Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2018
Với chủ đề "Du lịch trực tuyến - Việt Nam hướng tới cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0", Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2018 có sự tham gia của trên 670 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, dịch vụ du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, 45 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
a914xf460xcbcax10956x13483xc1d9xae69x103d9x130ddxX7xb9f6xb70bxfe9bxc2b4x12defxf3cbxX5x13656xXaxdd7dx1165dxX1xX6xXdxX3xd6b6x1391bxX4xX3x1375fxdf65xXdxX3xX4xX1xd61fxX3xab0exc18dxX3xX5x11d76xX4xX1xX3xc654xX25xd341xX4xX3xXex1156axX3xfaf1xXdx134abxXexX3xe15bxX6xX18xX3xcc32xX3xX34x129d2xXcx1292dxX3xX1cxd8fexX3xX39xX1dxXdxX3x122bbxb4fexX2xafa5xX0x122acxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xe37axXaxX12xX34x129e8xXdxX3xX4xX1xe35cxX3x114cbxb3c4xX3xXaxX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXex10890xd390xX4xX3xXexX25xbc7fxX32x135b1xX3xX3dxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX1x11735xX66xX82x11b65xX3xXexX66xXdxX3xX4xX25xX1dxX4xX3x1184ax10f87xX4xX1xX3xX18xX19xX82xX93xX3xX9ex12e65xX82xX93xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xf9dfx100a5xX4cxXax127d4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xXexX32xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX3dxX3xX34xX40xXcxX42xX3xX1cxX45xX3xX39xX1dxXdxX3xX4bxX4cxX2xX4exX3xX4x11334xX3xX7xX7bxX3xXexX1xX6xX18xX3xX93xXdxX6xX3xX4xX6bxX6xX3xXexX7axc766xX82xX3x10483xf898xX4cxX3xX62xf751xX6xX82xX1xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xX5xb94bxX3xX1xX45xX82xX1xXb8xX3x11ee0xX1xX9fxX4xX1xX3xX7xX19xX82xXb8xX3xX62xX28xX4xX1xX3xe21fx129dexX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xXb8xX3xXexX7axX25xX82xX93xX3xXex11bc7xX18xX3x115c3xaec4xX4xX3xXexXdxX32xX82xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXex10e7exX3xX4bxX2xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xX93xXdxX6xX3xX130xX45xX3xX130xab6fxX82xX93xX3xX5xf312xX82xX1xX3xXexX1xcbd9xXb8xX3xXb4xd91cxX3xXexfc69xX82xX1xXb8xX3xXexX1xX45xX82xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX4xX6bxX6xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12dcexX10bxX62xX80xXaxX12xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xXexX32xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX3dxX3xX34xX40xXcxX42xX3xX1cxX45xX3xX39xX1dxXdxX3xX4bxX4cxX2xX4exX3xX6dxX16fxX3xX4xX1xd0c7xX82xX1xX3xXexX1x11d0axX4xX3xX120xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX7xX9fxX82xX93xX3xX4bxff7bxX50xc6bdxX3xXexX19xXdxX3xX9exX25xX82xX93xX3xX34xb137xX82xX3xX1xXefxX6xX3xX1xX118xX25xX3xX82xX93xX1xX28xX3xX34xXdxX36xXexX3xb533xXa9xX3xX1fexX2xX3xXcxX7axad85xX82xX3xX1cxX90xX82xX93xX3x135c3xX19xX10bxXb8xX3xX1cxX45xX3xX39xX1dxXdxXb5xX3xX231x1196exX82xX93xX3xX4xX1xX1e6xX3xX34x13a4axX3xX231xX1ecxX4xX3xX231xX6xX18xXb8xX3xfd27xX80xX3xX130xXdxX103xX82xX3xXcxX7axX25xX82xX93xX3xX90xe058xX82xX93xX3xX231xed35xX82xX93xXb8xX3x11d1fxX1xXefxX3xXcxX1xX6bxX3xXexX90xX66xX82xX93xX3xX9exX1xX1e6xX82xX1xX3xXbxX1xX6bxXb8xX3xXcxX7axX90xcfacxX82xX93xX3xX1a7xX6xX82xX3xX4xX1xX17cxX3xX6dxX19xX10bxX3xX39xX1xX45xX3xX82xX90xX66xX4xX3xX130xX6exX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX62xX7bxX3xX130xX45xX3xXbxX1xX9fxXexX3xcc30xXdxf029xX25xX3xXexX19xXdxX3xX5x12a4exX3xX120xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xX24xX7bxX3xX5xX2c1xX3xX120xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX4xab61xX82xX3xX4xXefx107b3xX3xX253xX80xX3xX130xXdxX103xX82xX3xXcxX7axX25xX82xX93xX3xX90xX262xX82xX93xX3xX231xX267xX82xX93xXb8xX3xX26cxX1xXefxX3xX9exX1xX6bxX3xXexX28xX4xX1xX3xX3dxX3xXcxX175xX82xX93xX3xXcxX1xX90xX3xX120xe375xX3xX253xX80xX3xX2b7xX6xX82xX3xXcxX7axX25xX82xX93xX3xX90xX262xX82xX93xX3xX42xXcxXcxaea1xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX1cxX229xX25xX3xdbffxX3xe247xX6exX82xX1xb0cbxX3xXcxX1xX1ecxX3xXexX7axX90xX288xX82xX93xX3xX1a7xX1dxX3xX34xX20cxX82xX3xX1xXefxX6xXb8xX3xXcxX1xX2b9xX3xXexX1xX6xX10bxX3xX130xX45xX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX231xab5dxX82xX93xX3xXcxX1xX28xX3xX1a7xX1e6xX4xX1xX3xX352xXdxX103xX82xX356xX3xX26cxX1xXefxX3xX9exX1xX6bxX3xXexX28xX4xX1xX3x13596xX1a7xX39xX24xX3xXexX1xX45xX82xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX1cxX45xX3xX39xX1dxXdxX3xX39xX93xXa9xX3xX34xX20cxX82xX3xX341xX25xX32axX356xX3xXcxX175xX82xX93xX3xX4xX131xX4xX3xXexX7axX90xX288xX82xX93xX3xXcxX175xX82xX93xX3xX4xX131xX4xX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX39xX93xX25xX80xX2c1xX82xX3xX34xX20cxX82xX3xXcxX25xd55axX82xX356xX3xX9exX1xX6bxX3xXexX28xX4xX1xX3xX1cxXdxX36xXbxX3xX1xX1dxXdxX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX39xX93xX25xX80xX2c1xX82xX3xX1cxX118xX25xX3xXcxX1x12793xX356xX3xX26cxX1xXefxX3xX9exX1xX6bxX3xXexX28xX4xX1xX3xXexX1xX90xc508xX82xX93xX3xXexX7axX7bxX4xX3xX1cxXdxX36xXbxX3xX1xX1dxXdxX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xXb8xX3xX9exX1xX6bxX3xXexX28xX4xX1xX3xX1cxXdxX36xXbxX3xX1xX1dxXdxX3xX352xX118xX3xX1xX45xX82xX1xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xXb8xX3xXcxX7axX90xX288xX82xX93xX3xX1a7xX6xX82xX3xXcxX175xX3xX4xX1xX1ecxX4xX3xX34xX40xXcxX42xX3xX4bxX4cxX2xX4exX3xX34xX248xX3xXcxX1xX32xX3xX1a7xb449xX82xX1xX356xX3xX6dxX19xXdxX3xX62xXdxX36xX82xX3xX6dxX19xXdxX3xX7xX1ecxX3xX4xX9fxX4xX3xX82xX90xX66xX4xX356xX3xX4xX9fxX4xX3xXexX175xX3xX4xX1xX1ecxX4xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xXexX32xX356xX3xX4xX9fxX4xX3xX4xX262xX3xX2cxX25xX6xX82xX3xX2cxX25xX267xX82xX3xX5xX32axX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX356xX3xX4xX9fxX4xX3xXexX175xX3xX4xX1xX1ecxX4xX3xX146xX147xX4xX3xXexXdxX32xX82xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX356xX3xX4xX9fxX4xX3xX1cxXdxX36xXbxX3xX1xX1dxXdxX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX356xX3xX4xX9fxX4xX3xX62xX10bxX6xX82xX1xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xXb8xX3xX5xX118xX3xX1xX45xX82xX1xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX130xX45xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xXexX32xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xX0xXdxX18xX93xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX50xX50xXdxX130xXb5xX2b7xX6xX10bxXexX1xX6xX82xX1xX1xX10bxX6xXb5xX130xX82xX50xX82xX10x10052xX7xX50xX2xX4exX2xX200xX50xXb4xX4exX62xXb4xX4bxX4bxX4bxX200xX4cxX4cxXexXb4xX4exXb4xX200xX107xX4exX179xX5xX2xXb5x11424xXbxX93xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xX9exb33bxXexX3xX2b7xX20cxX82xX93xX3xX120xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xXb5xX3x108bfx104a4xX82xX1xX2f6xX3xX1cxX352xcc1dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xX26cxX1xX9fxXexX3xX2b7xXdxX2b9xX25xX3xX120xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xXb8xX3xX26cxX1xXefxX3xXcxX1xX6bxX3xXexX90xX66xX82xX93xX3xX9exX1xX1e6xX82xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX34xX248xX3xX231xX1ecxX4xX3xX231xX6xX18xX3xX2b7xX45xX80xX3xXex11182xX3xX7xX7bxX3xX130xX25xXdxX3xX18xX158xX82xX93xX3xXexX7axX90xX66xX4xX3xX82xX1xX118xX82xX93xX3xXexX20cxX82xX93xX3xXexX7axX90xX288xX82xX93xX3xX4xX6bxX6xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xXexX1xX43cxXdxX3xX93xXdxX6xX82xX3xX93xX229xX82xX3xX6dxX143xX80xXb5xX3xX26cxX1xXefxX3xXcxX1xX6bxX3xXexX90xX66xX82xX93xX3xX4xX1xX10bxX3xX7ax107cfxX82xX93xX2f6xX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX120xX1xXa9xX