Đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch, hướng tới nền kinh tế ít carbon
Năng lượng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Hệ thống năng lượng của Việt Nam hiện nay đã phát triển khá mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng được của nhu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội và người dân.
acbcxc3e1x1033fx10ebax1104dxb734xba8bxc0c0xd639xX7xde61xe496x1289fx11d8axc10bx1121axX5x11472xXaxdb1dxf51fxcf4exf3edxX3xf09axdc64x11ca9xX1xX3xXbxX1xd335xXexX3xXexeaf8xXdx12690xX19xX3xX19xd6b2xX19xbf45xX3xX5xcd28xec73xX19xX2axX3xX7xX18xX4xX1xf68bxX3xX1xX2dxeb3fxX19xX2axX3xXexX3axXdxX3xX19xade4xX19xX3xfe3bxXdxX19xX1xX3xXexfab0xX3xcdc5xXexX3xX4xX6xX22xd570x130d6xX19xX0x102ffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe321xX10xX6x10349xXaxX12x12286xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xX4x12d60xX3xced0xX6xXdxX3xXexX22x122faxX3xd67fxf5daxX6xX19xX3xXexX22xc57axX19xX2axX3xXexX22xX55xX19xX2axX3xX7x12d70xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX4x11ce4xX6xX3xX17x12ca9xXdxX3xX83xX84xc845xX4xX3xX2axXdxX6xb2e5xX3xX67xb9fcxX3xXexX1xXacxX19xX2axX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xX4xXa3xX6xX3xd014xXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xX1xXdxXb5xX19xX3xX19xX6xX15xX3x1148dx11474xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX46xX1xX1exX3xX17xX18xX19xX1xX3xX17xcd83xX36xX3xX4x11bf4xX3xX54xbfa9xX19xX3xXdexX1exXbxX3x13145xX19xX2axX3xXdexX2dxX2exX4xX3xX4xXa3xX6xX3xX19xX1xX84xX3xX4x10545xX84xX3xX4xXa3xX6xX3xX7xX95xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX46xXdxX19xX1xX3xXexX4cxX3xdeb7xX3x12b11xXdfxX3xX1x126b1xXdxX3xX7bxee18xX3xX19xX2axX2dx10ab6xXdxX3xX6axefffxX19xXb2xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0fexX55xX6axX15xXaxX12xX6dxX2axX13dxX15xX3x109c8xf2b8xX58xX163xX36xX3xXexX18xXdxX3xX67xX13dxX3xX6dxX139xXdxX36xX3xX158xX139xX3x117e5x116d9xX19xX2axX3xXcxX1xX2dxXfaxX19xX2axX3xXccxXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xX7bxX13dxX3xX158xX139xX3xc364xXdxX19xX1xX3xXexX4cxX36xX3xX178xX179xX19xX2axX3xX19xX2axX1xXdxXb5xXbxX3xX7bxX13dxX3xXcxX1xX2dxXfaxX19xX2axX3xX17xX18xXdxX3xX6dxX1x1103bxXexX3xX158xXfdxX19xX3xXdexXdfxX3xXbxX1xXacxXdxX3xX1xX2exXbxX3xXexc3a2xX3xX4xX1xX104xX4xX3xX1xX139xXdxX3xXexX1xXfdxX55xX3xX13xXacxXdxX3xXexX1exX4xX3xX4xX179xX19xX2axX3xXexX2dxX3xXccxXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xX133xX3xX6dxX1xX1b8xXexX3xX158xXfdxX19xX3xX7bxX43xX3xX4xX179xX19xX2axX3xX19xX2axX1xXb5xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xX7xX18xX4xX1xX3xXexX18xXdxX3xX67xX13dxX3xX6dxX139xXdxXb2xX3xX67xX139xXdxX3xXexX1xXfdxX55xX3xX19x127fdxX17xX3xXexX22xX55xX19xX2axX3xX4xX1xX84xXa7xXdxX3xd4dfxX193xX4cxX3xX1xX55xX18xX4xX1xX3xX1xX13dxX19xX1xX3xXdexX139xX19xX2axX3xXexX55xX13dxX19xX3xX4xX116xX84xX3xX1xX2dxX3axX19xX2axX3xXexX3axXdxX3xX19xX43xX19xX3xX46xXdxX19xX1xX3xXexX4cxX3xX4exXexX3xX4xX6xX22xX54xX55xX19x100c2xX3xX4xXa3xX6xX3xX6dxX1xX1b8xXexX3xX158xXfdxX19xX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX46xX1xX6xXdxX3xXdexX24xX3xX1xXa7xX3xXexX22xX2exX3xX4xX1exX4xX3xX19xX2dxX3axX4xX3xXexX1xX13dxX19xX1xX3xX7bxXdxae8exX19xX3x1075exe5dcxd357xX2b6xX6dxXb2xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX55xX6axX15xXaxX12xX0xXdxX17xX2axX3xX7xX22xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX7bxXb2xX54xX6xX55xXexX1xX6xX19xX1xX1xX55xX6xXb2xX7bxX19xX58xX19xX10xde91xX7xX58xX2x11f8dxb01dx11a23xX58x113bexX2f7xX6axX2f9xX2xX2f6x113ffxX2f6xX2f6xX2f6xXexX2f7xX2x1164cxX2xb928xX2f7xX2f5xX5xX2xXb2x12335xXbxX2axXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX55xX6axX15xXaxX12xX13xX18xXdxX3xX6axXdxXb5xX19xX3xX5xXdfxX19xX1xX3xXdexX18xX55xX3xX1xX6xXdxX3xX54xX2b3xX19xX3xXexX1xX6xX17xX3xX6axX95xX3xX67xX139xXdxX3xXexX1xXfdxX55xX3x112bcx126efxX19xX1xf8adxX3xX193xXb2x1082cxe48dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX55xX6axX15xXaxX12xXcxX18xXdxX3xX1xX139xXdxX3xXexX1xXfdxX55xX36xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX84xX15xX2b3xX19xX3xX2axXdxX6xX3xX7bxX13dxX3xX6axXdxfe01xX19xX3xX2axXdxXfdxX3xXdexXdfxX3xXexX1b8xXbxX3xXexX22xX84xX19xX2axX3xXexX22xX6xX55xX3xXdexX1ccxXdxX3xX7bxX13dxX3xXexX1xXfdxX55xX3xX5xX84xX1b8xX19xX3xX7bxX43xX3xX4xX1exX4xX3xX19xX139xXdxX3xX6axX84xX19xX2axX3xX7bxX43xX3xXexX1ccxX19xX2axX3xX83xX84xX6xX19xX3xX7bxX43xX3xX19xX2axX13dxX19xX1xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xX7bxX13dxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX4exX19xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX54xXdxX4cxX19xX3xXdexX1ccxXdxX3xX46xX1xX4exX3xX1xX1b8xX84xd5e3xX3xX4xX179xX19xX2axX3xX19xX2axX1xXb5xX3xXexX1xX179xX19xX2axX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX22xX55xX19xX2axX3xX19xX2axX13dxX19xX1xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xXexX1exXdxX3xXexX18xX55xX413xX3xX4xX179xX19xX2axX3xX19xX2axX1xXb5xX3xXexX1xX179xX19xX2axX3xX17xXdxX19xX1xX3xX7bxX43xX3xX7x10d7exX3xX6axdee5xX19xX2axX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xX1xXdxXb5xX84xX3xX83xX84xXfdxXb2xXb2xXb2xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX55xX6axX15xXaxX12xX13xX18xXdxX3xX6axXdxXb5xX19xX3xX158xX139xX3xX193xXdxX19xX1xX3xXexX4cxX36xX3xXcxX1xX2dxXfaxX19xX2axX3xX17xX18xXdxX3xX7bxX13dxX3xX178xX179xX19xX2axX3xX19xX2axX1xXb5xX3xX355x10d77xX2b8xXcxdaacxX35exX36xX3xX179xX19xX2axX3xX35dxX6xXdxX7xX84xX46xX10xX3xf83exX46xX6xX54xX10xX36xX3xc733xX1xX79xX3xX13xX18xXdxX3xX7xX104xX3xX83xX84xX1exX19xX3xX6dxX1xX1b8xXexX3xX158xXfdxX19xX3xXexX18xXdxX3xXccxXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xX46xX1xd220xX19xX2axX3xXdexea6dxX19xX1xX359xX3xX67xX55xX18xXexX3xXdexX139xX19xX2axX3xX2axXdxfc8dxX6xX3xX163xX3xX19xX2dxX3axX4xX3xXexX22xX55xX19xX2axX3xX5x120b5xX19xX1xX3xX7bxX95xX4xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX36xX3xX158xX139xX3xX4c3xX2b8xXcxX4c6xX3xX6dxX1xX1b8xXexX3xX158xXfdxX19xX3xX4x115e4xX19xX2axX3xX158xX139xX3xX178xX179xX19xX2axX3xXcxX1xX2dxXfaxX19xX2axX3xXccxXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xXdexXdfxX3xXexXdxX4cxX19xX3xX1xX13dxX19xX1xX3xX19xX1xXdxX43xX84xX3xX1xX139xXdxX3xXdexX13dxX17xX3xX4x1130fxXbxX3xX54xX139xX3xXexX22xX2dxacd3xX19xX2axXb2xX3xX13xc2d0xX4xX3xX54xXdxXb5xXexX36xX3xXexX1xX1exX19xX2axX3xX2xX2xX58xX163xX2f6xX2xX164xX36xX3xX1xX6xXdxX3xX158xX139xX3xXdexXdfxX3xX46x1107fxX3xX46xX4cxXexX3xX54xXdxX2b3xX19xX3xX54xXfdxX19xX3xX2axX1xXdxX3xX19xX1xX3axX3xX7bxX43xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xX7xX18xX4xX1xXb2xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX55xX6axX15xXaxX12xXcxX1xX10xX55xX3xX179xX19xX2axX3xX35dxX6xXdxX7xX84xX46xX10xX3xX4d6xX46xX6xX54xX10xX36xX3xX19xX1xX51bxX19xX2axX3xX1xX55xX18xXexX3xXdexX139xX19xX2axX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX46xX1xX6xXdxX3xXdexX2dxX2exX4xX3xX2axXdxX3axXdxX3xXexX1xXdxXb5xX84xX3xXexX22xX55xX19xX2axX3xX1xX139xXdxX3xXexX1xXfdxX55xX3xX1xX179xX17xX3xX19xX6xX15xX3xX5xX13dxX3xXexX1xX13dxX19xX1xX3xX83xX84xXfdxX3xXexX22xX55xX19xX2axX3xX5xX52cxX19xX1xX3xX7bxX95xX4xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axXb2xX3xXccxb2ecxX3xXexX1xX4cxX36xX3xX179xX19xX2axX3xX35dxX6xXdxX7xX84xX46xX10xX3xX4d6xX46xX6xX54xX10xX3xX17xX55xX19xX2axX3xX17xX84xXacxX19xX3xXdexX146xX15xX3xX5xX13dxX3xX19xXfaxXdxX3xXexX18xX55xX3xX22xX6xX3xX83xX84xX6xX19xX3xX1xXb5xX3xX17xX3axXdxX3xX19xX1xXdxX43xX84xX3xX1xX55xX18xXexX3xXdexX139xX19xX2axX3xX4xX179xX19xX2axX3xX19xX2axX1xXdxXb5xXbxX3xX4xX6xX22xX54xX55xX19xX3xXexX1xX58axXbxX36xX3xXexX1x10fc2xX4xX3xXdexX14xX15xX3xX83xX84xX6xX19xX3xX1xXb5xX3xX1xX2exXbxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX55xX19xX2axX3xX46xX1xXacxXdxX3xXexX2dxX3xX19xX1xX146xX19xXb2xX3x12bbfxX19xX2axX3xX35dxX6xXdxX7xX84xX46xX10xX3xX4d6xX46xX6xX54xX10xX3xX4xX1xX55xX3xX54xXdxX4cxXexX36xX3xXexX22xX8axX19xX2axX3xXexX146xX17xX3xXexXdxX2b3xX84xX3xXexX1xX466xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xXdexX6xX19xX2axX3xX6axX50axX4xX1xX3xX4xX1xX84xX15xX24xX19xX3xX7xX6xX19xX2axX3xX4xX1xX146xX84xX3xe528xX413xX3xXexX22xX55xX19xX2axX3xXdexX79xX36xX3xX4xX79xX3xXccxXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xX19xX2b3xX19xX3xX7bxXdxXb5xX4xX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX46xX1xX6xXdxX3xXdexX6xX19xX2axX3xX19xX2axX13dxX15xX3xX4xX13dxX19xX2axX3xX4xX79xX3xX1xXdxXb5xX84xX3xX83xX84xXfdxX3xX1xXfaxX19xX3xX7bxX13dxX3xXccxXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xX7xXf6xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xX84xX15xX3xX4xX1xX84xX15xX24xX19xX3xXdexX1ccxXdxX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axXb2xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX55xX6axX15xXaxX12xX4ddxX1xX1exXexX3xX54xXdxX24xX84xX3xXexX18xXdxX3xX1xX139xXdxX3xXexX1xXfdxX55xX36xX3xXcxX1xX104xX3xXexX22xX2dxX593xX19xX2axX3xX158xX139xX3xX178xX179xX19xX2axX3xXcxX1xX2dxXfaxX19xX2axX3xX67xX55xX13dxX19xX2axX3x102aaxX84xXacxX4xX3xXccxX2dxX2exX19xX2axX3xX46xX1xX505xX19xX2axX3xXdexX50axX19xX1xX36xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xX4xX79xX3xX7bxX6xXdxX3xXexX22xX81xX3xX83xX84xX6xX19xX3xXexX22xX8axX19xX2axX3xXexX22xX55xX19xX2axX3xX7xX95xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX4xXa3xX6xX3xX17xXa7xXdxX3xX83xX84xXacxX4xX3xX2axXdxX6xX3xX7bxX13dxX3xX5xX13dxX3xX15xX4cxX84xX3xXexXacxX3xX46xX1xX179xX19xX2axX3xXexX1xX24xX3xXexX1xXdxX4cxX84xX3xX4xXa3xX6xX3xXexX58axXexX3xX4xXfdxX3xX4xX1exX4xX3xX19xX2axX13dxX19xX1xX3xX46xXdxX19xX1xX3xXexX4cxXb2xX3xX4c3xX104xX4xX3xXdexX139xX3xXexXdxX2b3xX84xX3xXexX1xX466xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xX5xX84xX179xX19xX3xX4xX79xX3xX135xX84xX3xX1xX2dxX3axX19xX2axX3xXexX28xX19xX2axX3xX5xX2b3xX19xX3xX19xX1xX58axXexX3xX5xX13dxX3xXexX18xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX19xX2dxX3axX4xX3xXdexX6xX19xX2axX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xXb2xX3xX13xXdxX43xX84xX3xX19xX13dxX15xX3xXdexXdfxX3xXexX1exX4xX3xXdexX139xX19xX2axX3xXdexX4cxX19xX3xX54xXdxX4cxX19xX3xXdexX1ccxXdxX3xX46xX1xX4exX3xX1xX1b8xX84xX3xXexX55xX13dxX19xX3xX4xX116xX84xX3xX7bxX13dxX3xX7xX84xX15xX3xX2axXdxXfdxX17xX3xX19xX2axX84xdbf3xX19xX3xXexX13dxXdxX3xX19xX2axX84xX15xX2b3xX19xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axXb2xX3xXcxX1xX10xX55xX3xXcxX1xX104xX3xXexX22xX2dxX593xX19xX2axX3xX67xX55xX13dxX19xX2axX3xX831xX84xXacxX4xX3xXccxX2dxX2exX19xX2axX36xX3xX1xXb5xX3xXexX1xXacxX19xX2axX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xX4xXa3xX6xX3xXccxXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xX1xXdxXb5xX19xX3xX19xX6xX15xX3xXdexXdfxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX17xXf6xX36xX3xX4xXfaxX3xX54xXfdxX19xX3xXdexX1exXbxX3xX104xX19xX2axX3xXdexX2dxX2exX4xX3