Chuyển biến trong đào tạo nhân lực tay nghề cao ở Nông Cống
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi Chỉ thị 37 được ban hành, Huyện ủy, UBND huyện Nông Cống đã tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 37 đến đội ngũ CBCC,VC và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; đưa công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao vào chương trình, kế hoạch hành động hàng năm của các cơ quan, đơn vị liên quan.
7a93xbb6fxacf1xe350x9cfbxcacbxb0d5xd558xce2cxX7xf47cxb4e6xf5f0x7c10x8e93xd599xX5xf39cxXaxa0a2xc68fxX1xc4a0xce93xd345xec71xX3xe37cxXdxb16bxX18xX3xXex8bc7xceafxX18xb95bxX3x83c9xff4bxX21xX3xXexcbfaxX21xX3xX18xX1xa2e8xX18xX3xX5xb9efxX4xX3xXexX6xX16xX3xX18xX23xX1xd048xX3xX4xX6xX21xX3xa515xX3xc861xecf9xX18xX23xX3xX13xc605xX18xX23xX0xdc08xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd81xX10xX6x7f7bxXaxX12xa0e1xX6xX15xX3xc4aaxX1xXdxX3xX13xX1xc614xX3xXexX1xd38fxX3x8403xe624xX3xX25x91f1x8121xX4xX3xX1axX6xX18xX3xX1xX26xX18xX1xb965xX3xX5exX15xX16xf298xX18xX3xf22dxX16xX84xX3xd4dax8893xX45xf5e3xX3xX1xX15xX16xX89xX18xX3xX45xX46xX18xX23xX3xX13xX4bxX18xX23xX3xX25x8a82xX3xXexce45xX3xX4xX1xeb46xX4xX3xX18xX23xX1xXdx9306xX18xX3xX4xXadxX15xX84xX3xXbxX1xXa9xX3xX1axXdxX1cxX18xX84xX3xe231xX15xcf69xX18xX3xXexX20xXdxX89xXexX3xd052xX26xX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX68xX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX89xX18xX3xX18xX23xX1xXdxXb4xceb2xX3xXexdb97xX4xX3xX13xX1xX6exX3xXexX1xX72xX3xX7xX4bxX3xX74xX75xX3xX25xX1cxX18xX3xX25xfe85xXdxX3xX18xX23x9852xX3xX13xX91xX13xX13xX84x9cd1xX13xX3xXd1xX26xX3xX18xX1xX2fxX18xX3xX61xX2fxX18xX3xX18xX1xb183xXeexX3xX18xX2fxX18xX23xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX1xe6f3xX18xX3xXexX1xXadxX4xX3xXd1xX3dxX3xXd1xX6xXdxX3xXexX20xd982xX84xX3xXex10371xXeexX3xXc6xX15xX6xX18xX3xXexX20xe048xX18xX23xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX46xX18xX23xX3xXexXc8xX4xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX18xX1xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX3xX4x8a06xX3xXexX6xX16xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX4xX6xX21xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX7xX33xX3xX18xX23xX1xXdxX89xXbxX3xX13xX45xX5exX84xX3xX5exd7a3xX5exX3xX25xc4dbxXexX3xX18xX78xa161xX4xX3xXd1xX26xX3xX1xX107xXdxX3xX18xX1xX132xXbxX3xXc6xX15xX4bxX4xX3xXexX1cxa241xX3xX25xX78xX6xX3xX4xX46xX18xX23xX3xXexXc8xX4xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX18xX1xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX3xX4xX174xX3xXexX6xX16xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX4xX6xX21xX3xXd1xX26xX21xX3xX4xX1xX78xa37dxX18xX23xX3xXexX20xb567xX18xX1xX84xX3xX68xX1cxX3xX1xX21xX2axX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX1xX26xX18xX23xX3xX18xdd63xXeexX3xX4xX8cxX6xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX1efxX3xXc6xX15xX6xX18xX84xX3xX25xX1efxX18xX3xXd1xX72xX3xX5xXdxXb4xX18xX3xXc6xX15xX6xX18xdde2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX21xX61xX16xXaxX12xX199x10269xX18xX23xX3xXexX1xb1edxXdxX84xX3xXc6xX15xXc8xX18xX3xXexX20xXdxX89xXexX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX19dxXbxX3xX8cxX16xX3xX199xac70xX18xX23xX84xX3xX4xX1x8d66xX18xX1xX3xXc6xX15xX16xX3dxX18xX84xX3xX4xX1efxX3xXc6xX15xX6xX18xX84xX3xXexXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xXd1xX26xX3xX61xX21xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX89xXbxX84xX3xX25x816dxX4xX3xX1axXdxX89xXexX3xX5xX26xX3xX18xX23xX78xX254xXdxX3xX25xXadxX18xX23xX3xX25xX147xX15xX3xX4xX147xX18xX3x9853xXc8xX4xX3xX25xX72xX18xX1xX3xX25xXf1xX18xX23xX3xXd1xX72xX3xXexX20xX276xX84xX3xXd1xX6xXdxX3xXexX20xX143xX84xX3xXexX147xXeexX3xXc6xX15xX6xX18xX3xXexX20xX151xX18xX23xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX46xX18xX23xX3xXexXc8xX4xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX18xX1xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX3xXexX6xX16xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX4xX6xX21xX84xX3xXbxX1xXc8xXexX3xX1xX15xX16xX3xX7xXadxX4xX3xXeexX2axX18xX1xX3xXexXa9xX18xX23xX3xX1xX79xXbxX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX26fxX3xX1xX89xX3xXexX1xX4bxX18xX23xX3xX4xX1xX276xX18xX1xX3xXexX20xX72xX84xX3xX18xX2fxX18xX23xX3xX4xX6xX21xX3x9261xX3xXexX1xXadxX4xX3xXexX20xXc8xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX89xXeexX84xX3xX1xX15xX16xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX7xX33xX3xXexX1xX6xXeexX3xX23xXdxX6xX3xXexX276xX4xX1xX3xX4xX33xX4xX84xX3xX4xX174xX3xX1xXdxX89xX15xX3xXc6xX15xX26fxX3xX4xX8cxX6xX3xXexX21xX26xX18xX3xX2c2xXa6xX3xX1xX107xXdxX3xX25xX4bxXdxX3xXd1xX1a2xXdxX3xX4xX46xX18xX23xX3xXexXc8xX4xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX18xX1xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX3xX4xX174xX3xXexX6xX16xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX4xX6xX21xX237xX3xdda8xX1xX19dxX18xX3xX25xX19dxX15xX3xX18xX213xXeexX3xc1ffxdfdcxX3eaxX3ebxX84xX3xX4xX174xX3xX68xX1xX21xX26fxX18xX23xX3xX75xX3ebxc66dxX3xXexeedexX3xX5xX89xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX25xX78xX79xX4xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX84xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX25xX174xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xXc6xX15xX6xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX5xX26xX3x9c41xX441xX3fcxX1b8xX3xXbxX1xXc8xXexX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX18xX23xX15xX24exX18xX3xX18xX1xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX3xX4xX1xX19dxXexX3xX5xX78xX79xX18xX23xX3xX4xX6xX21xX3xX4xX1xXdxX1cxXeexX3xX2xX441xbb0cxX3eaxX3ebxX3fcxX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX25xX78xX79xX4xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX84xX3xX23xX24exXeexX3xX25xX107xXdxX3xX18xX23xX10cxX3xX4xX46xX18xX23xX3xX4xX1xXadxX4xX84xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX68xX1xX21xX6xX3xX1xX151xX4xX3xX68xfc51xX3xXexX1xX15xX132xXexX84xX3xX25xX107xXdxX3xX18xX23xX10cxX3xX61xX21xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX2fxX18xX1b8xX3xX25xeeb1xX16xX3xXeexX2axX18xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX61xX72xX4xX1xX3xX4xX1efxX3xX4xX19dxX15xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX3dxX18xX3xX68xXdxX18xX1xX3xXexX1cxX1b8xX3xX2c2xX2fxX16xX3xX61xX33xX18xX23xX3xXexX20xX15xX18xX23xX3xXexX2fxXeexX3xX23xXdxXc8xX21xX3xX61xc72dxX4xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX18xX23xX1xXdxX89xXbxX3xX1xXdxX89xX18xX3xX25xX2axXdxX237xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX21xX61xX16xXaxX12xXcxX20xX78xX1a2xX4xX3xX68xX1xXdxX3xX13xX1xX6exX3xXexX1xX72xX3xX74xX75xX3xX20xX6xX3xX25xX254xXdxX84xX3xXexX1xX10xX21xX3xX7xX4bxX3xX5xXdxX89xX15xX3xXexf04cxX3xXexX20xX78xX1a2xX4xX3xX18xX213xXeexX3xX3eaxX3ebxX2xX74xX84xX3xXexX3ffxX3xX5xX89xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX4xX1xX78xX6xX3xXc6xX15xX6xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX4xX8cxX6xX3xX1xX15xX16xX89xX18xX3xX45xX46xX18xX23xX3xX13xX4bxX18xX23xX3xX25xX2axXexX3xX75xe109xX84xX75xX3eaxX3fcxX1b8xX3xXexX3ffxX3xX5xX89xX3xXc6xX15xX6xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX4xX1xX6exX3xX25xX2axXexX3xX2xX3eaxX84xX3eaxc68axX3fcxX237xX3xXcxX1xX33xX4xX3xXexX1cxX84xX3xX4xX1xX19dxXexX3xX5xX78xX79xX18xX23xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xXc6xX15xX6xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX4xX10cxX18xX23xX3xX4xX143xX18xX3xX18xX1xXdxX3dxX15xX3xX1xX2axX18xX3xX4xX1xX1cxX84xX3xX4xX1xX8cxX3xX16xX1cxX15xX3xX5xX26xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xXexX20xX1f5xX18xX1xX3xX25xX107xX3xX7xX1efxX3xX4xX19dxXbxX237xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX21xX61xX16xXaxX12xX0xXdxXeexX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd1xX237xX1axX6xX21xXexX1xX6xX18xX1xX1xX21xX6xX237xXd1xX18xX4fxX18xX10xfa43xX7xX4fxX3eaxX3ebxX3ebxe3b5xX4fxd527xX5cexX61xX3ebxX2xX441xX3ebxX3ebxX3ebxX3ebxXexX74xX74xX699xX5cexX3eaxX3ebxX75xX5xX2xX237xd35fxXbxX23xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX21xX61xX16xXaxX12xX93xX2axX16xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xXeexX2fxX16xX3xXexX20xX10xX3xX25xX6xX18xX3xX4xX1xX21xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX18xX46xX18xX23xX3xXexX1xX46xX18xX3xX43xX3xX45xX46xX18xX23xX3xX13xX4bxX18xX23xX237xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX21xX61xX16xXaxX12xX64xX6xX15xX3xX13xX1xX6exX3xXexX1xX72xX3xX74xX75xX3xX4xX1xX21xX3xX25xX1cxX18xX3xX18xX6xX16xX84xX3xX7xX4bxX3xX4xXc8xX18xX3xX1axX107xX84xX3xX4xX46xX18xX23xX3xX4xX1xXadxX4xX3xXexX583xX3xX4xX19dxXbxX3xX1xX15xX16xX89xX18xX3xX25xX1cxX18xX3xX4xX19dxXbxX3xX2c2xXa6xX3xX25xXa6xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xXd1xX3dxX3xXeexX2a4xXexX3xX4xX1xX15xX16xXb4xX18xX3xXeexX46xX18xX84xX3xXexX3ffxX3xX5xX89xX3xX4xXc8xX18xX3xX1axX107xX3xX4xX174xX3xXexX20xX1f5xX18xX1xX3xX25xX107xX3xX25xX2axXdxX3xX1xX151xX4xX84xX3xX7xX6xX15xX3xX25xX2axXdxX3xX1xX151xX4xX3xX25xX78xX79xX4xX3xX18xX2fxX18xX23xX3xX5xXb4xX18xX3xX25xX17xX3xX25xXc8xXbxX3xXadxX18xX23xX3xX16xXb4xX15xX3xX4xX147xX15xX3xX18xX1xXdxX89xXeexX3xXd1xX52bxX3xXeexX1a2xXdxX3xX25xX2a4xXexX3xX20xX6xX3xX1xXdxX89xX18xX3xX18xX6xX16xX237xX3xX91xXb4xX18xX3xX4xX2axX18xX1xX3xX25xX174xX84xX3xX4xX46xX18xX23xX3xXexXc8xX4xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX4xX1xX21xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX18xX46xX18xX23xX3xXexX1xX46xX18xX3xX43xX3xX45xX46xX18xX23xX3xX13xX4bxX18xX23xX3xX25xXa6xX3xX4xX174xX3xX18xX1x8acaxX18xX23xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexX276xX4xX1xX3xX4xX33xX4xX237xX199xX4bxXdxX3xXd1xX1a2xXdxX3xX18xX23xX26xX18xX1xX3xXeexX6xX16xX3xXeexX2a4xX4xX3xX1xXdxX89xX18xX3xX18xX6xX16xX3xXexX20xXb4xX18xX3xX25xX72xX6xX3xX1axX26xX18xX3xX1xX15xX16xX89xX18xX3xX4xX174xX3xX3eaxX3ebxX3xX25xX1efxX18xX3xXd1xX72xX3xX1xX21xX2axXexX3xX25xX107xX18xX23xX3x7f91xXexX213xX18xX23xX3xX699xX441xX3fcxX3xX7xX21xX3xXd1xX1a2xXdxX3xX18xX213xXeexX3xX3eaxX3ebxX2xX74x95c8xX84xX3xXexX2axX21xX3xXd1xXdxX89xX4xX3xX5xX26xXeexX3xX4xX1xX21xX3xX1xX1efxX18xX3xX699xX237xX3ebxX3ebxX3ebxX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX89bxXexX213xX18xX23xX3xX697xX5cexX3fcxX3xX7xX21xX3xXd1xX1a2xXdxX3xX18xX213xXeexX3xX3eaxX3ebxX2xX74xX8b4xX237xX3xX199xX4bxXdxX3xXd1xX1a2xXdxX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX477xX3xX5xX26xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xXexX20xX15xX16xX3dxX18xX3xXexX1xX4bxX18xX23xX3xX25xXa6xX3xXexX1xX15xX3xX1xXf1xXexX3xX1xX1efxX18xX3xX699xX237xX3ebxX3ebxX3ebxX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX1b8xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xXcxXcxX13xX45xX3xXeexX1a2xXdxX3xX61xX15xX3xX18xX1xX132xXbxX3xXd1xX1a2xXdxX3xX3eaxX237xX699xX5f3xX441xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX4xX174xX3xXd1xXdxX89xX4xX3xX5xX26xXeexX3xXa9xX18xX3xX25xX72xX18xX1xX84xX3xXexX213xX18xX23xX3xX441xX3ebxX3fcxX3xX7xX21xX3xXd1xX1a2xXdxX3xX18xX213xXeexX3xX3eaxX3ebxX2xX74xX237xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX21xX61xX16xXaxX12x7f7cxX1xe184xX18xX23xX3xX25xX72xX18xX1xX84xX3xX7xX6xX15xX3xX441xX3xX18xX213xXeexX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX89xX18xX3xX13xX1xX6exX3xXexX1xX72xX3xX74xX75xX3xXd1xX1a2xXdxX3xX7xX33xX3xXexX132xXbxX3xXexX20xX15xX18xX23xX3xX4xX1xX6exX3xX25xX2axX21xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX19dxXbxX3xX4xX1xX276xX18xX1xX3xXc6xX15xX16xX3dxX18xX3xX25xX72xX6xX3xXbxX1xX78xX1efxX18xX23xX3xXexX583xX3xX1xX15xX16xX89xX18xX3xX25xX1cxX18xX3xX2c2xXa6xX3xX25xXa6xX3xXexX2axX21xX3xXd1xXdxX89xX4xX3xX5xX26xXeexX3xXa9xX18xX3xX25xX72xX18xX1xX84xX3xXexX1xX78xX254xX18xX23xX3xX2c2xX15xX16xXb4xX18xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX26xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX1f5xX18xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX84xX3xX18xX1xXdxX3dxX15xX3xX18xX23xX78xX254xXdxX3xX25xXa6xX3xX25xX78xX79xX4xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX84xX3xX1axX24exXdxX3xX61xX78xb554xX18xX23xX3xX4xX174xX3xXexX20xX1f5xX18xX1xX3xX25xX107xX3xXexX6xX16xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX4xX6xX21xX237xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX21xX61xX16xXaxX12xX13xX174xX3xX25xX78xX79xX4xX3xX18xX1xX839xX18xX23xX3xX68xX1cxXexX3xXc6xX15xX26fxX3xX18xX174xXdxX3xXexX20xXb4xX18xX84xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX441xX3xX18xX213xXeexX3xXc6xX15xX6xX84xX3xX90xX91xX45xX93xX3xX1xX15xX16xX89xX18xX3xX45xX46xX18xX23xX3xX13xX4bxX18xX23xX3xXexX1xX78xX254xX18xX23xX3xX2c2xX15xX16xXb4xX18xX3xX4xX1xX6exX3xX25xX2axX21xX3xX4xX1efxX3xX7xX43xX3xX23xXdxXc8xX21xX3xX61xX52bxX4xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX18xX23xX1xXdxX89xXbxX3xXexX20xXb4xX18xX3xX25xX72xX6xX3xX1axX26xX18xX3xX1xX15xX16xX89xX18xX84xX3xX4xXc8xX4xX3xX25xX1efxX18xX3xXd1xX72xX3xXexX1xX6xXeexX3xX23xXdxX6xX3xX61xX2axX16xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX4xX1xXf1xX3xXexX20xX151xX18xX23xX3xX25xXa9xXdxX3xXeexX1a2xXdxX3xXbxX1xX78xX1efxX18xX23xX3xXbxX1xXc8xXbxX3xX61xX2axX16xX3xXd1xX26xX3xX1xX151xX4xX3xXexX1xX10xX21xX3xX1xX78xX1a2xX18xX23xX3xXbxX1xXc8xXexX3xX1xX15xX16xX3xXexX276xX18xX1xX3xXexX276xX4xX1xX3xX4xX33xX4xX84xX3xX4xX1xX8cxX3xX25xX107xX18xX23xX84xX3xX7xXc8xX18xX23xX3xXexX2axX21xX84xX3xXd1xX132xX18xX3xX61xX52bxX18xX23xX3xX68xXdxX1cxX18xX3xXexX1xXadxX4xX84xX3xX68xX4bdxX3xX18xX213xX18xX23xX3xX4xX8cxX6xX3xX18xX23xX78xX254xXdxX3xX1xX151xX4xX3xXd1xX26xX21xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX1xX10xX21xX3xXbxX1xX78xX1efxX18xX23xX3xXbxX1xXc8xXbxX3xXeexX1a2xXdxX3xX5xX19dxX16xX3xX1xX151xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX26xXeexX3xXexX20xX15xX18xX23xX3xXexX2fxXeexX84xX3xX23xXdxX26fxXeexX3xXexX1xX254xXdxX3xX23xXdxX6xX18xX3xX5xX35bxX3xXexX1xX15xX16xX1cxXexX3xXd1xX26xX3xXexX213xX18xX23xX3xXexX1xX254xXdxX3xX5xX78xX79xX18xX23xX3xX68xX4bdxX3xX18xX213xX18xX23xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xX26xX18xX1xX237xX237xX237xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX21xX61xX16xXaxX12xX199xX24exX18xX23xX3xXexX1xX254xXdxX3xX1xX15xX16xX89xX18xX3xX5xX15xX46xX18xX3xXc6xX15xX6xX18xX3xXexX2fxXeexX3xX4xX1xXf1xX3xXexX20xX151xX18xX23xX3xX25xX1cxX18xX3xX4xX46xX18xX23xX3xXexXc8xX4xX3xX2c2xX2fxX16xX3xX61xX33xX18xX23xX3xXc6xX15xX16xX3xX1xX21xX2axX4xX1xX84xX3xX68xX1cxX3xX1xX21xX2axX4xX1xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX84xX3xX1axX24exXdxX3xX61xX78xXa81xX18xX23xX84xX3xX4xX1xX15xX4dbxX18xX3xX1xX174xX6xX3xX25xX107xXdxX3xX18xX23xX10cxX3xX23xXdxXc8xX21xX3xXd1xXdxXb4xX18xX84xX3