Trung tâm GDNN - GDTX Hà Trung: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW
(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) Hà Trung đã có những cách làm sáng tạo, tạo hiệu quả rõ nét.
bf62xe878x12739xee5cxf0b9xed38xf3adx126f4x1064bxX7x11919xfd2exd071xee88x12a8ex11b82xX5x11e6cxXaxf631xXcxd9d8xc2bax13f60x13fc5xX3xXex13274xd773xX3xc017xf45fx1086dxX1fxX3xce9bxX3xX1dxX1exXcxf38dxX3x10743xc842xX3xXcxX14xX15xX16xX17x10c78xX3xXcxX1x1284cxX4xX3xX1xXdxe2c3xX16xX3xX1xXdxX3axX15xX3x107d4xX15x10b1exX3xX1fxX17xX1xf69exX3xX42xX15xda83x11243xXexX3xX7xe5acxX3xd850x10572xX22xX1fx13061x124a8xXcxee41xX0xX59xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xd389xXaxX12xXcxX1xX35xX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xX1fxX17xX1xX49xX3xX42xX15xX4dxX4exXexX3xX54xX55xX22xX1fxX58xX59xXcxX5bxX3xX4x12aedxX6xX3xc0eexX6xX16xX3xf8a0xX1xf141xXbxX3xX1xX2axX16xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xcf5cx13f23xX16xX17xX3xd798xX44xX16xX17xX3xe046x10d94xX1x12ad8xX6xX3xX27x13671xd48cxX3xf7a8x10e95xX3xc9adxXadxcd28xXdxX3xX1bx10f3bxXdxX3xX4xe7b0xX16xX3xf5f1xX44xX16xda8axX3xXex10030xX2axX16xX3xX6fxXdxX3axX16xX3xX17xXdx123faxXd2xX3xX6fxf5c6xX4xX3xXbcxX2axX3xbff0xX2axXd2xX3xXex117f2xXd2xXcfxX3xXe7xXddxXbxX3x11380xX16xX17xX3xX4dx13e44xX15xX3xX4x10308xX15xX3xX4x11744xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX3axXbxX3xX1xXb5xX6xXcfxX3xX1xXdxX3axX16xX3xXe7xXecxXdxX3xX1xXb5xX6xX3xXexX14xXd2xX16xX17xX3xXe7xXdxXbdxX15xX3xXb3xXdxX3axX16xX3xXb3xXdxX16xX1xX3xXexX4exX3xXexX1xX49xX3xXexX14xXa8xe826xX16xX17xX3xXe7xX49xX16xX1xX3xX1xXa8xXc5xX16xX17xX3xcb5cx10c30xX3xX1xdd48xXdxX3xX4xX1xX91xX3xX16xX17xX1xfb2exX6xX3xXbcxX2axX3xX1xX150xXdxX3xX16xX1xe835xXbxX3xX42xX15xX52xX4xX3xXexX4exd263xXcfxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxXddxXd2xX3xX6fxXe1xX4xX3xX16xX17xX1xXbdxX3xX16xX17xX1xXdxX3axXbxX3xX22xX3xX1dxXdxXddxXd2xX3xX6fxXe1xX4xX3xXexX1xXa8xX13dxX16xX17xX3xX14cxX15xX4dxXf9xX16xX3xXb2xX1dxX1exX1fxX1fxX3xX22xX3xX1dxX1exXcxX27xXbaxX3xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXe7xX14dxX3xX4xXb5xX3xX16xX1x12ffcxX16xX17xX3xX4xXddxX4xX1xX3xX5xX2axX1bxX3xX7xXddxX16xX17xX3xXexXecxXd2xXcfxX3xXexXecxXd2xX3xX1xXdxX3axX15xX3xX42xX15xX44xX3xX14xece8xX3xX16x1213cxXexc4dbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxXd2xX16xXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxXexX1xX15xX1bxXccxX3xXdxX98xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxe82axXdxX6fxXexX1xX31xX3xfd52xea39xX237xXbxX14cx12806xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX31xX3xce57xX2xX245xXbxX14cxX23bxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXbcxX1f3xXccxX6xXd2xXexX1xX6xX16xX1xX1xXd2xX6xX1f3xXbcxX16xX59xX16xX10xX22fxX7xX59xX54xX2xX54xX2xX59xX2xf543xX271xX6fx10a95xX237xX55xX2x10d00xX245xX2xXexX54x102ffxX54xX278xX271xX5xX237xX1f3x10f53xXbxX17xff50xX14xX9xX274xX237xX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX1fxX3xX22xX3xX1dxX1exXcxX27xX3xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX31xX3xXcxX1xX35xX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xX1xXdxX3axX15xX3xX42xX15xX44xX3xX1fxX17xX1xX49xX3xX42xX15xX4dxX4exXexX3xX7xX52xX3xX54xX55xX22xX1fxX58xX59xXcxX5bxXaxX3xX22fxXdxX6fxXexX1xX9xXaxX236xX237xX237xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX245xX2xX245xXaxX3xX59xX12xX1dxXdxXddxX1bxX3xXe7xX52xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX1fxX3xX22xX3xX1dxX1exXcxX27xX3xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXbcxX2axX3xXcxX14xXa8xX13dxX16xX17xX3xX98xX6xXd2xX3xXe7x10060xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXbdxX3xe1acxXdxX5xX6xX1bxX6xX3xXexX14xX6xXd2xX3xX1xf75axX4xX3xXccxXc1xX16xX17xX3xXbcxX2axX3xXccxe41fxX16xX17xX3xXexX52xXexX3xX16xX17xX1xXdxX3axXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX9axXbxX3xX16xX17xX1xXbdxX3xX4xX1xXd2xX3xX1xX347xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXb3xX1xX52xXdxX3xX2xX54xX3xXb2xXb3xX1xXb5xX6xX3xX1xX347xX4xX3xX54xX237xX2xX27dxX3xX22xX3xX54xX237xX54xX237xXbaxX1f3x11450xX16xX1xX31xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX1fxX3xX22xX3xX1dxX1exXcxX27xX3xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX4xX9axXbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xXd2xX6fxX4dxXaxX12xXcxX15xX4dxX3xX4xX101xX16xX17xX3xXexXddxX4xX3xXexX15xX4dxe141xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXe7xXfdxX15xX3xXbcxX2axXd2xX3xXexX1xX9axXbxXcfxX3xd545xXexX3xX1xX347xX4xX3xX7xXdxX16xX1xXcfxX3xX16xX1xXa8xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX1fxX3xX22xX3xX1dxX1exXcxX27xX3xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXe7xX14dxX3xX4xXb5xX3xX16xX1xXdxXbdxX15xX3xXe7xXc1xXdxX3xX1bxXc5xXdxX3xX16xX1axX16xX17xX3xX4xX6xXd2xX3xX1xXdxX3axX15xX3xX42xX15xX44xX3xX1xXd2xXecxXexX3xXe7xX150xX16xX17xXcfxX3xX1xXd2xX2axX16xX3xXexX1xX2axX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3axX1bxX3xXbcxXe1xX3xX1xX353xX16xX17xX3xX16xXc9xX1bxX1f3xX3x13e9cxX4exXexX3xX42xX15xX44xX3xXexX1xXdxX3xXexX52xXexX3xX16xX17xX1xXdxX3axXbxX3xXcxX29xe58axXcxX3xX16xXc9xX1bxX3xX54xX237xX54xX237xX3xX4xX91xX6xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xXe7xXecxXexX3xXexcc98xX3xX5xX3axX3xX27dxX274xXcfxX271xX2x1057fxX3xXb2xXexX14xXf9xX16xX3xX1bxXf4xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXccx10157xX16xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX91xX6xX3xXex1305axX16xX1xXbaxX1f3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xXd2xX6fxX4dxXaxX12xX94xXa8xXc5xX4xX3xXbcxX2axXd2xX3xX16xXc9xX1bxX3xX1xX347xX4xX3xX54xX237xX54xX237xX3xX22xX3xX54xX237xX54xX2xXcfxX3xX1bx12375xX4xX3xX6fxf498xX3xX6fxX49xX4xX1xX3xXccxX3axX16xX1xX3xX98xd164xc89axXb9xX1exX22xX2xX55xX3xX6fxXdx11fe1xX16xX3xXccxXdxX4exX16xX3xXbxX1xXf4xX4xX3xXexXecxXbxXcfxX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX4exXexX3xXccxX49xX3xXbxX1xXe1xX4xX3xXbcxXe1xX3xX6fxXecxX4dxX3xXbcxXc9xX16xX3xX1xXb5xX6xXcfxX3xX6fxXecxX4dxX3xX16xX17xX1xXbdxX3xX4xX1xXd2xX3xX1xX347xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xcfd5xX16xX3xX1xXecxX16xX3xX4xX1xX4exXcfxX3xXe7xX150xXdxX3xX16xX17x11411xX3xX17xXdxXddxXd2xX3xXbcxXdxXf9xX16xX3xXexX15xX4dxX3xXe7xX91xX3xX7xX52xX3xX5xXa8xd43exX16xX17xX3xX16xX1xXa8xX16xX17xX3xX4xXa9xX3xX4xX9axX15xX3xXccxX150xX3xX1bxX101xX16xX3xX4xX1xXa8xX6xX3xXe7xXddxXbxX3xXf4xX16xX17xX3xXe7xXa8xX5b4xX4xX3xX4dxXf9xX15xX3xX4xXfdxX15xX1f3xX1f3xX1f3xXcfxX3xX7xXd2xX16xX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX5xXecxXdxX3xXe7xXa8xX5b4xX4xX3xX7xX35xX3xX91xX16xX17xX3xX1xX150xX3xX4xX91xX6xX3xXbxX1xXe1xX3xX1xX15xX4dxX16xX1xX3xXbcxXbdxX3xX4xX101xX16xX17xX3xXexXddxX4xX3xX17xXdxXddxXd2xX3xX6fxXe1xX4xXcfxX3xX1xXa8xXc5xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX3axXbxX1f3xX3xX94xX6xX16xX3xX17xXdxXddxX1bxX3xXe7xX52xX4xX3xXbcxX2axX3xXe7xX150xXdxX3xX16xX17xX59cxX3xX16xX1xX2axX3xX17xXdxXddxXd2xX3xXe7xX14dxX3xXexX166xXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXe7xXc1xXdxX3xX1bxXc5xXdxX3xX4xX101xX16xX17xX3xXexXddxX4xX3xX42xX15xX44xX16xX3xX5xdc14xXcfxX3xX4xX101xX16xX17xX3xXexXddxX4xX3xX17xXdxX44xX16xX17xX3xX6fxXecxX4dxXcfxX3xX17xXdxX1c9xX3xXbcxX1c9xX16xX17xX3xX4xX1xX9axXexX3xX5xXa8xX5b4xX16xX17xX3xX17xXdxXddxXd2xX3xX6fxXe1xX4xX3xXe7xXecxXdxX3xXexX14xX2axXcfxX3xX17xXdxXddxXd2xX3xX6fxXe1xX4xX3xX1bxX59cxXdxX3xX16xX1xX347xX16xXcfxX3xX4xX1xee93xX3xXexX14xX347xX16xX17xX3xX4xX101xX16xX17xX3xXexXddxX4xX3xXexX15xX4dxX3eexX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbcxX2axX3xXe7xX2axXd2xX3xXexXecxXd2xX3xX16xX17xX1xXbdxX1f3xX3xX98xX526xX16xX17xX3xXbcxXc5xXdxX3xXe7xXb5xX3xX5xX2axX3xX4xX101xX16xX17xX3xXexXddxX4xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX1bxXa8xX15xXcfxX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX91xX3xX7xX35xX3xX91xX16xX17xX3xX1xX150xX3xX4xX91xX6xX3xX4xX9axXbxX3xX91xX4dxXcfxX3xX4xX1xX404xX16xX1xX3xX42xX15xX4dxXbdxX16xXcfxX3xX1xX15xX4dxX3xXe7xX150xX16xX17xX3xX4xXddxX4xX3xX16xX17xX15xfa60xX16xX3xX5xX35xX4xX3xX14cxX1axX4dxX3xX6fxX35xX16xX17xX3xX4xXa9xX3xX7x13ff7xX3xXbcxX166xXexX3xX4xX1xX9axXexX3xXe7xXddxXbxX3xXf4xX16xX17xX3xX16xX1xX15xX3xX4xXfdxX15xX3xX6fxXecxX4dxX3xX4xX1xXa8xXa9xX16xX17xX3xXexX14xX4daxX16xX1xX3xX1dxX1exXcxX27xX3xXbcxX2axX3xX6fxXecxX4dxX3xX16xX17xX1xXbdxX1f3xX3xX1exXd2xX3xXe7xXb5xX3xXb3xX4exXexX3xXexX1xX6d5xX4xX3xX16xXc9xX1bxX3xX1xX347xX4xXcfxX3xXe7xX52xXdxX3xXbcxXc5xXdxX3xX4xX1xX9axXexX3xX5xXa8xX5b4xX16xX17xX3xXb3xX1xX52xXdxX3xX1dxX1exXcxX27xXcfxX3xXexX4bdxX3xX5xX3axX3xX1xX347xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX14cxX4exXbxX3xX5xXd2xXecxXdxX3xX1xXecxX16xX1xX3xXb3xXdxX3eexX1bxX3xXexX52xXexX3xXbcxX2axX3xXb3xX1xXddxX3xXe7xXa8xX5b4xX4xX3xX16xX1axX16xX17xX3xX5xXf9xX16xX1f3xX3xXcxX4bdxX3xX5xX3axX3xX1xX347xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXe7xXecxXexX3xX5xXd2xXecxXdxX3xX17xXdxde70xXdxX3xXe7xXecxXexX3xX245xXcfxX54xX278xX4c7xX3xXb2xXexXc9xX16xX17xX3xX1xXa9xX16xX3xX54xXcfxX54xX4c7xX3xX7xXd2xX3xXbcxXc5xXdxX3xX16xXc9xX1bxX3xX1xX347xX4xX3xXexX14xXa8xXc5xX4xXbaxXcfxX3xX5xXd2xXecxXdxX3xXb3xX1xXddxX3xXe7xXecxXexX3xX278xX278xXcfxX274xX245xX4c7xX3xXb2xXexXc9xX16xX17xX3xX1xXa9xX16xX3xX2xX245xX4c7xX3xX7xXd2xX3xXbcxXc5xXdxX3xX16xXc9xX1bxX3xX1xX347xX4xX3xXexX14xXa8xXc5xX4xXbaxX1f3xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX4xXb5xX3xX271xX3xX1xX347xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX17xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX1xX347xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX17xXdxX83fxXdxX3xX4xXddxX4xX3xX1bxX101xX16xX3xXbcxXc9xX16xX3xX1xXb5xX6xX3xX4xX9axXbxX3xXexX4e9xX16xX1xX3xXexX1xX4daxX3xXe7xXecxXexX3xX236xX3xX17xXdxX44xXdxX3xXb2xX54xX3xX17xXdxX44xXdxX3xXccxX6xX3xXbcxX2axX3xX278xX3xX17xXdxX44xXdxX3xXb3xX1xX15xX4dxX4exX16xX3xXb3xX1xX404xX4xX1xXbaxX3xX14cxX4exXbxX3xXexX1xXf4xX3xX271xX3xXexXd2xX2axX16xX3xXexX4e9xX16xX1xX3xXb3xX1xX52xXdxX3xX1dxX1exX1fxX1fxX3xX22xX3xX1dxX1exXcxX27xX1f3xX3xXcxX14xXd2xX16xX17xX3xX4xX101xX16xX17xX3xXexXddxX4xX3xX17xXdxXddxXd2xX3xX6fxXe1xX4xX3xX1xXa8xXc5xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX3axXbxX3xX6fxXecxX4dxX3xX16xX17xX1xXbdxX3xXbxX1xXc1xX3xXexX1xX101xX16xX17xX3xXe7xX14dxX3xXexX1xX15xX3xX1xX6d5xXexX3xX2xX237xX237xX4c7xX3xXb3xX1xX52xXdxX3xX4xX9axXbxX3xXexX1xX6xX1bxX3xX17xXdxX6xXcfxX3xX4xX1xX91xX3xX4dxX4exX15xX3xX5xX2axX3xX1xX347xX4xX3xX16xX17xX1xXbdxX3xXe7xXdxX3axX16xX3xX6fxX1axX16xX3xX6fxXe1xX16xX17xX1f3xX3xXadxX1axX4dxX3xX4xX59cxX16xX17xX3xX5xX2axX3xX16xXc9xX1bxX3xX1xX347xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX1fxX3xX22xX3xX1dxX1exXcxX27xX3xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX404xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX17xXdxX6xX3xX4xX15xX150xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4daxX1bxX3xX1xXdxX3eexX15xX3xX55xX237xX3xX16xXc9xX1bxX3xXexX14xX15xX4dxXbdxX16xX3xXexX1xX52xX16xX17xX3xXbcx11e18xX3xXbcxX6xX16xX17xX3xX4xX91xX6xX3xXadxX44xX16xX17xX3xXccxX150xX3xXexX4e9xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX29xXb5xX6xX3xXbcxX2axX3xX4xXb5xX3xX245xX3xX1xX347xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXe7xXecxXexX3xX17xXdxX44xXdxX3xXb2xX2xX3xX17xXdxX44xXdxX3xXccxX6xXcfxX3xX54xX3xX17xXdxX44xXdxX3xXb3xX1xX15xX4dxX4exX16xX3xXb3xX1xX404xX4xX1xXbaxX1f3xX1f3xX1f3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xXd2xX6fxX4dxXaxX12xXadxX3eexX3xXe7xX2axXd2xX3xXexXecxXd2xX3xX16xX17xX15xX761xX16xX3xX16xX1xX1axX16xX3xX5xX35xX4xX3xX4xXb5xX3xX4xX1xX9axXexX3xX5xXa8xX5b4xX16xX17xX3xX4xX1xXd2xX3xXe7xX49xX6xX3xXbxX1xXa8xXa9xX16xX17xXcfxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xXe7xX14dxX3xX1bxX775xX3xXe7xXa8xX5b4xX4xX3xX245xX3xX5xXc5xXbxX3xX7xXa9xX3xX4xX9axXbxX3xX16xX17xX1xXbdxX3xX4xX1xXd2xX3xX5xX6xXd2xX3xXe7xX150xX16xX17xX3xX16xX101xX16xX17xX3xXexX1xX101xX16xX3xXb2xX54xX3xX5xXc5xXbxX3xX7xXa9xX3xX4xX9axXbxX3xX1bxX6xX4dxX3xX4xX101xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX3axXbxXcfxX3xX2xX3xX5xXc5xXbxX3xX16xX15xX101xXdxX3xXexX14xX761xX16xX17xX3xXexX1xX91xX4dxX3xX7xX44xX16xX3xX16xXa8xXc5xX4xX3xX16xX17xX347xXexXbaxX3xXbcxX2axX3xX278xX3xX5xXc5xXbxX3xXexXdxX16xX3xX1xX347xX4xX3xXbcxXc9xX16xX3xXbxX1xX58axX16xX17xX3xXbcxXc5xXdxX3xX54xX245xX271xX3xX1xX347xX4xX3xXbcxXdxXf9xX16xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX17xXdxX6xX1f3xX3xXadxX761xX16xX17xX3xXexX1xX13dxXdxX3xX5xXdxXf9xX16xX3xXb3xX4exXexX3xXbcxXc5xXdxX3xX4xXddxX4xX3xXexX14xXa8xX13dxX16xX17xX3xX4xX6xXd2xX3xXe7xX331xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXbdxX3xXexX14xXd2xX16xX17xX3xXbcxX2axX3xX16xX17xXd2xX2axXdxX3xXexX4e9xX16xX1xX3xX1bxX775xX3xX4xXddxX4xX3xX5xXc5xXbxX3xX16xX17xX1xXbdxX3xXe7xXdxX3axX16xXcfxX3xXb3xcaabxX3xXexX1xX15xX166xXexX3xX4xX1xX4exX3xXccxXdxX4exX16xX3xX1bxXb5xX16xX3xXc9xX16xX1f3xX1f3xX1f3xX3xX534xX4daxX3xXexX1xX4exXcfxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX1fxX22xX3xX1dxX1exXcxX27xX3xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXe7xX14dxX3xXe7xXa8xX5b4xX4xX3xX1dxXdxXddxX1bxX3xXe7xX52xX4xX3xcd7exX775xX3xX33axX6xXd2xX3xXe7xX150xX16xX17xX3xX22xX3xXcxX1xXa8xXa9xX16xX17xX3xXccxXdxX16xX1xX3xXbcxX2axX3xX27xX14dxX3xX1xX150xXdxX3xXexX522xX16xX17xX3xX1dxXdxX9axX4dxX3xXb3xX1xX10xX16xX3xX4xX1xXd2xX3xXexX166xXbxX3xXexX1xX3eexX3xXbcxX2axX3xX2xX3xX4xXddxX3xX16xX1xX1axX16xX3xXexX14xXd2xX16xX17xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xXadxXbdxX3xXddxX16xX31xX3xXbfxXadxX2axXd2xX3xXexXecxXd2xX3xX16xX17xX1xXbdxX3xX4xX1xXd2xX3xX16xX101xX16xX17xX3xXexX1xX101xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX29xXb5xX6xX3xXe7xX4exX16xX3xX16xXc9xX1bxX3xX54xX237xX54xX237xX170xX1f3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xXd2xX6fxX4dxXaxX12xXcxX1xX10xXd2xX3xXccxX2axX3xX534xX59cxX3xXcxX1xX49xX3xX29xXd2xX6xXcfxX3xX1dxXdxXddxX1bxX3xXe7xX52xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX1fxX3xX22xX3xX1dxX1exXcxX27xX3xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX31xX3xX1fxXc9xX1bxX3xX1xX347xX4xX3xXexXc5xXdxXcfxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xXexXdxX4exXbxX3xXexXe1xX4xX3xXe7xeb92xX4dxX3xX1bxXecxX16xX1xX3xX4xX101xX16xX17xX3xXexXddxX4xX3xXexX15xX4dxX3eexX16xX3xX7xXdxX16xX1xXcfxX3xX5xXdxXf9xX16xX3xXb3xX4exXexX3xX16xX17xX1xXbdxXcfxX3xX16xX1axX16xX17xX3xX4xX6xXd2xX3xX4xX1xX9axXexX3xX5xXa8xX5b4xX16xX17xX3xX17xXdxXddxXd2xX3xX6fxXe1xX4xX3xXexXd2xX2axX16xX3xX6fxXdxX3axX16xXcfxX3xX1xXa8xXc5xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX3axXbxX3xX4xX1xXd2xX3xX4xXddxX4xX3xX10xX1bxXcfxX3xX14cxX1axX4dxX3xX6fxX35xX16xX17xX3xXe7xX150xXdxX3xX16xX17xX59cxX3xX16xX1xX2axX3xX17xXdxXddxXd2xX3xXe7xXddxXbxX3xXf4xX16xX17xX3xX4dxXf9xX15xX3xX4xXfdxX15xX3xXe7xXc1xXdxX3xX1bxXc5xXdxX3xX17xXdxXddxXd2xX3xX6fxXe1xX4xX3xXbcxX2axX3xXe7xX2axXd2xX3xXexXecxXd2xX3xXexX1xX10xXd2xX3xX1fxX17xX1xX49xX3xX42xX15xX4dxX4exXexX3xX54xX55xX1f3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xXd2xX6fxX4dxXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14cxXexX22xX6xX5xXdxX17xX16xX31xX3xX14xXdxX17xX1xXexX23bxXaxX12xX0xX7xXexX14xXd2xX16xX17xX12xXadxXf4xX4xX3xX534xX59cxX0xX59xX7xXexX14xXd2xX16xX17xX12xX0xX59xXbxX12