Hơn 92% thí sinh Thanh Hóa đỗ tốt nghiệp THPT năm 2019
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 15/7, thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, năm 2019, toàn tỉnh có 31.457 thí sinh đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi THPT Quốc gia trên tổng số 34.049 thí sinh dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa lấy kết quả kết xét tuyển đại học, cao đẳng, đạt tỷ lệ 92,39%.
bef0x12fecx193abx12019xffe3xfcd0xe821xc9abx105fexX7x10a25xddcex102ddx1747ex1763axddd1xX5x130faxXaxf1f0xe58cx16677x11f91xX3x16424x1317fx17032xX3xXexX1xc187xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xe478xX6xX3x1376ex156f8xX3xXexf63bxXexX3xX15x13a29xX1xXdx19035xXbxX3xXcxX13x1248axXcxX3xX15xd48bx17287xX3xX18x1856axX2xX17xX0x1118bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xd851xXaxX12x15a11xX36x18a5dx197f6xX3xX2x116aaxX4ax14a92x1901axX3xXexX1x1602exX15xX36xX3xXexXdxX15xX3xXex14082xX3x10166xe3f2xX3x17781x10463x16b8fxe8a6xXcxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX2bxX6xX3xX4xX1x148d1xX3xf4f0xXdx11e80xXexX68xX3xX15xX42xX43xX3xX18xX46xX2xX17xX68xX3xXexX8cxX61xX15xX3xXex1267bxX15xX1xX3xX4xX2bxX3x182e7xX2xd93exf028xX65xX67xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2exX2fxX3xXexX32xXexX3xX15xX36xX1xXdxX39xXbxX3xXex1350dxX8cxX15xX36xX3x119eexcfc4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX13xX3exXcxX3xd075xe8e7xX32xX4xX3xX36xXdxX6xX3xXexXcax18343xX15xX3xXexcb29xX15xX36xX3xX7xX32xX3xXabxXaexXadxX46xXaexX17xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5cx13590xX3xXexX1xXdxX3xffdcxX75xX6xX3xX2ex11a75xX3x179c7x19950xXexX3xX4xX6cxX15xX36xX3xX15xX1x123b5xX15xX3xXexX32xXexX3xX15xX36xX1xXdxX39xXbxX68xX3xX108xX75xX6xX3xX5xd896xX62xX3xXcfxX90xXexX3x19ac1xXdcx17315xX3xXcfxX90xXexX3xX10fxX110xXexX3xXexXdcxX62xX10dxX15xX3xX2ex12cf0xXdxX3xX1xfc58xX4xX68xX3xX4xX6xX8cxX3xX2ex152a5xX15xX36xX68xX3xX2exX148xXexX3xXex1893bxX3xX5xX39xX3xX17xX18xX68xXabxX17xX19xXadxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11fa9xX8cxX5cxX62xXaxX12xX0xXdxX43xX36xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX108xXadxX8exX6xX8cxXexX1xX6xX15xX1xX1xX8cxX6xXadxX108xX15xX4axX15xX10xf22axX7xX4axX2xX17xX18x11bcfxX4axXaexX1a6xX5cxX2xX18xX46xX65xX17xX46xX46xXexXabxX67xX2xX17xXaexc9ebxX1a6xX5xX2xXadxd1caxXbxX36xXaxX3xX4axX12xXcxX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5cxX102xX3xXexX1xXdxX3xXcxX13xX3exXcxX3xXdbxXdcxX32xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX18xX46xX2xX17xX3xXexX148xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX2bxX6xXadxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX8cxX5cxX62xXaxX12xXcxXcaxX8cxX15xX36xX3xX2exX2bxX68xX3xXcfxX1xX32