Những người phụ nữ ở cảng cá
(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặt trời vừa ló dạng những chuyến tàu đã ùn ùn cập cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. Trên bờ những người phụ nữ đã chờ sẵn với niềm tin tôm, cá đầy khoang.
eae4xfa4cx13bc1x115d0x1116bx137d0x1037ax110e9x1611bxX7x1391exf8b5x1164ex10c86x16bb0x12e03xX5x147e7xXax131ebxX0xX7xXex15c87x11edbx158a3x15701xX12xX0x16868xX12x14788xX1x171cbxX18xX19xX3xX18xX19x158cdx12b4fxXdxX3xXbxX1x177c8xX3xX18xX20xX3x12d4dxX3xX4x1741fxX18xX19xX3xX4x144acxX0x10b3cxX1cxX12xX0xX3bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfcb5xX10xX6xee26xXaxX12x14abdx16d60xXexX3xXexX16xX27xXdxX3x12f54x13767xX6xX3xX5x13336xX3xX5ax176d0xX18xX19xX3xX18xX1xX20xX18xX19xX3xX4xX1x14cd8x10605x1148cxX18xX3xXex110d3xX7axX3x16924x1065dxX3x103b8xX18xX3xX86xX18xX3xX4x126a3xXbxX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX39xX3xX57x17655xX6xX3x10bd4x14d0bxX4x14c54xX3xX1xX7axX7bx147b6xX18xX3xX57xX8dxX7axX3xX9cxX9dxX4x1437cxX3xXcxX16x16712xX18xX3xX1cxX27xX3xX18xX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xX26xX27xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX18xX20xX3xX83xX84xX3xX4xX1xX27xX3xX7x141e4xX18xX3xX66x11fb5xXdxX3xX18xXdx15880xf0b6xX3xXexXdxX18xX3xXexf716xXddxX9fxX3xX4xX39xX3xX83x1271bxX7bxX3x14085xX1xX17xX6xX18xX19xXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX10xX6xX5axXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX1cxX12xX0xXdxXddxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX1xX7axXddxX1cxX3xXdx128ddxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXax10e44xXdxX5axXexX1x14e47xX3x13135x15d5dxX141xXbx16913x13111xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13exX3x11404x13304x15c59xXbxX144xX145xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX66xXaexX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXaexX66xX18xX3bxX18xX10xX139xX7xX3bxX151xX2xX14fxX150xX3bxX151xX141xX151xX5axX2xX2xX141x170c9xf2c4x10e38xX182xXexX181xX140xX182xX181xX182xX5xX141xXaex11dc6xXbxX19x122b6xX16xX9xX150xX151xX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xX26xX27xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX18xX20xX3xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX39xXaxX3xX139xXdxX5axXexX1xX9xXaxX140xX141xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14fxX150xX151xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX1cxX12xX0xX3bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1exX1xX20xX18xX19xX3x16d79xX1cxX6bxX18xX19xX3xX1x15d4cxX18xX19xf46fxX3xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX39xX3xX57xX99xX6xX3xX9cxX9dxX4xXