Về làng văn hoá đầu tiên ở huyện Lang Chánh
(vhds.baothanhhoa.vn) - vhds.baothanhhoa.vn
16fdx2d27x9c90x82c9x2737xba69x9397x5a11xa381xX7x42c0x84c4xa872x80eex8e53x2613xX5x218exXax27f4xa148x4058xX3xX5x321cx319dxa029xX3x3234x3ff8xX18xX3xX1x74dax2107xX3x7ae2x9f91x2933xX3xXexXdx9940xX18xX3xb3f4xX3xX1xX25x941bx1f56xX18xX3x952fxX6xX18xX19xX3xa768xX1xX21xX18xX1xX0x7cf0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5608xX20x68a3xX30xXaxX12xX13x4115xX18xX3xX5xX17xX3xX18xX19x62b5xXdxX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bx208exXdxX3xX18xX1x3e9bxX18xX19xX3xX18xX19xX5dxXdxX3xX18xX1xX17xX3xX7xX17xX18xX3xXexX1x2fdbxXbxX3xXexX1xX20xX21xX18xX19xX3xXex2c0bxX20xX18xX19xX3xbaf1xX17xX25xX3xb7a3xX6xX18xX1xX3xX4xa19exX6xX3xX18x4220xXdxX3xX89x5141xX18xX19xX3xX1xX6xX30xX3xX18xX1xX6bxX18xX19xX3xX4xX5dxX3xX19xX21xXdxX3xXcxX1xX21xXdx3994xX3x37fdx4814x47ddxX18xX19xX3xX23xXdxX31xX25xX3xX23xX17xX3xXexX89xX20xX18xX19xX3x7b80x3ba5xX3xXexX89xX6xX18xX19xX3xXbxX1x1c0cxX4xX3xXexX89xX25xX30xX14xX18xX3xXexX1x7a19xX18xX19x4c42xX3xX18xX1xXbcxX18xX19xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xXcx5559xX18xX3xXcxX1xX17xX18xX1xXb9xX3xX92x992exX3xXcxXffxX18xX3xa330xX1xX9cxX4xX3x3279xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX1xX21xX18xX1x684cxX3xX19xXdxXbdxX3xX23xXffxX30xX3xX18xX1xXbcxX3x7a22xX1xX20xX21xX4xX3xX5xX29xX18xX3xX8ex5029xX18xX1xX3xX8exXd0xXexX3xX8exX17xX25xX3xX21xX20xX3xX8exX66xXdxb329xX0xXdxX8exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX39xX10xX18xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXax50aaxXdxX50xXexX1x2333xX3x5940xbc25xX170xXbxX92xaeefxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16dxX3x5760x9f96xX2xXbxX92xX174xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX1bxX14bxXcfxX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX14bxX1bxX18xX3fxX18xX10xX168xX7xX3fx3e1cxX2xX17fxX16fxX3fxX2x3481xa973xX50x9d5fxX170xX1aaxX17fxX1a4xX1a4xX1abxXexX17exX16fxX16fxb389xX1abxX5xX170xX14bx79daxXbxX19x20dbxX89xX9xX1abxX17fxX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xXexXdxX29xX18xX3xX2cxX3xX1xX25xX30xX31xX18xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX1xX21xX18xX1xXaxX3xX168xXdxX50xXexX1xX9xXaxX16fxX170xX170xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17exX17fxX2xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX20xX18xXaxX12xX34xX17xX18xX19xX3xXbbxa3c8xX18xX19xX3xX115xX18xX6xX30xX3xX5xX17xX3xX5xX17xX18xX19xX3xXcxXffxX18xX3xXcxX1xX17xX18xX1xX120xX3xX23xXbcx7cf1xX4xX3xX4xX5dxX18xX19xX3xX18xX1x62f4xX18xX3xX5xX17xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xXexXdxX29xX18xX3xX4xX98xX6