Người trồng đào xứ Thanh tất bật tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này người dân trồng đào ở Thanh Hóa lại tất bật với công đoạn tuốt lá, tỉa cành để cho đào ra hoa đúng vào dịp tết.
acc9xf76ex13691x13ab5xcd3cxba77xe500xae2fx10ebcxX7x13701x101dbx12c10xbbf9xbcdfx123dcxX5xf43exXax12b90xX0xX7xXexca62xd9c1x11585xee2dxX12x101c4xX19x11659x12754xXdxX3xXexX16xad96xX18xX19xX3xb16exd438xX17xX3xe73dx1040bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexeaacxXexX3xb28ax10a28xXexX3xXexb836xb658xXexX3xX5x10b68xX3xX4xX1xX3dxc8d6xX18xX3xX38xd047xX3xX27x13acaxX18xX3xXcxe105xXexX3xX1bxX1x118f6x13f88xX3x139b6x117a5xX18xX0xb6d4xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb7exX10xX6x11048xXaxX12xX1bxX1x1294axX18xX19xX3xX18xX19xX28xe415xX3xX18xX28xX85xX3xX18xX19xX1dxX1exXdxX3xX79xX57xX18xX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3x1239exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX76xX4exX6xX3xX5xefd6xXdxX3xXexX35xXexX3xX38xX39xXexX3x116c1xd397xXdxX3xX4xc71exX18xX19xX3xX27xX17xXacxX18xX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42x10465xX3xXex10a8exX6xX3xX4xX28xX18xX1xX3xX27xc398xX3xX4xX1xX17xX3xX27xX28xX17xX3xX16xX6xX3xX1xX17xX6xX3xX27x12dc4xX18xX19xX3xXb7xX28xX17xX3xX79xX4bxXbxX3xXexX52xXex11bd6xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103d9xX17xX79xX85xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe297xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxe369xXdxX79xXexX1xe1a8xX3x13915x12a35xX133xXbxX2bxfedexX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xae80x116c5xc042xXbxX2bxX137xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXb7xXf9xX38xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf9xXb7xX18xX5exX18xX10xX12bxX7xX5exbacdxX2xX143xX132xX5exX2x12a54xX142xX79xX133xX167xX167xX2xX141xX143xX143xXexX132xX132xX142x12d3axX167xX5xX133xXf9x1333fxXbxX19x1126axX16xX9xX16dxX143xX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX35xXexX3xX38xX39xXexX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX4xX1xX3dxX47xX18xX3xX38xX4bxX3xX27xX4exX18xX3xXcxX52xXexX3xX1bxX1xX57xX58xX3xX5axX5bxX18xXaxX3xX12bxXdxX79xXexX1xX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX141xX142xX143xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xXbcxX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX19xXccxX3xXb7xX28xX17xX3xbcd1xX1xX17x13226xX18xX19xX3xX4xX3dxX3exXdxX3xXexX1xX42xX18xX19xX3xX2xX133xXccxX3xX27xX5bxX3dxX3xXexX1xX42xX18xX19xX3xX2xX2xX3xX57xX58xX3xX5xX4bxX4xX1xX3xX5xX28xX3xXexX1xX1exXdxX3xX27xXdxXd8xX58xX3xX4xX42xX4xX3xX5xX28xX18xX19xX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX38xb306xXexX3xX27xX5bxX3dxX3xXb7xX28xX17xX3xXb7xd23fxX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xXccxX3xX4xX1xX3dxX47xX18xX3xX38xX4bxX3xX4xXbcxX18xX19xX3xX27xX17xXacxX18xX3xX18xX3dxXbcxXdxX3xX58xX265xXexXccxX3xX4xX1xX17xX3xX27xX28xX17xX3xX16xX6xX3xX18xX271xX3xX27xXd8xX3xX7xbe68xX18xX3xX7xX28xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX79xX4bxXbxX3xXcxX52xXexX3xX18xX19xX3dxX85x10f9axX18xX3xX27xX42xX18xXf9xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX17xX79xX85xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX79xXexX1xX130xX3xX132xX133xX133xXbxX2bxX137xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX141xX142xX143xXbxX2bxX137xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXb7xXf9xX38xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf9xXb7xX18xX5exX18xX10xX12bxX7xX5exX167xX2xX143xX132xX5exX2xX16dxX142xX79xX133xX167xX167xX2xb949xX2xX132xXexX2xX132xX142xX167xX143xX5xX133xXf9xX180xXbxX19xX183xX16xX9xX167xX17bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX35xXexX3xX38xX39xXexX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX4xX1xX3dxX47xX18xX3xX38xX4bxX3xX27xX4exX18xX3xXcxX52xXexX3xX1bxX1xX57xX58xX3xX5axX5bxX18xXaxX3xX12bxXdxX79xXexX1xX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX141xX142xX143xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX11cxXbcxX18xX19xX3xX27xX17xXacxX18xX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX27xX1dx115d8xX4xX3xX4xX17xXdxX3xX5xX28xX3xX58xec3cxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX7exX18xX19xX3xX219xX1xX57xX3dxX3xe616xX3dxX6xX18xX3xXexX16xb1f2xX18xX19xX3xX18xX1xX35xXexXccxX3xX18xX1xf4afxX58xX3xX1x121d5xX58xX3xX4xX1xX17xX3xX27xX28xX17xX3xX219xX1xXbcxX18xX19xX3xX18xX9fxX3xX7xXb8xX58xXf9xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX17xX79xX85xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX18xXexX10xX16xX3xX79xXexX1xX3dxX58xX38xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX79xXexX1xX130xX3xX132xX133xX133xXbxX2bxX137xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX141xX142xX143xXbxX2bxX137xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXb7xXf9xX38xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf9xXb7xX18xX5exX18xX10xX12bxX7xX5exX167xX2xX143xX132xX5exX2xX16dxX142xX79xX133xX167xX167xX167xX167xX2xX133xXexX141xX344xX142xX344xX2xX5xX133xXf9xX180xXbxX19xX183xX16xX9xX16dxX2xX132xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX35xXexX3xX38xX39xXexX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX4xX1xX3dxX47xX18xX3xX38xX4bxX3xX27xX4exX18xX3xXcxX52xXexX3xX1bxX1xX57xX58xX3xX5axX5bxX18xXaxX3xX12bxXdxX79xXexX1xX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX141xX142xX143xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX18xX1xX7exX18xX19xX3xX18xX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX5xX57xX3dxX3xX18xf197xX58xXccxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX27xX17xXacxX18xX3xX18xX28xX85xX3xX4xX5bxX18xX3xXbxX1xX21cxXdxX3xXexe95cxX18xX1xX3xXexX17xX42xX18xX3xX219x11f6bxX3xX5xX1dx1133fxX18xX19xX3xX38xX9fxXdxX3xX4xX1xXcfxX3xX4xX5bxX18xX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX7xXb8xX58xX3xX1xX17xd8d2xX4xX3xX58xX3dxX3f6xX18xX3xX40axX3dxX42xX3xX27xad09xX3dxX3xX21cxX18xX1xX3xX1xX1dxX9fxX18xX19xX3xX27xX52xX18xX3xX4xX1xX35xXexX3xX5xX1dxX3ebxX18xX19xXccxX3xXexX1xX1exXdxX3xX27xXdxXd8xX58xX3xX18xX9fxX3xX4xf9fcxX6xX3xX1xX17xX6xX3xX27xX28xX17xXf9xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX17xX79xX85xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX79xXexX1xX130xX3xX132xX133xX133xXbxX2bxX137xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX141xX142xX143xXbxX2bxX137xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXb7xXf9xX38xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf9xXb7xX18xX5exX18xX10xX12bxX7xX5exX167xX2xX143xX132xX5exX2xX16dxX142xX79xX133xX167xX167xX167xX167xX143xX141xXexX16dxX167xX17bxX17bxX133xX5xX133xXf9xX180xXbxX19xX183xX16xX9xX141xX167xX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX35xXexX3xX38xX39xXexX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX4xX1xX3dxX47xX18xX3xX38xX4bxX3xX27xX4exX18xX3xXcxX52xXexX3xX1bxX1xX57xX58xX3xX5axX5bxX18xXaxX3xX12bxXdxX79xXexX1xX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX141xX142xX143xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX11cxX57xX85xX3xX27xX28xX17xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXbxX1xX271xX3xXexX1xX3dxX3f6xX4xX3xX18xX1xXdxX5c2xX3dxX3xXb7xX28xX17xX3xXexX1xX1exXdxX3xXexXdxX52xXexXccxX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX4xXbcxX18xX19xX3xX27xX17xXacxX18xX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xXb7x13156xX18xX3xX5xX28xX3xX58xX3f6xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX7exX18xX19xX3xX219x10aa6xX3xX18xX56dxX18xX19xX3xX40axX3dxX85xX52xXexX3xX27xX4bxX18xX1xX3xX27xX52xX18xX3xXexX1xX28xX18xX1xX3xX4xXbcxX18xX19xX3xX4xX5edxX6xX3xX58x1139axX6xX3xXb7xX271xXf9xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX17xX79xX85xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX79xXexX1xX130xX3xX132xX133xX133xXbxX2bxX137xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX141xX142xX143xXbxX2bxX137xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXb7xXf9xX38xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf9xXb7xX18xX5exX18xX10xX12bxX7xX5exX167xX2xX143xX132xX5exX2xX16dxX142xX79xX133xX167xX167xX167xX143xX143xX16dxXexX344xX2xX2xX344xX133xX5xX133xXf9xX180xXbxX19xX183xX16xX9xX142xX167xX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX35xXexX3xX38xX39xXexX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX4xX1xX3dxX47xX18xX3xX38xX4bxX3xX27xX4exX18xX3xXcxX52xXexX3xX1bxX1xX57xX58xX3xX5axX5bxX18xXaxX3xX12bxXdxX79xXexX1xX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX141xX142xX143xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xce60xXb8xXdxX3xX18xX1xXdxX5c2xX3dxX3xX18xX56dxX58xX3xX219xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxb49axX58xXccxX3xXbcxX18xX19xX3xX1bxX19xX3dxX85xacd9xX18xX3xX89cxX56dxX18xX3xfd67xX3dxX85xX52xX18xX3xX9fxX3xX2bxX421xX3x11cabxX3dxX21cxX18xX19xX3xX11cxX1xX589xX18xX1xX3xdc2exX8d1xX3dxX21cxX18xX19xX3xX8c6xX1dx129daxX18xX19x1183bxX3xX4xX1xX17xX3xX38xXdxX52xXexX130xX3x112f6xX3xXexX1xX1exXdxX3xX27xXdxXd8xX58xX3xX19xX35xXbxX3xX16xXeaxXexX3xX18xX28xX85xXccxX3xX18xX19xX1dxX1exXdxX3xX79xX57xX18xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX589xX18xX1xX3xXexX17xX42xX18xX3xX16xX35xXexX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX52xXexX3xXb7xX28xX3xX219xX763xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX27xXd8xX3xX1xX17xX6xX3xX18xX9fxX3xX27xXeaxX18xX19xX3xX79xX4bxXbxXf9xX3xX109xX9fxXdxX3xX27xX57xX85xX3xX5xX28xX3xX85xX52xX3dxX3xXexX3exX3xX40axX3dxX85xX52xXexX3xX27xX4bxX18xX1xX3xXb7xX28xX17xX3xXb7xXdxX8b3xX4xX3xXexX1xX28xX18xX1xX3xX4xXbcxX18xX19xX3xX4xX5edxX6xX3xX58xX789xX6xX3