• Văn hoá và con người
  14:42 12/11/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Văn hóa có sứ mệnh vẻ vang là đào luyện những con người Việt Nam với 7 đặc tính cơ bản như đã nêu trong Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành TW (khóa XI). Ngược lại, chính con người đang biến những điều căn cốt ấy thành hiện thực cuộc sống, tạo...

 • TP Thanh Hóa tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  09:30 13/09/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Quy mô và trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt, “đất nước ta chưa...

 • Trách nhiệm và cẩn trọng với thông tin trên mạng xã hội
  16:08 11/09/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Trước sự bùng phát của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội hoặc phong tỏa. Chính vì vậy, giao tiếp giữa các cá nhân thông qua mạng xã hội hay các ứng dụng số cũng trở nên phổ biến. Tuy...

 • Sống trong thời kỳ dịch bệnh, càng đòi hỏi phải cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội
  10:21 09/08/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Khi mà dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến nhiều người có thời gian rảnh rỗi để sử dụng mạng xã hội. Nhiều người “si mê” mạng xã hội đến mức trùm kín chăn thủ thỉ cùng chiếc điện thoại bất kể...

 • Chỉ thị số 40-CT/TW - “kim chỉ nam” của tín dụng chính sách
  08:53 05/08/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và...

 • Tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam giai đoạn hiện nay
  10:11 12/07/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy...

 • Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là một trong những yếu tố tạo nên thành công của Đảng trong qúa trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam
  10:01 12/07/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là vấn đề có tính nguyên tắc, là đường lối chiến lược, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử cách mạng Việt Nam kể từ khi có Đảng ra đời và lãnh đạo. Ngay từ trong Cương lĩnh chính trị...

 • Nhận thức mới của Đảng ta về Chủ nghĩa xã hội
  09:16 03/07/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Vào ngày 17-5-2021, GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, ngay sau khi...

 • Từ những điểm nhìn đắt giá
  08:49 21/06/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Vì sao Xuân Diệu lại trở thành biểu tượng của tuổi trẻ, tình yêu và ánh sáng? Chiến lược truyền thông của Phong Hóa - Ngày nay và Tự Lực văn đoàn như thế nào trong việc đưa Xuân Diệu thành một tượng đài? Ai bỏ tiền mua và đọc thơ Xuân Diệu? Có...

 • Bài viết của Tổng Bí thư: Khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân
  15:45 04/06/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Ở tầm cao lý luận và thực tiễn, bài viết của Tổng Bí thư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng tầm tư tưởng, khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội...

 • Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
  09:45 22/04/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Internet phát triển mạnh mẽ đã mang lại nhiều tiện ích phục vụ việc tra cứu thông tin và học tập của trẻ em. Song, bên cạnh những lợi ích cũng không ít “cạm bẫy”, rủi ro trên mạng xã hội khiến trẻ dễ bị tổn thương, ảnh hưởng tiêu cực đến việc...

 • Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An
  16:29 13/04/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Sự gắn bó son sắt, thủy chung giữa TP Thanh Hóa - TP Hội An (Quảng Nam) được hình thành từ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tình cảm ấy đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sâu sắu, hiện hữu qua những tư liệu, hiện vật trong Phòng truyền...

 • Đem yêu thương về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa
  15:56 29/03/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Chia sẻ những khó khăn, mất mát của các đối tượng yếu thế trong xã hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Ngày chủ nhật yêu thương” tháng 3-2021 tại...

 • Văn hóa - nguồn sức mạnh nội sinh thúc đẩy Thanh Hóa phát triển giàu đẹp!
  10:49 22/03/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Văn hóa xứ Thanh có thể ví như tấm gương phản ánh chiều sâu văn hóa Việt Nam - nền văn hóa thấm đẫm tinh thần dân tộc và các giá trị nhân văn sâu sắc. Song, để nền văn hóa ấy phát huy vị thế và thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc,...

Tắt [X]