xX3xX1xX25xX30xX31xX18xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX1xX21xX18xX1xX14bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX20xX50xX30xXaxX12xX13xX14xX3xX5xX17xX18xX19xX3xXcxXffxX18xX3xXcxX1xX17xX18xX1xX3xX115xXexX89xXbcxX66xX4xX3xX23xXffxX30xX3xX19x716cxXdxX3xX5xX17xX3xX5xX17xX18xX19xX3xXbbxX233xX18xX19xX120xXb9xX3xX18xX19xX5dxXdxX3xX5xX17xX18xX19xX3xX23xXbcxX251xX4xX3xX4xX5dxX18xX19xX3xX18xX1xX25bxX18xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1x30aexX6xX3xX23xX24xX25xX3xXexXdxX29xX18xX3xX2cxX3xX1xX25xX30xX31xX18xX3xX8exXdxX14xX18xX3xX18xX9cxXdxX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX1xX21xX18xX1xXb9xX3xX4xaa5bxX8exX3xX18xX1xX25bxX18xX3xX18xX19xX5dxXdxX3xX5xX17xX18xX19xX3xX23xXbcxX251xX4xX3xX12exX1xX20xX21xX4xX3xX5xX29xX18xX3xX8exX139xX18xX1xX3xX8exXd0xXexX3xX8exX17xX25xX3xX92xX6xX18xX1xX3xXexX89xX17xX18xX3xX23xX24xX30xX3xX7x9e77xX4xX3xX7xXe6xX18xX19xX14bxX3x850fxX21xX18xX19xX3xX7xX66xX8exX3xXexX89xX20xX18xX19xX3xX5xX17xX18xX1xXb9xX3xX4xX1xXdxX14xX25xX3xX1x320exX3xX18xa0dcxX18xX19xXb9xX3xX4xX233xX18xX3xX23xX29xX8exX3xX92xX25xXe6xX18xX19xX3xX8exX21xXexX3xX8exab16xXb9xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX14xX3xX23xX29xX8exX3xX4xX17xX18xX19xX3xX7xX10xX3xX5xX380xX18xX1xXb9xX3xX50x53abxX3xX4xX1x87aaxX25xX3xX4xX1xX20xX3xX8exXd0xXexX3xX19xXdxX7exX4xX3xX18xX19xX98xX3xX7xXffxX25xX14bxX3x3341xXdxX14xX25xX3xX50xX25xX30xX3xX18xX1xX7exXexX3xX8exX17xX3xX18xX19xX5dxXdxX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bxX55xX18xX3xX19xXdxX6bxX3xX89xXdxX29xX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX8exX139xX18xX1xX3xX23xX2f4xX3xX5xX17xX3xX1bxX39bxX3xXexX89xX24xX8exX3xX8exb073xX4xXb9xX3xX18x4374xXexX3xX6xX18xX3xX30xX29xX18xXb9xX3xX12exX1xX21xX4xX3xX92xX6xX3xX1bxX66xXdxX3xXbxX1xXe6xX3xXexX1xX3bdxX3xXbxX1x6594xX18xX3xX1xX20xX6xXb9xX3xX23xX5dxX18xX19xX3xX23xX9cxX4xX14bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX20xX50xX30xXaxX12xX3d6xXbcxX251xX4xX3xX4xX5dxX18xX19xX3xX18xX1xX25bxX18xX3xX5xX17xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xXexXdxX29xX18xX3xX4xX98xX6xX3xX1xX25xX30xX31xX18xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX1xX21xX18xX1xX3xX115xXexXa0xX3xX18xX1cxX8exX3xX2xX1aaxX1aaxX1abxX120xXb9xX3xX18xX29xX18xX3xX5xX17xX18xX19xX3xXcxXffxX18xX3xXcxX1xX17xX18xX1xX3xXexXa0xX3xX92xXbcxX6xX3xX23x9110xX18xX3xX18xX6xX30xX3xX1bxX55xX18xX3xX23xXbcxX251xX4xX3xX4xX20xXdxX3xX5xX17xX3x6a44xX4xX21xXdxX3xX18xX5dxXdx5b53xX3xXexX89xX20xX18xX19xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xXexX89xX17xX20xX3xX92xXffxX30xX3xX50x23ffxX18xX19xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