Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sự gắn bó son sắt, thủy chung giữa TP Thanh Hóa - TP Hội An (Quảng Nam) được hình thành từ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tình cảm ấy đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sâu sắu, hiện hữu qua những tư liệu, hiện vật trong Phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An.
85a9xb93dxe404xf175x1079fx9603xbca6x96bcxe513xX7x105bexc365xf8b9x10d04xd8b8xe139xX5xd4dcxXaxa169xe3ebxX1xf8c6xac0dxbc79xX3xX1x9f75xX16xX1xX3xb8f1xX16xX1xe9f1xX3xXexcc52xX3xX5xXdx1164bx9cc6xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xa0e0x92e0xXexX3xf40exX29xa2d4xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxfe40xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3x8b08xc3a1xX6xX3xX31x11670xX3xXcxX3fxX3xX47xe234xXdxX3xbef5xX16xX0xc65axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6xaa35xXaxX12x10d39xf4b7xX3xX17xc409xX16xX3x11069xX48xX3xX7xfff5xX16xX3xX7xX71xXexX21xX3xXexX1x99a7xe753xX3xX4xX1xX29xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xdce6xX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xb1d0xcfd3xX29xX1exX16xX17xX3xX13xX6xe6f1xa8e3xX3x1030cxX24xeaa2xX4xX3xX1xX1axX16xX1xX3xXexX1xX4cxX16xX1xX3xXex10c67xX3xXexae53xX78xX16xX17xX3xX4xX29xX52xX4xX3xbab9xX1xc1b4xX16xX17xX3xX4xX1xXdxd2a2xX16xX3xX4xX1xd624xX16xX17xX3xe17dxc386xX3xX4x89c1xX29xX3xX16xX24xad9fxX4xe21axX3xXcxX1axX16xX1xX3xX4xX1exXb2xX3xf6c5xX83xX3xXb5x103eexX3xXexXc9x9f3exX3xXexX1xX4cxX16xX1xX3xX74xXdx8cc6xX29xX3xXexX24xXb7xX16xX17xX3xX4xX6xX78xX3xXb5x10336xXbxX21xX3xX7xc20fxX29xX3xX7xX71xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX1xX15xX29xX3xX35xX29xX6xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xXexXc9xX78xX16xX17xX3xX3fxX1x1146axX16xX17xX3xXexXc9xX29xX83x1120bxX16xX3xXexX1xXe1xX16xX17xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX9dxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx93aexX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axXexX1xX29xXb2xX74xX3xXdxfe8cxX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xc14cxX7xX58xc064xX2xX2x8c33xX58xX2xdd06x1123dxX6axX1cexX2xe761xX1cexX1d5xX1cexc0cdxXexX1cexX2xeda6xX5xX1cexXf0xf159xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX47xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX5xfc30xX3xXd3xXdcxXexX3xX16xX17xX1xfd8exX6xX3xXexX1x10be8xX3xd3f3xXffxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX9dxX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xXa9xX16xX6xX83xX3xX5xX4cxX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX9dxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXb3xX3xXb5xX24xXb7xX4xX3xXex11528xX3xX4xX1xXe9xX4xX3xXexXc9x1111exX16xX17xX3xXexX1xX10dxX3xXexef2axXdxX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX78xX3xXexXe1xXdxX3xX2xX1cexX9dxX1cexX9dxX2xX1d4xX1d9xX2xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1cexX1e1xXexX1d5xX1d4xX1d4xX1ddxX5xX1d4xXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX1a8xX1xd84axX3xXexX1xX267xX3xX4xX82xX6xX3xX18exX6xX16xX3xX1a8xX1xXfbxXbxX3xX1xX4cxX16xX1xX3xa2e8xX1exX16xX17xX3xX74xX52xX3xXexX3b2xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX21xX3xX16xX17xX4cxX83xX3xX2xX9dxX2xX1cexX9dxX2xX1d4xX1d9xb42exX3xX31xX15dxX3x1060axXcxXdxXdcxXbxX3xXexc396xX4xX3xXb5x9695xX83xX3xXb2xX2c0xX16xX1xX3xXbxX1xX78xX16xX17xX3xXexXc9xX4cxX78xX3xXd3xXdcxXexX3xX16xX17xX1xX262xX6xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX9dxX3xXaaxX29xX1exX16xX17xX3xX13xX6xXb2x11388xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1cexX1e1xXexX1cexX2xX1e1xX1d9xX5xX3efxXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX1a8xXd5xX4xX3xXb5xX2c0xXdxX3xX74xXdxX10dxX29xX3xX6axX6exX3xX5xX259xX3xXd3xXdcxXexX3xX16xX17xX1xX262xX6xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX9dxX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xX16xf150xXb2xX3xX2xX1d4xX1d9xX2xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1cexX1d1xXexX1d5xX1cexX1d9xX1d5xX5xX3efxXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX18exX1exX16xX3xX17xXe1xX4xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexXc9xX6xX16xX17xX3xXexX1xX24xX3xXfbxXb2xX3xXd5xXbxX3xX16xX17xX1xX262xX6xX3xXexX1axX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX9dxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xXexXc9xX24xXeexX4xX3xX16xX53cxXb2xX3xX2xX1d4xX1d9xX2xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1cexX1d1xXexaf69xX1ddxX6b2xX2xX5xX1ddxXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xXcxX1xX24xX3xX31xXdxX28xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX21xX3xXexX1xXdxXdcxX29xX3xX16xX1xXdxX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX9dxX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xX16xX53cxXb2xX3xX2xX1d4xX1d9xX1cexXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1cexX1d1xXexX1cexX1d1xX1ddxX1d1xX5xX2xX3efxXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12x114dbxX4cxX78xX3xXexX1xXd5xX16xX17xX3xX2xX3efxX9dxX2xX1d4xX1d9xX6b2xX21xX3xX3caxX1exX16xX17xX3xX74xX52xX21xX3xX4xX1xe768xX16xX1xX3xX35xX29xX83xX15dxX16xX3xX31xX4cxX3xX13xX1xX120xX16xX3xX6axX120xX16xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX17xfeeexXdxX3xXex9bbdxX16xX17xX3xX3caxX1exX16xX17xX3xX74xX52xX21xX3xX4xX1xX850xX16xX1xX3xX35xX29xX83xX15dxX16xX3xX31xX4cxX3xX13xX1xX120xX16xX3xX6axX120xX16xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xX74xXe9xX4xX3xXexXc9xX24xXeexX16xX17xX3xXb2xX6xX16xX17xX3xX6axX155xX16xX17xX3xX4xX1xX15xX3xX3f4xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xX6xX16xX1xX3xX6axd14fxX16xX17xX3xX1xXdxa7d6xX16xX3xX16xX17xX6xX16xX17xX431xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1cexX1d9xXexX1cexX1d1xX1ddxX1d1xX5xX1d1xXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX13xX17xX4cxX83xX3xX2xX1cexX9dxX1d1xX9dxX2xX1d4xX1d9xX6b2xX21xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xX17xX878xXdxX3xXexX87cxX16xX17xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX2xX3xXd3xX1xX3ffxX29xX3xX7xd31dxX16xX17xX3xX5xX3fbxX4xX3xX31xX4cxX3xX2xX3xX4xX1xXdxXdcxX4xX3xXb5x10c23xX16xX17xX3xX1xXa03xX3xX4xX82xX6xX3xXexX8dbxX16xX3xX7xX262xX3xX35xX29xX6xX16xX3xXe5xXe6xX3xX31xX4cxX3xXexX8dbxX16xX3xX5xX850xX16xX1xX3xX13xX6xXb2xX3xXcxXc9xXdxX15dxX29xX3xXcxXdxX8dbxX16xX3xX74xX267xX3xX35xX29xX120xX16xX3xX6axX120xX16xX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xX74xX71xXexX3xX7xXe1xX16xX17xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1cexX1d9xXexX1cexX1ddxX1d4xX2xX5xX1cexXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX13xX53cxXb2xX3xX2xX1d4xX1d5xX2xX21xX3xXb5xXa03xX16xX17xX3xX4xX1xX850xX3xX13xX17xX29xX83xX259xX16xX3xX3caxXe9xX4xX3xXe5xXdxX16xX1xX21xX3xX3fxX1xX48xX3xX18exX850xX3xXexX1xX24xX3xXcxX1xX267xX3xX82xX83xX21xX3xX1a8xX1xX82xX3xXexX267xX4xX1xX3xd4a7xX18exX13xe8f1xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xXb5xXffxX3xX17xX878xXdxX3xXexX87cxX16xX17xX3xXb5xXa03xX16xX17xX3xX4xX1xX850xX3xXcxXc9xa64fxX16xX3xXcxXc9xX2b7xX16xX17xX3xXcxX4cxXdxX21xX3xX3fxX1xX48xX3xX18exX850xX3xXexX1xX24xX3xXcxX1xX267xX3xX82xX83xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX21xX3xX1a8xX1xX82xX3xXexX267xX4xX1xX3xa5edxX83xX3xX74xX6xX16xX3xX1xX4cxX16xX1xX3xX4xX1xX850xX16xX1xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX4xX1xXdxXdcxX4xX3xXd3xX1xX53cxX16xX3xXexX1xX8dbxX29xX3xX74xX4cxXdxX3xXexX1x10978xX3xX13xX1xX32xXexX3xXd3xX37xX3xXexXc9xX78xX16xX17xX3xXex87dexX3xX4xX82xX6xX3xX1a8xX1xX82xX3xXexX267xX4xX1xX3xX47xXa03xX3xX1a8xX1xX850xX3xXe5xXdxX16xX1xX3xX31xX4cxX3xX4xX48xX3xX17xX1xXdxX3xX3f4xbb4dxX6xX78xX3x91d9xXd5xX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xX2xX1d4xX1d9xX1d4xX431xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1cexX1d5xXexX1e1xX1d9xX1ddxX1d5xX5xX1e1xXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX1a8xX1xXdxXdcxX4xX3xXd3xX1xX53cxX16xX3xXb5xX24xXb7xX4xX3xXb5xX6exX16xX17xX3xXexXc9xX78xX16xX17xX3xXexX82xX3xXd3xX850xX16xX1xX3xX31xX4cxX3xXb5xX87cxXexX3xX103xX3xXb2xX52xXexX3xX31xX850xX3xXexXc9xX850xX3xXexXc9xX6xX16xX17xX3xXexXc9xX2b7xX16xX17xX3xX4xX82xX6xX3xXd3xX1xX29xX3xXexXc9xX24xX16xX17xX3xX74xX4cxX83xX3xX31xX15dxX3xX4xX1xX82xX3xXb5xX15dxX3xX3f4xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX9dxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xX7xX78xX16xX3xX7xX71xXexX3xXexX1xX82xX83xX3xX4xX1xX29xX16xX17xX431xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1cexX6b2xXexX6b2xX1d5xX1d4xX6b2xX5xX1d1xXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX3caxX78xX4cxX16xX3xXb5xX2c0xXdxX3xX74xXdxX10dxX29xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xXexX1xX53cxXb2xX3xXb5xXbf5xX16xX3xX31xX267xX3xX16xX15xX3xXexXc9xX6exX4xX3xX4xX1xXdxXdcxX16xX3xXbxX1xX155xX16xX17xX3xXd3xX1xf6a3xX16xX17xX3xX13xX6xXb2xX3xX13xX17xX2c0xX16xX3xX16xX53cxXb2xX3xX2xX1d4xX1d5xX2xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1cexX6b2xXexX1d9xX1d5xX2xX1e1xX5xX1d5xXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX3caxX78xX4cxX16xX3xXb5xX2c0xXdxX3xX74xXdxX10dxX29xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xXexX87cxX16xX17xX3xX5xX24xX29xX3xX16xXdxX28xXb2xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX16xX53cxXb2xX3xX2xX1d4xX1d5xX2xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1ddxX1cexXexX1d4xX1d9xX1ddxX1e1xX5xX1d1xXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX3caxX78xX4cxX16xX3xXb5xX2c0xXdxX3xX74xXdxX10dxX29xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xXexX1xX53cxXb2xX3x9db3xX2c0xXbxX3xX4xX1xXdxXdcxX29xX3xX74xX48xX16xX17xX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xXexX2c0xXdxX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1ddxX1cexXexX6b2xX1d4xX2xX1cexX5xX1ddxXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX3caxX2c0xXdxX3xX74xXdxX10dxX29xX3xXexX1xX267xX3xX269xXffxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xXexXc9xX6xX78xX3xXb5xX2aexXdxX3xX16xX17xX1xX15dxX3xXexX1xX82xX3xX4xXe9fxX16xX17xX3xXexXc9xX29xX83xX15dxX16xX3xXexX1xXe1xX16xX17xX3xX16xX53cxXb2xX3xX2xX1d4xX1d5xX6b2xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX78xX6axX83xXaxX12xX0xXdxXb2xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a8xX10xX16xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX31xXf0xX74xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXf0xX31xX16xX58xX16xX10xX1cbxX7xX58xX1cexX2xX2xX1d1xX58xX2xX1d4xX1d5xX6axX1cexX2xX1d9xX1cexX1d5xX1ddxX1cexXexX1e1xX1d1xX1d9xX1e1xX5xX1ddxXf0xX1e5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX31xX4cxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX21xX3xXexX24xX3xX5xXdxX28xX29xX21xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX31xX32xXexX3xX31xXe9fxX3xX4xXc06xX16xX17xX3xX35xX29xX37xX3xX17xXdxXd5xX3xX16xX48xXdxX3xX5xX8dbxX16xX3xXexXfbxXexX3xX4xX1exX3xXexX1axX16xX1xX3xX4xX1exXb2xX3xX35xX29xX37xX3xX74xXd5xX29xX21xX3xX7xX6exX3xX35xX29xX6xX16xX3xXexX120xXb2xX21xX3xXexX1xX53cxXb2xX3xX1x9efdxXdxX21xX3xXb5xX52xX16xX17xX3xX31xXdxX8dbxX16xX21xX3xXd3xX15dxX3xX31xX6xXdxX3xX7xXd5xXexX3xX4xXd5xX16xX1xX3xX7xacedxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXd3xX1xX48xX3xXd3xX1xX53cxX16xX3xXexXc9xX78xX16xX17xX3xX7xX29xXe1xXexX3xXexX1xd102xXdxX3xXd3xb096xX3xXb5xXfbxX29xX3xXexXc9xX6xX16xX1xX3xX4xXd5xX4xX1xX3xXb2xX2c0xX16xX17xX21xX3xX17xXdxX1exXdxX3xXbxX1xX48xX16xX17xX3xX6axX120xX16xX3xXexX52xX4xX21xX3xXexX1xXe1xX16xX17xX3xX16xX1xXfbxXexX3xXb5xXfbxXexX3xX16xX24xXeexX4xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX9dxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xXf0xX3xXcxXc9xX1exXdxX3xX35xX29xX6xX3xX74xX6xX78xX3xXexX1xX53cxX16xX17xX3xXexXc9xXb88xXb2xX3xX5xX267xX4xX1xX3xX7xX878xX21xX3xXexX1axX16xX1xX3xX4xX1exXb2xX3xX7xX78xX16xX3xX7xX71xXexX3xXexX1xX82xX83xX3xX4xX1xX29xX16xX17xX3xXfbxX83xX3xXb5xXffxX3xX31xX4cxX3xXb5xX6xX16xX17xX3xXb5xX24xXb7xX4xX3xX3caxX1exX16xX17xX3xX74xX52xX21xX3xX4xX1xX850xX16xX1xX3xX35xX29xX83xX15dxX16xX3xX31xX4cxX3xX13xX1xX120xX16xX3xX6axX120xX16xX3xXcxX3fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX9dxX3xXcxX3fxX3xX47xX52xXdxX3xX55xX16xX3xX17xX1axX16xX3xX17xXdxX15xX21xX3xXbxX1xXd5xXexX3xX1xX29xX83xX3xXb5xX10dxX3xX4xXc06xX16xX17xX3xX16xX1xX6xX29xX3xX74xX24xXeexX4xX3xX31xX4cxX78xX3xXexX1xX135axXdxX3xXd3xX135exX3xXbxX1xXd5xXexX3xXexXc9xXdxX10dxX16xX3xXb2xXeexXdxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX1xXbf5xX16xX21xX3xXb2xX2c0xX16xX1xX3xXb2xc0e9xX3xX1xXbf5xX16xXf0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX29xXexX1xX78xXc9xXaxX12xXcxXc9xXb88xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX0xX58xXbxX12
Trần Thanh