xXb7xX271xXf9xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX17xX79xX85xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX79xXexX1xX130xX3xX132xX133xX133xXbxX2bxX137xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX141xX167xX17bxXbxX2bxX137xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXb7xXf9xX38xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf9xXb7xX18xX5exX18xX10xX12bxX7xX5exX167xX2xX143xX132xX5exX2xX16dxX142xX79xX133xX167xX167xX167xX142xX142xX2xXexX143xX142xX132xX141xX132xX5xX133xXf9xX180xXbxX19xX183xX16xX9xX132xX344xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX35xXexX3xX38xX39xXexX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX4xX1xX3dxX47xX18xX3xX38xX4bxX3xX27xX4exX18xX3xXcxX52xXexX3xX1bxX1xX57xX58xX3xX5axX5bxX18xXaxX3xX12bxXdxX79xXexX1xX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX141xX167xX17bxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXbcxX18xX19xX3xX8c6xX3dxX85xX52xX18xXccxX3xXb7xXdxX8b3xX4xX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX27xX28xX17xX3xXbxX1xX21cxXdxX3xX27xX1dxX3ebxX4xX3xXexX1x13a6dxX4xX3xX1xXdxX8b3xX18xX3xX27xXeaxX18xX19xX3xXexX1xX1exXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX27xXd8xX3xX27xX28xX17xX3xX4xX4exX3xXexX1xXd8xX3xX16xX6xX3xX27xX1dxX3ebxX4xX3xX58xX265xXexXccxX3xX18xX3dxXbcxXdxX3xX79xX1dxX597xX18xX19xX3xX58xX265xXexX3xX27xX28xX17xXccxX3xX4xX1xX17xX3xX16xX6xX3xX18xX1xX7exX18xX19xX3xX18xX271xX3xX1xX17xX6xX3xXexX17xXccxX3xX27xe963xXbxX3xXb7xX28xX3xX27xX5c2xX3dxX3xX27xXeaxX18xX19xX3xX79xX4bxXbxX3xXexX52xXexXf9xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX17xX79xX85xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX79xXexX1xX130xX3xX132xX133xX133xXbxX2bxX137xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX141xX142xX143xXbxX2bxX137xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXb7xXf9xX38xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf9xXb7xX18xX5exX18xX10xX12bxX7xX5exX167xX2xX143xX132xX5exX2xX16dxX142xX79xX133xX167xX167xX167xX2xX142xX143xXexX17bxX142xX132xX132xX344xX5xX133xXf9xX180xXbxX19xX183xX16xX9xX2xX16dxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX35xXexX3xX38xX39xXexX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX4xX1xX3dxX47xX18xX3xX38xX4bxX3xX27xX4exX18xX3xXcxX52xXexX3xX1bxX1xX57xX58xX3xX5axX5bxX18xXaxX3xX12bxXdxX79xXexX1xX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX141xX142xX143xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX11cxXbcxX18xX19xX3xX27xX17xXacxX18xX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX27xX28xX17xX3xX27xf395xXdxX3xX1xcc27xXdxX3xX18xX19xX1dxX1exXdxX3xX5xX28xX58xX3xXbxX1xX21cxXdxX3xX4xX47xX18xX3xXexX1xX39xX18xX3xXb7xX28xX3xXexXcfxX3xX58xXcfxXf9xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX17xX79xX85xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX79xXexX1xX130xX3xX132xX133xX133xXbxX2bxX137xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX141xX133xX133xXbxX2bxX137xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXb7xXf9xX38xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf9xXb7xX18xX5exX18xX10xX12bxX7xX5exX167xX2xX143xX132xX5exX2xX16dxX142xX79xX133xX167xX167xX2xX16dxX133xX141xXexX143xX133xX16dxX2xX141xX5xX133xXf9xX180xXbxX19xX183xX16xX9xX344xX344xX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX35xXexX3xX38xX39xXexX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX4xX1xX3dxX47xX18xX3xX38xX4bxX3xX27xX4exX18xX3xXcxX52xXexX3xX1bxX1xX57xX58xX3xX5axX5bxX18xXaxX3xX12bxXdxX79xXexX1xX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX141xX133xX133xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x13255xX6xX3dxX3xX219xX1xXdxX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xXccxX3xX27xX28xX17xX3xX16xX6xX3xX58xX265xXexXccxX3xXb7xX28xX17xX3xX19xXdxX7exX6xX3xXexX1xX42xX18xX19xX3xX2xX2xX3xX57xX58xX3xX5xX4bxX4xX1xX3xX18xX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX7x12d16xX3xXbxX1xX21cxXdxX3xX38xX35xX58xX3xX18xX19xX411xX18xXccxX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xXexX1xX2c3xX58xX3xX58xX3f6xXexX3xX5xX5bxX18xX3xX18xX7exX6xX3xX27xXd8xX3xX4xX57xX85xX3xX27xX28xX17xX3xXexX39xXbxX3xXexX16xX3dxX18xX19xX3xX18xX3dxXbcxXdxX3xX79xX1dxX597xX18xX19xX3xX58xX265xXexXccxX3xX4xX1xX17xX3xX16xX6xX3xX18xX1xX7exX18xX19xX3xX18xX271xX3xX1xX17xX6xX3xX58xX39xXbxX3xX58xXacxXbxX3xXb7xX28xX3xXexX1xX265xX58xX3xX1xX8e6xX18xXf9xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX17xX79xX85xXaxX12xX0xXdxX58xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX79xXexX1xX130xX3xX132xX133xX133xXbxX2bxX137xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX141xX167xX16dxXbxX2bxX137xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXb7xXf9xX38xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf9xXb7xX18xX5exX18xX10xX12bxX7xX5exX167xX2xX143xX132xX5exX2xX16dxX142xX79xX133xX167xX167xX2xX16dxX143xX167xXexX167xX132xX16dxX17bxX344xX5xX133xXf9xX180xXbxX19xX183xX16xX9xX143xX17bxX132xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX17xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX35xXexX3xX38xX39xXexX3xXexX3dxX3exXexX3xX5xX42xX3xX4xX1xX3dxX47xX18xX3xX38xX4bxX3xX27xX4exX18xX3xXcxX52xXexX3xX1bxX1xX57xX58xX3xX5axX5bxX18xXaxX3xX12bxXdxX79xXexX1xX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX141xX167xX16dxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX5axX17xX3xX1xX17xX6xX3xX4xX4exX3xX58xX28xX3dxX3xX1xX23xX18xX19xX3xX18xX1xXacxXexX3xX58xX6xX18xX19xX3xXb7xe222xX3xX27xXb2axXbxX3xXexX1xX3dxX5bxX18xX3xX219xX1xXdxX52xXexXccxX3xX4xX3f6xX18xX19xX3xXb7xXb8xXdxX3xXexX1xX57xX18xX3xX4xX28xX18xX1xX3xX27xX1dxX3ebxX4xX3xX18xX19xX1dxX1exXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xXexXacxX17xX3xXexX1xX28xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX5c2xX3dxX3xXexX1xX52xX3xX27xX3f6xX4xXccxX3xX5xXacxX3xXexX16xXbcxX18xX19xX3xX58xX3f6xX4xX3xX58xXacxX4xX3xXb7xX28xX3xX1xX35xXbxX3xX79xX74cxX18xX3xX27xX421xX3xXexXacxX17xX3xX18xX2c3xX18xX3xXexX1xX1dxX8e6xX18xX19xX3xX1xXdxX8b3xX3dxX3xX27xX28xX17xX3xXbxX1xX6xXdxX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXf9xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b11xX3dxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX76xX17xX28xXdxX3xXcxX1xX3dxX3xb3daxX3xXcxX1xX3dxX3xX76xX28xX0xX5exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5exXbxX12
Hoài Thu - Thu Hà