xX4xXa3xX6xX3xX19xX1xX84xX3xX4xX116xX84xX3xX4xXa3xX6xX3xX7xX95xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX46xXdxX19xX1xX3xXexX4cxX3xX135xXdfxX3xX1xX139xXdxX3xX7bxX13dxX3xX19xX2axX2dxX142xXdxX3xX6axX146xX19xXb2xX3xX13xX4cxX19xX3xX4xX84xXacxXdxX3xX19xX28xX17xX3xX163xX2f6xX2xX2f7xX36xX3xX1xXb5xX3xXexX1xXacxX19xX2axX3xXdexXdxXb5xX19xX3xX4xXa3xX6xX3xXccxXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xX135xX4cxXbxX3xXexX1xX104xX3xX163xX3xXexX22xX55xX19xX2axX3xXexX1ccxX19xX2axX3xX7xXacxX3xX2xX2f6xX3xX19xX2dxX3axX4xX3xX13xX179xX19xX2axX3xX6dxX6xX17xX3xX76axX36xX3xX135xX4cxXbxX3xXexX1xX104xX3xX163xX2ffxX3xXexX22xX2b3xX19xX3xXexX1xX4cxX3xX2axXdxX3axXdxX3xX7bxX43xX3xX4xX179xX19xX2axX3xX7xX84xX58axXexX3xX1xXb5xX3xXexX1xXacxX19xX2axX3xXdexXdxXb5xX19xXb2xX3xX13xX4cxX19xX3xX19xX6xX15xX36xX3xXccxXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xXdexXdfxX3xXdexX18xXexX3xX2axX116xX19xX3xX308xX2f6xXb2xX2f6xX2f6xX2f6xX3xX4c3xbf00xXb2xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX55xX6axX15xXaxX12xX6dxX1xXdxX43xX84xX3xX19xX28xX17xX3xX83xX84xX6xX36xX3xXccxXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xX4xXfaxX3xX54xXfdxX19xX3xXdexXdfxX3xXdexX1exXbxX3xX104xX19xX2axX3xX4xXfaxX3xX54xXfdxX19xX3xXdexXdxXb5xX19xX3xX4xX1xX55xX3xX19xX1xX84xX3xX4xX116xX84xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX46xXdxX19xX1xX3xXexX4cxX3xX133xX3xX135xXdfxX3xX1xX139xXdxXb2xX3xXcxX84xX15xX3xX19xX1xXdxX2b3xX19xX36xX3xX7bxX3axXdxX3xXexXacxX4xX3xXdexX139xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xXexX22xX2b3xX19xX3xX2xX2f6xc8b5xX3xX17xX139xXexX3xX19xX28xX17xX36xX3xXdexXdxX43xX84xX3xX19xX13dxX15xX3xX5xX13dxX17xX3xX19xXfdxX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xXdxX43xX84xX3xX7bxX58axX19xX3xXdexX43xX3xX46xX1xX179xX19xX2axX3xX19xX1xf61bxX36xX3xX5xX13dxX17xX3xXfdxX19xX1xX3xX1xX2dxX593xX19xX2axX3xXdexX4cxX19xX3xX7xX95xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX54xX43xX19xX3xX7bxX51bxX19xX2axX3xX4xXa3xX6xX3xXdexX58axXexX3xX19xX2dxX3axX4xX3xX19xX1xX2dxX3xX17xX179xXdxX3xXexX22xX2dxX142xX19xX2axX3xX54xX50axX3xX179xX3xX19xX1xXdxX396xX17xX36xX3xX4xX18xX19xX3xX46xXdxXb5xXexX3xXexX13dxXdxX3xX19xX2axX84xX15xX2b3xX19xXb2xXb2xXb2xX3xXcxX22xX2dxX3axX4xX3xX19xX1xX51bxX19xX2axX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xXexX1xX104xX4xX3xXdexX79xX36xX3xX178xX1xX4exX19xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xXccxXdxXb5xXexX3xX6dxX6xX17xX3xXdexXdfxX3xX54xX6xX19xX3xX1xX13dxX19xX1xX3xX19xX1xXdxX43xX84xX3xX4xX1xX4exX19xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xXdexX24xX3xX1xX18xX19xX3xX4xX1xX4cxX36xX3xX19xX1xX2dxX19xX2axX3xX7bxe0a2xX19xX