Gã “độc tài” sinh ngày 8-3
(vhds.baothanhhoa.vn) - Cũng như “một nửa” của thế giới, ngày 8-3 cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với Florentino Perez, Chủ tịch của Real Madrid.
bd85x148a5x144c3xc9b9x11213xe7cax10decx1633axe6b3xX7x14ce1x12446x1230ex131b9x14f77xe2efxX5x16d2dxXax16bc1x140dfx14a85xX3xe1eaxec42x12766xX4xX3xXex12151xXdx1780cxX3xX7xXdx175e8xX1xX3xX22x18190xX1cx14bdbxX3x15f7ax18a4bx16fbfxX0xd72dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff34xX10xX6x12db9xXaxX12x1063bxe1faxX22xX26xX3xX22xX1x16bf0xX3xX16xd711xX18xXexX3xX22x1564dxX6xX1exX3xX4x14637xX6xX3xXexX1x17a71xX3xX26xXdx15789xXdx1579axX3xX22xX26xX1cxX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX4xX44xX22xX26xX3xX4x100edxX3x191cexX3xX22xX26xX1x17115xX6xX3xX17x1563dxX4xX3x13034xXdxe302xXexX3xX17xe6cfxXdxX3x15544xX60xXdxX3x191dbxX5x17703x1722fxX10xX22xXexXdxX22xX90xX3xc5c3xX10xX91xX10xc7d6xX62xX3xX43xX1xX57xX3xXex11c8fxX4xX1xX3xX4xX57xX6xX3x187dfxX10xX6xX5xX3xbf10xX6xX40xX91xXdxX40x180cexX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx131d9xX90xX40xX28xXaxX12xX0xXdxX4dxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xXexX1x1340axX4dxX81xX3xXdxX43xX10xX22xXexX10xX91xXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX2exX2exXdxX8axXb8xX81xX6xX90xXexX1xX6xX22xX1xX1xX90xX6xXb8xX8axX22xX2exX22xX10xe858xX7xX2ex1387bxX2xX2x14750xX2exX2x14e2fx15cc2xX40xf902xX2xX10fxX2xc3d5xX111xX2cxXexX111xX2xX111xX108xX5xX2cxXb8xec61xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX4xX3xXexX1cxXdxX1exX3xX7xXdxX22xX1xX3xX22xX26xX1cxX28xX3xX2axX2bxX2cxXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12x14bcbxX22xX26xX3xX4xX1xX57xX3xX17xX14xX3xX4dx1902dxX3xX91xX6xX3xXexX1x13650xXdxX3x13ddbxd98dxX3xX16x16081xX90xX7xX3xX13xX6xX5xX6xX4xXexXdxX4xX90xX7xX1exX3xX4xX57xX6xX3xX16xd75cxX18xXdxX3xX81xX73xX22xX26xX3xX3dxX90xX1cxX22xX26xX3xX26xXdxX6xX1exX3xX7xXdxX22xX1xX3xX22xX26xX1cxX28xX3xX2axX2bxX2cxX2bxX2xX10exX111xX10fxX3xXex12c74xXdxX3xX3dxX90xX91xXexX6xX5xX10xX9dxX6xX62xX3xXb2xX6xX40xX91xXdxX40xXb8xX3xX18cxX73xX3xX5xX1cxX3xX5xX75xX3xX40xX90xX3xX4dxf286xXdxX3xX22xX26xX4axX170xXdxX3xX1xX6xX28