Tăng tuổi nghỉ hưu nhưng không giữ chức vụ lãnh đạo
Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu cao hơn cho những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người làm công tác quản lý và đảm bảo nguyên tắc chỉ làm công việc chuyên môn, không giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo...
3bfx1673x99d8x6930x5d60x33d2x8b9ax110ax1076xX7x7497x6a94x3c59x168bx1e57x5aa6xX5x2f4exXax9b8cxXcx6343x8cb1x599bxX3xXex3020x88e5xXdxX3xX15xX16xX1x97c8xX3xX1x2b99xX19xX3xX15xX1xX23xX15xX16xX3x7147xX1x3acdxX15xX16xX3xX16xXdx34eexX3xX4xX1x1b6exX4xX3x360dx32adxX3xX5x5744xX15xX1xX3x2f93x8913x395cxX0x565exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx77a5xX10xX6x432cxXaxX12x17afxX1x1765xX15xX1xX3xXbxX1x81f1xX3xX7xcf5xX3xX15xX16xX1xXdx3dfdxX15xX3xX4xX38xX19xX3x8070xX6xX15xX3xX1x78cexX15xX1xX3x6628xX16xX1x3385xX3xX43xX80xX15xX1xX3x5d5axX19x1ee0xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX3bx4406xX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX4xX6xX45xX3xX1x865xX15xX3xX4xX1xX45xX3xX15xX1xX34xX15xX16xX3xX15xX16xX23xf6axXdxX3xX4x602xX3xXex27e8x13b7xX15xX1xX3xX43x2323xX3xX4xX1xX19xX89xX6dxX15xX3x24c4xX2exX15xX3xX2cx67d1xX3xXexX1xX19x34c7xXexX3xX4xX6xX45x53e0xX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX5xX79xXccxX3xX4xX2exX15xX16xX3xXex90a1xX4xX3xX87xX19x42ccxX15xX3xX5x8e1exX3xX3bxX79xX3xX43xXf3xXccxX3xX74xXf3xX45xX3xX15xX16xX19xX89xX6dxX15xX3xXex6762xX4xX3xX4xX1xX20xX3xX5xX79xXccxX3xX4xX2exX15xX16xX3xX3bxXdx50e8xX4xX3xX4xX1xX19xX89xX6dxX15xX3xXccxX2exX15xXdcxX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX16xXdxX34xX3xX4xXeexX4xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxXdcxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX59xX6xX15xX1xX3xX5xX3fxX15xX1xX3xX43xX44xX45x4962xX156xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6ac3xX45xX59xX89xXaxX12xX0xXdxXccxX16xX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX47xX47xXdxX3bxX156xX74xX6xX45xXexX1xX6xX15xX1xX1xX45xX6xX156xX3bxX15xX47xX15xX10x40acxX7xX47xX2x1950x2fcdxX2xX47x6345x8c00xX59xX193x85e1xX197xX193xX19axX19axX19axXex48b2x6db4xX2xX1a1xX1a2xX2x30acxX5xX2xX156x84eexXbxX16xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xXcxX45xX79xX15xX3xX4xXf3xX15xX1xX3xXbxX1xXdxX6dxX15xX3xX1x5752xXbxX3xX5x280fxX15xX3xXexX1xX38xX3xX2xX196xX3xX4xX64xX6xX3x5230xX89xX3xX74xX6xX15xX3xX3bxX91xX3xX4xXeexX4xX3xX3bx7f7bxX15xX3xX43xX91xX3x5220xX3fxX3xX1xXc3xXdxX3xX4xX64xX6xX3x3494xX19x6080xX4xX3xX1xXc3xXdxX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX5cxX1xXdxX91xX19xX3xX1a2x53e1xX197xXdcxX3xXexX44xXdxX3xXbxX1xXdxX6dxX15xX3xX1xX1d8xXbxX3xXexX45xX79xX15xX3xXexX1x19aexX3xX5xX1dcxX15xX3xXexX1xX38xX3xX2xX196xXdcxX3xX1eaxX89xX3xX74xX6xX15xX3xX3bxX91xX3xX4xXeexX4xX3xX3bxX1f9xX15xX3xX43xX91xX3xX1ffxX3fxX3xX1xXc3xXdxX3xX4xX64xX6xX3xX20axX19xX20cxX4xX3xX1xXc3xXdxX3xX4xX1xX45xX3xXf7xX3xX2cxXdx8dd6xX15xX3xX7xXa6xX3xX74xXc3xX3xX3bxX91xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX1xX23x1ae4xX15xX16xX3xX16xXdxXf3xXdxX3xXexXbdxXbexX15xX1xXdcxX3xXexXdxX287xXbxX3xXexX1xX19xX3xX3bxX79xX3xX4xX1xX20xX15xX1xX3xX5xXf7xX3xX59x30f9xX3xXeexX15xX3xX168xXc3xX3xX5xX19xXd6xXexX3xa124xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3x81e6xX7x24d7xX6xX3xX43xX1axXdx6503xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX0xX7xXexXbdxX45xX15xX16xX12x366axX67xX3xX4xX1xX20xX3xX4x9841xX15xX3xX2xX3xXbxX1xX23xXa6xX15xX16xX3xXeexX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19x132exX0xX47xX7xXexXbdxX45xX15xX16xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX168xXeexX45xX3xX4xXeexX45xX3xXexX44xXdxX3xXbxX1xXdxX6dxX15xX3xX1xX1d8xXbxXdcxX3xXcxX1xX38xX3xXexXbdxX23x7fdaxX15xX16xX3xX168xXc3xX3xX2cdx2f5bxX22fxXcxX168x57fx105fxX56xX3x752bxX45xX3fxX15xX3x4c84xXd6xX19xX3xX373xXdxX11exXbxX3xX4xX1xX45xX3xX74xXdxX287xXexXdcxX3xX59xX2c0xX3xXeexX15xX3xX168xXc3xX3xX5xX19xXd6xXexX3xX2cdxX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xX2d6xX7xX2d8xX6xX3xX43xX1axXdxX2dexX3xX43xX3fxX3xX43xX23x9179xX4xX3xX4xX1xX45xX3xXf7xX3xX2cxXdxX287xX15xX3xXexX44xXdxX3x1013x2440xX3xX1xX1d8xXbxX3xXexX1xX38xX3xX1a7xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX2fdxX6xX19xX3xX2cxX1xXdxX3xX15xX16xX1xXdxX6dxX15xX3xX4xX38xX19xX3xXf7xX3xX2cxXdxX287xX15xX3xX4xXeexX4xX3xX43xX44xXdxX3xX74xXdxX248xX19xX3xX20axX19xX20cxX4xX3xX1xXc3xXdxX3xX3bxX79xX3xX74xXeexX45xX3xX4xXeexX45xX3xXexX1x64e8xXccxX3xXexXbdxX6xX3xX4xX64xX6xX3xX1eaxX89xX3xX74xX6xX15xX3xX3bxX91xX3xX4xXeexX4xX3xX3bxX1f9xX15xX3xX43xX91xX3xX1ffxX3fxX3xX1xXc3xXdxX3xX4xX64xX6xX3xX20axX19xX20cxX4xX3xX1xXc3xXdxXdcxX3xX168xX6xX15xX3xX7xX45xX44xX15xX3xXexX1xXf3xX45xX3xXexXdxX287xXbxX3xXexX1xX19xX3xX16xXdxXf3xXdxX3xXexXbdxXbexX15xX1xX3xX43xX20cxXdxX3xX3bxX29axXdxX3xb0dxX3xX3bxX1f9xX15xX3xX43xX91xX3xX5xX29axX15x116axX3x8812xX91xX3xXbxX1xX44xXccxX3xX3bxXdxX3xX43xXdxX91xX19xX3xX4xX1xX20xX15xX1xXdcxX3xX43xX20cxXdxX3xXexX23xX3b1xX15xX16xX3xXeexXbxX3xX59xX3cxX15xX16x1459xX3xX3bxX91xX3xXccxX363xX3xXbdxXc3xX15xX16xX3xX2cxX1xX19xX15xX16xX3xXexX1x3633xX6xX3xXexX1xX19xXd6xX15xX3xX5xX79xXccxX3xXexX1xX6dxXccxX3xXexX20cxXdxX3xX43xX6xX4b7xX3xX3bxX91xX3xX43xXdxX91xX19xX3xX4xX1xX20xX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX4b7xX3xX3bxX91xX3xXexX1axX3xX4xX1xX38xX4xX3xX43xX44xXdxX3xX59xXdxX11exX15xX3xX4xX64xX6xX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xXexX44xXdxX3xX4xXa6xX3xX7xX363xX4b7xX3xX3bxX91xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX16xX1xX20xX3xXcxX287xXexX3x7125xXccxX3xX5xX80xX4xX1xXdcxX3xX74xX1axX3xX7xX19xX15xX16xX3xXccxXc3xXexX3xX15xX16xX79xX89xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX5x116dxX3xX3bxX79xX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX16xXdxXb6xX3xX5xX79xXccxX3xX3bxXdxX11exX4xX3xXexXbdxX45xX15xX16xX3xX2cxX1xX19xX3xX3bxX2c0xX4xX3xX15xX1xX79xX3xX15xX23xX29axX4xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xXcxXbdxX45xX15xX16xX3xX43xXbaxXdcxX3xX3bxX91xX3xX43xXdxX91xX19xX3xX4xX1xX20xX15xX1xX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xXdcxX3xX43xX6xX3xX7xX20cxX3xXf7xX3xX2cxXdxX287xX15xX3xX43xX44xXdxX3xX74xXdxX248xX19xX3xX20axX19xX20cxX4xX3xX1xXc3xXdxX3xX43x350axX15xX16xX3xXf7xX3xX43xXdxX91xX19xX3xX4xX1xX20xX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xXexX1xX10xX45xX3xXbxX1xX23xXa6xX15xX16xX3xXeexX15xX3xX2xX48dxX3xX2cxX248xX3xXex8c6dxX3xX19axX2xX47xX19axX2xX47xX1a1xX19axX1a1xX2xXdcxX3xXccx9a04xXdxX3xX15xX14xXccxX3xXexX14xX15xX16xX3xX193xX3xXexX1xXeexX15xX16xX3xX43xX20cxXdxX3xX3bxX29axXdxX3xX15xX6xXccxXdcxX3xX196xX3xXexX1xXeexX15xX16xX3xX43xX20cxXdxX3xX3bxX29axXdxX3xX15xX34xX3xX43xX248xX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX4xX64xX6xX3xX15xX34xX3xX5xX79xX3xX1a2xX19axX3xXexX19xX1axXdxX3xX3bxX79xX45xX3xX15xX14xXccxX3xX1a1xX19axX193xX481xXdcxX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX4xX64xX6xX3xX15xX6xXccxX3xX5xX79xX3xX1a2xX1a1xX3xXexX19xX1axXdxX3xX3bxX79xX45xX3xX15xX14xXccxX3xX1a1xX19axX1a1xX197xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xXcxX19xX89xX3xX15xX1xXdxX6dxX15xXdcxX3xXccxXc3xXexX3xX7xX20cxX3xXf7xX3xX2cxXdxX287xX15xX3xX43xX91xX3xX15xX16xX1xX80xX3xX4xXbaxX3xXbxX1xX23xXa6xX15xX16xX3xXeexX15xX3xX4xX3cxX3xXexX1xX248xX3xX3bxX91xX3xX15xX1xX34xX15xX16xX3xXexXbdxX23xXb6xX15xX16xX3xX1xX3b1xXbxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX363xX3xX43xXc3xX3