Nông Cống siết chặt quản lý chất thải y tế phát sinh do dịch, bệnh COVID-19
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tránh nguy cơ phát tán ra môi trường, huyện Nông Cống đã thực hiện nhiều kế hoạch, giải pháp trong việc quản lý, xử lý chất thải y tế phát sinh tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà.
c34exe133x10b10x11c10x13c45x1030cx148ecx151acx13281xX7xe74dx174bfx13a94x1104cx16ba8x121abxX5x14d9exXax140fex14f7fx12f55x13e13x10683xX3x11827xdda8xX15xX16xX3xX7xXdx122dexXexX3xX4xX1x13114xXexX3xdc00xe300xee36xX15xX3xX5x1670bxX3xX4xX1xc4aexXexX3xXexX1xX29xXdxX3xdcf1xX3xXexX1fxX3xXbxX1xecf5xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xd8f3xc3f2xX3xX48xda75xX4xX1x1077fxX3xf85fx16407xX15xX1xX3xX18xebb2xf293xdc5bxdbf1x16700xX2x15b70xX0x124d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b44xX10xX6xX48xXaxX12xXcxf722x1225exec5bxX4xX3xX48xXdx108f1xX15xX3xX51xXdxX1fxX15xX3xXbxX1x10f37xX4xX3xXex13d71xXbxX3xX4x117b8xX6xX3xX48xX4cxX4xX1xX3xX18xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxX4fxX3xXexX75xX40xX15xX1xX3xX15xX16xX28xX39xX3xX4x140d2xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX40xX15xX3xX75xX6xX3xe80exX14xXdxX3xXexX75xX76x133b2xX15xX16xX4fxX3xX1xX28xX39xX52xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3x138ffx1326exX3xXexX1xdf5fxX4xX3xX1xXdxX52xX15xX3xX15xX1xXdx1222cxX28xX3x16451xX1fxX3xX1xX49xX8axX4xX1xX4fxX3xX16xXdxX29xXdxX3xXbxX1xX40xXbxX3xXexX75xX49xX15xX16xX3x17531xXdxX52xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX4fxX3x12752xe3a7xX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX39xX3xXexX1fxX3xXbxX1xX40xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX8axXdxX3xX4xX40xX4xX3xXe9xX1xX28xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexe3ecxXbxX3xXexX75xX28xX15xX16xX4fxX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX8axXdxX3xX15xX1xd5e1x115a0xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf559xX49xX48xX39xXaxX12xX0xXdxXbaxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xXexX1xX28xXbaxX51xX3xXdxX18xX10xX15xXexX10xX75xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxf688xXdxX48xXexX1x12efbxX3xd66cx140f6xX19fxXbxX111x100acxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19cxX3xfe17xX2x12156xXbxX111xX1a3xXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX103xX15exX51xX6xX49xXexX1xX6xX15xX1xX1xX49xX6xX15exX103xX15xX5fxX15xX10xX197xX7xX5fxd881xX2x13ab7xX1d3xX5fxX1d3xX19fxX19fxX48xX1d5xX1d3xX1d5xX19fxX2xX1d5xf0d4xXexX5dxX19fxX19fxX2xc96fxX5xX19fxX15ex13295xXbxX16x14f56xX75xX9xX19exX19exX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX7xXdxX1fxXexX3xX4xX1xX24xXexX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX39xX3xXexX1fxX3xXbxX1xX40xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX48xX49xX3xX48xX4cxX4xX1xX4fxX3xX51xX52xX15xX1xX3xX18xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX197xXdxX48xXexX1xX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1adxX2xX1afxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX49xX15xXaxX12xe3c7xX1xX28xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX145xXbxX3xXexX75xX28xX15xX16xX3xX4xX8exX6xX3xX1xX28xX39xX52xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX8axXdxX3xXd6xXdx112b0xXbaxX3xXexX75xX76xXc1xX15xX16xX3xXcxX6ex10ec4xXcxX3xXcxX75xXdxX52xX28xX3xXcxX1xX4cxX3xXcxX75xXdxX15xX1xX4fxX3xX111xXd7xX3xXcxX1x105b9xX15xX16xX3x16be4xX49xX15xX16xX15exX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX48xX39xXaxX12xXcxX1xXdbxX4xX3xX1xXdxX52xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX103xX2d1xX15xX3xX4xX1xd7c2xX3xXd6xX8axX49xX3xX4xX8exX6xX3xX18xX1xX8exX3xXexX4cxX4xX1xX3x136d7xX16exX13xX5axX3xXexX304xX15xX1xX3xX103xXe6xX3xX103xXdxX52xX4xX3xX111x16620xX39xX3xX48xXdbxX15xX16xX3xXbxX1xX76xXacxX15xX16xX3xX40xX15xX3xXexX1xX28xX3xX16xX49xXbaxX4fxX3xX103xX145xX15xX3xX4xX1xX28xX39xX2acxX15xX4fxX3xX111xX112xX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xXbxX1xX40xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xXdx15359xX15xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXd6xX1fxX15xX3xX48xX4cxX4xX1xX4fxX3xX51xX52xX15xX1xX3xX18xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxX4fxX3xX1xX28xX39xX52xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXd6xXd7xX3xXexX145xXbxX3xXexX75xX28xX15xX16xX3xX4xX1xX304xX3xXd6xX8axX49xX4fxX3xXe9xXdxX2acxXbaxX3xXexX75xX6xX4fxX3xX75xX15dxX3xX7xX49xX40xXexX3xXd6xXdxXe6xX28xX3xXe9xXdxX52xX15xX3xX4xXacxX3xX7xdfe9xX3xX103xX145xXexX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX8axXdxX3xX4xX40xX4xX3xXe9xX1xX28xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX145xXbxX3xXexX75xX28xX15xX16xX4fxX3xX4xX40xX4xX3xX1xeea2xX3xX16xXdxX6xX3xXd6x16049xX15xX1xX3xX4xd8f7xX3xX15xX16xX76xXc1xXdxX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX8axXdxX3xX15xX1xX15dxX15exX3xXcxX2d1xX15xX16xX3xX4xX76xXc1xX15xX16xX3xXexX28xX39xX36dxX15xX3xXexX75xX28xX39xXe6xX15xX4fxX3xXbxX1x1078bxX3xX51xXdxX1fxX15xX3xX4xX40xX4xX3xX51xXdxX52xX15xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX111xX112xX3xX5xX2dxX4fxX3xXexX1xX28xX3xX16xX49xXbaxX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX39xX3xXexX1fxX4fxX3xXexX28xX39xX52xXexX3xXd6xX19xXdxX3xXe9xX1xX14xX15xX16xX3xXd6xX2acxX3xX111xX29xX39xX3xX75xX6xX3xXexX40axX15xX1xX3xXexX75xX8axX15xX16xX3xXexf31bxX15xX3xXd6xe5a3xX15xX16xX4fxX3xebd5xX15xX3xX86xX3xX75xX40xX4xX3xXexX1xX29xXdxX3xX16xX32axX39xX3xX14xX3xX15xX1xXdxX7cxXbaxX3xXbaxX14xXdxX3xXexX75xX76xXc1xX15xX16xX3xX4x14ab9xX15xX16xX3