xX3xX22xX73xXdxX3xX8axXddxXdxX3xX91x172f7xX22xX26xX62xX3xX8exX5xX90xX91xX10xX22xXexXdxX22xX90xX3xX99xX10xX91xX10xX9dxX3xX4xX73xX3xX22xX1x13ee3xX22xX26xX3xX7xX169xX3xXexX1x1637dxX4xX1xXb8xXb8xXb8xX3xXbxX1xc455xX3xX22xX208xXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xX8exX5xX90xX91xX10xX22xXexXdxX22xX90xX3xX99xX10xX91xX10xX9dxX3xX4xX1x161bfxX3xXexX1xX211xX4xX1xX3xX17xX4axX6xX3xX8ax16e8bxX3x17b37xX6xX22xXexXdxX6xX26xX90xX3xXc8xX10xX91xX22xX6xX81xX10xXddxX3xX22xX1xX208xX22xX26xX3xX16xX22xX6xX4dxX3xXexX1x111d7xX22xX1exX3xX4xX57xX6xX3xX81xX73xX22xX26xX3xX17x114ebxX3xXexX1xX5cxX3xX26xXdxX60xXdxX3xX2bxX3xX81x18b5axXexX3xX173xd3f4xX3xX4xX73xX3xXbxX1xd8faxX3xX1xfd23xXbxX3xX8axX60xXdxX3xXexX91xXdxX5cxXexX3xX5xX75xX3xX81xX73xX22xX26xX3xX17xX283xX3xX4xX57xX6xX3xX3dxX177xf531xX3xX1xX6xX28xX3xX173xX1x1556dxX22xX26xXb8xX3xX18cxX73xX3xX5xX1cxX3xX22xX1xX208xX22xX26xX3xXb2xX4xXb2xX6xX22xX6xX4dxX6xX22xX62xX3x12fc8xX6xX8axXdxX40xX3xXc8xX10xX4xX173xX1xX6xX4dxX62xX3xX43xX91xXdxX7xXexXdxX6xX22xX90xX3xXadxX90xX22xX6xX5xX40xX90xX62xX3x11068xX6xX173xX6xX62xX3xX8exXdxX26xX90xXb8xXb8xXb8xX3xcd8bxX26xX4axX29fxX4xX3xX5xX1b4xXdxX62xX3xX2c5xX22xX26xX3xX81xX291xXexX3xX4xX1xX291xXbxX3xX8axX6xXdxX3xXexX91x1594bxX3xXexX87xXdxX3xe25axXddxX6xX22xX3xXexX91xX1d7xX22xX26xX3xX4xX57xX6xX3xX4xX275xXddxX3xXexX1xX57xX62xX3xX7xc50cxX3x13070xX22xX3xX17xXa5xX22xX1xX3xX8axX1cxX3xXexX1xX1cxX22xX1xX3xXexX211xX4xX1xX3xX4xX57xX6xX3xX17xX18xXdxX3xX81xX73xX22xX26xX3xX17xX295xX3xX17x14b85xX28xX3xX17xXdxX3xX173xX1xX2c5xX22xX26xX3xXexX1xX4ax165fbxX22xX26xX3xXexXdxX5cxX4xX3xX22xX1xX208xX22xX26xX3xX4xX275xXddxX3xXexX1xX57xXb8xXb8xXb8xX3xc42dxX291xXddxX3xXexX91xX6xXdxX62xX3xX211xXexX3xX4xX73xX3xX26xXdxX283xX3xXexX91xXa5xX3xX335xXddx138b7xX22xX26xX3xX81xX283xX3xX1x13706xX22xX1xX3xX3baxX22xX1xX62xX3xXexX1xX4axX386xX22xX26xX3xX1xXdxX83xXddxX3xX4xX57xX6xX3xX17xX18xXdxX3xX81xX73xX22xX26xXb8xX3xX16xX311xX1b4xX22xX3xX22xX1x175d0xX22xX1exX3xX5xX1cxX3xX22xX1xX208xX22xX26xX3xXb2xX6xX173xX10xX5xX10xX5xX10xX62xX3xX2e1xXdxX3xXb2xX6xX91xXdxX6xX62xX3xXb2xX10xX7xXddxXexX3x113a8xX10xX9dxXdxX5xXb8xXb8xXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