xXexX19xX1axXdxX3xXexX1xX1f9xXbxX3xX1xXa6xX15xX3xX3bxX79xX3xX15xX1xX34xX15xX16xX3xXexXbdxX23xXb6xX15xX16xX3xX1xX3b1xXbxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX363xX3xX43xXc3xX3xXexX19xX1axXdxX3xX4xX6xX45xX3xX1xXa6xX15xX3xX7xX45xX3xX3bxX29axXdxX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX4xX1xX19xX15xX16xX4b7xX3xX5xX79xXccxX3xXbdx8b8cxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX38xXdcxX3xX4xXa6xX3xX7xX363xX3xX43xX248xX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX2cxX1xX45xXf3xX15xX16xX3xX4xXeexX4xX1xX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX5xX79xX3xX1a1xX3xXexX19xX1axXdxX3xX16xXdxX34xX6xX3xX15xX6xXccxX3xX3bxX79xX3xX15xX34xXdcxX3xXccxXc3xXexX3xX7xX20cxX3xXf7xX3xX2cxXdxX287xX15xX3xX74xX14xX15xX3xX2cxX1xX45xX14xX15xX3xX3bxX91xX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX16xXdxXeexX45xX3xX3bxXdxX6dxX15xX3xXccxX1dcxXccxX3xX15xX45xX15xX4b7xX3xX15xX16xX1xXdxX6dxX15xX3xX4xX38xX19xX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX16xXdxXf3xXccxX3xX43xXdxX91xX19xX3xX2cxXdxX11exX15xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX43xXbaxX15xX16xX3xX74xXf3xX45xX3xX1xXdxX248xXccxX3xX1ffxX3fxX3xX1xXc3xXdxX3xX43xX248xX3xX43xX23xX3b1xX4xX3xX1xX23xX363xX15xX16xX3xX1xX23xX19xX3xXexXbdxX5exX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX48fxX91xX3xX15xXc3xXdxX3xX59xX19xX15xX16xX3xX15xX79xX89xXdcxX3xX168xX6xX15xX3xX7xX45xX44xX15xX3xXexX1xXf3xX45xX3xX43xX91xX3xX15xX16xX1xX80xX3xXexXdxX287xXbxX3xXexX1xX19xX3xX3bxX79xX3xX16xXdxXf3xXdxX3xXexXbdxXbexX15xX1xX3xXexX1xX10xX45xX3xX1xX23xX29axX15xX16xX3xX59xX2c0xX3xXexX1xXf3xX45xX3xXexXbdxXbexX15xX1xX3xX20axX19xX20cxX4xX3xX1xXc3xXdxX3xXexX44xXdxX3xX2cxX3c4xX3xX1xX1d8xXbxX3xXexX29axXdxX3xX7xX67xX3xX4xX1xX20xX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3x90ddxX1xX23xXa6xX15xX16xX3xXeexX15xX3xX2xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xXcxX1xX38xX3xXexXbdxX23xX363xX15xX16xX3xX373xX45xX3fxX15xX3xX378xXd6xX19xX3xX373xXdxX11exXbxX3xX4x6d52xX15xX16xX3xX4xX1xX45xX3xX74xXdxX287xXexXdcxX3xX168xXc3xX3xX2cdxX36bxX22fxXcxX168xX36fxX370xX56xX3xX43xX6xX15xX16xX3xXexXdxX287xX15xX3xX1xX79xX15xX1xX3xXexX1axX15xX16xX3xXbdxX79xX3xX7xX45xXeexXexX3xX4xXeexX4xX3xX15xX16xX1xX91xXdcxX3xX4xX2exX15xX16xX3xX3bxXdxX11exX4xX3xX15x58e6xX15xX16xX3xX15xX1xX1d8xX4xXdcxX3xX43xXc3xX4xX3xX1xX44xXdxXdcxX3xX15xX16xX19xX89xX3xX1xXdxX248xXccxX3xX43xX248xX3xX74xX6xX15xX3xX1xX79xX15xX1xX3xXccxXc3xXexX3xX59xX6xX15xX1xX3xXccxX3cxX4xX3xXexX1xX20cxX15xX16xX3xX15xX1xX1f9xXexX3xX4xXeexX4xX3xX4xX2exX15xX16xX3xX3bxXdxX11exX4xXdcxX3xX15xX16xX79xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX91xXdcxX3xX3bxX80xX3xXexXbdxX5exX3xX3bxXdxX11exX4xX3xX5xX79xXccxX3xXexX1xX19xXc3xX4xX3xXexXbdxX23xXb6xX15xX16xX3xX1xX3b1xXbxX3xX43xX99dxX4xX3xX74xXdxX11exXexX3xXccxX79xX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xX4xXbaxX3xXexX1xX248xX3xX43xX23xX3b1xX4xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX363xX3xX43xXc3xX3xXexX19xX1axXdxX3xXexX1xX1f9xXbxX3xX1xXa6xX15xX3xX2d6xX59xX2c0xX3xX2cxXdxX287xX15xX3xXexX1xXeexX15xX16xX3xX192xX47xX1a1xX19axX2xX192xX3xX7xX67xX3xX1xX45xX79xX15xX3xXexX1xX79xX15xX1xX2dexX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX36bxX20cxXdxX3xX3bxX29axXdxX3xXccxXc3xXexX3xX7xX20cxX3xX4xX2exX15xX16xX3xX3bxXdxX11exX4xX3xX4xXbaxX3xXexX5exX15xX1xX3xX43xX99dxX4xX3xXexX1x7b5cxX3xX15xX1xX23xX3xX1ffxXdxX287xX4xXdcxX3xXexX1xX248xX3xXexX1xX6xX45xXdcxX3xX15xX16xX1xX11exX3xXexX1xX19xXd6xXexX3xX7x15d3xX15xX3xX2cxX1xX1f9xX19xXdcxX3xX16xXdxXeexX45xX3xX3bxXdxX6dxX15xX3xXccxX1dcxXccxX3xXccxX45xX15xX156xX156xX156xX3xX7xX67xX3xX43xX23xX3b1xX4xX