xXdxX3xXcxX13xXcxX3exX3xX2exX148xXexX3xX17xXaexX68xXabxX1a6xX19xX68xX3xXcfxX1xX32xXdxX3xX8exXeaxX3xXex1007cxX4xX3xXcxX13xX3exXcxX3xX2exX148xXexX3xX1b8xXaexX68xX46xXaexX19xXadxX3xX5fxX42xX43xX3xX15xX6xX62xX68xX3xXexX8cxX61xX15xX3xXexXa4xX15xX1xX3xX4xX1xXa4xX3xX4xX2bxX3xX17xX67xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2exX148xXexX3xXexX75xX3xX18xX67xX3xX2exXdxX10dxX43xX3xXexXcaxX78xX3xX5xXe6xX15xX3xX2exX32xXdxX3xX108x176d4xXdxX3xXabxX3xX43xX6cxX15xX3xX10fxX110xXexX3xXexXdcxX62xX10dxX15xX3xX2exX148xXdxX3xX1xX14cxX4xX3xXexX1xX10xX8cxX3xXcfxX1xX32xXdxXadxX3xXcxXcaxX8cxX15xX36xX3xX2exX2bxX68xX3xXcfxX1xX32xXdxX3x10a4bxX46xX46xX3xX4xX2bxX3xXabxX65xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xf892xX3xXcfxX1xX32xXdxX3xX2bexX46xX2xX3xX4xX2bxX3xX18xXabxX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX68xX3xX17axX46xX46xX3xX4xX2bxX3xX2xX67xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX68xX3x1896bxX46xX46xX3xX4xX2bxX3xX2xX1a6xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX2d0xX3xX7bxX46xX2xX3xX4xX2bxX3xXaexX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xXadxX3xX5fxX36xX8cxX61xXdxX3xXcaxX6xX68xX3xXexX8cxX61xX15xX3xXexXa4xX15xX1xX3xX4xX2bxX3xXabxX65xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2exX148xXexX3xX2exXdxX10dxX43xX3xX2xX46xX3xX78xX3xX4xfd21xX4xX3xXbxX1xe4a8xX15xX3xX43xX6cxX15xX68xX3xXexXcaxX8cxX15xX36xX3xX2exX2bxX3xX43xX6cxX15xX3xXexXdxX90xX15xX36xX3xX2bexX15xX1xX3xX4xX2bxX3xX1b8xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX68xX3xX7dxdd8fxX6xX3xX5x17eafxX3xX2xX3xXexX1xX1dxX3xX7xX1dxX15xX1xX68xX3xX13xX2bxX6xX3xX1xX14cxX4xX3xX2xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX68xX3xdc6bxX38cxX4xX1xX3xX7x14aa6xX3xX65xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX108xX61xX3xX7axXdxX358xX8cxX3xX5cx16565xX4xX3xX4xX6cxX15xX36xX3xX5cxX35dxX15xX3xX4xX2bxX3xX18xX18xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xXadxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX8cxX5cxX62xXaxX12xX7dx19724xX4xX3xX8exXdxX39xXexX68xX3xXexXcaxX8cxX15xX36xX3xXcfxXd0xX3xXexX1xXdxX3xX15xX42xX43xX3xX15xX6xX62xX68xX3xXexX8cxX61xX15xX3xXexXa4xX15xX1xX3xX4xX2bxX3xXabxX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15x188ecxX43xX3xXexXcaxX8cxX15xX36xX3xXexX32xXbxX3xX2xX46xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdcxc5dbxX4xX3xXcfxX1xX32xXdxX3xX2bexX46xX46xX3xX4xX2bxX3xX2exXdxX10dxX43xX3xX4xX6xX8cxX3xX15xX1xX12exXexX3xX4xX137xX3xX15xf8a8xX289xX4xX3xX36xe923xX43x18ca4xX3xX10xX43xX3x145f7x10056xX3xX7dx11340xX4xX3xX2bexX15xX1xX3x14aaexX1xX14cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX13xX3exXcxX3xXdbxXdcxX137xX15xX36xX3xca62xX474xX14xX15xX36xX3xX2xedb3xX3xX