xXcxX1b4xXdxX3xX256xX6xX22xXexXdxX6xX26xX90xX3xXc8xX10xX91xX22xX6xX81xX10xXddxX3xXex15226xX22xX3xXexX1b4xXdxX3xX4dxX18xXexX3xX16xX26xX14xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxXdxX1exX3xX169xX3xX4xX1xXdxX5cxX4xX3xX26xX1xX5cxX3xX43xX1xX57xX3xXexXa5xX4xX1xXb8xX3xX311xX26xX6xX28xX3xX4xX3baxX3xX4xX283xX4xX3xX16xX2e1xX3baxXdxX3xX22xX26xX3ecxX22xX3xX1xX1cxX1exX3xX4dxX1cxX3xX8exX5xX90xX91xX10xX22xXexXdxX22xX90xX3xX99xX10xX91xX10xX9dxX3xX40xX1cxX28xX3xX4xX2c5xX22xX26xX3xX3a0xX3ecxX28xX3xX40xX34exX22xX26xX62xX3xX4xX1x14428xX22xX26xX3xX4xX73xX3xX16xX22xX26xX2c5xXdxX3xX7xX6xX90xX1exX3xX22xX1cxX90xX3xX17xX4axX29fxX4xX3xXbxX1xc5d6xXbxX3xX16xX7xX283xX22xX26xX1exX3xX1xX386xX22xX3xX2c5xX22xX26xX3xX4xX1xX57xX3xX4xX57xX6xX3xX4dxX3c2xX22xX1xX62xX3xX40xX29cxX3xX5xX1cxX3xX3dxX177xX2bdxX3xX1xX6xX28xX3xX4xX275xXddxX3xXexX1xX57xX62xX3xX40xX29cxX3xXexX1cxXdxX3xX22x16a5exX22xX26xX3xX8axX1cxX3xX26xXdxX283xX3xXexX91xXa5xX3xX17xX5cxX22xX3xX17xX3ecxXddxX3xX4xX1xX514xX22xX26xX3xX22xX208xX6xXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xXcxX91xX90xX22xX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX17xX90xX1b4xX22xX3xX17xX275xXddxX3xX8exX5xX90xX91xX10xX22xXexXdxX22xX90xX3xX99xX10xX91xX10xX9dxX3xX22xX26xX447xXdxX3xX26xX1xX5cxX3xX43xX1xX57xX3xXexXa5xX4xX1xX3xXadxX10xX6xX5xX3xXb2xX6xX40xX91xXdxX40xX3xbe28xX108xX10bxX10bxX10bxX2bxX108xX10bxX10bxX115x11fa1xX62xX3xX3dxX177xX2bdxX3xX2bdxXdxX4xX10xX22xXexX10xX3xX40xX10xX5xX3xXc8xX90xX7xX335xXddxX10xX3xX4dxX7exX4xX3xX40xX29cxX3xX26xXdx13626xXbxX3xX17xX18xXdxX3xX81xX73xX22xX26xX3xX26xXdxX1cxX22xX1xX3xX17xX4axX29fxX4xX3xX40xX6xX22xX1xX3xX1xXdxX83xXddxX3xX177xX6xX3xX177xXdxX26xX6xX3xX5xX275xX22xX3xXexX1x1292cxX3xX108xX10exX62xX3xX17xX90xX1b4xXexX3xX256xXdxd610xXddxX3xX43xX5baxXbxX3xX4xX1xX3ecxXddxX3x17074xXddxX3xX8axX1cxX3xX43xX5baxXbxX3xX5xXdxX5f6xX22xX3xX5xX21axX4xX3xX17xXa5xX6xXb8xX3xX256xX90xX22xX26xX62xX3xX40xX90xX3xX22xX1xX208xX22xX26xX3xX81xX291xXexX3xX17xX447xX22xX26xX3xX335xXddxX6xX22xX3xX17xXdxX295xX4dxX3xX8axX60xXdxX3xX16xX2c5xX22xX26xX3xX4xX1xX57xX3xX311xX1xX1cxX3xXexX91x1169dxX22xX26xX1exX3xX4dxX1cxX3xX16xX311xX26xX1cxXdxX3xX