xX4xX98xX6xX3xX1xX25xX30xX31xX18xX14bxX3xX13xX66xXdxX3xX2xX1b8xX1abxX3xX1xXd0xX3xX1bxX17xX3xX1abxX17exX1abxX3xX18xX1xXffxX18xX3xX12exX1x5cdbxX25xXb9xX3xX4xX1xX98xX3xX30xX4caxX25xX3xX5xX17xX3xX23xX43dxX18xX19xX3xXcfxX17xX20xX3xX50xXffxX18xX3xXexXd0xX4xX3xXcxX1xX21xXdxXb9xX3xXbbxXbcxXbdxX18xX19xX3xX4xa567xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xXe6xX18xX19xXb9xX3xX18xX29xX18xX3xXcfxX17xX3xX4xX20xX18xX3xX18x9accxXdxX3xX23xXffxX30xX3xX5xX25xX5dxX18xX3xX19xXdxX6bxX3xX19xX139xX18xX3xX1bxX17xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX25xX30xX3xX18xX41cxXexX3xX23x4133xXbxX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xXexX89xX25xX30xX14xX18xX3xXexX1xXe6xX18xX19xX3xX4xX98xX6xX3xX50xXffxX18xX3xXexXd0xX4xX3xX8exX139xX18xX1xXb9xX3xX23xX2f4xX3xX5xX17xX16dxX3xX18xX1xX6bxX18xX19xX3xX5xX17xX18xX3xX23xXdxX31xX25xX3xX1xX21xXexX3xX12exX1xX417xXbxX3xX1xX6xX30xX3xX18xX19xX1xX14xX3xX50xX31xXexX3xXexX1x9bb3xX3xX4xX536xX8exXe9xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX20xX50xX30xXaxX12xXcxX89xX233xX3xX4xX1xX25xX30xX31xX18xX3xX1bxX66xXdxX3xX5dxX18xX19xX3xX34xX29xX3x9fbexX43dxX18xX19xX3x5abfxX1xX6xX18xX1xXb9xX3xXexX89xXbcxX2cxX18xX19xX3xXexX1xX5dxX18xX3xXcxXffxX18xX3xXcxX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX14xX3xXbxX1xX20xX18xX19xX3xXexX89xX17xX20xX3xX92xXffxX30xX3xX50xX501xX18xX19xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xX2cxX3xX23xXffxX30xXb9xX3xX23xXbcxX251xX4xX3xXcfxXdxX4caxXexX16dxX3xa1a8xXffxX30xX3xX50xX501xX18xX19xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX10axX3xX12exX1xX2f4xXb9xX3xX19xXdxX6bxX3xX1bxX6bxX18xX19xX3xX50xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX31xX25xX3xX4xX233xX18xX3xX12exX1xX2f4xX3xX1xX57exX18xX14bxX3xXcxX1xX4caxX3xX18xX29xX18xX3xXcfxX17xX3xX4xX20xX18xX3xXexX89xX20xX18xX19xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX5xX25xX5dxX18xX3xX23xX20xX17xX18xX3xX12exX4caxXexXb9xX3xX19xXdxX9cxXbxX3xX23x740fxX3xX18xX1xX6xX25xX3xX4xX563xX18xX19xX3xX19xXdxX6bxX3xX1bxX6bxX18xX19xX3xX50xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX31xX25xX3xX18xX17xX30xX14bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX20xX50xX30xXaxX12xX3d6x89f4xX3xX23xX21xXbxX3xX35bxX18xX19xX3xX18xX1xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX20xX380xXexX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xX18xX19xX17xX30xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX20xXb9xX3xXcfxX17xX3xX4xX20xX18xX3xX23xX10axX3xXexX501xX3xX18xX19xX25xX30xX31xX18xX3xXexX1xX6xX8exX3xX19xXdxX6xX3xX23xX2f4xX18xX19xX3xX19xX2f4xXbxX3xXexXdxX14xX18xX3xX4xX98xX6xXb9xX