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ad4xX17xX5axX7bxXaxX12xX14fxX1xX181xX141xX9fxX3xXexX16xX27xXdxX3xX18xX1x16f13xX18xX3xX4xX1xX26xX6xX3xX16x159f7xX3xXddxX5exXexX3xX18xX19xX26xX27xXdxX9fxX3xXexXdxX7cxX18xX19xX3x17048xX3xXd7xXdxX3xX83xX84xX3xX16xXe4xXddxX3xXddxX9dxXexX3xX19xX6bxX4xX3xX4xX34xX18xX19xXaexX3xX57xX17xX6xX3x16bffxXdxX9fxX3xX9cxX80xXdxX3xX27cxXdxX9fxX3xXexX80xX7axX3xX6xX18xX1xX3x122ddxXe4xX18xX19xX3xX4xX6bxX3xX66xXdcxX3xXefxX1xXe4xX18xX19xX191xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xX22fxX80xX3xX9cxXb2xX3xXcxX1x178a0xX3xX57xX17xX6xX3xX83x15d5cxX7bxX3xX66xX9dxXdxX3xX4xX1xXdxX7cxX4xX3xX144xX10xX3xX1cxX6xX3xX19xX39xX4xX3xX5xX6bxXexX3xX1cxX6exXexX9fxX3xX18xX26xXd7xX4xX3xX1cx123abxX18xX3xXexX7axX18xX19xX3xXexX6bxX10xX3xXexXdxX7cxX18xX3xX66xX9dxXdxX3xX5xX6exXdxX3xX4xXecxX7axX3xX4xX34xX18xX19xX3xX16xX209xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX66xX80xX17xX3xX83xX39xXddxX3xX83xXe4xX18xX19xX3xX5ax17890xXddxX3xX1cxX34xX7bxX3xX4xX1xX2bexX3xX10xXddxX9fxX3xX83x12517xX3xX4xX86xX18xX19xX3xX16xXe4xXddxX3xX16xX34xX3xX4x14dbexX7axX3xX4xX1xX7axX7bxXa4xX18x14808xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12x1151axX1x15fb0xXexX3xX4xX1xX27xX3xXexX80xX7axX9fxX3xX1cxX80xX3xX57xX17xX6xX3xXexX16xX34xXdxX3xX5xX99xX18xX19xX13exX3xX202xX12axX1xX209xX18xX19xX3xXexXe4xXdxX3xX4xX1xX7cxXexX3xXddx13878xXexX3xX144xX39xX4xX3xXexX16xXb2xX18xX3xX1cxXdxX333xX18xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX83xX342xX7bxX3xX2xX141xX3xX18xX323xXddxX3xX66xX80xX17xX3xXddxX9dxXexX3xX18xX19xX80xX7bxX3xX1cxXdxX333xX18xX3xX83xX9dxX18xX19xXaexX3xX5dxX392xXexX3xXexX80xX7axX9fxX3xXddxX392xXexX3xX18xX19xX26xX27xXdxX9fxX3xX4xX39xXdxX3xX4xX99xX18xX3xX5xX80xX3xX181xX3xX83x14f3axX6xX3xX4xX17xX18xX3xXexX7ax12290xXdxX3xX323xX18xX9fxX3xXexX7axX3f6xXdxX3xX5xXd7xX18xX3xX66xX80xX3xXddxX9dxXexX3xXddxX6bxX18xX3xX18x16de7xX3xXefxX1xXe4xX18xX19xX3xX1cxXdxX7cxXexX3xX1cxX6xX17xX3xX19xXdxX27xX3xXexX16xX34xX3xX1xX7cxXexX20cxXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xX0xXdxXddxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5axXexX1xX13exX3xX140xX141xX141xXbxX144xX145xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13exX3xX183xX14fx128d8xXbxX144xX145xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX66xXaexX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXaexX66xX18xX3bxX18xX10xX139xX7xX3bxX151xX2xX14fxX150xX3bxX151xX141xX151xX5axX2xX2xX141xX181xX150xX181xX181xXexX140xX479xX2xX150xX2xX5xX141xXaexX18exXbxX19xX191xX16xX9xX150xX2xX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xX26xX27xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX18xX20xX3xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX39xXaxX3xX139xXdxX5axXexX1xX9xXaxX140xX141xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX183xX14fxX479xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x14a24xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX39xX3xX4xXe4xX18xX19xX3xX66xXdxXa4xX4xX3xX4x1216axX7axX3xX66xX6exX18xX3xX18xX1xX20xX18xX19xX3xXexX26xX31xX18xX19xX3xX4xX1x1380bxX3xX4x10cc6xX6xX3xX4xX39xX18xX1xX3xX83xX80xX18xX3xXe4xX18xX19xX9fxX3xX18xX1xX26xX18xX19xX3xX5xX6exXdxX3xX5xX80xX3xX18xX19xX7axX209xX18xX3xXexX1xX7axX3xX4xX1xX25exX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX1xX2bexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xX1exX1xX20xX18xX19xX3xXexX26xX31xX18xX19xX3xXefxX1xXe4xX18xX19xX3xXexX1xX333xX3xX19xX39xX18xX1xX3xX19xX209xX18xX19xX3xXddxX392xXexX3xXddxX39xXexX3xX18xX1xX26xX18xX19xX3xX16xX209xXdxX3xX83xX342xX7axX3xX4x11500xX18xX19xX3xX66xX80xX17xX3xX83xX6bxXaexX3xX5dxX26xX27xXdxX3xX18xX323xXddxX3xX18xX6xX7bxX3xX18xX412xX3xX4xX544xX6xX3xX18xX19xX26xX27xXdxX3xX19xX6bxX6xX3xXbxX1xX2cxX3xX83xX84xX3xX1xX7cxXexX9fxX3xX4xX17xX18xX3xX4xX39xXdxX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xX83xX84xX3xXefxX1xXe4xX18xX3xX5xXd7xX18xXaexX3xX22fxX80xX3xX5xX80xXddxX3xX66xXdxXa4xX4xX3xX4xXecxX18xX3xXddx1723exX18xX3xX66xX80xX3xX4xX1xX2ebxXexX3xX4xX1xXdxX7axX3xX1xX80xX18xX19xX3xX18xX19xX80xX7bxX3xX16xX209xXdxX3xX83xX342xX7axX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xX66xX80xX17xX3xX83xX392xX7bxXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xefcdxX1xXe4xX18xX19xX3xfdadxX17xX3xX5xX10xX9fxX3xX1cxXdxX3xX83xX39xXexX3xX18xX1xX26xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX34xX18xX1xX3xX1cxX80xX3xX57xX17xX6xX9fxX3xX4xX1xX2bexX3xX9cxX80xXdxX3xX18xX323xXddxX3xX18xX6xX7bxX3xXddxXd7xXdxX3xX18xX19xX17xX80xXdxX3xX181xX141xX3xXexX7axX3f6xXdxXaexX3xXcxX7axX7bxX3xX18xX1xXdxXb2xX18xX9fxX3xX151xX3xX18xX323xXddxX3xX18xX6xX7bxX3xX5axX17xX3xX34xX18xX1xX3xX1xX26xX31xX18xX19xX3xX4xX544xX6xX3xX5axX2bexX4xX1xX3xX12ax120b7xf2c2x14dadx10fa9x12811xX2xX479xX3xXefxX1xXdxX7cxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX20xX18xX19xX3xX4xXe4xX18xX19xX3xX66xXdxXa4xX4xX3xXexX67xX3xX1xX8dxX7axX3xX4xXecxX18xX3xX18xX19xX1xXdcxX3xX4xX39xX3xX4xX544xX6xX3xX4xX1xX2bexX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xXefxX1xXe4xX18xX19xX3xX4xX6bxX3xX18xX1xXdxXdcxX7axX9fxX3xXexX1xX7axX3xX18xX1xX8dxXbxX3xX1cxX2bexX3xX19xXdxX34xXddxX3xX7xX363xXexXaexX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXefxX1xXdxX3xX83xX6bxX9fxX3xX4xX1xX209xX18xX19xX3xX4xX1xX2bexX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xXbxX1xX34xXdxX3xX202xX1cxX6bxX3xX19x10d20xXdxX20cxX3xX31xX3xX18xX1xX80