91xX3ecxXddxX3xX173xcf77xX4dxX1exX3xX4xX29cxX22xX26xX3xX8axX60xXdxX3xX4dxX18xXexX3xX5xX90xX1b4xXexX3xX22xX26xX2c5xXdxX3xX7xX6xX90xX3xXexX91xX90xX22xX26xX3xX17xX18xXdxX3xX1xX3c2xX22xX1xX62xX3xXexe399xX3xX3dxXdxX10xX91xX91xX90xX62xX3xXb2xX90xX91xXdxX10xX22xXexX10xX7xX3xX17xX5cxX22xX3xXb2xX4xXb2xX6xX22xX6xX4dxX6xX22xX3xX1xX6xX28xX3xXb2xX6xX173xX10xX5xX10xX5xX10xX3xX17xX14xX3xXbxX1xX3baxXdxX3xX91xX170xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX81xX73xX22xX26xXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xXcxX91xX90xX22xX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX17xX90xX1b4xX22xX3xX108xX3xX58dxX108xX10bxX10bxX10exX3xX17xX5cxX22xX3xX22xX6xX28xX597xX62xX3xedcdxX22xX4xX10xX5xX90xXexXexXdxX3xX26xXdxX5baxXbxX3xXadxX10xX6xX5xX3xX1xX90xX1cxX22xX3xXexX1xX1cxX22xX1xX3xX26xXdxX291xX4xX3xX4dxX386xX3xX16xX2e1xX10xX4xXdxX4dxX6xX1exX3xX8axX60xXdxX3xX4xX1xX5e9xX4xX3xX8axX2c5xX3xX17xXa5xX4xX1xX3xX4xX1xX3ecxXddxX3xX602xXddxX3xX5xX275xX22xX3xXexX1xX5e9xX3xX2xX10bxX3xX7xX6xXddxX3xX2xX108xX3xX22xX514xX4dxX3xX4xX1xX170xX3xX17xX29fxXdxXb8xX3xXcxX1xX5cxX3xX22xX1xX4axX22xX26xX62xX3xX3dxX177xX2bdxX3xX22xX26xX4axX170xXdxX3x102d0xX3xX4xX44xX22xX26xX3xXbxX1xX3baxXdxX3xX91xX170xXdxX3xX256xX6xX22xXexXdxX6xX26xX90xX3xXc8xX10xX91xX22xX6xX81xX10xXddxX3xX4xX1xX247xX3xX7xX6xXddxX3xX4dxX18xXexX3xX4xX5baxX3xX17xXdxX83xX22xX3xXexX1xX90xX1b4xXdxX3xX4xX57xX6xX3xX2c5xX22xX26xX3xX4xX1xX57xXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xXcxX350xX22xX26xX3xX4xX18xX22xX26xX3xX4xX73xX3xXexX60xXdxX3xX2xX2xX3xX3dxX177xX2bdxX3xX17xX5cxX22xX3xX91xX447xXdxX3xX17xXdxX3xX40xX4axX60xXdxX3xXexX1xX170xXdxX3xX99xX10xX91xX10xX9dxX62xX3xX173xX1xX2c5xX22xX26xX3xX6xXdxX3xXexX1b4xXdxX3xX8axXa5xX3xX335xXddxX283xX3xX2cxX3xX22xX514xX4dxX62xX3xX40xX29cxX3xXexX1xX1cxX22xX1xX3xXexX211xX4xX1xX3xX4xX73xX3xXexX87xXexX3xXexX1xX5cxX3xX22xX1cxX90xX3xX4xX1xX514xX22xX26xX3xX22xX208xX6xX3x17bbexX3xX22xX26xX90xX1b4xXdxX3xXexX91xX692xX3x149d7xXdxX22xX10xX40xXdxX22xX10xX3xX869xXdxX40xX6xX22xX10xX3xX4xX1xX57xX3xX17xX18xX22xX26xX3xX91xX170xXdxX3xX16xX26xX1xX5cxX3xX22xX73xX22xX26xX1exX3xX5xX275xX22xX3xX17xX275xXddxX3xX8axX1cxX90xX3xX22xX514xX4dxX3xX108xX10bxX2xX2axXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xX99xX10xX91xX10xX9dxX3xX4dxX18xXexX3xXexX6xX28xX3xX335xXddxX283xX22xX3xX3a0xXddxX28xX5cxX22xX3xX4dxX1d7xXdxX3xX4xX2c5xX22xX26xX3xX8axXdxX83xX4xX3xX4xX57xX6xX3xXadxX10xX6xX5xX62xX3xXexX692xX3xX8axXdxX83xX4xX3xXexX1xX4axX386xX22xX26xX3xXexX1xX3baxX90xX3xX1xX29fxXbxX3xX17xX447xX22xX26xX3xX4dxX60xXdxX3xX4xX1xX90xX3xX4xX283xX4xX3xXexX91xX21axX3xX4xX18xXexX62xX3xX4xX1xXdxX5f6xXddxX3xX4dxX18xX3xXexX3ecxX22xX3xX81xXdxX22xX1xX62xX3xX81xX283xX22xX3xX4xX275xXddxX3xXexX1xX57xX3xX4dxXddxX87xX22xX3xX91xX6xX3xX17xXdxXb8xXb8xXb8xX3xX4xX1xX90xX3xX17xX5cxX22xX3xX8axXdxX83xX4xX3xX17xX3baxX4dxX3xX22xX1xXdxX83xX4dxX3xX4xX283xX4xX3xX81xXddxX350xXdxX3xX17xX73xX22xX3xXexXdxX5cxXbxX3xXexX3ecxX22xX3xX81xXdxX22xX1xXb8xX3xX2bdxX3c2xX3xXexX1xX5cxX3xX335xXddxX6xX3xX108xX3xX22xX1xXdxX83xX4dxX3xX173xX174xX3xX169xX3xXadxX10xX6xX5xX62xX3xX17xX18xXdxX3xX81xX73xX22xX26xX3xX22xX1cxX28xX3xX4xX73xX3xXexX60xXdxX3x12ab8xX3xX26xXdxX283xX4dxX3xX17xX87xX4xX3xXexX1xX295xX3xXexX1xX6xX90xX62xX3xX4dxX18xXexX3xXexX91xX90xX22xX26xX3xX7xX87xX3xX17xX73xX3xX4xX1xX211xX22xX1xX3xX5xX1cxX3xX8exX5xX90xX91xX10xX22xXexXdxX22xX90xX3xX99xX10xX91xX10xX9dxX3xX58dxXexX692xX3xX108xX10bxX2xX111xX3xX17xX5cxX22xX3xX22xX6xX28xX597xXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xX3dxXdxX10xX91xX91xX90xX3xX5xX1cxX3xX4dxX18xXexX3xXexX91xX90xX22xX26xX3xX22xX1xX208xX22xX26xX3xXexX1xX57xX3xX335xXddxX3ecxX22xX3xX8axX7axX3xX17xX1b4xXdxX3xX22xX1xX291xXexX3xX4xX57xX6xX3xXadxX10xX6xX5xX3xX22xX1xX4axX22xX26xX3xX6xX22xX1xX3xX91xX170xXdxX3xX256xX6xX22xXexXdxX6xX26xX90xX3xXc8xX10xX91xX22xX6xX81xX10xXddxX3xX5xX7exX22xX26xX3xX5xX662xX3xX22xX1xX4axX3xX81xX6xX90xX3xX4xX275xXddxX3xXexX1xX57xX3xX173xX1xX283xX4xXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xX311xX26xX4axX170xXdxX3xX17xX4axX29fxX4xX3xX28xX5f6xXddxX3xX4dxX5cxX22xX3xX22xX1xX291xXexX3xX169xX3xXadxX10xX6xX5xX3xX5xX1cxX3xXadxX6xXddxX5xX3xX91xX170xXdxX3xXc8xX10xX91xX22xX6xX81xX10xXddxX3xX173xX1xXdxX3xX17xX6xX22xX26xX3xX26xXdxX208xX3xX81xX514xX22xX26xX3xX17xX18xXdxX3xXexX91xX4axX169xX22xX26xX3xX8axX1cxX3xXexX91xX4axX60xX4xX3xX173xX1xXdxX3xX16xX43xX1xX5baxX6xX3xX22xX1x1934axX22xX1exX3xXexX1xX2c5xX22xX26xX3xX81xX283xX90xX3xX91xX170xXdxX3xXadxX10xX6xX5xX3xX17xX5baxX22xX26xX3xX2xX3xX22xX26xX1cxX28xX62xX3xX17xX18xXdxX3xXbxX1xX73xX3xX13xXddxXexXdxX3xX4xX44xX22xX26xX3xX3a0xX283xX4xX3xX22xX1xc4eexX22xX3xX7xX662xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX28xX3xX7xX3ecxX22xX3xXc8xX10xX91xX22xX6xX81xX10xXddxX3xX7xX6xXddxX3xX2xX9b0xX3xX22xX514xX4dxX3xX26xX64fxX22xX3xX81xX73xXb8xX3xX43xX3baxX3xX108xX3xX17xX254xXddxX3xX91xX6xX3xX17xXdxX3xX16xX173xX1xX2c5xX22xX26xX3xX173x17c09xX22xX62xX3xX173xX1xX2c5xX22xX26xX3xXexX91xX87xX22xX26xX1exXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xX311xX1xX208xX22xX26xX3xX1xXddxX28xX254xX22xX3xXexX1xX90xX1b4xXdxX3xX173xX1xX283xX4xX3xX4xX57xX6xX3xXadxX10xX6xX5xX3xX4xX44xX22xX26xX3xX8axXb42xX28xX62xX3xX40xX29cxX3xX4xX29cxX22xX26xX3xX22xX1xX6xXddxX3xX4dxX6xX22xX26xX3xX8axX254xX3xX8axX2c5xX3xX7xX87xX3xX8axXdxX22xX1xX3xX335xXddxX6xX22xX26xX3xX4xX1xX90xX3xX17xX18xXdxX3xX81xX73xX22xX26xX62xX3xX7xX90xX22xX26xX3xX1xX1d7xX3xX17xX254xXddxX3xX81xXa5xX3xX17xX377xX28xX3xX17xXdxX3xXbxX1xX44xX3xXbxX1xX1cxX22xX26xX3xX173xX1xXdxX3xX26xXdxX283xX3xXexX91xXa5xX3xX7xX52xX3xX40xX21axX22xX26xX3xX26xXdxX3baxX4dxX3xX40xX275xX22xX62xX3xX5xX1cxX3xX256xX6xX5xX26xX6xX40xX90xX62xX3xX3dxX10xX5xX26xXddxX10xX91xX6xX62xX3xXadxX90xX81xX10xX91xXexX90xX3xX43xX6xX91xX5xX90xX7xX62xX3xX177xXddxXdxX7xX3xX8exXdxX26xX90xX62xX3xX8exX10xX91xX22xX6xX22xX40xX90xX3xXadxX10xX40xX90xX22xX40xX90xXb8xXb8xXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xXc8xX3baxX22xX3xX1xX29fxXbxX3xX17xX447xX22xX26xX3xXexX1xX1cxX22xX1xX3xX4xX2c5xX22xX26xX3xX22xX1xX291xXexX3xX5xXa5xX4xX1xX3xX7xX52xX3xXadxX10xX6xX5xX3xX5xX1cxX3xX43xXb8xXadxX90xX22xX6xX5xX40xX90xX3xX4xX44xX22xX26xX3xXbxX1xX3baxXdxX3xX91xX170xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX81xX73xX22xX26xX3xX7xX6xXddxX3xX22xX1xX208xX22xX26xX3xX91xX64fxX4xX3xX91xX87xXdxX3xX5xXdxX5f6xX22xX3xX335xXddxX6xX22xX3xX17xX5cxX22xX3xX8axX291xX22xX3xX17xX254xX3xXexX1xXddxX5cxX3xX8axX1cxX3xX8axX254xX3xX7xX6xXddxX3xX7xXdxX5f6xXddxX3xX7xX6xX90xX3xX22xX26