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xXexX1xX10xX45xX3xX1xX23xX29axX15xX16xX48dxX3xX2cxX1xXdxX3xX1xX287xXexX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX91xX3xX5xX79xXccxX3xX4xX2exX15xX16xX3xX3bxXdxX11exX4xX3xX43xX99dxX4xX3xXexX1xXabexX3xXexX1xXbexX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xX7xX67xX3xX43xX23xX3b1xX4xX3xX43xX79xX45xX3xXexX44xX45xX3xX43xX248xX3xX4xX1xX19xX89xX248xX15xX3xX43xX1axXdxX3xX7xX6xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX91xX3xX15xX16xX1xXdxX11exXbxX3xX2cxX1xXeexX4xX3xXbxX1xXabexX3xX1xX3b1xXbxX3xX3bxX29axXdxX3xX43xXc3xX3xXexX19xX1axXdxXdcxX3xXexXbdxX23xXb6xX15xX16xX3xX1xX3b1xXbxX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX19xX89xX248xX15xX3xX43xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX91xX3xX15xX16xX1xXdxX11exXbxX3xX43xX23xX3b1xX4xX3xXexX1xXbexX3xX4xXbaxX3xX87xX19xX89xX91xX15xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX7xX29axXccxX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX48fx8a46xX15xX3xXexX1xX10xX45xX3xX2exX15xX16xX3xX373xX45xX3fxX15xX3xX378xXd6xX19xX3xX373xXdxX6dxXbxXdcxX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX4xX6xX45xX3xX1xXa6xX15xX3xX3bxX91xX3xXexX1xX2c0xX4xX3xX4xX1xX1f9xXexX3xX43xX6xX15xX16xX3xXeexXbxX3xX59xX3cxX15xX16xX3xX4xX1xX45xX3xX2cxX1xX19xX3xX3bxX2c0xX4xX3xX15xX1xX79xX3xX15xX23xX29axX4xX3xX3bxX79xX3xX43xX23xX3b1xX4xX3xXexX1xX2c0xX4xX3xX1xXdxX11exX15xX3xXexX1xX10xX45xX3xX87xX19xX89xX287xXexX3xX43xX80xX15xX1xXdcxX3xX4xX1xX64xX3xXexXbdxX23xXa6xX15xX16xX3xX4xX64xX6xX3xX168xX6xX15xX3xX168xX5exX3xXexX1xX23xX3xXcxXbdxX19xX15xX16xX3xX23xXa6xX15xX16xX3xX36bxXf3xX15xX16xX3xX2d6xX15xX1xX23xX48dxX3xXcxX1xX38xX3xXexXbdxX23xX363xX15xX16xX3xX3bxX79xX3xXexX23xXa6xX15xX16xX3xX43xX23xXa6xX15xX16xX3xX5xX79xX3xX15xX34xXdcxX3x775axXdxXeexX45xX3xX7xX23xXdcxX3xX917xX1xXbaxX3xXcd9xXdxXeexX45xX3xX7xX23xX3xX4xXeexX4xX3xX4xXa6xX3xX7xX363xX3xX4xX2exX15xX16xX3xX5xXd6xXbxXdcxX3xXcxX1xX422xXccxX3xXbxX1xXeexX15xX3xXcxX305xX6xX3xXeexX15xX3xX15xX1xXae0xX15xX3xX59xXae0xX15xX3xXexX20cxXdxX3xX4xX6xX45xXdcxX3xX3c3xXdxX248xXccxX3xX7xXeexXexX3xX3bxXdxX6dxX15xX3xX48fxXdxX11exX15xX3xX2cxXdxX248xXccxX3xX7xXeexXexX3xX15xX1xXae0xX15xX3xX59xXae0xX15xX3xXexX20cxXdxX3xX4xX6xX45xX156xX156xX156xX2dexX156xX3xX36bxX20cxXdxX3xX3bxX29axXdxX3xX2cxX1xX19xX3xX3bxX2c0xX4xX3xX59xX45xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX11exXbxX3xXexX1xXbexX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xX4xX6xX45xX3xXexX19xX1axXdxX3xX3bxXbfcxX15xX3xX43xX6xX15xX16xX3xX5xX79xXccxX3xX3bxXdxX11exX4xX3xXccxXdxX570xX15xX3xX5xX79xX3xX4xXbaxX3xX43xX64xX3xX7xX38xX4xX3xX2cxX1xX4ccxX10xXdcxX3xX15xX1xX19xX3xX4xX1dcxX19xXdcxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX5xX2c0xX4xX3xX5xX79xXccxX3xX3bxXdxX11exX4xX3xXexX1xX10xX45xX3xX89xX6dxX19xX3xX4xX1dcxX19xX3xX59xX45xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX11exXbxX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX36bxXeexX15xX16xX3xX4xX1x56c0xX3xXf7xXdcxX3xXcxX1xX38xX3xXexXbdxX23xX363xX15xX16xX3xX4xX1xX45xX3xX1xX6xX89xXdcxX3xXexXdxX287xXbxX3xXexX1xX19xX3xXf7xX3xX2cxXdxX287xX15xX3xX43xX44xXdxX3xX74xXdxX248xX19xX3xX20axX19xX20cxX4xX3xX1xXc3xXdxXdcxX3xX5cxX1xX5exX15xX1xX3xXbxX1xX64xX3xX7xX67xX3xX15xX16xX1xXdxX6dxX15xX3xX4xX38xX19xX3xX74xX6xX15xX3xX1xX79xX15xX1xX3xX7dxX16xX1xX80xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX3bxX91xX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX4xX6xX45xX3xX1xXa6xX15xX3xX4xX1xX45xX3xX15xX1xX34xX15xX16xX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX4xXbaxX3xXexXbdxXbexX15xX1xX3xX43xXc3xX3xX4xX1xX19xX89xX6dxX15xX3xXccxX2exX15xX3xX2cxXd1xX3xXexX1xX19xXd6xXexX3xX4xX6xX45xXdcxX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX5xX79xXccxX3xX4xX2exX15xX16xX3xXexXeexX4xX3xX87xX19xXf3xX15xX3xX5xXf7xX3xX3bxX79xX3xX43xXf3xXccxX3xX74xXf3xX45xX3xXexX1xX10xX45xX3xX193xX3xX15xX16xX19xX89xX6dxX15xX3xXexX10cxX4xX48dxX3xX4xX1xX20xX3xX5xX79xXccxX3xX4xX2exX15xX16xX3xX3bxXdxX11exX4xX3xX4xX1xX19xX89xX6dxX15xX3xXccxX2exX15xXdcxX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX16xXdxX34xX3xX4xXeexX4xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxXdcxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX59xX6xX15xX1xX3xX5xX3fxX15xX1xX3xX43xX44xX45xX4b7xX3xX4xXa6xX3xX87xX19xX6xX15xX3xX4xXbaxX3xX15xX1xX19xX3xX4xX1dcxX19xX3xX7xX2d8xX3xX59xX3cxX15xX16xX4b7xX3xX4xXeexX3xX15xX1xXae0xX15xX3xX4xXbaxX3xX15xX16xX19xX89xX11exX15xX3xX3bxX1d8xX15xX16xX3xX3bxX79xX3xX4xXbaxX3xX43xX64xX3xX7xX38xX4xX3xX2cxX1xX4ccxX10xX3xX43xXeexXbxX3xX38xX15xX16xX3xX89xX6dxX19xX3xX4xX1dcxX19xX3xX4xX2exX15xX16xX3xX3bxXdxX11exX4xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX0xX74xX12xX168xX14xX15xX3xX2cxX1xX45xX14xX15xX3xX3bxX91xX3xX3bxXdxX11exX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX16xXdxXb6xX3xX5xX79xXccxX3xXexX1xX6dxXccxX0xX47xX74xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX48fxX1f9xX15xX3xX43xX91xX3xX5xX29axX15xX3xX2cxX1xXeexX4xX3xX43xX23xX3b1xX4xX3xX15xX1xXdxX91xX19xX3xX43xX44xXdxX3xX74xXdxX248xX19xX3xX87xX19xX6xX15xX3xXexXae0xXccxX3xX5xX79xX3xX3bxX91xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxXb6xX3xX5xX79xXccxX3xX3bxXdxX11exX4xX3xX74xXbexX15xX1xX3xXexX1xX23xXb6xX15xX16xX3xX3bxX79xX3xXccxX363xX3xXbdxXc3xX15xX16xX3xX2cxX1xX19xX15xX16xX3xXexX1xX4ccxX6xX3xXexX1xX19xXd6xX15xX3xX16xXdxXb6xX3xX5xX79xXccxX3xXexX1xX6dxXccxX3xXexX20cxXdxX3xX43xX6xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX36bxX168xX3xX36bxX99dxX15xX16xX3xXcxX1xX19xX1dcxX15xX3xX917xX1xX45xX15xX16xX3xX2d6xX168xX287xX15xX3xXcxXbdxX10xX2dexXdcxX3xX43xX99dxXexX3xX3bxX1f9xX15xX3xX43xX91xX48dxX3x4d75xXcxX44xXdxX3xX7xX6xX45xX3xX2cxX1xX20cxXdxX3xX15xX1xX79xX3xX15xX23xX29axX4xX3xX4xX1xX20xX3xX5xX79xXccxX3xX196xX19axX3xX16xXdxXb6xX47xXexX19xX1dcxX15xXdcxX3xX4xX305xX15xX3xX2cxX1xX20cxXdxX3xX15xX16xX45xX79xXdxX3xX15xX1xX79xX3xX15xX23xX29axX4xX3xX5xX79xX3xX196xX197xX3xX16xXdxXb6xX47xXexX19xX1dcxX15xX326x615cxX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xXcxXbdxX45xX15xX16xX3xX2cxX1xXdxX3xX43xXbaxXdcxX3xX74xX79xX89xX3xXexX4ccxX3xX4xX1xX23xX6xX3xX43xX5fexX15xX16xX3xXexXbexX15xX1xX3xX3bxX29axXdxX3xX3bxXdxX11exX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX6dxXccxX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xXdcxX3xX917xX1xXbaxX3xX5cxX1xX64xX3xXexX80xX4xX1xX3xX56xXc3xXdxX3xX43xX5fexX15xX16xX3xX59xXae0xX15xX3xXexXc3xX4xX3xX4xX64xX6xX3xX20axX19xX20cxX4xX3xX1xXc3xXdxX3xXcd9xXdxX79xX15xX16xX3xa102xX3xX5cxX1xX19xX3xX4xX1xX45xX3xXbdx5ef3xX15xX16xXdcxX3xX4xX1xXe0bxX15xX16xX3xXexX6xX3xXccxX29axXdxX3xXexX5exX15xX1xX3xX43xX287xX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xX79xXccxX3xXexX1xX6dxXccxX3xXccxX79xX3xX4xX1xX23xX6xX3xXexX5exX15xX1xX3xX43xX287xX15xX3xX15xX1xX34xX15xX16xX3xX16xXdxXf3xXdxX3xXbxX1xXeexXbxX3xX43xX248xX3xX15xXae0xX15xX16xX3xX4xX6xX45xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX1f9xXexX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX156xX3xXcxX1xX10xX45xX3xX2exX15xX16xX3xX5cxX1xX19xXdcxX3xX16xXdxXb6xX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX87xX19xXeexX3xX193xX19axX19axX3xX16xXdxXb6xX47xX15xX14xXccxX3xX15xX1xX23xX3xX1xXdxX11exX15xX3xX15xX6xX89xX3xX5xX79xX3xXbxX1xXabexX3xX1xX3b1xXbxX3xX3bxX79xX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1f9xXexX3xX4xXf3xX3xX43xX20cxXdxX3xXexX23xX3b1xX15xX16xX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xXdcxX3xX2cxX248xX3xX4xXf3xX3xX59xX45xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX11exXbxX3xX3bxX79xX3xX2cxX1xX20cxXdxX3xXexX23xX3xX15xX1xXae0xX15xX156xX3xXcxX1xX10xX45xX3xX2exX15xX16xX3xX5cxX1xX19xXdcxX3xX2cxX1xXdxX3xX7xX2d8xX6xX3xX5xX19xXd6xXexX3xX4xX1xXe0bxX15xX16xX3xXexX6xX3xX15xXbaxXdxX3xX15xX1xXdxX91xX19xX3xX43xX287xX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xX79xXccxX3xXexX1xX6dxXccxXdcxX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axXdxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX1xX23xX19xX3xX4xX305xX15xX3xX5xX23xXa6xX15xX16xX3xX5xX79xX3xX3bxX1f9xX15xX3xX43xX91xX3xX87xX19xX6xX15xX3xXexXbdxX1d8xX15xX16xX3xX5xX44xXdxX3xX10c4xXdxXccxX3xXbdxX10xX1117xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12x36daxX15xX16xX3xX4xX1xX45xX3xXbdxX11b5xX15xX16xXdcxX3xXexX1xX6xX89xX3xX43xX1axXdxX3xX4xXa6xX3xX7xX363xX3xX1ffxXeexX4xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX5xX23xXa6xX15xX16xX3xXexX20cxXdxX3xXexX1xXdxX248xX19xX3xXexX638xX3xX10c4xX15xX1xX19xX3xX4xX1dcxX19xX3xX7xX20cxX15xX16xX3xXexX20cxXdxX3xXexX1xXdxX248xX19xX1117xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX10c4xXccxX38xX4xX3xX7xX20cxX15xX16xX3xXexX1axXdxX3xXexX1xXdxX248xX19xX1117xX3xX5xX79xX3xXbxX1xXabexX3xX1xX3b1xXbxX156xX3xX135fxX15xX16xX3xX4xX952xX15xX16xX3xX15xX1xX1f9xX15xX3xXccxX44xX15xX1xXdcxX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX5xX79xXccxX3xX7xX6xX45xX3xX43xX248xX3xX5xX23xXa6xX15xX16xX3xX5xX79xX3xX4xX1xX5exX15xX1xX3xX7xXeexX4xX1xX3xX4xXa6xX3xX74xXf3xX15xX3xX4xX1xX45xX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xXdcxX3xX43xX248xX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xX4xXbaxX3xXexX1xX19xX3xX15xX1xXd6xXbxXdcxX3xX15xXae0xX15xX16xX3xX4xX6xX45xX3xXccxX38xX4xX3xX7xX20cxX15xX16xXdcxX3xX3bxX79xX3xXexXeexXdxX3xXexX44xX45xX3xX7xX38xX4xX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX156xX3xX10c4xX7dxX1xX23xX3xXexXbdxX45xX15xX16xX3xX4xX2exX15xX16xX3xXexXeexX4xX3xXbxX1xX305xX15xX16xX3xX4xX1xX20cxX15xX16xX3xXexX1xX6xXccxX3xX15xX1xX952xX15xX16xXdcxX3xX15xX287xX19xX3xX4xX1xX5exX15xX1xX3xX7xXeexX4xX1xX3xXexXdxX91xX15xX3xX5xX23xXa6xX15xX16xX3xX1xX3b1xXbxX3xX5xXf7xXdcxX3xX15xXae0xX15xX16xX3xX4xX6xX45xX3xXexX1xX19xX3xX15xX1xXd6xXbxX3xX7xX67xX3xX16xXdxXf3xXccxX3xXexX23xXa6xX15xX16xX3xX43xX20cxXdxX3xX43xX23xX3b1xX4xX3xXexXbexX15xX1xX3xXexXbdxX44xX15xX16xX3xX15xX1xX952xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX570xX19xX156xX3xX48fxXbexX3xXexXdxX91xX15xX3xX5xX23xXa6xX15xX16xX3xX4xX1xX23xX6xX3xX4xXae0xX15xX3xX43xX20cxXdxX3xX43xX23xX3b1xX4xX3xX15xX6dxX15xX3xXbdxX1f9xXexX3xX2cxX1xXbaxX3xX4xX1xX20cxX15xX16xX3xX15xX1d8xXdcxX3xX4xX1xX20cxX15xX16xX3xX2cxXdxX6xX156xX3xX373xX45xX3xX43xXbaxX3xX2cxX1xXdxX3xX7xX2d8xX6xX3xX5xX19xXd6xXexX3xXbxX1xXf3xXdxX3xXccxX44xX15xX1xX3xX59xX44xX15xX3xX43xX91xX3xX4xXd6xXbxX3xX43xX287xX15xX3xX3bxX1f9xX15xX3xX43xX91xX3xXexXdxX91xX15xX3xX5xX23xXa6xX15xX16xXdcxX3xX5xX79xXccxX3xXbdxX79fxX3xXexXdxX91xX15xX3xX5xX23xXa6xX15xX16xX3xXexX20cxXdxX3xXexX1xXdxX248xX19xX3xX16xX10cxX15xX3xX5xXdxX91xX15xX3xX3bxX29axXdxX3xX5xXc3xX3xXexXbdxXbexX15xX1xX3xX4xXf3xXdxX3xX4xXeexX4xX1xX3xXexXdxX91xX15xX3xX5xX23xXa6xX15xX16xX3xX4xX64xX6xX3xX5cxX1xX5exX15xX1xX3xXbxX1xX64xX3xX1xXdxX11exX15xX3xX15xX6xX89xXdcxX3xX5xX79xXccxX3xX7xX6xX45xX3xX43xX248xX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX4xXbaxX3xX43xXc3xX3xX3bxX6dxX15xX1xX3xX87xX19xXeexX3xX5xX29axX15xX3xX3bxX79xX3xX43xX248xX3xX1ffxX3fxX3xX1xXc3xXdxX3xX4xX1xX1f9xXbxX3xX15xX1xXd6xX15xX1117xX3xX22fxX3xX2exX15xX16xX3xX5cxX1xX19xX3xX74xX79xX89xX3xXexX4ccxX