xX3xXefxX333xX3xXexX67xX3xXefxX1xXdxX3xX83xXdxX3xX144xX7axX392xXexX3xXefxX1xX2c5xX7axX3xX5xX6xX17xX3xX83xX9dxX18xX19xX3xXexX16xX31xX3xX66xXdcxXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xX202xX6e7xX67xX6xX3xX5xX17xX3xXddxX9dxXexX3xXefxX1xX17xX34xX18xX3xXexXdxXdcxX18xX3xXefxX1xXe4xX18xX19xX3xX18xX1x129b5xX3xX83xX333xX3xX83xXdxX3xX144xX7axX392xXexX3xXefxX1xX2c5xX7axX3xX5xX6xX17xX3xX83xX9dxX18xX19xX3xX18xX1xX26xX18xX19xX3xX34xX18xX1xX3xX1xX26xX31xX18xX19xX3xX4xX544xX6xX3xX5axX2bexX4xX1xX3xX1cxXa4xX18xX1xX3xXefxX1xXdxX7cxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1xX7axX7bxX7cxX18xX3xX144xX7axX392xXexX3xX18xX19xX17xX6exXdxX3xX4xX544xX6xX3xX6xX18xX1xX3xX66xXdcxX3xX7xXd7xXddxX3xX1xX27cxX18xX3xX5ax13edbxX3xX83xX2bexX18xX1xXaexX3x165eaxXdxX27xX3xX6xX18xX1xX3xX83xXdxX3xX5xX80xXddxX3xXbxX1xX2cxX3xX1xX209xX9fxX3xX4xXe4xX18xX19xX3xX66xXdxXa4xX4xX3xX66xX392xXexX3xX66xX34xX3xXddxX80xX3xXefxX1xXe4xX18xX19xX3xX83xXdcxX7axX3xX18xXb2xX18xX3xXexX1xX7axX3xX18xX1xX8dxXbxX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xX4xX1x118f6xX18xX19xX3xX5xX80xX3xX1cxX6xX17xX20cxX9fxX3xX4xX1xX2bexX3xX57xX17xX6xX3xXexX1xX31xX3xX5axX80xXdxXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xX0xXdxXddxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5axXexX1xX13exX3xX140xX141xX141xXbxX144xX145xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13exX3xX183xX2xX141xXbxX144xX145xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX66xXaexX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXaexX66xX18xX3bxX18xX10xX139xX7xX3bxX151xX2xX14fxX150xX3bxX151xX141xX151xX5axX2xX2xX141xX181xX479xX183xX14fxXexX140xX14fxX183xX182xX182xX5xX141xXaexX18exXbxX19xX191xX16xX9xX479xX14fxX479xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xX26xX27xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX18xX20xX3xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX39xXaxX3xX139xXdxX5axXexX1xX9xXaxX140xX141xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX183xX2xX141xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1exX1xX20xX18xX19xX3xXefxX1xX17xX6xX18xX19xX3xX4xX39xX3xX83xXecxX7bxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX6bxX18xX19xX3xX83xX26xX412xX4xX3xXexX1xX26xX27cxX18xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX7axX3xXddxX7axX6xXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xX12axX1xX7axX7bxX7cxX18xX3xXexX80xX7axX3xXddxX17xX18xX19xX3xX83xX412xXdxX3xX4xX8dxXbxX3xX1cxX7cxX18xX9fxX3xX4xX39xX4xX3xX4xX1xX2bexX3xX18xX1xX39xX17xX3xX18xX1xX39xX4xX3xX19x1558bxXdxX3xX18xX1xX6xX7axX9fxX3xX18xX80xX17xX3xX144xX10xX3xX1cxX6xX3xX19xX39xX4xX9fxX3xX144xX10xX3xX1cxX39xX18xX3xXexX34xXdxX3xX18xX1xX7daxX3xX4xX7axX18xX19xX3xX4xX392xXbxX3xX83xX39xX3xX144xX6xX7bxX34bxX3xX83xX3f6xX3xX5axX209xX18xX3xX66xXdcxX3xXddxX674xXbxX3xX4xX34xX18xX19xXaexX3xX12axX39xX18xX1xX3xX4xX52cxX6xX3xXexX1xX86xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX7cxX4xX3xX144xX10xX3xXexX34xXdxX3xX18xX1xX7daxX3xX5xX86xXdxX3xX83xX25exXexX3xX66xX80xX17xX3xX7xX39xXexX3xXddxX674xXbxX3xXexX80xX7axX3xXddxX31xX3xX16xX6xX9fxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX2bexX3xX19xX39xXdxX3xX83xX84xX3xX5xX7axX775xX18xX19xX3xXexX7axX3f6xXdxX3xXexX67xX3xX4xX6xX1cxXdxX18xX3xX18xX1xX34xX7bxX3xX144xX7axX775xX18xX19xX3xX66xXd7xXdxX3xX83xX9dxX18xX19xX3xXexX39xX4xX3xXexX1xX17xX323xX18xX3xXexX1xX17xX2ebxXexX9fxX3xXexX1xX7axXecxX18xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX5xX10xX17xX3xX5xXb2xX18xX3xXexX1xX86xX18xX19xX3xX144xX10xX9fxX3xX31xX3xXbxX1xX25exX6xX3xX5axX26xXd7xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX26xX27xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX18xX20xX3xXefxX1xX39xX4xX3xXexX1xX17xX323xX18xX3xXexX1xX17xX2ebxXexX3xX4xX1xX7axX7bxX333xX18xX3xX18xX1xX20xX18xX19xX3xXefxX1xX6xX7bxX3xX83xX39xX3xX5xX6exX18xX1xXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXefxX1xXdxX3xX83xX6bxX9fxX3xX18xX1xX6bxXddxX3xXbxX1xX2cxX3xX18xX20xX3xXefxX1xX39xX4xX3x14740xX18xX19xX26xX27xXdxX3xX18xX1xX80xX3xX4xX544xX6xX3xX4xX1xX544xX3xXexX80xX7axX3xX66xX80xX3xX4xX39xX4xX3xXexX1xX7axX7bxXdcxX18xX3xX66xXdxXb2xX18x13ad9xX3xX83xX84xX3xX5xXb2xX18xX3xXexX80xX7axX3xXexX67xX3xXefxX1xXdxX3xX18xX80xX17xXaexX3x108c4xX7axX6xX3xX39xX18xX1xX3xXddxX2ebxXexX9fxX3xX18xX2cxX3xX4xX26xX27xXdxX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xX5ax141edxX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX26xX27xXdxX3xXexX6xX3xX18xX1xX8dxX18xX3xX16xX6xX3xX18xXdxXdcxXddxX3xX66xX7axXdxX9fxX3xX7xX843xX3xX1xX6exX18xX1xX3xXbxX1xX363xX4xX3xX4xX544xX6xX3xXddxX9dxXexX3xX4xX1xX7axX7bxX7cxX18xX3xX66xX26xX27cxX18xX3xXefxX1xX27cxXdxX3xX1cxX242xX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX16xX31xX3xX66xXdcxX3xX66xXd7xXdxX3xX18xX1xX20xX18xX19xX3xX5xX9dxX4xX3xX1cxXdxX333xX18xX3xX2ebxXbxX3xX83xXecxX7bxX3xXefxX1xX17xX6xX18xX19xX34bxX3x11970xX6xX7axX3xXbxX1xX363xXexX3x13403xX7axX7bxX7cxX18xX3xX5xX7axX7bxX7cxX18xX9fxX3xX4xX39xX4xX3xX4xX1xX2bexX9fxX3xX4xX39xX4xX3xXddx15ec3xX3xX1cxX2ebxXexX3xXexX6xX7bxX3xX18xX19xX6xX7bxX3xX66xX80xX17xX3xX66xXdxXa4xX4xX3xXbxX1xX342xX18xX3xX5xX17xX6exXdxX3xX4xX39xX9fxX3xXexXe4xXddxX3xX4xX1xX7axX7bxX333xX18xX3xX5xXb2xX18xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX1cxX39xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX20xX18xX19xX3xXexX1xX26xX27cxX18xX19xX3xX5xX39xXdxX3xX83