xX4axX170xXdxX3xXc8xX447xX3xX18cxX1cxX90xX3xX311xX1xX6xX3xX5xXddxX2c5xX22xX3xX4xX1xX90xX3xX91xX1edxX22xX26xX3xX4dxX3c2xX22xX1xX3xX17xX14xX3xX81xXa5xX3xX16xX18cxX18xXdxX3xX81xX73xX22xX26xX3xX3dxX90xX1cxX22xX26xX3xX26xXdxX6xX1exX3xXbxX1xX3baxX22xX3xX81xX18xXdxXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xX2e1xX4axX60xXdxX3xX16xX17xX5cxX3xX4xX1xX5cxX1exX3xX4xX57xX6xX3xX8exX5xX90xX91xX10xX22xXexXdxX22xX90xX3xX99xX10xX91xX10xX9dxX62xX3xX4xX1xX247xX3xX40xXddxX28xX3xX22xX1xX291xXexX3xX869xXdxX22xX10xX40xXdxX22xX10xX3xX869xXdxX40xX6xX22xX10xX3xX5xX1cxXb8xXb8xXb8xX3xX17xX4axX29fxX4xX3xX26xXdxX14xX3xXexX692xX3xX7xX34exX3xX22xX26xX1xXdxX83xXbxX3xX169xX3xXc8xX10xX91xX22xX6xX81xX10xXddxXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xX43xX73xX3xX4xX3baxX4dxX3xX26xXdxX283xX4xX3xX22xX1xX4axX62xX3xX40xX4axX60xXdxX3xX4xX90xX22xX3xX4dxX64fxXexX3xX4xX57xX6xX3xX99xX10xX91xX10xX9dxX62xX3xX81xX73xX22xX26xX3xX17xX283xX3xX26xXdxX87xX22xX26xX3xX22xX1xX4axX3xX4dxX18xXexX3xXexX1xX5e9xX3xXexX91xX6xX22xX26xX3xX7xX5e9xX4xX3xX1xX1cxX90xX3xX22xX1xX90xX283xX22xX26xX62xX3xX5xX291xXbxX3xX5xX283xX22xX1xX3xX17xX295xX3xXexX1x11ae1xX6xX3xX4dxX14xX22xX3xX173xX1xX283xXexX3xX8axX1d7xX22xX26xX3xX4xX1xXdxX22xX1xX3xXbxX1xX21axX4xX3xX4xX57xX6xX3xX22xX26xX4axX170xXdxX3xX17xX1cxX22xX3xX2c5xX22xX26xX3xX26xXdxX1cxXddxX3xXexX1xX6xX4dxX3xX8axX1d7xX22xX26xX3xX8axX1cxX3xX17xX6xX4dxX3xX4dxX5f6xX3xX335xXddxX28xX254xX22xX3xX5xX34exX4xX3xX22xX1cxX28xXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xXcxX91xX90xX22xX26xX3xX108xX3xX22xX1xXdxX83xX4dxX3xX173xX174xX62xX3xX2c5xX22xX26xX3xXexX91xX29cxX4dxX3xX3a0xX3ecxX28xX3xX40xX34exX22xX26xX3xX22xX1cxX28xX3xX17xX14xX3xX4xX1xXdxX3xXexX60xXdxX3xX1xX386xX22xX3xX2xX3xXexfbc6xX3x16e47xXddxX91xX90xX3xX4xX1xX90xX3xX8axXdxX83xX4xX3xX4dxXddxX6xX3xX7xX64fxX4dxX3xX4xX275xXddxX3xXexX1xX57xX62xX3xX17xX350xXdxX3xX5xX1b4xXdxX3xX81xX1edxX22xX26xX3xX1xX1cxX22xX26xX3xX4xX1xX21axX4xX3xX40xX6xX22xX1xX3xX1xXdxX83xXddxX3xX5xX60xX22xX3xX22xX1xXe71xX62xX3xXexX692xX3xX177xX6xX3xX177xXdxX26xX6xX62xX3xX43xX5baxXbxX3xX311xX1xX1cxX3xX2bdxXddxX6xX3xX17xX5cxX22xX3xX43xX1xX6xX4dxXbxXdxX90xX22xX7xX3xX177xX