xX15xX1xX76xX3xXexX2d1xX15xX16xX3xX15xX16xX28xX39xX3xX4xXacxX3xX5xX32axX39xX3xX15xX1xXdxX7cxXbaxX3xX48xX4cxX4xX1xX3xX51xX52xX15xX1xX3xXexX75xX49xX15xX16xX3xXe9xX1xX28xX3xX103xXdbxX4xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX15exX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX48xX39xXaxX12xX0xXdxXbaxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX75xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX48xXexX1xX19cxX3xX19exX19fxX2xXbxX111xX1a3xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19cxX3xX1adxX2xX1d5xXbxX111xX1a3xXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX103xX15exX51xX6xX49xXexX1xX6xX15xX1xX1xX49xX6xX15exX103xX15xX5fxX15xX10xX197xX7xX5fxX1d3xX2xX1d5xX1d3xX5fxX1d3xX19fxX19fxX48xX1d5xX1d3xX1d5xX19fxX1d3xX1afxX1adxXexX19exX1adxX5dxX1e8xX1e2xX5xX19fxX15exX1ecxXbxX16xX1efxX75xX9xX5dxX1e2xX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX7xXdxX1fxXexX3xX4xX1xX24xXexX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX39xX3xXexX1fxX3xXbxX1xX40xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX48xX49xX3xX48xX4cxX4xX1xX4fxX3xX51xX52xX15xX1xX3xX18xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX197xXdxX48xXexX1xX9xXaxX19exX19fxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1adxX2xX1d5xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX49xX15xXaxX12xX27cxX1xX28xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX8axXdxX3xXexX75xX76xXc1xX15xX16xX3xXexXdxX2acxX28xX3xX1xX4a1xX4xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX2d5xXdxX36dxXbaxX3xX2xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX48xX39xXaxX12xX58xX77xXdxX3xXbaxX49xX15xX16xX3xXbaxX28xX19xX15xX3xX4xX4a6xX15xX16xX3xX4xX1xX28xX15xX16xX3xXexX6xX39xX3xXd6x10a5axX39xX3xX5xX4a6xXdxX3xX48xX4cxX4xX1xX4fxX3xX51xX52xX15xX1xX3xX18xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxX4fxX3xXd6xX29xXbaxX3xX51xX29xX49xX3xX15xX16xX76xXc1xXdxX3xX48xX32axX15xX3xXexX1xXdbxX4xX3xX1xXdxX52xX15xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xX4xX4a6xX15xX16xX3xX16xXdx15936xX3xX16xX40axX15xX3xX103xX52xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbaxX14xXdxX3xXexX75xX76xXc1xX15xX16xX4fxX3xX16xX40fxXbxX3xXbxX1xd379xX15xX3xX51xX29xX49xX3xX103xX52xX3xXbaxX14xXdxX3xXexX75xX76xXc1xX15xX16xX4fxX3xX1xX8axX15xX3xX4xX1xX1fxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX40xX15xX3xXbaxX6e6xXbaxX3xX51xX52xX15xX1xX4fxX3xX16exX6xX15xX3xX18xX1xX304xX3xXd6xX8axX49xX3xXbxX1x1677bxX15xX16xX4fxX3xX4xX1xX19xX15xX16xX3xX48xX4cxX4xX1xX3xX18xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxX3xX1xX28xX39xX52xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXd6xXd7xX3xXexX75xXdxX2acxX15xX3xXe9xX1xX6xXdxX3xX103xX145xX15xX3xX1xX15dxX15xX1xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX75xX40axX15xX1xX3xX51xX29xX49xX3xX103xX52xX3xXbaxX14xXdxX3xXexX75xX76xXc1xX15xX16xX3xXd6xX19xXdxX3xX103xX77xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX4xXacxX3xX7xX3d4xX3xX39xX3xXexX1fxX4fxX3xX4xXacxX3xX7xX3d4xX3xX111xX112xX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX39xX3xXexX1fxX4fxX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX75xc771xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX49xX8axXexX15exX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX48xX39xXaxX12x10cc2xX19xXdxX3xX103xX77xXdxX3xX4xX40xX4xX3xXe9xX1xX28xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX145xXbxX3xXexX75xX28xX15xX16xX3xX4xX8exX6xX3xX1xX28xX39xX52xX15xX4fxX3xXe9xX1xX28xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xX111xXd7xX4fxX3xXexX1xX4cxX3xXexX75xX31xX15xX4fxX3xX4xX40xX4xX3xX1xX403xX3xX16xXdxX6xX3xXd6xX40axX15xX1xX3xX4xX40fxX3xX15xX16xX76xXc1xXdxX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX8axXdxX3xX15xX1xX15dxX4fxX3xX16exX6xX15xX3xX18xX1xX304xX3xXd6xX8axX49xX3xX39xX36dxX28xX3xX4xX6e6xX28xX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX4xX40fxX3xX5xXdxX36dxX15xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXd6xX1fxX15xX3xX48xX4cxX4xX1xX3xX18xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxX3x16841xXe9xX1xX67fxX28xX3xXexX75xX6xX15xX16xX4fxX3xXe9xX1xX2d1xX15xX4fxX3xX16xXdxX31xX39xX3xX5xX6xX28xX3xXbaxX4ccxXdxX4fxX3xXbaxXdxX52xX15xX16xX4fxX3xXexX1xX86xX4xX3xX2d1xX15xX3xXexX1x1596axX6x10932xX3xX4xX8exX6xX3xX15xX16xX76xXc1xXdxX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xc80exX3xXbxX1xX29xXdxX3xXd6xX76xd8e9xX4xX3xXexX1xX28xX3xX16xX49xXbaxX3xX103xX15dxX49xX3xXex16e59xXdxX3xXd6xXdbxX15xX16xX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX4fxX3xXe9xX1xX112xX3xXe9xX1xX28xX67fxX15xX4fxX3xX4xX1xX49xX3xX103xX15dxX49xX3xXexX1xX4a6xX15xX16xX3xX4xX40fxX3xX15xX7c5xXbxX3xXd6xX145xX39xX15exX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX48xX39xXaxX12xXcxX75xX76xXc1xX15xX16xX3xX1xX8e5xXbxX3xX4xX40xX4xX3xXe9xX1xX28xX3xX4xX40xX4xX3xX5xX39xX3xXexX145xXbxX3xXexX75xX28xX15xX16xX4fxX3xX4xX40xX4xX3xX1xX403xX3xX16xXdxX6xX3xXd6xX40axX15xX1xX3xX4xX40fxX3xX103xX76xXc1xX15xX3xX75xX403xX15xX16xX4fxX3xX5xXdbxX4xX3xX5xX76xX8e5xX15xX16xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX15xX2d1xX15xX16xX3xX7xf40fxX3xX1xX76xX77xX15xX16xX3xX48x103b3xX15xX3xX51xe80bxX15xX16xX3xXbxX1xX76xXacxX15xX16xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX4xX1xX14xX15xX3xX5xX31xXbxX3xX1xX49xX24xX4xX3xXd6xX19xXexX3xXexX75xX49xX15xX16xX3xXe9xX1xX28xX14xX15xX3xX103xXdxX36dxX15xX3xXd6xX2acxX3xX1xX8axX15xX3xX4xX1xX1fxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX40xX15xX3xXbaxX6e6xXbaxX3xX51xX52xX15xX1xX15exX3xX6exX19xX3xX4xX1xX14xX15xX3xXd6xX76xX8e5xX4xX3xX75xX7c5xX4xX3xX103xX14xXdxX3xX51xX403xXexX4fxX3xXbxX1xX28xX15xX3xXexX1xX28xX19xX4xX3xXe9xX1xX112xX3xXexX75xX4a6xX15xX16xX15exX3xefe1xXdxX36dxX15xX16xX3xX4xX40xX4xX3xXexX75xX76xXc1xX15xX16xX3xX1xX8e5xXbxX3xXe9xX1xX28xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX145xXbxX3xXexX75xX28xX15xX16xX4fxX3xX4xX40xX4xX3xX1xX403xX3xX16xXdxX6xX3xXd6xX40axX15xX1xX3xXe9xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX40fxX3xX27xX28x15dd7xX3xXd6xX31xXexX4fxX3xX317xX16exX13xX5axX3xX1xX28xX39xX52xX15xX3xX4xX1xX304xX3xXd6xX8axX49xX3xX4xX1xX8exX3xXexX4cxX4xX1xX3xX317xX16exX13xX5axX3xX4xX31xXbxX3xX111xXd7xX4fxX3xXexX1xX4cxX3xXexX75xX31xX15xX3xX51xX19xX3xXexX75x1171exX3xX4xX40xX15xX3xX51xX403xX3xX39xX3xXexX1fxX3xXexX1xX28xX3xX16xX49xXbaxX4fxX3xX103xX145xX15xX3xX4xX1xX28xX39xX2acxX15xX3xXd6xX1fxX15xX3xX16exX52xX15xX1xX3xX103xXdxX52xX15xX3xXd6xX6xX3xXe9xX1xX49xX6xX3xX1xX28xX39xX52xX15xX3xX111xX112xX3xX5xX2dxX4fxX3xXd6xX19xXexX15exX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX48xX39xXaxX12xc768xX15xX16xX3xX2d5xX36dxX3xX27cxX1xX6xX15xX16xX3xXcxX28xX31xX15xX4fxX3xX2b8xX1xX40fxX3xX4xX1xX8exX3xXexX4cxX4xX1xX3xX317xX16exX13xX5axX3xX111xXd7xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX2d5xXdxX36dxXbaxX4fxX3xX4xX1xX49xX3xX51xXdxX1fxXexX19cxX3xf2e7xX7e7xX2acxX3xXd6xX29xXbaxX3xX51xX29xX49xX3xX6xX15xX3xXexX49xX15dxX15xX3xXexX75xX49xX15xX16xX3xXbxX1xX725xX15xX16xX3xX48xX4cxX4xX1xX3xX4xX4ccxX15xX16xX3xX15xX1xX76xX3xXd6xX29xXbaxX3xX51xX29xX49xX3xXe9xX1xX14xX15xX16xX3xX5xX15dxXbaxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX40xX15xX3xXbaxX6e6xXbaxX3xX51xX52xX15xX1xX3xX75xX6xX3xXbaxX14xXdxX3xXexX75xX76xXc1xX15xX16xX4fxX3xX111xXd7xX3xXd6xXd7xX3xXexX1xX76xXc1xX15xX16xX3xX111xX28xX39xX36dxX15xX3xXd6xX67fxX39xX3xXbaxX8axX15xX1xX3xXexX28xX39xX36dxX15xX3xXexX75xX28xX39xXe6xX15xX4fxX3xX1xX76xX77xX15xX16xX3xX48xX9a2xX15xX3xXe9xXdxX2acxXbaxX3xXexX75xX6xX4fxX3xX16xXdxX40xXbaxX3xX7xX40xXexX3xX4xX1xX24xXexX3xX4xX1xX999xX3xX103xXdxX52xX4xX3xXexX1xX28xX3xX16xX49xXbaxX4fxX3xX5xX76xX28xX3xX16xXdxX6c6xX4fxX3xX4xX1xX28xX39xX2acxX15xX3xX16xXdxX6xX49xX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX39xX3xXexX1fxX4fxX3xXd6xX24xX4xX3xX51xXdxX52xXexX3xX103xX77xXdxX3xXe9xX1xX67fxX28xX3xXexX75xX6xX15xX16xX3xX39xX3xXexX1fxX4fxX3xX4xX40xX4xX3xXbxX1xX76xXacxX15xX16xX3xXexXdxX52xX15xX3xXbxX1xX725xX15xX16xX3xX1xX403xX3xX4xX40xX3xX15xX1xX32axX15xX3xXd6xXd7xX3xX27xX28xX6xX3xX7xX112xX3xX48xd81fxX15xX16x1658fxX15exX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX48xX39xXaxX12xX0xXdxXbaxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX15xXexX10xX75xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX48xXexX1xX19cxX3xX19exX19fxX19fxXbxX111xX