xX6xX18xX19xX3xX4xX1xX27xX3xX7xXd3xX18xXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xX0xXdxXddxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5axXexX1xX13exX3xX140xX141xX141xXbxX144xX145xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13exX3xX183xX181xX181xXbxX144xX145xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX66xXaexX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXaexX66xX18xX3bxX18xX10xX139xX7xX3bxX151xX2xX14fxX150xX3bxX151xX141xX151xX5axX2xX2xX141xX14fxX181xX151xX479xXexX2xX14fxX182xX151xX183xX5xX141xXaexX18exXbxX19xX191xX16xX9xX151xX2xX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1xX20xX18xX19xX3xX18xX19xX26xX27xXdxX3xXbxX1xX2cxX3xX18xX20xX3xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX39xXaxX3xX139xXdxX5axXexX1xX9xXaxX140xX141xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX183xX181xX181xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX361xX1xX363xXexX3xX18xX19xX1xX541xX3xX18xX19xX27cxXdxX3xX66xXd7xXdxX3xX18xX1xX20xX18xX19xX3xX18xX2cxX3xX4xX26xX27xXdxX3xX16xX6exX18xX19xX3xX16x124d2xX3xX4xX544xX6xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX1xX2bexXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xX12axX1xX2bexX3xX1exX19xX7axX7bxXbdexX18xX3xXcxX1xX2bexX3xX22fxX25exX4xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX1cxXdxX7cxXexX9fxX3xXefxX1xXe4xX18xX19xX3xXbxX1xX34xXdxX3xX6xXdxX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xX83xX26xX412xX4xX3xX5xX843xX6xX3xX4xX1xXa15xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXddxX242xX18xX1xX3xX18xX1xX20xX18xX19xX3xX4xXe4xX18xX19xX3xX66xXdxXa4xX4xX3xXbxX1xX86xX3xX1xX412xXbxX9fxX3xXddxX80xX3xXbxX1xX34xXdxX3xX4xX6bxX3xXddxX775xXdxX3xXc5fxX7axX6xX18xX3xX1xXa4xX3xX18xX1xX392xXexX3xX83xX2bexX18xX1xXaexX3xX6e7xXd7xXdxX3xX4xX1xX2bexX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xX18xX1xX26xX3xX18xX1xXdxXdcxX7axX3xX4xX1xX2bexX3xX10xXddxX3xXefxX1xX39xX4xX3xX83xX209xX18xX19xX3xX4xX34xX18xX1xX3xXexX1xX242xX3xX18xX5exX18xX19xX3xX18xX1xXa15xX4xX3xX1xX27cxX18xXaexX3xX1exX19xX80xX7bxX3xX18xX80xX17xX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xX18xX1xX26xX3xX18xX19xX80xX7bxX3xX18xX80xX17xX9fxX3xX1cxX775xX4xX3xX144xX17xX18xX19xX3xX4xX39xX3xXddxX2ebxXddxX3xXexX1xX242xX3xXddxX5exXexX3xX6xXdxX3xX18xX392xX7bxX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xX1cxXa4xX4xX1xX3xX16xX6xX9fxX3xX18xX1xX412xXexX3xX18xX1xX6exXexX9fxX3xXddxXa4xXexX3xXddxX7daxXdxXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xX202xX6e7xX80xX17xX3xXddxX86xX6xX3xX5xX6exX18xX1xX3xX4xX99xX18xX3xX83xXde8xX3xX4xX1xX3edxX3xXddxX86xX6xX3xX1x163c0xX3xXexX1xX242xX3xXddxX392xXexX3xX7xX3edxX4xX3xX66xX80xX3xXddxXa4xXexX3xX5xX2ebxXddx1672exX3xX9cxX80xXddxX3xXc5fxX7axXecxX18xX3xXc5fxX7axX8dxXexX3xX4xX34xX3xX18xX19xX80xX7bxX9fxX3xXexX1xX8dxXddxX3xX4xX1xX25exX3xX5xX363xX4xX3xX323xX18xX9fxX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xX323xX18xX3xX83xX3edxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX6xX18xX1xXaexX3xX22fxX775xX4xX3xX144xX17xX18xX19xX3xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX2bexX3xX22fxX25exX4xX1xX3xX4xX99xX18xX3xX66xX9dxXdxX3xX66xXdcxX3xX5xX17xX3xX1cxX20xX6xX3xXexX16xX26xX6xX3xX4xX1xX17xX3xX5xX5c9xX3xX18xX1xX7daxX3xXefxX2bexXbxX3xX323xX18xX9fxX3xX18xX19xX1xX541xX3xX83xX333xX3xX83xX7cxX18xX3xXexX16xX26xX27xX18xX19xX20cxX9fxX3xX4xX1xX2bexX3xX22fxX25exX4xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x13b69xXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xX361xX1xX6bxX3xX84bxXdxX39xXddxX3xX83xX775xX4xX3xX22fxX6xX18xX3xXc5fxX7axX34xX18xX3xX5x168e6xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX39xX3xX57xX99xX6xX3xX9cxX9dxX4xX3xX1exX19xX7axX7bxXbdexX18xX3xX290xX242xX18xX1xX3xf8cbxX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX1cxXdxX7cxXexX13exX3xX66exX333xX3xXexX67xX3xXefxX1xXdxX3xX83xXdxX3xX66xX80xX17xX3xX1xX17xX6exXexX3xX83xX9dxX18xX19xX3xX5axX2bexX4xX1xX3xX66xX2cxX3xX1xX8dxX7axX3xX4xXecxX18xX3xX18xX19xX1xXdcxX3xX4xX39xX3xX83xX84xX3xXexX6exX17xX3xX66xXdxXa4xX4xX3xX5xX80xXddxX3xX4xX1xX17xX3xX1xX80xX18xX19xX3xXexX16xX323xXddxX3xX4xX1xX2bexX3xX10xXddxX3xXbxX1xX2cxX3xX18xX20xX9fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX83xX6bxX3xXbxX1xXecxX18xX3xX18xX1xXdxXdcxX7axX3xX4xX1xX2bexX3xX10xXddxX3xX4xX6bxX3xX1xX17xX80xX18xX3xX4xX34xX18xX1xX3xXefxX1xX6bxX3xXefxX1xX323xX18xXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX17xX5axX7bxXaxX12xX1exX19xX17xX80xXdxX3xX16xX6xX9fxX3xX22fxX6xX18xX3xXc5fxX7axX34xX18xX3xX5xX104cxX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX5c9xX18xX19xX3xX144xX363xX4xX3xXexXdxX7cxX18xX9fxX3xX83xX392xX7axX3xXddxX775xXdxX3xX66xXdxXa4xX4xX3xX5xX80xXddxX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xXdxXdcxX7axX3xX4xX1xX2bexX3xX10xXddxX3xX66xXd7xXdxX3xX4xX39xX4xX3xX4xX27cxX3xX7xX31xX3xX4xX1xX7cxX3xX1cxXdxX7cxX18xX9fxX3xX4xX7axX18xX19xX3xX3edxX18xX19xX3xXexX67xX3xX5axX2bexX4xX1xX3xX66xX2cxX3xX18xX19xX1xXdcxX3xX4xX39xX9fxX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX7axX3xX18xX1xX8dxXbxX3xX3f6xX18xX3xX83xX2bexX18xX1xXaexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1173cxX7axXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX1cxX12xXc56xX27cxX18xX3xX290xX242xX18xX1xX0xX3bxX1cxX12xX0xX3bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3bxXbxX12
Sơn Đình