82xX93xX3xX4xX1xX17cxX3xX5xX45xX3xX82xX93xX45xX82xX1xX3xX120xXdxX82xX1xX3xXexX32xX3xX2cxX25xX6xX82xX3xXexX7axX429xX82xX93xX3xX288xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX18xX45xX3xX4xX2f1xX82xX3xX5xX45xX3xX4xX229xX25xX3xX82xX2exXdxX3xX6dxX2b9xX3xX82xX1xX143xX82xX3xX62xX143xX82xX3xX4xX9fxX4xX3xX82xX90xX66xX4xX3xX4xX16axX82xX93xX3xX93xX384xXbxX3xX93xae57xXb8xX3xXexX7axX6xX10bxX3xX6dxX175xXdxXb8xX3xX5xX45xX18xX3xX4xX25xX1dxX4xX3xX7xX2exX82xX93xX3xXexX2exXexX3xX1xX262xX82xXb8xX3xXexX4a9xX82xX1xX3xX6dxX10bxX45xX82xX3xX120xX32xXexX3xX1xX118xX25xX3xX82xX93xX1xX28xX3xX93xXdxX118xX6xX3xX82xX1xX143xX82xX3xX62xX143xX82xX3xX4xX9fxX4xX3xX82xX90xX66xX4xX3xX82xX93xX45xX80xX3xX4xX45xX82xX93xX3xX6dxX90xX22xX4xX3xXexX20cxX82xX93xX3xX4xX90xX43cxX82xX93xX356xX3xX18xX131xX4xX3xX6dxX1e6xX4xX1xX3xX4xX25xX2exXdxX3xX4xX16axX82xX93xX3xX5xX45xX3xX6dxX2b9xX3xXexX1xX32xX3xX93xXdxX66xXdxX3xX1xX2f1xX6xX3xX2b7xX4a9xX82xX1xXb8xX3xXexX1xX28xX82xX1xX3xX130xX90xX22xX82xX93xXb8xX3xXexX3f5xXexX3xX4xX267xX3xX82xX1xX118xX82xX93xX3xX6dxXdxX6exX25xX3xXexX2exXexX3xX6dx1315axXbxX3xX82xX1xX3f5xXexX3xX6dxX90xX22xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x10ac9xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xX221xX9fxX4xX3xX6dxX28xX82xX1xX3xXexXdxX6exX18xX3xX82xX20cxX82xX93xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX4xX2f1xX82xX3xX7axX3f5xXexX3xX5xX66xX82xXb8xX3xX26cxX1xXefxX3xXcxX1xX6bxX3xXexX90xX66xX82xX93xX3xX18xX10bxX82xX93xX3xX18xX25xX2exX82xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX4xX16axX82xX93xX3xX130xX66xXdxX3xXexX3f5xXexX3xX4xX267xX3xX4xX9fxX4xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xX93xXdxX6xXb8xX3xX82xX6exX82xX3xX120xXdxX82xX1xX3xXexX32xX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX120xX1xX25xX3xX130xX7bxX4xX3xX130xX45xX3xXexX1xX32xX3xX93xXdxX66xXdxX3xX4xX16axX82xX93xX3xX4xX1xX25xX82xX93xX3xXexX6xX80xX3xXexX1xX147xX4xX3xX6dx136a3xX80xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX1xX262xX82xX3xX82xX118xX6xXb5xX3xX39xX1xX118xX82xX93xX3xXexX1xX45xX82xX1xX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX4xX6bxX6xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX4xX248xX82xX93xX3xX82xX1xX90xX3xX4xX6bxX6xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX4xX9fxX4xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xX93xXdxX6xX3xX2b7xfc9dxX3xX2b7xX19xX82xX3xXexX1xX43cxXdxX3xX93xXdxX6xX82xX3xX2cxX25xX6xX3xX4xX1xX5d3xX4xX3xX4xX1xX5d3xX82xX3xX120xX1xXa9xX82xX93xX3xXexX1xX2b9xX3xXexX1xXdxX32xX25xX3xX82xX1xX118xX82xX93xX3xX6dxX90xX43cxX82xX93xX3xX5xX2exXdxXb8xX3xX4xX1xX1e6xX82xX1xX3xX7xX9fxX4xX1xX3xX4xX288xXdxX3xX18xX288xXb8xX3xX93xXdxX147xXbxX3xX4xX1xX10bxX3xX93xXdxX6xX10bxX3xX5xX90xX25xX3xX93xXdxX118xX6xX3xX4xX10bxX82xX3xX82xX93xX90xX43cxXdxXb8xX3xX93xXdxX118xX6xX3xX4xX9fxX4xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xX93xXdxX6xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xae7axX42x13192xXdxX3xX18xX1dxXexX3xX82xX93xX90xX43cxXdxX3xX62xX143xX82xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX4xX248xX82xX93xX3xX82xX1xX90xX3xX82xX93xX90xX43cxXdxX3xX62xX143xX82xX3xX4xX9fxX4xX3xX82xX90xX66xX4xX3xX120xX1xXdxX3xX288xX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX82xX90xX66xX4xX3xX5xX45xX3xX4xX1xX6bxX3xX82xX1xX45xX3xXexX1xX4a9xX3xX4xX248xX82xX93xX3xX5xX45xX3xX6dxX19xXdxX3xX7xX1ecxX3xX4xX6bxX6xX3xX82xX90xX66xX4xX3xX18xX4a9xX82xX1xX3xX6dxX2b9xX3xX93xXdxX66xXdxX3xXexX1xXdxX36xX25xX3xX130xX20cxX82xX3xX1xXefxX6xXb8xX3xX6dxX3f5xXexX3xX82xX90xX66xX4xX3xX18xX4a9xX82xX1xX3xXexX66xXdxX3xX62xX25xX3xX120xX1xX9fxX4xX1xXb5xX3xX34xX45xX3xX18xX9b5xXdxX3xX82xX93xX90xX43cxXdxX3xX62xX143xX82xX3xX120xX1xXdxX3xX6dxXefxX82xX93xX