1a3xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19cxX3xX1adxX2xX1d5xXbxX111xX1a3xXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX103xX15exX51xX6xX49xXexX1xX6xX15xX1xX1xX49xX6xX15exX103xX15xX5fxX15xX10xX197xX7xX5fxX1d3xX2xX1d5xX1d3xX5fxX1d3xX19fxX19fxX48xX1d5xX1d3xX1d5xX19fxX1d5xX1d5xX1d5xXexX1adxX1e8xX19fxX1e8xX5dxX5xX19fxX15exX1ecxXbxX16xX1efxX75xX9xX1d5xX1e2xX1e2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX7xXdxX1fxXexX3xX4xX1xX24xXexX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX39xX3xXexX1fxX3xXbxX1xX40xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX48xX49xX3xX48xX4cxX4xX1xX4fxX3xX51xX52xX15xX1xX3xX18xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX197xXdxX48xXexX1xX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1adxX2xX1d5xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX49xX15xXaxX12xX7e7xXdxX2acxXbaxX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXe9xX1xX40xX4xX3xXexX8axXdxX3xXcxX75xX76xXc1xX15xX16xX3xXcxX6exX18x14095xX3xXcxX1xX2d1xX15xX16xX3xX2d5xX49xX15xX16xX15exX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX48xX39xXaxX12xXcxX75xX76xX3d4xX15xX16xX3xXexX75xX8axXbaxX3xX39xX3xXexX1fxX3xX111xXd7xX3xXcxX1xX2d1xX15xX16xX3xX2d5xX49xX15xX16xX3xX7e7x10bfbxX3xX58xX2d1xX15xX3xXcxXaacxX15xX1xX3xX4xX1xX49xX3xX51xXdxX1fxXexX19cxX3xX7e7xX19xXdxX3xX103xX77xXdxX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xXbxX1xX40xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX8axXdxX3xX4xX40xX4xX3xXe9xX1xX28xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX145xXbxX3xXexX75xX28xX15xX16xX4fxX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX8axXdxX3xX15xX1xX15dxX4fxX3xXcxX75xX8axXbaxX3xe4aexX3xXexX1fxX3xX111xXd7xX3xXexXdxX1fxX15xX3xX1xX15dxX15xX1xX3xXbxX1xX32axX15xX3xX5xX49xX8axXdxX3xXexX8c7xX15xX16xX3xX5xX49xX8axXdxX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX4fxX3xX1xX76xX77xX15xX16xX3xX48xX9a2xX15xX4fxX3xX16xXdxX29xXdxX3xXexX1xXaacxX4xX1xX3xX4xX1xX49xX3xX15xX16xX76xXc1xXdxX3xX48xX32axX15xX3xXd6xX6xX15xX16xX3xXexX1xXdbxX4xX3xX1xXdxX52xX15xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xX51x11b10xX3xXexX1xX10xX49xX3xXexX8c7xX15xX16xX3xXexX8f5xXdxX3xX15xXdxX5xX49xX15xX4fxX3xX4xX28xX19xXdxX3xX15xX16xX15dxX39xX3xX4xX1xX49xX3xX103xX15dxX49xX3xXexX1xX4a6xX15xX16xX3xX5xX77xX15xX3xX4xX40fxX3xXd6xX145xX39xX3xX15xX7c5xXbxX4fxX3xXd6xX76xX8e5xX4xX3xXe9xX1xX112xX3xXe9xX1xX28xX67fxX15xX4fxX3xX7xX6xX28xX3xXd6xX40fxX3xX4xX40xX15xX3xX51xX403xX3xX39xX3xXexX1fxX3xXexX75xXdbxX4xX3xXexXdxX1fxXbxX3xXexX1xX28xX3xX16xX49xXbaxX3xXbaxX6xX15xX16xX3xXd6xXdxX3xXd6xX19xXexX3xXexX8axXdxX3xXe9xX1xX28xX3xX103xXdbxX4xX3xXe9xX1xX28xX14xX15xX3xX103xXdxX36dxX15xX3xXe9xX1xX28xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xX