Khánh thành Nhà chữ thập đỏ cho hội viên Hội truyền thống Trường Sơn
(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá tổ chức khánh thành Nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.
1e86x4c6dx75fbx702fx900ex36b2x90f3x6e94x878dxX7x6d93x4ad6x40dfx21a9x48c7x52cfxX5x315bxXax4c00xX0xX7xXex66f3x3b69x6096x7a27xX12x6140xX1x84abxX18xX1xX3xXexX1x2a15xX18xX1xX3x7492xX1xX23xX3xX4xX1x81fcxX3xXexX1x48f6xXbxX3xa0e5x746bxX3xX4xX1xX17xX3xX1x5e0fxXdxX3x3747xXdx2de8xX18xX3x2673xX3cxXdxX3xXexX16x7d2ex47aax6da3xX18xX3xXexX1xa2d7xX18xX19xX3xXcxX16x6d1dx2399xX18xX19xX3x32b2x4843xX18xX0x7cafxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX60xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6x7e18xXaxX12xX44xX3cxXdxX3x5022xX1xX2dxX3xXexX1xX31xXbxX3xX34xX35xX3xXex4e01xX18xX1xX3xX3fx3157xX6xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1x71bbxXbxX3xX3fx8817xXdxX3xX44xX3cxXdxX3xXcxX16xX4axX4bxX4cxX18xX3xXexX1xX51xX18xX19xX3xXcxX16xX57xX58xX18xX19xX3xX5cxX5dxX18xX3x376fxX3xX34xX57xX58xX18xX19xX3xX44x8bfcxX3xX82xX1x7695xX3x2e6cxXdxX18xX1xX3xXexX8fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX44xX17xX1dxX3xXex803bxX3xX4xX1x8063xX4xX3x3c1bxX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX18xX1xX3xX27xX1xX23xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xX3xX34x2dabxX18xX1xX3xa1cfxX23xX3xX27xX19xX4axX4bx2323xX18xX3xXcxX1x87fexX3xXcxX4axX4bx3047xXexX3x73e4xX3xXexX1x4445xX18xX3x91e2xX57xX5dxX18xX19xX3xXcxX1xXdx4d30xX18x9564xX3x97c3x4a7bxX3xX12fxX57xX5dxX18xX19xX3xX5cxX5dxX18xX13axX3xX1xX4axX4bxX138xX18xX3xXcxX1xX57xX58xX18xX19xX3x5bc7xX4ax88cbxX18xa473xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx97acxX17xX7bxX4bxXaxX12xX0xXdx3401xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXax2ad2xXdxX7bxXexX1x217axX3x4658x4bc3xX195xXbxX13cx8d16xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX192xX3x38c9x2304x90cexXbxX13cxX199xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX60xX60xXdxX3fxX15bxX114xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15bxX3fxX18xX60xX18xX10xX18dxX7xX60xX1a5xX1a5xX2x2541xX60xX2xX1ccx82acxX7bxX1a3xX2xX195xX1a3xX195xX2xX1d0xXex44e5xX2x2362xX1d0xX1a5xX5xX195xX15bx3143xXbxX19x5166xX16xX9xX1d0xX1a3xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX18xX1xX3xX27xX1xX23xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX3cxXdxX3xXexX16xX4axX4bxX4cxX18xX3xXexX1xX51xX18xX19xX3xXcxX16xX57xX58xX18xX19xX3xX5cxX5dxX18xXaxX3xX18dxXdxX7bxXexX1xX9xXaxX194xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a3xX1a4xX1a5xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX17xX7bxX4bxXaxX12xX16bxX23xX3xX27xX19xX4axX4bxX11bxX18xX3xXcxX1xX120xX3xXcxX4axX4bxX125xXexX3xX5xX23xX3xX1xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX3cxXdxX3xXexX16xX4axX4bxX4cxX18xX3xXexX1xX51xX18xX19xX3xXcxX16xX57xX58xX18xX19xX3xX5cxX5dxX18xX3xXc0xX3xX34xX57xX58xX18xX19xX3xX44xXc9xX3xX82xX1xXcdxX3xXcfxXdxX18xX1xX13axX3xX4x25bbxX3xX1xX17xX23xX18xX3xX4xa1fcxX18xX1xX3xXebxX1xX2baxX3xXebxX1x9fd5xX18xX15bxX3xXcxX1x3ceaxX4xX3xX1xXdxX138xX18xX3xX4xX1xX57xX5dxX18xX19xX3xXexX16xX110xX18xX1xX3xXebx410bxX3xXebxX125xXexX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX9dxXbxX3xX19xXdxX2dxX6xX3xX44xX3cxXdxX3xX82xX1xX2dxX3xXexX1xX31xXbxX3xX34xX35xX3xXexX8fxX18xX1xX3xX3fxX23xX3xX44xX3cxXdxX3xXcxX16xX4axX4bxX4cxX18xX3xXexX1xX51xX18xX19xX3xXcxX16xX57xX58xX18xX19xX3xX5cxX5dxX18xX3xXc0xX3xX34xX57xX58xX18xX19xX3xX44xXc9xX3xX82xX1xXcdxX3xXcfxXdxX18xX1xX3xXexX8fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX44xX17xX1dxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX34xX17x90e5xX18xX3xX1a5xX195xX1a5xX1a5xXc0xX3xX1a5xX195xX1a5xX1d0xX13axX3xX1xX57xX128xX18xX19xX3xXe8xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX18xX19xX3xX27xX1xX159xX18xX3xX34xX35axX17xX13axX3xX1xX6x6cb4xX3xX44xX3cxXdxX3xX34xX13dxX3xXexXe4xX3xX4xX1xXe8xX4xX3xX12fxX11bxX3xXebxX1xX128xXdxX3xX4xX12cxX18xX19xX3xX27xX1xX23xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xX3xX34xX110xX18xX1xX3xX114xX23xX3xX27xX19xX4axX4bxX11bxX18xX3xXcxX1xX120xX3xXcxX4axX4bxX125xXexX15bxX3xX5cxX6xX4axX3xX1xX5dxX18xX3xX2xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX12cxX18xX19xX13axX3xX18xX19xX12cxXdxX3xX18xX1xX23xX3xX4x2465xXbxX3xX1dcxX3xX34xX13dxX3xX1xX17xX23xX18xX3xXexX1xX23xX18xX1xX13axX3xX19xX2baxXbxX3xXbxX1x9542xX18xX3xX19xXdx59a0xXbxX3xX19xXdxX6xX3xX34xX110xX18xX1xX3xX114xX23xX3xXcxX4axX4bxX125xXexX3xX4xX2baxX3xX18xX19xX12cxXdxX3xX18xX1xX23xX3xXebxX1xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6xX18xX19xX13axX3xXe4xX18xX3xX34xX120xX18xX1xX3xX4xX4axX3cxX4xX3xX7xX51xX18xX19xX15bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX17xX7bxX4bxXaxX12xX0xXdxX173xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX18xXexX10xX16xX3xX7bxXexX1xX4axX173xX114xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX7bxXexX1xX192xX3xX194xX195xX195xXbxX13cxX199xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX192xX3xX1a3xX1a4xX1a5xXbxX13cxX199xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX60xX60xXdxX3fxX15bxX114xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15bxX3fxX18xX60xX18xX10xX18dxX7xX60xX1a5xX1a5xX2xX1ccxX60xX2xX1ccxX1d0xX7bxX1a3xX2xX195xX1a3xX1a5xX195xX1daxXexX1a5xX1a3xX1ccxX1dcxX194xX5xX195xX15bxX1e2xXbxX19xX1e5xX16xX9xX1a5xX1dcxX1ccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX18xX1xX3xX27xX1xX23xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX3cxXdxX3xXexX16xX4axX4bxX4cxX18xX3xXexX1xX51xX18xX19xX3xXcxX16xX57xX58xX18xX19xX3xX5cxX5dxX18xXaxX3xX18dxXdxX7bxXexX1xX9xXaxX194xX195xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a3xX1a4xX1a5xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x6136xX35axXdxX3xX7bxXdxX138xX18xX3xX5xX13dxX18xX1xX3xX34xX35axX17xX3xX44xX3cxXdxX3xX82xX1xX2dxX3xXexX1xX31xXbxX3xX34xX35xX3xXexX8fxX18xX1xX3xX3fxX23xX3xX44xX3cxXdxX3xXcxX16xX4axX4bxX4cxX18xX3xXexX1xX51xX18xX19xX3xXcxX16xX57xX58xX18xX19xX3xX5cxX5dxX18xX3xXc0xX3xX34xX57xX58xX18xX19xX3xX44xXc9xX3xX82xX1xXcdxX3xXcfxXdxX18xX1xX3xXexX8fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX44xX17xX1dxX3xX7bxX2d2xX3xX5xX11bxX3xXebxX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX18xX1xX3xX3fxX23xX3xXexX16xX6xX17xX3x20c3xX4axX23xX3xX1x800bxX3xXexX16xX9dxX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xX3xX34xX110xX18xX1xX3xX114xX23xX3xXcxX4axX4bxX125xXexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX17xX7bxX4bxXaxX12xXcxX35axXdxX3xX114xX4axXe4xXdxX3xX5xX11bxX3xXebxX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX18xX1xX13axX3xX34xX35axXdxX3xX7bxXdxX138xX18xX3xX5xX13dxX18xX1xX3xX34xX35axX17xX3xX44xX3cxXdxX3xX82xX1xX2dxX3xXexX1xX31xXbxX3xX34xX35xX3xXexX8fxX18xX1xX3xX3fxX23xX3xX44xX3cxXdxX3xXcxX16xX4axX4bxX4cxX18xX3xXexX1xX51xX18xX19xX3xXcxX16xX57xX58xX18xX19xX3xX5cxX5dxX18xX3xXc0xX3xX34xX57xX58xX18xX19xX3xX44xXc9xX3xX82xX1xXcdxX3xXcfxXdxX18xX1xX3xXexX8fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX44xX17xX1dxX3xX34xX13dxX3xXexX16xX6xX17xX3xX7xX51xX3xXexXdxX4cxX18xX3xX1a3xX195xX3xXexX16xXdxX138xX4axX3xX34xXc9xX18xX19xX3xX1xX5f6xX3xXexX16xX9dxX3xX13cxX159xX4bxX3xX18xX1xX23xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX31xXbxX3xX34xX35xX15bxX3xX27xX1xX159xX18xX3xX7bxX120xXbxX3xX18xX23xX4bxX13axX3xX34xX35axXdxX3xX7bxXdxX138xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xXexXe4xX3xX4xX1xXe8xX4xX3xX44xX3cxXdxX13axX3xX4xX3f9xXbxX3xX4ax4d95xX13axX3xX4xX1xXcdxX18xX1xX3xX5f1xX4axX4bxX4cxX18xX3xX13cxX13dxX3xX12fxX57xX5dxX18xX19xX3xX5cxX5dxX18xX3xX4x5778xX18xX19xX3xXexX16xX6xX17xX3xX18xX1xX2dxX18xX19xX3xX173xX2baxX18xX3xX5f1xX4axX23xX3xX4xX1xX418xX4xX3xX173xX94xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xX3xX34xX110xX18xX1xX3xX114xX23xX3xX27xX19xX4axX4bxX11bxX18xX3xXcxX1xX120xX3xXcxX4axX4bxX125xXexX3xX34xX13dxX3xX4xX2baxX3xX18xX1xX23xX3xX173xXa1xXdxX15bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3224xX4axXexX1xX17xX16xXaxX12xX27xX19x9098xX4xX3xX44xX4axX3f9xX18xX0xX60xXbxX12
Ngọc Huấn