3xX130xX6xXdxX3xX5xX45xX3xX18xX1dxXexX3xX120xX1xX9fxX4xX1xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX4xX248xX82xX93xX3xX5xX45xX3xX6dxX19xXdxX3xX7xX1ecxX3xX18xX6xX82xX93xX3xX1xX4a9xX82xX1xX3xX267xX82xX1xXb8xX3xX82xX6exX82xX3xX130xX20cxX82xX3xX1xXefxX6xX3xX4xX6bxX6xX3xX6dxX3f5xXexX3xX82xX90xX66xX4xX3xX18xX4a9xX82xX1xX3xX6dxX2b9xX3xX2cxX25xX267xX82xX93xX3xX2b7xX9fxXb5xX3xX34xX4a9xX3xXexX1xX32xXb8xX3xX4xX1xX147xX82xX93xX3xXexXa9xXdxX3xX18xX10bxX82xX93xX3xX7axX6adxX82xX93xX3xXexX3f5xXexX3xX4xX267xX3xX18xX429xXdxX3xX82xX93xX90xX43cxXdxX3xX62xX143xX82xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xXb8xX3xXexX3f5xXexX3xX4xX267xX3xX18xX429xXdxX3xX82xX93xX90xX43cxXdxX3xX62xX143xX82xX3xX288xX3xX4xX9fxX4xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xX93xXdxX6xX3xX4xX1xX147xX82xX93xX3xXexX6xX3xX4xX16axX82xX93xX3xX4xX1xX25xX82xX93xX3xXexX6xX80xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX82xX6exX82xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX2b7xX6exX82xX3xX130xX118xX82xX93xXb8xX3xX93xXefxXbxX3xXbxX1xX229xX82xX3xX130xX45xX10bxX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX18xXa9xXdxX3xXexX7axX90xX43cxX82xX93xX3xX1xX2f1xX6xX3xX2b7xX4a9xX82xX1xXb8xX3xX175xX82xX3xX6dxX28xX82xX1xXb8xX3xX1xX22xXbxX3xXexX9fxX4xXb5xXb5xXb5xd81axX3xX3dxX3xX26cxX1xXefxX3xXcxX1xX6bxX3xXexX90xX66xX82xX93xX3xX82xX1xX3f5xX82xX3xX18xX19xX82xX1xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xX26cxX1xXefxX3xXcxX1xX6bxX3xXexX90xX66xX82xX93xX3xX34xX248xX3xX231xX1ecxX4xX3xX231xX6xX18xX3xX6dxX9fxX82xX1xX3xX93xXdxX9fxX3xX4xX6xX10bxX3xX7xX7bxX3xX1xX22xXbxX3xXexX9fxX4xX3xX4xX6bxX6xX3xX4xX1xX1e6xX82xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX130xX45xX3xX82xX1xX143xX82xX3xX62xX143xX82xX3xX4xX9fxX4xX3xX82xX90xX66xX4xXb8xX3xX4xX9fxX4xX3xXexX175xX3xX4xX1xX1ecxX4xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xXexX32xXb8xX3xX4xX9fxX4xX3xX4xX3f5xXbxX3xX4xX1xX1e6xX82xX1xX3xX2cxX25xX80xX6exX82xX3xXexX1xX43cxXdxX3xX93xXdxX6xX82xX3xX2cxX25xX6xX3xX6dxX16fxX3xX120xX28xXbxX3xXexX1xX43cxXdxX3xXexX1xX9fxX10bxX3xX93xX71cxX3xX82xX1xX118xX82xX93xX3xX130xX90xX66xX82xX93xX3xX18xX5d3xX4xXb8xX3xXexX19xX10bxX3xX18xXa9xXdxX3xXexX7axX90xX43cxX82xX93xX3xXexX1xX143xX82xX3xXexX1xXdxX36xX82xX3xX6dxX2b9xX3xX4xX9fxX4xX3xX62xX10bxX6xX82xX1xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX5xc44cxX82xX1xX3xX130xX7bxX4xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xXb5xX3xX26cxX1xXefxX3xXcxX1xX6bxX3xXexX90xX66xX82xX93xX3xX2b7xX45xX80xX3xXexX64fxX3xX1xX80xX3xX130xX429xX82xX93xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX34xX40xXcxX42xX3xX4bxX4cxX2xX4exX3xX130xX66xXdxX3xX4xX1xX6bxX3xX6dxX6exX3xX9b3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXexX7axX90xX4xX3xXexX25xX80xX32xX82xX3xX3dxX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX1xX90xX66xX82xX93xX3xXexX66xXdxX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xXb4xXb5xX4cxXbafxX3xX7xe8ccxX3xX7xdca2xX3xX62xX131xX82xX93xX3xX5xX22xXdxX3xXexX1xX32xX3xX4xX6bxX6xX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX82xX93xX1xX36xX3xXexX1xXa9xX82xX93xX3xXexXdxX82xX3xX130xX45xX3xX4xX9fxX4xX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX82xX93xX1xX36xX3xX120xX1xX9fxX4xX3xX6dxX2b9xX3xX7xX7bxX3xX120xX32xXexX3xX82xX2exXdxX3xX288xX3xX18xX429xXdxX3xXexX229xX82xX93xX3xX82xX3f5xX4xX3xX93xXdxX118xX6xX3xX4xX1xX1e6xX82xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX3dxX3xX4xX1xX1e6xX82xX1xX3xXbxX1xX6bxXb8xX3xXexX175xX3xX4xX1xX1ecxX4xX3xX3dxX3xXexX175xX3xX4xX1xX1ecxX4xX3xX130xX45xX3xX93xXdxX118xX6xX3xX18xX429xXdxX3xX82xX93xX90xX43cxXdxX3xX130xX66xXdxX3xX82xX1xX6xX25xX3xX6dxX90xX22xX4xX3xXbxX1xX9fxXexX3xX1xX25xX80xX3xX18xX1dxXexX3xX4xX9fxX4xX1xX3xXexX2exXexX3xX82xX1xX3f5xXexX3xX4xX1xX10bxX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX5xX2c1xX3xX120xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xXb8xX3xXa9xX82xX93xX3xX350xX5xX10xX5b6xX6xX82xX62xX7axX10bxX3xX42xX10bxX82xXexX6xX5xX2b7xX6xX82xX3xX9exX6xX7axX7axX6xX7xX4xX10bxXb8xX3xXcxX7axX90xX288xX82xX93xX3xX1a7xX6xX82xX3xX1cxX22xXbxX3xXexX9fxX4xX3xX130xX45xX3xX26cxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xXb8xX3xX26cxX1xX9fxXdxX3xX6dxX10bxX45xX82xX3xX352xXdxX103xX82xX3xX18xXdxX82xX1xX3xX4xX1xX143xX25xX3xac14xX25xX3xXexX19xXdxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX4xX1xX10bxX3xX7axX6adxX82xX93xX2f6xX3xX34xX66xXdxX3xX4xX1xX6bxX3xX6dxX6exX3xXaxX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXexX7axX7bxX4xX3xXexX25xX80xX32xX82xX3xX3dxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX1xX90xX66xX82xX93xX3xXexX66xXdxX3xX4xX25xX1dxX4xX3xX9exX9fxX4xX1xX3xX18xX19xX82xX93xX3xX9exXa9xX82xX93xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xXb4xXb5xX4cxXaxXb8xX3xX34xX40xXcxX42xX3xX4bxX4cxX2xX4exX3xX7xXd5fxX3xXexX1xX25xX3xX1xX147xXexX3xX1xX45xX82xX93xX3xX82xX93xX45xX82xX3xX4xX1xX25xX80xX103xX82xX3xX93xXdxX6xX3xXexX1xX90xX262xX82xX93xX3xX18xX19xXdxX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX82xX90xX66xX4xX3xX130xX45xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xXexX32xXb8xX3xX4xX9fxX4xX3xX4xX262xX3xX2cxX25xX6xX82xX3xXexX7axX25xX80xX6exX82xX3xXexX1xXa9xX82xX93xX3xX130xX45xX3xX82xX93xX90xX43cxXdxX3xXexXdxX103xX25xX3xX62xX16axX82xX93xX3xXexX7axX103xX82xX3xX120xX1xX5d3xXbxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX130xX45xX3xX4xX1dxX82xX93xX3xX6dxX23fxX82xX93xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xXexX32xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xX34xX40xXcxX42xX3xX4bxX4cxX2xX4exX3xX5xX45xX3xX18xX1dxXexX3xX1xX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX1xX10bxX45xX82xX3xXexX10bxX45xX82xX3xX62xX10bxX3xX120xX1xX2exXdxX3xX62xX10bxX6xX82xX1xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xXexX175xX3xX4xX1xX1ecxX4xXb8xX3xX5xX45xX3xX18xX1dxXexX3xX18xXdxX82xX1xX3xX4xX1xX1ecxX82xX93xX3xX7ax10facxX3xX82xd900xXexX3xX130xX6exX3xX18xX2exXdxX3xX2cxX25xX6xX82xX3xX1xX36xX3xX6dxX2exXdxX3xXexX9fxX4xX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX3dxX3xXexX90xX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xXb5xX3xX9exX9fxX4xX3xX62xX10bxX6xX82xX1xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xX1xX22xXbxX3xXexX9fxX4xX3xX130xX66xXdxX3xX4xX9fxX4xX3xX4xX262xX3xX2cxX25xX6xX82xX3xX82xX1xX45xX3xX82xX90xX66xX4xX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX6dxXdxX2b9xX18xX3xX6dxX32xX82xX3xX130xX45xX3xXexXdxX32xXbxX3xXexX1xX28xX3xX7xX267xX82xX3xXbxX1xX8b0xX18xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX82xX1xX6adxX18xX3xX6dxX19xXexX3xX6dxX90xX22xX4xX3xX4xX9fxX4xX3xX18xX131xX4xX3xXexXdxX103xX25xX3xX4xX1xX25xX82xX93xX3xX4xX6bxX6xX3xX82xX93xX45xX82xX1xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xXb5xX3xX231xX384xX4xX3xX2b7xXdxX36xXexXb8xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX82xX20cxX18xX3xX82xX6xX80xX3xXex10cf9xXbxX3xXexX7axX25xX82xX93xX3xX18xX19xX82xX1xX3xX18xXd5fxX3xX130xX45xX10bxX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX82xX93xX1xX36xX3xXexX1xXa9xX82xX93xX3xXexXdxX82xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xXb8xX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX6dxXefxX3xX4xX9fxX4xX3xX62xX10bxX6xX82xX1xX3xX82xX1xX143xX82xX3xX130xX45xX3xX4xX9fxX4xX3xX4xX1xX25xX80xX103xX82xX3xX93xXdxX6xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX22xXbxX3xX4xX1xX384xXexX3xX4xX1xXd5fxX