(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 8/6, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để nghe báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nỗ lực phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày 8/6, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để nghe báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đính Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhchủ trì phiên họp.

Tại hội nghị, đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực, trong đó nổi bật: Đã kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”. Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm, mặc dù chỉ đạt 3,7% nhưng là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước, trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn tăng so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,3%; thu ngân sách nhà nước tăng 4%; thu hút FDI tăng cả về số dự án và vốn đăng ký; thành lập mới doanh nghiệp tăng 2,2%; huy động vốn đầu tư phát triển; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Đã tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đã thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho trên 700.000 đối tượng là người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng âm so với cùng kỳ do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có sản lượng đạt thấp so kế hoạch và so với cùng kỳ; một số nguồn thu ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ; một số dự án đầu tư trực tiếp, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công -tư tiến độ thực hiện còn chậm; đại dịch Covid-19 dẫn đến một bộ phận người lao động phải ngừng việc, dừng hợp đồng lao động không hưởng lương hoặc rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Tiếp đó, Văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo nội dung kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2020. Sở Tài chính báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứngnhấn mạnh: Trước diễn biến và tác động của đại dịch Covid-19, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội, giảm thiểu thiệt hại đối với nền kinh tế; đồng thời, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiếp tục duy trì và sớm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.

Đối với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng năng nề của dịch nhưng tình hình kinh tế - xã hội vẫn có nhiều kết quả khả quan. Nông nghiệp tăng trưởng cao so với 5 năm gần đây, công nghiệp có các sản phẩm xi măng, gạch xây, đá ốp lát, nước máy, dầu ăn thực vật vẫn duy trì được sản xuất do ít chịu tác động của dịch bệnh, vẫn tăng khá so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 50% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ. Các ngành văn hóa xã hội đã chủ động khắc phục những khó khăn. Tỉnh đã có nhiều sáng tạo, quyết liệt và có hiệu quả trong phòng chống dịch. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, việc triển khai ứng dụng làm việc trên môi trường mạng các đơn vị triển khai đạt kết quả tốt.

Đối với nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không điều chỉnh chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà báo cáo đã nêu. Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, nỗ lực phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Chủ tịch UBND Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, triển khai thực hiện các giải pháp hạn chế giảm sự tác động của dịch Covid-19; đối với ngành Nông nghiệp tập trung kiểm tra phòng chống thiên tai, bão lụt, dịch bệnh; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, thành lập các đoàn kiểm tra cam kết giải phóng mặt bằng;Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu kiểm tra đối với các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, các dự án trọng điểm; đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp về thu chi ngân sách, tập trung chỉ đạo thành công hội nghị xúc tiến đầu tư. Yêu cầu Ban quản lý khu KT Nghi Sơn tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư trên địa bàn khu kinh tế và các khu công nghiệp; phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm công tác bồi thường GPMB các dự án lớn trong khu KT Nghi Sơn. Tiếp tục tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện.Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước và trên địa bàn tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều khó khăn, thách thức và thời cơ, vận hội đan xen, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hành động quyết liệt, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]