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xXcxX638xX3xXexX1xX2c0xX4xX3xXexX287xX3xX5xX10cxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xXf7xX3xX2cxXdxX287xX15xX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xXexX44xXdxX3xX168xXbexX15xX1xX3xX373xX23xXa6xX15xX16xXdcxX3xX43xX44xXdxX3xX74xXdxX248xX19xX3xXcxXbdxX23xXa6xX15xX16xX3xXcxX1xX80xX3xX168xX5exX4xX1xX3xX56xX44xX15xX1xXdcxX3xX917xX1xXbaxX3xX5cxX1xX64xX3xXexX80xX4xX1xX3xX2cdxXdxX6dxX15xX3xX43xX45xX79xX15xX3xX2cdxX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xXexX20xX15xX1xX3xX168xXbexX15xX1xX3xX373xX23xXa6xX15xX16xX3xX4xX1xX45xX3xXbdxX11b5xX15xX16xXdcxX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX23xXa6xX15xX16xX3xX4xX1xX45xX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xXccxX29axXdxX3xX5xX79xX3xX43xXdxX91xX19xX3xXexXdxX287xX15xX3xX74xXc3xXdcxX3xX4xX1xX38xX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX6dxXccxX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xX79xXccxX3xXexX1xX6dxXccxX3xX16xXdxXb6xX3xX43xX248xX3xX1xX23xX363xX15xX16xX3xXexX1xX6dxXccxX3xX5xX23xXa6xX15xX16xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX168xX79xX3xX56xX44xX15xX1xX3xX4xX1xX45xX3xX74xXdxX287xXexXdcxX3xX87xX19xX6xX3xX5xX1f9xX89xX3xXf7xX3xX2cxXdxX287xX15xX3xX4xX2exX15xX16xX3xX15xX1xXae0xX15xXdcxX3xX43xX44xXdxX3xX43xX6xX3xX7xX20cxX3xX4xX2exX15xX16xX3xX15xX1xXae0xX15xX3xX4xX1xX45xX3xXbdxX11b5xX15xX16xX3xX15xX6dxX15xX3xX16xXdxXf3xXccxX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xX79xXccxX3xX3bxXdxX11exX4xX3xX4xX1xX5exX15xX1xX3xXexX1xX38xX4xX3xX3bxXbexX3xXexX44xXdxX3xX7xX6xX45xX3xX4xXbaxX3xX7xX2c0xX3xX4xX1xX6dxX15xX1xX3xX5xX11exX4xX1xX3xX16xXdxX34xX6xX3xX2cxX1xX19xX3xX3bxX2c0xX4xX3xX15xX1xX79xX3xX15xX23xX29axX4xX3xX3bxX79xX3xX59xX45xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX11exXbxXdcxX3xXexXbdxX45xX15xX16xX3xX2cxX1xXdxX3xX1xX1d8xX3xX5xX79xXccxX3xX3bxXdxX11exX4xX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xX3bxX1f9xXexX3xX3bxXf3xX156xX3xX10c4xX7dxX1xXdxX91xX19xX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX43xX3fxX3xX43xX91xX3xX15xX16xX1xX80xX3xX16xXdxXf3xXccxX3xX1ffxX19xX20cxX15xX16xX3xX4xX305xX15xX3xX196xX196xX3xX16xXdxXb6xX47xXexX19xX1dcxX15xXdcxX3xX1xX45xX99dxX4xX3xX196xX19axX3xX16xXdxXb6xX47xXexX19xX1dcxX15xX3xX74xX11b5xX15xX16xX3xX3bxX29axXdxX3xX2cxX1xX20cxXdxX3xX15xX1xX79xX3xX15xX23xX29axX4xX156xX3xX5cxX305xX15xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX43xXdxX248xXccxX3xX43xXdxX3xX5xX79xXccxX3xX15xX16xX45xX79xXdxX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX7xX67xX3xXexX5exX15xX1xX3xX3bxX79xX45xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xX79xXccxX3xXexX1xX6dxXccxX3xX3bxX79xX3xXexX5exX15xX1xX3xXexX1xX10xX45xX3xX5xX952xX89xX3xXexXdxX287xX15xX1117xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX168xX79xX3xX56xX44xX15xX1xX3xX4xX1xX45xX3xXbdxX11b5xX15xX16xX3xX87xX19xX6xX15xX3xX43xXdxX248xXccxX3xX5xX79xXccxX3xX196xX197xX3xX16xXdxXb6xX47xXexX19xX1dcxX15xX3xX3bxXbexX3xX15xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX1f9xXexX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xXexX1xX1f9xXbxX3xX5xX79xX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX1xX3b1xXbxX3xX5xXf7xX156xX3xX168xX363xXdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX1f9xXexX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xXbxX1xX3cxX3xXexX1xX19xXc3xX4xX3xX3bxX79xX45xX3xX15xX1xXdxX91xX19xX3xX89xX287xX19xX3xXexX20cxX3xX4xX1xX38xX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX20xX3xXccxX647xXdxX3xXccxXbexX15xX1xX3xX15xX16xX23xXb6xXdxX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX156xX3xX373xX45xX3xX43xXbaxX