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX130xXdxX36xX4xX3xX1ecxX82xX93xX3xX62xX131xX82xX93xX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX82xX93xX1xX36xX3xXexX1xXa9xX82xX93xX3xXexXdxX82xX3xX130xX4a9xX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX82xX93xX1xX36xX3xXexX1xXa9xX82xX93xX3xXexXdxX82xX3xXexX9fxX4xX3xX6dxX1dxX82xX93xX3xX18xX19xX82xX1xX3xX18xXd5fxX3xXexX66xXdxX3xX120xXdxX82xX1xX3xX62xX10bxX6xX82xX1xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXexX7axX7bxX4xX3xXexX25xX80xX32xX82xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xXcxX1xX10xX10bxX3xXa9xX82xX93xX3xX350xX5xX10xX5b6xX6xX82xX62xX7axX10bxX3xX42xX10bxX82xXexX6xX5xX2b7xX6xX82xX3xX9exX6xX7axX7axX6xX7xX4xX10bxXb8xX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX2b7xX2exXdxX3xX4xX267xX82xX1xX3xXexX1xX28xX3xXexX7axX90xX43cxX82xX93xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX82xX90xX66xX4xX3xX6dxX6xX82xX93xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX82xX1xX6xX82xX1xX3xX4xX1xXefxX82xX93xXb8xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX4xX229xX82xX3xXbxX1xX267xXdxX3xXexX1xX112dxX82xX3xXexX7axX429xX82xX93xX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX2cxX25xX267xX82xX3xX5xX32axX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX6dxX2b9xX3xX6dxX267xX18xX3xX2b7xX267xX10bxX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX120xXdxX82xX1xX3xXexX32xX3xX2b7xX6exX82xX3xX130xX118xX82xX93xX3xX130xX45xX3xX5xX143xX25xX3xX62xX45xXdxXb5xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX6dxX6xX82xX93xX3xXexX158xX82xX93xX3xX2b7xX90xX66xX4xX3xXexX7axX288xX3xXexX1xX45xX82xX1xX3xX18xX1dxXexX3xX6dxXdxX2b9xX18xX3xX6dxX32xX82xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX130xX45xX3xXexX7axX90xX288xX82xX93xX3xXexX1xX45xX82xX1xXb5xX3xXcxX25xX80xX3xX82xX1xXdxX103xX82xX3xX18xX1dxXexX3xX6dxXdxX6exX25xX3xX130xXa9xX3xX4xX16axX82xX93xX3xX2cxX25xX6xX82xX3xXexX7axX429xX82xX93xX3xX5xX45xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xXbxX1xX267xXdxX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX7xX267xX82xX3xXbxX1xX8b0xX18xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX4xXefxX3xX4xX1xX3f5xXexX3xX5xX90xX22xX82xX93xX3xX130xX45xX3xX4xX25xX82xX93xX3xX4xX3f5xXbxX3xX62xX28xX4xX1xX3xX130xX131xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX6dxX19xXexX3xXexXdxX103xX25xX3xX4xX1xX25xX8b0xX82xX3xX4xX6xX10bxX3xX6dxX2b9xX3xX120xX1xX9fxX4xX1xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX93xXdxX66xXdxX3xXexX1xXdxX36xX25xX3xX130xX45xX3xX2cxX25xX267xX82xX93xX3xX2b7xX9fxX3xX4xX1xX10bxX3xX82xX1xX118xX82xX93xX3xX82xX93xX90xX43cxXdxX3xX120xX1xX9fxX4xX3xX130xX45xX3xX4xXefxX3xX18xX10bxX82xX93xX3xX18xX25xX2exX82xX3xX2cxX25xX6xX80xX3xXexX7axX288xX3xX5xX19xXdxX3xX82xX1xXdxX6exX25xX3xX5xX229xX82xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xX9b3xX231xX2b9xX3xX6dxX19xXexX3xX6dxX90xX22xX4xX3xX18xX131xX4xX3xXexXdxX103xX25xX3xX82xX45xX80xXb8xX3xX4xX229xX82xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX82xX20cxX82xX93xX3xX5xX7bxX4xX3xX4xX6bxX6xX3xX6dxX1dxXdxX3xX82xX93xX248xX3xX5xX6xX10bxX3xX6dxX1dxX82xX93xX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX82xX93xX45xX82xX1xX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX4xXefxX3xX120xe310xX3xX82xX20cxX82xX93xX3xX130xX45xX3xXexX7axX4a9xX82xX1xX3xX6dxX1dxX3xX6dxX267xX18xX3xX2b7xX267xX10bxX3xX6dxX9fxXbxX3xX1ecxX82xX93xX3xX6dxX90xX22xX4xX3xX4xX9fxX4xX3xX82xX1xX25xX3xX4xX229xX25xX3xX4xX6bxX6xX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX130xXdxX36xX4xXb8xX3xX4xX248xX82xX93xX3xX82xX1xX90xX3xX4xX25xX82xX93xX3xX4xX3f5xXbxX3xX62xX28xX4xX1xX3xX130xX131xX3xX6dxX19xXexX3xXexXdxX103xX25xX3xX4xX1xX25xX8b0xX82xX3xX6dxX2b9xX3xX5xX45xX18xX3xX1xX45xXdxX3xX5xX2f1xX82xX93xX3xX120xX1xX9fxX4xX1xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xXexX32xXbafxX3xX3dxX3xXa9xX82xX93xX3xX350xX5xX10xX5b6xX6xX82xX62xX7axX10bxX3xX42xX10bxX82xXexX6xX5xX2b7xX6xX82xX3xX9exX6xX7axX7axX6xX7xX4xX10bxX3xX82xX1xX3f5xX82xX3xX18xX19xX82xX1xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xX0xXdxX18xX93xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX50xX50xXdxX130xXb5xX2b7xX6xX10bxXexX1xX6xX82xX1xX1xX10bxX6xXb5xX130xX82xX50xX82xX10xX599xX7xX50xX2xX4exX2xX200xX50xXb4xX4exX62xXb4xX4bxX4bxX4bxX200xX4cxX4cxXexXb4xX4exXb4xX200xX107xX4exX179xX5xX4bxXb5xX5b6xXbxX93xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xX231xXa9xX82xX93xX3xX6dxX267xX10bxX3xX62xX25xX3xX120xX1xX9fxX4xX1xX3xXexX1xX6xX18xX3xX2cxX25xX6xX82xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xXb5xX3xX5edxX5eexX82xX1xX2f6xX3xX1cxX25xX80xX3xX352xX103xX5f5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xXcxX1xX10xX10bxX3xX2b7xX9fxX10bxX3xX4xX9fxX10bxX3xX4xX6bxX6xX3xX26cxX1xXefxX3xX9exX1xX6bxX3xXexX28xX4xX1xX3xXexX1xX90xX43cxX82xX93xX3xXexX7axX7bxX4xX3xX1cxXdxX36xXbxX3xX1xX1dxXdxX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xXb8xX3xXcxX7axX90xX288xX82xX93xX3xX1a7xX6xX82xX3xXcxX175xX3xX4xX1xX1ecxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX34xX40xXcxX42xX3xX4bxX4cxX2xX4exX3xX34xX248xX3xXcxX1xX32xX3xX1a7xX4a9xX82xX1xXb8xX3xX6dxX90xX22xX4xX3xX7xX7bxX3xX6bxX82xX93xX3xX1xX1dxX3xX4xX6bxX6xX3xX1a7xX1dxX3xX34xX20cxX82xX3xX1xXefxX6xXb8xX3xXcxX1xX2b9xX3xXexX1xX6xX10bxX3xX130xX45xX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX356xX3xX253xX80xX3xX2b7xX6xX82xX3xX82xX1xX143xX82xX3xX62xX143xX82xX3xXexX1xX45xX82xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX1cxX45xX3xX39xX1dxXdxXb8xX3xX1cxXdxX36xXbxX3xX1xX1dxXdxX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xXb8xX3xXexX158xX3xX82xX20cxX18xX3xX4bxX4cxX2xX200xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX34xX40xXcxX42xX3xX6dxX16fxX3xX6dxX90xX22xX4xX3xXexX175xX3xX4xX1xX1ecxX4xX3xXexX1xX90xX43cxX82xX93xX3xX82xXdxX103xX82xX3xX130xX66xXdxX3xX2cxX25xX80xX3xX18xXa9xX3xX130xX45xX3xX4xX1xX3f5xXexX3xX5xX90xX22xX82xX93xX3xX82xX93xX45xX80xX3xX18xX1dxXexX3xX4xX6xX10bxX3xX1xX262xX82xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX82xX20cxX18xX3xX82xX6xX80xX3xX4xXefxX3xX7xX7bxX3xXexX1xX6xX18xX3xX93xXdxX6xX3xX4xX6bxX6xX3xXexX7axX103xX82xX3xX106xX107xX4cxX3xX62xX10bxX6xX82xX1xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xX5xX118xX3xX1xX45xX82xX1xXb8xX3xX120xX1xX9fxX4xX1xX3xX7xX19xX82xXb8xX3xX62xX28xX4xX1xX3xX130xX131xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xXb8xX3xXexX7axX25xX82xX93xX3xXexX143xX18xX3xX146xX147xX4xX3xXexXdxX32xX82xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXexX158xX3xX4bxX2xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xX93xXdxX6xX3xX130xX45xX3xX130xX16axX82xX93xX3xX5xX16fxX82xX1xX3xXexX1xX175xXb8xX3xXb4xX179xX3xXexX17cxX82xX1xXb8xX3xXexX1xX45xX82xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX4xX6bxX6xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xXb5xX3xX9exX1xX6bxX3xX6dxX6exX3xX4xX6bxX6xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX82xX20cxX18xX3xX82xX6xX80xX3xX5xX45xX3xX9b3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXexX7axX7bxX4xX3xXexX25xX80xX32xX82xX3xX3dxX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX18xX3xX1xX90xX66xX82xX93xX3xXexX66xXdxX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xXb4xXb5xX4cxXbafxX3xXexX1xX2b9xX3xX1xXdxX36xX82xX3xX7xX7bxX3xX1xX90xX288xX82xX93xX3xX1ecxX82xX93xX3xX18xX19xX82xX1xX3xX18xXd5fxX3xX4xX6bxX6xX3xX82xX93xX45xX82xX1xX3xX24xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX130xX66xXdxX3xX4xX1xX6bxX3xXexX7axX90xX262xX82xX93xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX82xX1xX6xX82xX1xX3xX1ecxX82xX93xX3xX62xX131xX82xX93xX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX82xX93xX1xX36xX3xXb4xXb5xX4cxX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX120xXdxX82xX1xX3xXexX32xX3xX4xX6bxX6xX3xX9exX1xX1e6xX82xX1xX3xXbxX1xX6bxXb8xX3xX120xX1xf930xX82xX93xX3xX6dxX28xX82xX1xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX7xXd5fxX3xX5xX45xX3xX18xX1dxXexX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX82xX1xX118xX82xX93xX3xX82xX93xX45xX82xX1xX3xX1ecxX82xX93xX3xX62xX131xX82xX93xX3xX82xX1xX6xX82xX1xX3xX130xX45xX3xXexX1xX45xX82xX1xX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX4xXa9xX82xX93xX3xX82xX93xX1xX36xX3xXexX1xXa9xX82xX93xX3xXexXdxX82xX3xXexX7axX10bxX82xX93xX3xX18xX429xXdxX3xX1xX10bxX19xXexX3xX6dxX1dxX82xX93xXb5xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX5xX45xX3xX18xX1dxXexX3xX62xXdxX2c1xX82xX3xX6dxX45xX82xX3xX5xX66xX82xX3xX4xX6bxX6xX3xX82xX93xX45xX82xX1xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xXb8xX3xX130xX66xXdxX3xX1xX45xX82xX93xX3xX4xX1xX131xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX82xX93xX1xX28xXb8xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX1xX267xX10bxXb8xX3xXexX429xX6xX3xX6dxX45xX18xXb8xX3xX1xX429xXbxX3xX2b7xX9fxX10bxXb8xX3xXexX19xX10bxX3xX6dxXdxX6exX25xX3xX120xXdxX36xX82xX3xX4xX1xX10bxX3xX4xX9fxX4xX3xX62xX10bxX6xX82xX1xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xX130xX45xX3xX4xX9fxX4xX3xX4xX1xX25xX80xX103xX82xX3xX93xXdxX6xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXexX1xX267xX10bxX3xX5xX25xX112dxX82xXb8xX3xX120xXdxX32xX82xX3xX82xX93xX1xX28xXb8xX3xX6dxX6exX3xX146xX25xX3f5xXexX3xX4xX9fxX4xX3xX130xX3f5xX82xX3xX6dxX6exX3xX5xXdxX103xX82xX3xX2cxX25xX6xX82xX3xX6dxX32xX82xX3xX4xX1xX1e6xX82xX1xX3xX7xX9fxX4xX1xXb8xX3xX4xX1xX25xX80xX103xX82xX3xX18xXa9xX82xXb8xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xX130xX131xX3xX4xX6bxX6xX3xX82xX93xX45xX82xX1xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10bxX62xX80xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX34xX40xXcxX42xX3xX4bxX4cxX2xX4exXb8xX3xX4xX9fxX4xX3xX62xX10bxX6xX82xX1xX3xX82xX93xX1xXdxX36xXbxX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX130xX45xX3xX4xX9fxX4xX3xX1xX16fxX82xX93xX3xX1xX45xX82xX93xX3xX120xX1xXa9xX82xX93xX3xX7xXd5fxX3xXexX7axXdxX2b9xX82xX3xX120xX1xX6xXdxX3xX18xX1dxXexX3xX4xX1xX90xX262xX82xX93xX3xXexX7axX4a9xX82xX1xX3xX120xX1e6xX4xX1xX3xX4xX229xX25xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX7axX1dxX82xX93xX3xX5xX66xX82xX3xX130xX66xXdxX3xX1xX45xX82xX93xX3xX4xX1xX131xX4xX3xX82xX93xX45xX82xX3xXexX10bxX25xX7axX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX120xX1xX25xX80xX32xX82xX3xX18xX19xXdxX3xX130xX45xX3xX130xX1042xX3xX18xX9fxX80xX3xX2b7xX6xX80xX3xX93xXdxX9fxX3xX7axX7ecxXb8xX3xX4xX16axX82xX93xX3xX130xX66xXdxX3xX82xX1xXdxX6exX25xX3xX62xX28xX4xX1xX3xX130xX131xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX120xX1xX25xX80xX32xX82xX3xX18xX16fxXdxX3xX120xX1xX9fxX4xX3xX7xXd5fxX3xX93xXefxXbxX3xXbxX1xX229xX82xX3xXexX20cxX82xX93xX3xX82xX1xX6xX82xX1xX3xX5xX90xX22xX82xX93xX3xX120xX1xX9fxX4xX1xX3xX82xX1dxXdxX3xX6dxX28xX6xX3xX130xX45xX3xX2cxX25xX2exX4xX3xXexX32xXb8xX3xXexX1xX147xX4xX3xX6dxX8b0xX80xX3xX62xX25xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXbxX1xX9fxXexX3xXexX7axXdxX2b9xX82xXb5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX350xX25xXexX1xX10bxX7axXaxX12xXcxX1xX10xX10bxX3xX62xX6xX82xX93xX4xX10bxX82xX93xX7xX6xX82xXb5xX130xX82xX0xX50xXbxX12
Theo dangcongsan.vn