(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 23/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sớm đưa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng đi vào cuộc sống

Ngày 23/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII).

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Để sớm đưa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải tổ chức thật tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các ban của Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, thông báo củaBộ Chính trị, Ban Bí thư: Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch hành động, hướng dẫn thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung tập trung vào các vấn đề: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018); Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công tác tôn giáo và công tác nhân quyền trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ thị, kết luận, các kế hoạch hành động, hướng dẫn của BTVTU, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội. Các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình thực tiễn của địa phương nghiên cứu xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể, trong đó xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của cấp dưới...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc quán triệt, học tập và cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện ở đảng bộ mình phụ trách. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phân công các đồng chí trong BTV, ủy viên ban chấp hành có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong việc xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt nghị quyết, cùng với việc quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch hành động, hướng dẫn của cấp trên phải thảo luận thông qua kế hoạch hành động, hướng dẫn thực hiện của cấp mình. Các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung chỉ thị, nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch hành động, hướng dẫn của Tỉnh ủy để phổ biến, quán triệt, triển khai đến các thành viên, hội viên và hệ thống ngành dọc bằng các hình thức phù hợp. Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm

bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố khẩn trương cập nhật, bổ sung những nội dung, quan điểm, những vấn đề mới về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; công tác nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Sau hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQ tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương hoàn chỉnh nội dung các kế hoạch hành động, hướng dẫn thực hiện, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm thông qua trong tháng 4 và đầu tháng 5/2018.

Trung Hiếu


Trung Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]