX4xX1xX3xX1bx7d01xXcaxXd8xX55cxXb7xX2xX1fdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xXaaxX36xX3xX1xX20xXdxX3xX1xXdxX26xX18xX3xX5axX1cxX35xX21xX3xX4xX1cxX18xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX18xX3xX7xX2axX3xX1bxX2dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX35xX36xX37xX18xX3xXcxX1xXdxX37xX35xX3xX40xX41xX6xX3xXb4xX396xX3xXexX1xX179xX4xX3xX1xXdxX37xX18xX3xXb4xX175xX18xX19xX3xX2d6xX35xX36xX3xXb4xX3d5xX18xX1xX3xXa8xX625xd023xXcexX3xX4xXe7xX6xX3xXeaxX20xX3xX507xX3xXexX26xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXc2xX18xX19xX21xX3xX4xX1xXbexX18xX19xX3xX8exX3d5xX4xX1xX3xX1fxX37xX18xX1xX3xX1bxX783xXcaxXd8xX55cxXb7xX2xX1fdxX1acxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX17xX8exX36xXaxX12xbf41xX6xX35xX3xX4xX1xX92xX9exX18xX19xX3xXexX16xX5fxX18xX1xX21xX3xXeaxX6xX18xX3xXcxX14axX3xX4xX1xX97xX4xX3xXexX1xX35xX3xXb4xX92xX41cxX4xX3xX1edxX6fxX3xXb4xX9exX18xX3xXf6xX3d5xX3xX5axX1cxX35xX21xX3xX19xX41xXbxX3xXbxX1xXd1xX18xX3xX1fxX14axX3xX7xX35xX18xX19xX3xX18xX1xX35xX3xX4xXd1xX35xX3xX5axX1cxX35xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4x7b24xXbxX3xX4xX97xX35xX21xX3xXb4xXdxX4c0xX35xX3xXexX16xX3d5xX3xXexXf3xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX9exX3xX7xX93xX3xX36xX3xXexX26xX3xXexX16xX198xX18xX3xXb4xX3d5xX6xX3xX1fxXaaxX18xX3xXexXf0xX18xX1xX1acxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf8aexX35xXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX35xX3xXcxX1xX35x8d40xX0xX45xXbxX12
Thu Thuỷ