xX4xXc8xX18xX3xX1axX107xX3xXc6xX15xX26fxX18xX3xX5xX35bxX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX18xX1xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX3xX4xX174xX3xXexX20xX1f5xX18xX1xX3xX25xX107xX3xX4xX6xX21xX237xX3xX91xXb4xX18xX3xX4xX2axX18xX1xX3xX25xX174xX84xX3xX4xX1xX8cxX3xX25xX107xX18xX23xX84xX3xX25xX6xX3xX61xX2axX18xX23xX3xX1xX174xX6xX3xX4xXc8xX4xX3xX18xX23xX15xX24exX18xX3xX5xX33xX4xX3xX25xX147xX15xX3xXexX78xX3xX4xX1xX21xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX1efxX3xX7xX43xX3xX23xXdxXc8xX21xX3xX61xX52bxX4xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX18xX23xX1xXdxX89xXbxX3xX4xX1xX19dxXexX3xX5xX78xX79xX18xX23xX3xX4xX6xX21xX237xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX21xX61xX16xXaxX12xX45xX23xX21xX26xXdxX3xX20xX6xX3xX4xX143xX18xX3xXexX213xX18xX23xX3xX4xX78xX254xX18xX23xX3xXeexX43xX3xX20xX107xX18xX23xX3xXeexX4bxXdxX3xXc6xX15xX6xX18xX3xX1xX89xX3xXd1xX1a2xXdxX3xX4xXc8xX4xX3xXexX6exX18xX1xX84xX3xX4xXc8xX4xX3xXexX20xX78xX254xX18xX23xX3xX4xX6xX21xX3xX25xX9aaxX18xX23xX84xX3xX25xX2axXdxX3xX1xX151xX4xX3xX4xX1xX19dxXexX3xX5xX78xX79xX18xX23xX3xX25xX17xX3xXexX1xX6xXeexX3xXc6xX15xX6xX18xX84xX3xX1xX151xX4xX3xXexX132xXbxX3xX18xX1xX124xXeexX3xX18xX2fxX18xX23xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX213xX18xX23xX3xX5xX33xX4xX3xXc6xX15xX26fxX18xX3xX5xX35bxX84xX3xX23xXdxXc8xX21xX3xX61xX52bxX4xX84xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX18xX23xX1xX3dxX237xX3xdb03xX18xX23xX3xf3b4xXb4xX3xX199xX1f5xX18xX1xX3xX91xX4bxX18xX84xX3xXcxX20xX78xX43xX18xX23xX3xXbxX1xX143xX18xX23xX3xXe5fxX199xX477xXcxX91xd20bxb3b5xX5exX3xX45xX46xX18xX23xX3xX13xX4bxX18xX23xX3xX4xX1xX21xX3xX1axXdxX1cxXexf929xX3xX64xX6xX15xX3xX441xX3xX18xX213xXeexX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX89xX18xX3xX13xX1xX6exX3xXexX1xX72xX3xX7xX4bxX3xX74xX75xX84xX3xXexX3ffxX3xX5xX89xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX4xX174xX3xXexX6xX16xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX4xX6xX21xX3xXc6xX15xX6xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX4xX8cxX6xX3xX1xX15xX16xX89xX18xX3xX45xX46xX18xX23xX3xX13xX4bxX18xX23xX3xX25xX78xX79xX4xX3xX18xX2fxX18xX23xX3xX5xXb4xX18xX3xXd1xX26xX3xX4xX174xX3xX2c2xX15xX3xX1xX78xX1a2xX18xX23xX3xXexX213xX18xX23xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX1xX839xX18xX23xX3xX18xX213xXeexX3xXexX1a2xXdxX237xX3xX199xX107xXdxX3xX18xX23xX10cxX3xX4xXc8xX18xX3xX1axX107xX3xX68xX1xX21xX6xX3xX1xX151xX4xX84xX3xX68xX4bdxX3xXexX1xX15xX132xXexX84xX3xXc6xX15xX26fxX18xX3xX5xX35bxX3xX61xX21xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX89xXbxX84xX3xXexX583xX18xX23xX3xX1axX78xX1a2xX4xX3xXbxX1xXc8xXexX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX4xX26fxX3xX7xX4bxX3xX5xX78xX79xX18xX23xX3xXd1xX26xX3xX4xX1xX19dxXexX3xX5xX78xX79xX18xX23xX237xX3xXe7fxXa6xX3xX1xX107xXdxX3xX4xX10cxX18xX23xX3xX18xX1xX78xX3xX1axX26fxX18xX3xXexX1xX2fxX