10xX6xX26xXddxX10xX62xX3xX256xXdxX5f6xXddxX3xX43xXddxXbxX3xX4xX1xX3ecxXddxX3xX602xXddxXb8xX3xX18cxX7exX4xX3xX81xXdxX83xXexX3xX5xX1cxX3xX8axXdxX83xX4xX3xX1xX73xX6xX3xX26xXdxX3baxXdxX3xX17xX4axX29fxX4xX3xX16xX5xX170xXdxX3xX22xX26xXddxX28xX254xX22xX1exX3xX43xX1xX6xX4dxXbxXdxX90xX22xX7xX3xX177xX10xX6xX26xXddxX10xX62xX3xX4xX1xXdxX22xX1xX3xXbxX1xX21axX4xX3xX16xX2e1xX10xX4xXdxX4dxX6xX1exX3xX85dxX3xXexX1xXb42xX4dxX3xX4xX1xX211xX3xX17xX10xX4dxX3xX8axX254xX3xXbxX1xX32fxX22xX26xX3xXexX91xXddxX28xX254xX22xX3xXexX1xX87xX22xX26xX3xX4xX57xX6xX3xX43xX177xXc8xX3xX40xX6xX22xX1xX3xX1xXdxX83xXddxX3xX43xX1xX6xX4dxXbxXdxX90xX22xX7xX3xX177xX10xX6xX26xXddxX10xX3xXexX1xX5e9xX3xX2xX108xXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX90xX40xX28xXaxX12xX18cxX295xX3xXexX1xX291xX28xX62xX3xX40xX4axX170xX22xX26xX3xX22xX1xX4axX3xX17xX87xXdxX3xX8axX60xXdxX3xX99xX10xX91xX10xX9dxX62xX3xX173xX1xX2c5xX22xX26xX3xXexX1xX5e9xX3xX16xXexX91xX6xX22xX26xX3xX7xX5e9xX4xX1exX3xX22xX1cxX90xX3xX17xX57xX3xXexX1xXe71xX6xX3xX4dxX14xX22xX3xX17xX6xX4dxX3xX4dxX5f6xX62xX3xX173xX1xX2c5xX22xX26xX3xX4dxX18xXexX3xXexX1xX1cxX22xX1xX3xXexX211xX4xX1xX3xX22xX1cxX90xX3xX5xX1cxX3xX26xXdxX60xXdxX3xX1xX1b4xX22xX3xX4xX1xXdxX22xX1xX3xXbxX1xX21axX4xXb8xX3xX2bdxX1cxX62xX3xX40xX29cxX3xX28xX5f6xXddxX62xX3xX26xX1xX4d5xXexX3xXexX1xX5cxX3xX22xX1cxX90xX3xX17xX87xXdxX3xX8axX60xXdxX3xXexX1cxXdxX3xX22xX514xX22xX26xX62xX3xX7xX34exX3xX173xXdxX5f6xXddxX3xX22xX26xX1b4xX90xX62xX3xX17xX18xX4xX3xX17xX90xX283xX22xX62xX3xX26xXdxX3baxX90xX3xX1xX90xX1b4xXexX62xX3xX81xX18xXdxX3xX81xX1b4xX4xXb8xXb8xXb8xX3xX4xX57xX6xX3xX22xX26xX4axX170xXdxX3xX17xX1cxX22xX3xX2c5xX22xX26xX3xX22xX1cxX28xX3xX4xX1xX514xX22xX26xX3xX22xX208xX6xX62xX3xXexX1xX3c2xX3xX5xXa5xX4xX1xX3xX7xX52xX3xX81xX73xX22xX26xX3xX17xX283xX3xXexX1xX5cxX3xX26xXdxX60xXdxX3xX8axXb06xX22xX3xXbxX1xX3baxXdxX3xX22xX1xX64fxX4xX3xX17xX5cxX22xX3xX8exX5xX90xX91xX10xX22xXexXdxX22xX90xX3xX99xX10xX91xX10xX9dxX3xX8axX60xXdxX3xX7xX34exX3xX173xX1xX3ecxX4dxX3xXbxX1xX21axX4xXb8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70dxXddxXexX1xX90xX91xXaxX12xX311xX26xXddxX28xX5f6xX22xX3xX99xX1xX90xX22xX26xX0xX2exXbxX12
Nguyên Phong