3xXbxX1xXfdxXdxX3xXdexXfdxX17xX3xX54xXfdxX55xX3xX1xXb5xX3xXexX1xXacxX19xX2axX3xXdexXdxXb5xX19xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xXdexX1exXbxX3xX104xX19xX2axX3xX7xX95xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX4xXa3xX6xX3xXdexX58axXexX3xX19xX2dxX3axX4xXb2xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX55xX6axX15xXaxX12xXcxX1xX104xX3xXexX22xX2dxX593xX19xX2axX3xX67xX55xX13dxX19xX2axX3xX831xX84xXacxX4xX3xXccxX2dxX2exX19xX2axX3xX4x1286dxX19xX2axX3xX4xX1xc38exX3xX22xX6xX36xX3xX7bxXdxXb5xX4xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xX7xX18xX4xX1xX3xX1xXdxXb5xX19xX3xX19xX6xX15xX3xX7bxXc83xX19xX3xX4xX81xX19xX3xX19xX1xX51bxX19xX2axX3xX1xX18xX19xX3xX4xX1xX4cxX3xX19xX1xX58axXexX3xXdexX50axX19xX1xX3xX19xX1xX2dxX3xX46xX1xX179xX19xX2axX3xX1ccxX19xX3xXdexX50axX19xX1xX36xX3xX46xX1xXfdxX3xX19xX28xX19xX2axX3xX2axXdxXfdxXdxX3xXexX55xXfdxX3xX4xX179xX19xX2axX3xX7xX84xX58axXexX3xXexX1xX58axXbxX3xX7bxX67exX3xX46xX1xX179xX19xX2axX3xXbxX1xXfdxXdxX3xX4xX1xXa7xX3xX19xX13dxX55xX3xX4xXd01xX19xX2axX3xX135xX146xX15xX3xX6axX95xX19xX2axX3xXdexX2dxX2exX4xXb2xX3xX67xXfaxX19xX3xX19xX51bxX6xX36xX3xX7bxXdxXb5xX4xX3xX4xX1xXd07xX3xXexX1b8xXbxX3xXexX22xX84xX19xX2axX3xX19xX1xXdxX43xX84xX3xX6axX95xX3xX1exX19xX3xX593xX3xX17xX139xXexX3xX7xXacxX3xXdexX50axX6xX3xXdexXdxX24xX17xX3xX7xXf6xX3xXfdxX19xX1xX3xX1xX2dxX593xX19xX2axX3xXdexX4cxX19xX3xX46xX1xXfdxX3xX19xX28xX19xX2axX3xX7bxX1b8xX19xX3xX1xX13dxX19xX1xX3xX1xXb5xX3xXexX1xXacxX19xX2axX3xXdexXdxXb5xX19xXb2xX3xX4c3xX599xXexX3xX46xX1xX1exX4xX36xX3xX7bxXdxXb5xX4xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX19xX28xX19xX2axX3xX5xX2dxX2exX19xX2axX3xXexX1exXdxX3xXexX18xX55xX3xX4xXd01xX19xX2axX3xX5xX13dxX17xX3xXexX28xX19xX2axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX4exX3xX1xXb5xX3xXexX1xXacxX19xX2axX3xX7bxX13dxX3xXexX28xX19xX2axX3xX2axXdxX1exX3xXdexXdxXb5xX19xX3xXdexX4cxX19xX3xX19xX2axX2dxX142xXdxX3xXexXdxX2b3xX84xX3xX6axX552xX19xX2axXb2xX3xXccxX67exX3xXexX1xX4cxX36xX3xX158xX139xX3xX178xX179xX19xX2axX3xXcxX1xX2dxXfaxX19xX2axX3xXdexX6xX19xX2axX3xXexX4exX4xX1xX3xX4xX95xX4xX3xX5xX13dxX17xX3xX7bxXdxXb5xX4xX3xX7bxX3axXdxX3xX4xXfaxX3xX83xX84xX6xX19xX3xX5xXdxX2b3xX19xX3xX83xX84xX6xX19xX3xX19xX2axX1xXdxX2b3xX19xX3xX4xX104xX84xX3xX2axXdxXfdxXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xXdexX24xX3xXexX22xXdxX24xX19xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX1xXdxXb5xX84xX3xX83xX84xXfdxX3xX1xXfaxX19xXb2xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX84xXexX1xX55xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX55xX3xX6axX6xX19xX2axX4xX55xX19xX2axX7xX6xX19xXb2xX7bxX19xX0xX58xXbxX12
Theo dangcongsan.vn