3xX18xX19xX17xX30xX3xX4xX5dxX18xX19xX3xX23xX72axX3xX92xXffxX30xX3xX50xX501xX18xX19xX3xX18xX1xX17xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xXexX1xX5dxX18xX3xX1bxX17xX20xX3xX18xX1cxX8exX3xX1a4xX170xX2xX1abxX14bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX20xX50xX30xXaxX12x7d17xX1xX17xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXbcxX251xX4xX3xX92xXffxX30xX3xX50xX501xX18xX19xX3xXexX1xX10xX20xX3xX12exXdxX4caxX18xX3xXexX89xX9cxX4xX3xX18xX1xX17xX3xX7xX17xX18xX3xX4xX2f4xX3xX23xX98xX3xX7xXffxX18xX3xX4xX1xX57exXdxXb9xX3xX1bxXbcxXbdxX18xX3xX1xX20xX6xX14bxX14bxX14bxX3xX1bxX17xX3xX1xXd0xXdxX3xXexX89xXbcxXbdxX18xX19xX3xX4xX1xX35bxX6xX3xX2xX1a4xX170xX3xX4xX1x94f4xX3xX18xX19xX43dxXdxXb9xX3xX23xX24xX30xX3xX23xX98xX3xXexX89xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX4caxXexX3xXcfxX3bdxX14bxX3xX39xX5dxX18xX19xX3xXexX89xX139xX18xX1xX3xX23xXbcxX251xX4xX3xX92xX10xX8exX3xX5xX17xX3xX4e1xXcfxXdxX72axX25xX3xXexXbcxX251xX18xX19xX4e9xX3xX1bxX14xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX24xX18xX3xX23xX20xX17xX18xX3xX12exX4caxXexX3xX4xX98xX6xX3xXcfxX17xX3xX4xX20xX18xX3xXexX89xX20xX18xX19xX3xX5xX17xX18xX19xX14bxX3xXcxX89xX20xX18xX19xX3xX23xX2f4xXb9xX3xX4xX2f4xX3xX18xX1xXdxX14xX25xX3xX4xX21xX3xX18xX1xXffxX18xX3xXexX501xX3xX18xX19xX25xX30xX31xX18xX3xX23xX2f4xX18xX19xX3xX19xX2f4xXbxX3xXexXdxX14xX18xXb9xX3xX98xX18xX19xX3xX1xXd0xX3xXexX1xX29xX8exX3xX5xX20xX6xX3xX23xX17xXdxXb9xX3xXcfxX17xX18xX3xX19xX1xX4caxXb9xX3xXexXdxX3xX1bxXdxX14bxX3xXcxXdxX29xX25xX3xXcfxXdxX72axX25xX3xX5xX17xX3xX4xX21xX4xX3xX1xXd0xX3xX19xXdxX6xX3xX23xX139xX18xX1xX3xX5dxX18xX19xX3xX34xX29xX3xX39xX6xX20xX3xX684xX6xX18xX1xXb9xX3xX34xX29xX3xXcxX89xX2bfxX18xX19xX3xXcxX25xX30xX4caxX18xXb9xX3xX34xX29xX3xX13xX1cxX18xX3xXcxXbcxX66xX18xX19xX14bxX14bxX14bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX20xX50xX30xXaxX12xX0xXdxX8exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX39xX10xX18xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX50xXexX1xX16dxX3xX16fxX170xX170xXbxX92xX174xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16dxX3xX17exX17fxX2xXbxX92xX174xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX1bxX14bxXcfxX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX14bxX1bxX18xX3fxX18xX10xX168xX7xX3fxX1a4xX2xX17fxX16fxX3fxX2xX1aaxX1abxX50xX1adxX170xX1aaxX17fxX1a4xX2xX1abxXexX17exX16fxX16fxX2xX170xX5xX170xX14bxX1bdxXbxX19xX1c0xX89xX9xX1a4xX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xXexXdxX29xX18xX3xX2cxX3xX1xX25xX30xX31xX18xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX1xX21xX18xX1xXaxX3xX168xXdxX50xXexX1xX9xXaxX16fxX170xX170xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17exX17fxX2xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX20xX18xXaxX12xX7d6xX1xX17xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xX5xX17xX18xX19xX3xXcxXffxX18xX3xXcxX1xX17xX18xX1xX3xX23xXbcxX251xX4xX3xX92xXffxX30xX3xX50xX501xX18xX19xX3xX12exX1xX6xX18xX19xX3xXexX89xX6xX18xX19xX14bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX20xX50xX30xXaxX12xX110xX1xX20xX18xX19xX3xXexX89xX17xX20xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX2f4xX6xX3x5b99xX3xX1bxX1cxX18xX3xX18xX19xX1xX31xXb9xX3xXexX1xX72axX3xX50xXdaxX4xX3xXaa4xX3xXexX1xX72axX3xXexX1xX6xX20xX3xX2cxX3xX5xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX89xXdxX72axX18xX3xX8exX380xX18xX1xX14bxX3xX110xX1xX20xX18xX19xX3xXexX89xX17xX20xX3xX92xXffxX30xX3xX50xX501xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX3xX23xX139xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xX5xX25xX5dxX18xX3xX23xXbcxX251xX4xX3xX4xX1xX9cxX3xXexX89xX2bfxX18xX19xXb9xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX4xX2f4xX3xX2xX1a4xX1a4xX3xX1xXd0xX3xX19xXdxX6xX3xX23xX139xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX2f4xX6xX14bxX3xXcx3c87xX3xX5xX31xX3xX1xXd0xX3xX18xX19xX1x4b98xX20xX3xX19xXdxX31exX8exX3xX50xX24xX18xX3x7e85xX25xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX18xX1cxX8exX14bxX3xX7d6xX1cxX8exX3xX1a4xX170xX1a4xX170xXb9xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX4xX1x9d95xX3xX4xX233xX18xX3xX17exX3xX1xXd0xX3xX18xX19xX1xXb47xX20xX3xX1bxX17xX3xX1adxX1aaxX3xX1xXd0xX3xX4xX25bxX18xX3xX18xX19xX1xXb47xX20xX14bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX20xX50xX30xXaxX12xX684xXffxX30xX3xX50xX501xX18xX19xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX3xXexX89xX29xX18xX3xX4xX57exX3xX7xX2cxX3xX12exX4caxX3xXexX1xXa0xX6xX3xX1bxX17xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX25xX30xX3xX4xX21xX4xX3xX19xXdxX21xX3xXexX89xX3bdxX3xXexX89xX25xX30xX14xX18xX3xXexX1xXe6xX18xX19xX3xX23xX3bdxX6xX3xXbxX1xXbcxX57exX18xX19xX3xX23xX10axX3xX1bxX17xX3xX23xX6xX18xX19xX3xX5xX17xX3xX1xXbcxX66xX18xX19xX3xX23xXdxX3xX23xX9cxX18xX19xX3xX23xX383xX18xXb9xX3xX4xX2f4xX3xX1xXdxX31xX25xX3xXb53xX25xX31exXb9xX3xX19xX2f4xXbxX3xXbxX1xX24xX18xX3xX18xXffxX18xX19xX3xX4xX6xX20xX3xX23xXbdxXdxX3xX7xXe6xX18xX19xX3xX1bxX25bxXexX3xX4xX1xX7exXexXb9xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX24xX18xX3xX4xX98xX6xX3xX18xX19xXbcxXbdxXdxX3xX50xXffxX18xX3xX18xX57exXdxX3xX23xXffxX30xX14bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad6exX25xXexX1xX20xX89xXaxX12xX7d6xX19xX25xX30xX3b9xX18xX3xX3d6xX380xXexX0xX3fxXbxX12
Nguyễn Đạt