2exX148xXexX3xX18xX17xX68xX46xX65xX3xX2exXdxX10dxX43xX2d0xX3xX10xX43xX3xX5fxX36xXdcxX62x19548xX15xX3xXcxX1xX38cxX3xX5fxX36xX14cxX4xX3x12db6xX6xXdxX3xX48bxX1xX14cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xXcxXcaxX474x109fcxX15xX36xX3xXcxX13xX3exXcxX3xXcxXcaxXdxX39xXdcxX3xX77xX14xX15xX3xX18xX4a7xX3xX2exX148xXexX3xX18xX1a6xX68xX46xX1a6xX3xX2exXdxX10dxX43xX3xX108xX61xX3xX10xX43xX3xXcxXcaxe583xX15xX3x1096cxX1xX358xX15xX1xX3xX3b2xXdxX15xX1xX3xX48bxX1xX14cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xXcxXcaxX474xX4dcxX15xX36xX3xXcxX13xX3exXcxX3xXcxX1xXdxX39xXdcxX3xX13xX2bxX6xX4a7xX3xX2exX148xXexX3xX18xX1a6xX68xX46xX1b8xX3xX2exXdxX10dxX43xXadxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX8cxX5cxX62xXaxX12xXcxXcaxX8cxX15xX36xX3xXcfxXd0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX13xX3exXcxX3xXdbxXdcxX32xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX15xX42xX43xX3xX18xX46xX2xX1a6xX68xX3xXexX8cxX61xX15xX3xXexXa4xX15xX1xX3xX4xX2bxX3xX67xX17xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2exX148xXexX3xXexX75xX3xX18xX1b8xX3xX2exX90xX15xX3xX18xX67xX68xX1b8xX65xX3xX2exXdxX10dxX43xX4axXabxX3xX43xX6cxX15xX3xX10fxX110xXexX3xXexXdcxX62xX10dxX15xX3xX2exX148xXdxX3xX1xX14cxX4xX3xXexX1xX10xX8cxX3xXcfxX1xX32xXdxX2d0xX3xX17xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2exX148xXexX3xX2exXdxX10dxX43xX3xX2xX46xX3xX78xX3xXbxX1xX35dxX15xX3xX43xX6cxX15xX3xX7axXdxX358xX8cxX3xX5cxX3cexX4xX3xX4xX6cxX15xX36xX3xX5cxX35dxX15xX3xXexX1xXdcxX453xX4xX3xX8exX61xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexXeaxX3xX1xc868xXbxX3xX50cxX1xX8cxX6xX3xX1xX14cxX4xX3xX10fxee94xX3xX1xX453xXdxXadxX3xX5fxX36xX8cxX61xXdxX3xXcaxX6xX68xX3xX4xX358xX4xX3xX43xX6cxX15xX3xX108xX61xX3xXbxX1xX35dxX15xX3xX43xX6cxX15xX3xX4x18efexX15xX3xX5xX148xXdxX3xXcfxX1xX6cxX15xX36xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2exX148xXexX3xX2exXdxX10dxX43xX3xX2xX46xXadxX3xXcxX15fxX3xX5xX39xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2exX2fxX3xXexX32xXexX3xX15xX36xX1xXdxX39xXbxX3xX2exX148xXexX3xX17xX67xX68xXaexX1b8xX19xXadxX3xXcxXcaxX8cxX15xX36xX3xX2exX2bxX68xX3xXexX1xX1dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcfxX1xX32xXdxX3xXcxX13xX3exXcxX3xX2exX148xXexX3xX17xX67xX68xX1a6xX17xX19xX2d0xX3xXcfxX1xX32xXdxX3xX8exXeaxX3xXexX233xX4xX3xXcxX13xX3exXcxX3xX2exX148xXexX3xX17xX18xX68xX1b8xX67xX19xXadxX0xX8exX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX43xX7xX8cx187faxX8exXdxX5cxXdxX6efx19de2xX8cxX15xXexX6efxX1a0xX10xXdxX36xX1xXexX47bxX3xX15xX8cxXcaxX43xX6xX5xXaxX12xX0xX4axX8exX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXdcxXexX1xX8cxXcaxXaxX12xX3b2xXdxX15xX1xX3xX13xX474xX14xX15xX36xX0xX4axXbxX12
Linh Hương