1xX49xX24xX4xX3xX111xX112xX3xX5xX2dxX3xXexX8axXdxX3xX51xX52xX15xX1xX3xX103xXdxX52xX15xX3xX1xX28xX39xX52xX15xX15exX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX48xX39xXaxX12xX7e7xX19xXdxX3xX103xX77xXdxX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX49xX8axXexX3xX7xX999xX3xXexXdxX1fxX15xX3xX1xX15dxX15xX1xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX5xX31xXbxX4fxX3xXe9xX1xX14xX15xX16xX3xXd6xX2acxX3xX15xX16xX28xX49dxX15xX3xX5xX32axX39xX3xX75xX6xX3xX51xX36dxX15xX3xX15xX16xX49xX15dxXdxX15exX3xXcxX75xX28xX15xX16xX3xX51xX40axX15xX1xX3xX1xX15dxX15xX16xX3xX15xX16xX15dxX39xX3xX111xXd7xX3xXbxX1xX40xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xXe9xX1xX49xX29xX15xX16xX3xX2xX19fxXe9xX16xX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX39xX3xXexX1fxX4fxX3xXexX75xX36dxX15xX3xX1d3xX19fxXe9xX16xX3xX4xX1xX31xXexX3xXexX1xX29xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX49xX8axXexX3xXexX8axXdxX3xX4xX40xX4xX3xXe9xX1xX28xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX145xXbxX3xXexX75xX28xX15xX16xX4fxX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX8axXdxX3xX15xX1xX15dxX15exX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX48xX39xXaxX12xXb0axX15xX16xX3xX2b8xX1xX8axXbaxX3xX6exX49dxX15xX16xX3xX6exX8axX15xX1xX4fxX3xX2b8xX1xX40fxX3xX18xX1xX8exX3xXexX4cxX4xX1xX3xX317xX16exX13xX5axX3xX1xX28xX39xX52xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX4fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX19cxX3xXb47x170bcxX28xX39xX3xXexX75xX40axX15xX1xX3xXexX1xX28xX3xX16xX49xXbaxX4fxX3xX103xX145xX15xX3xX4xX1xX28xX39xX2acxX15xX3xX103xX15dxX3xX111xX112xX3xX5xX2dxX3xX75xX40xX4xX3xXexX1xX29xXdxX3xX39xX3xXexX1fxX4fxX3xX75xX40xX4xX3xXexX1xX29xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX49xX8axXexX3xXexX8c7xX3xXe9xX1xX28xX3xX103xXdbxX4xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX145xXbxX3xXexX75xX28xX15xX16xX4fxX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX8axXdxX3xX16xXdxX6xX3xXd6xX40axX15xX1xX3xX4xX40fxX3xX15xX16xX28xX39xX3xX4xXacxX3xX5xX32axX39xX3xX15xX1xXdxX7cxXbaxX3xX18xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxX3xXd6xXe6xX28xX3xXd6xX76xX8e5xX4xX3xXexX1xXdbxX4xX3xX1xXdxX52xX15xX3xXexX1xX10xX49xX3xX27xX28xX39xX3xXexX75xXdxX15xX1xX3xXexX75xX40axX15xX1xX4fxX3xXexXdxX36dxX28xX3xX4xX1xX28xX67fxX15xX3xX6xX15xX3xXexX49xX15dxX15xX3xX15xX16xX1xXdxX36dxXbaxX3xX15xX16xX24xXexX4fxX3xXd6xX29xXbaxX3xX51xX29xX49xX3xX111xX112xX3xX5xX2dxX3xX48xX86xXexX3xXd6xXdxX2acxXbaxX4fxX3xXexX75xX40xX15xX1xX3xXexX49dxX15xX3xXd6xX4a1xX15xX16xXc78xX15exX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12422xX28xXexX1xX49xX75xXaxX12xXcxX75xX28xX15xX16xX3xX2d5xX36dxX3xX5bxX3xXcxX1xX28xX3xXcxX1xX8exX39xX0xX5fxXbxX12
Trung Lê - Thu Thủy