18xX3xX1xX151xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXd1xX26xX3xX18xX23xX78xX254xXdxX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX4xX174xX3xX7xX33xX3xX18xX1xX1f5xX18xX3xX18xX1xX132xX18xX3xXd1xX26xX3xXc6xX15xX6xX18xX3xXexX2fxXeexX3xX18xX1xXdxX3dxX15xX3xX1xX1efxX18xX3xX25xX1cxX18xX3xX5xd8fcxX18xX1xX3xXd1xX33xX4xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xXd1xX26xX3xX4xX1xX8cxX3xX25xX107xX18xX23xX3xXexX1f5xXeexX3xX68xXdxX1cxXeexX3xXd1xXdxX89xX4xX3xX5xX26xXeexX237xX3xX13xXc8xX4xX3xX4xX1efxX3xX7xX43xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXd1xX26xX3xX18xX23xX21xX26xXdxX3xX1xX15xX16xX89xX18xX84xX3xX4xXc8xX4xX3xX5xX21xX2axXdxX3xX1xX1f5xX18xX1xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xXd1xX26xX3xX18xX23xX26xX18xX1xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX18xX23xX26xX16xX3xX4xX26xX18xX23xX3xXbxX1xX21xX18xX23xX3xXbxX1xXf1xX3xX25xX6xX3xX61xX2axX18xX23xX84xX3xXexX2axX21xX3xX25xXdxX3dxX15xX3xX68xXdxX89xX18xX3xXexX1xX15xX132xX18xX3xX5xX79xXdxX84xX3xXexX213xX18xX23xX3xX68xX1xX26fxX3xX18xX213xX18xX23xX3xXexXdxX1cxXbxX3xX4xX132xX18xX3xXd1xX26xX3xXexX1xX6xXeexX3xX23xXdxX6xX3xXd1xX26xX21xX3xXc6xX15xXc8xX3xXexX20xX1f5xX18xX1xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX4xX8cxX6xX3xX18xX23xX78xX254xXdxX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xXd1xX26xX3xX4xX8cxX6xX3xX25xX107xXdxX3xX18xX23xX10cxX3xX4xXc8xX18xX3xX1axX107xX3xX4xX46xX18xX23xX3xX4xX1xXadxX4xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX19dxXbxX237xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX21xX61xX16xXaxX12xXcxX15xX16xX3xX18xX1xXdxXb4xX18xX84xX3xX4xX10cxX18xX23xX3xXexX1xX10xX21xX3xX46xX18xX23xX3xX91xX4bxX18xX3xXexX1xX1f5xX3xXexX3ffxX3xX5xX89xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX4xX174xX3xXexX6xX16xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX4xX6xX21xX3xXc6xX15xX6xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xXexX2axXdxX3xX45xX46xX18xX23xX3xX13xX4bxX18xX23xX3xX4xX143xX18xX3xXexX1xX19dxXbxX84xX3xXexXc8xX4xX3xXbxX1xX21xX18xX23xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX7xX26fxX18xX3xX2c2xX15xX19dxXexX3xX4xX1xX78xX6xX3xX4xX1xX15xX16xXb4xX18xX3xX18xX23xX1xXdxX89xXbxX84xX3xX68xX1xX26fxX3xX18xX213xX18xX23xX3xXexX1xX276xX4xX1xX3xXadxX18xX23xX3xXd1xX26xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xX21xX2axXexX3xXd1xX1a2xXdxX3xXexX1xX72xX3xXexX20xX78xX254xX18xX23xX3xX4xX1xX78xX6xX3xX4xX6xX21xX84xX3xX4xX1xX78xX6xX3xXbxX1xd3b1xX3xX1xX79xXbxX3xXd1xX1a2xXdxX3xX4xX1efxX3xX4xX1xX1cxX3xXeexX1a2xXdxX237xX3xXcxX20xX1f5xX18xX1xX3xX25xX107xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX84xX3xX18xX23xX26xX18xX1xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX4xX1xX78xX6xX3xXbxX1xX1218xX3xX1xX79xXbxX84xX3xX4xX1xX78xX6xX3xX25xXc8xXbxX3xXadxX18xX23xX3xX16xXb4xX15xX3xX4xX147xX15xX3xX4xX8cxX6xX3xX2c2xXa6xX3xX1xX107xXdxX84xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX7xX6xX15xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xXd1xb2cdxX18xX3xX4xX143xX18xX3xX4xX1xX78xX6xX3xX4xX174xX3xXd1xXdxX89xX4xX3xX5xX26xXeexX3xXa9xX18xX3xX25xX72xX18xX1xX237xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX3xX68xX1xXdxX3xX25xX174xX84xX3xXeexX107xXexX3xX1axX107xX3xXbxX1xX132xX18xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX3xX68xX1xX15xX3xXd1xX33xX4xX3xX18xX46xX18xX23xX3xXexX1xX46xX18xX3xX4xX1xX78xX6xX3xX4xX1xX72xX15xX3xX68xX1xX174xX3xX1xX151xX4xX3xXexX132xXbxX3xX18xX2fxX18xX23xX3xX4xX6xX21xX3xXexX6xX16xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xXd1xX26xX3xX35bxX3xXexX1xXadxX4xX3xXexXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xX68xX3ffxX3xX5xX15xX132xXexX3xX4xX1xX78xX6xX3xX4xX6xX21xX3xX68xX1xX46xX18xX23xX3xX25xXc8xXbxX3xXadxX18xX23xX3xXd1xX1a2xXdxXeexX107xXexX3xX7xX4bxX3xXexX1xX72xX3xXexX20xX78xX254xX18xX23xX3xX5xX6xX21xX3xX25xX107xX18xX23xX237xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX21xX61xX16xXaxX12xf417xX199xX17xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX89xX18xX3xX1xXdxX89xX15xX3xXc6xX15xX26fxX3xX1xX1efxX18xX3xX18xX839xX6xX3xX13xX1xX6exX3xXexX1xX72xX3xX74xX75xX84xX3xX1xX15xX16xX89xX18xX3xX45xX46xX18xX23xX3xX13xX4bxX18xX23xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX52bxX4xX3xXexX213xX18xX23xX3xX4xX78xX254xX18xX23xX3xX7xX33xX3xX5xXa6xX18xX1xX3xX25xX2axX21xX84xX3xX4xX1xX6exX3xX25xX2axX21xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX19dxXbxX3xX8cxX16xX3xX199xX26fxX18xX23xX84xX3xX4xX1xX276xX18xX1xX3xXc6xX15xX16xX3dxX18xX237xX3xX199xX24exX18xX23xX3xXexX1xX254xXdxX3xX5xX26xXeexX3xX18xXa9xXdxX3xX1axX132xXexX3xX25xX78xX79xX4xX3xXd1xX72xX3xXexX20xX276xX84xX3xXd1xX6xXdxX3xXexX20xX143xX3xXd1xX26xX3xXexX147xXeexX3xXc6xX15xX6xX18xX3xXexX20xX151xX18xX23xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX46xX18xX23xX3xXexXc8xX4xX3xX25xX26xX21xX3xXexX2axX21xX3xX18xX23xX15xX24exX18xX3xX18xX1xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX3xX4xX174xX3xXexX6xX16xX3xX18xX23xX1xX3dxX3xX4xX6xX21xX84xX3xXbxX1xX26fxXdxX3xX2c2xX10xXeexX3xX25xX174xX3xX5xX26xX3xX16xX1cxX15xX3xXexX4bxX3xXc6xX15xX16xX1cxXexX3xX25xX72xX18xX1xX3xX18xX1xX19dxXexX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXbxX1xXc8xXexX3xXexX20xXdxX17xX18xX3xX9a8xXcxX477xXe7fxX5exX84xX3xX25xX17xX3xXexX583xX3xX25xX174xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexX1xXc8xX4xX1xX3xXexX1xXadxX4xX3xXd1xX3dxX3xX18xX1xX2fxX18xX3xX5xX33xX4xX3xX1xXdxX89xX18xX3xXexX2axXdxX3xXexX1xX26xX18xX1xX3xX5xX79xXdxX3xXexX1xX1cxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX78xX1efxX18xX23xX3xX5xX6xXdxX237xX237xX237xdd22xX84xX3xX46xX18xX23xX3xX91xX4bxX18xX3xX4xX1xX21xX3xX1axXdxX1cxXexX237xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8dbxX15xXexX1xX21xX20xXaxX12xX5exX21xX26xX18xX23xX3xX45xX1xX2fxX18xX0xX4fxXbxX12
Hoàng Nhân