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX20xX3xX3bxXbexX3xX15xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX1f9xXexX3xX5xX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xXexX1xX1f9xXbxX3xXccxX79xX3xX74xX10cxXexX3xX5xX79xXccxX3xX196xX197xX3xX16xXdxXb6xX47xXexX19xX1dcxX15xX156xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX3bxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXccxX7xX45xX22fxX10xX5xX10xXccxX10xX15xXexX48dxXbxX6xXbdxX6xX22fxX74xX45xXbdxX59xX10xXbdxX22fxX59xXdxX3bxX4b7xX74xX45xXbdxX59xX10xXbdxX48dxX7xX45xX5xXdxX59xX3xX18exXdxX15xX59xX45xX18exXexX10xX1ffxXexX3xX2xX156xX19axXbxXexX4b7xX3xXccxX7xX45xX22fxX74xX45xXbdxX59xX10xXbdxX22fxX6xX5xXexX48dxX7xX45xX5xXdxX59xX3xX18exXdxX15xX59xX45xX18exXexX10xX1ffxXexX3xX156xX481xXbxXexX4b7xXbxX6xX59xX59xXdxX15xX16xX48dxX2xX156xX19axXbxXexX3xX196xX156xX19axXbxXexX3xX2xX156xX19axXbxXexX3xX196xX156xX19axXbxXexX4b7xX3xX74xX6xX4xX2cxX16xXbdxX45xX19xX15xX59xX48dx6f5bx238fxX1aa3xX1aa3xX1aa3xX192xX192xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX0xX74xX12xX3c3xX1xX2exX15xX16xX3xX43xX91xX3xX1ffxX19xX1f9xXexX3xXexX1xX6dxXccxX3xX15xX16xX79xX89xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX5xX570xXdcxX3xXexX287xXexX0xX47xX74xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX48fxX91xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX16xX1xX20xX3xXcxX287xXexX3xX550xXccxX3xX5xX80xX4xX1xXdcxX3xX74xX1axX3xX7xX19xX15xX16xX3xXccxXc3xXexX3xX15xX16xX79xX89xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX5xX570xX3xX3bxX79xX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xX16xXdxXb6xX3xX5xX79xXccxX3xX3bxXdxX11exX4xX3xXexXbdxX45xX15xX16xX3xX2cxX1xX19xX3xX3bxX2c0xX4xX3xX15xX1xX79xX3xX15xX23xX29axX4xXdcxX3xX168xX6xX15xX3xX7xX45xX44xX15xX3xXexX1xXf3xX45xX3xX43xX91xX3xX15xX16xX1xX80xX3xXexXdxX287xXbxX3xXexX1xX19xX3xXexX1xX10xX45xX3xX1xX23xX29axX15xX16xX48dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xXcd9xXdxX34xX3xX15xX16xX19xX89xX6dxX15xX3xXbxX1xX23xXa6xX15xX16xX3xXeexX15xX3xX15xX16xX1xX20xX3xXcxX287xXexX3xX550xXccxX3xX5xX80xX4xX1xX3xX4xX64xX6xX3xX168xXc3xX3xX5xX19xXd6xXexX3xX2cdxX6xX45xX3xX43xXc3xX15xX16xX3xX1a1xX19axX2xX1a1xXdcxX3xXexXbdxX45xX15xX16xX3xX87xX19xXeexX3xXexXbdxXbexX15xX1xX3xX43xXdxX91xX19xX3xX1xX79xX15xX1xXdcxX3xX5cxX1xX5exX15xX1xX3xXbxX1xX64xX3xX7xX67xX3xX4xXae0xX15xX3xX15xX1xX10cxX4xX3xX1xX45xXeexX15xX3xX43xX1axXdxX3xX1xX6xX89xX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX1xX45xXeexX15xX3xX43xX1axXdxX3xX15xX16xX79xX89xX3xX15xX16xX1xX20xX3xXbxX1xXabexX3xX1xX3b1xXbxX3xXexXbdxX45xX15xX16xX3xXexX638xX15xX16xX3xX15xX14xXccxX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xXcd9xXdxX34xX3xX15xX16xX19xX89xX6dxX15xX3xX7xX20cxX3xX15xX16xX79xX89xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX5xX570xX3xX15xX1xX23xX3xX1xXdxX11exX15xX3xX15xX6xX89xXdcxX3xX2cxX1xX2exX15xX16xX3xX43xX91xX3xX1ffxX19xX1f9xXexX3xXexX1xX6dxXccxX3xX15xX16xX79xX89xX3xX15xX16xX1xX20xX156xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX45xX59xX89xXaxX12xX5cxX1xX20xX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xXexX1xX422xXccxX3xX87xX19xX89xX91xX15xX3xX4xX64xX6xX3xX5cxX1xX5exX15xX1xX3xXbxX1xX64xX3xXexXbdxX45xX15xX16xX3xX3bxXdxX11exX4xX3xX87xX19xX89xX3xX43xX80xX15xX1xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xX79xXccxX3xX3bxXdxX11exX4xX3xX4xX64xX6xX3xX4xXeexX4xX3xX4xXa6xX3xX87xX19xX6xX15xX3xX15xX1xX79xX3xX15xX23xX29axX4xX156xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11aaxX19xXexX1xX45xXbdxXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX59xX6xX15xX16xX4xX45xX15xX16xX7xX6xX15xX156xX3bxX15xX0xX47xXbxX12
Theo dangcongsan.vn