12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Trong số 144 học sinh xuất sắc toàn quốc được miễn thi tốt nghiệp THPT, vào thẳng đại học, cao đẳng năm 2021, tỉnh Thanh Hóa có 12 em, tất cả đều là học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn.

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

1. Trịnh Thăng Việt Anh - Lớp 12 chuyên Toán 2 - Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Việt Anh sinh ngày 27-05-2003. Quê quán: Quảng Xương, Thanh Hóa.

Việt Anh có 12 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong đó có nhiều giải thưởng nổi bật như: Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm lớp 9; Huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ MYTS năm 2018; Giải Distinction kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras năm 2019.

Đặc biệt, trong năm 2021, em đã tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán và đạt giải Nhì, được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán.

2. Cao Thị Hà Phương - Lớp 12 chuyên toán 2 - Trường THPT chuyên Lam Sơn.

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Hà Phương sinh ngày 18-10-2003. Quê quán: TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

Em có 12 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi; giải Nhất học sinh giỏi cấp huyện và giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm lớp 9.

Năm 2020, Hà Phương đã tham dự kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán và đạt giải Nhì, được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

3. Nguyễn Minh Quý – Lớp 12 chuyên Toán 1 - Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Em sinh ngày 18-11-2003. Quê quán: xã Hoằng Đại, TP Thanh Hóa.

Thành tích cá nhân: Huy chương bạc Toán Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ năm lớp 10; 2 giải Nhì Quốc gia môn Toán năm lớp 11 và lớp 12.

Quý là 1 trong 29 thí sinh trong cả nước được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia thi Olympic quốc tế môn Toán.

4. Ngô Văn Tân - Lớp 12 chuyên Toán 2 - Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Ngô Văn Tân sinh ngày 06-02-2002. Quê quán: Quảng Xương, Thanh Hóa.

Tân có 12 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có một số giải thưởng nổi bật như: Giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hoá năm lớp 9; Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ MYTS năm 2017, 2018; giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2019.

Trong năm 2021, em đã tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán và đạt giải Nhì, được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

5. Đỗ Cao Bách Tùng – Lớp 12 chuyên Toán 1 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Tùng sinh ngày 27-12-2003. Quê quán: phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Bách Tùng đạt giải Nhì Quốc gia môn Toán năm lớp 11 và lớp 12. Đặc biệt, Tùng đạt nhiều thành tích nổi bật như: Huy chương Vàng Olympic Toán sinh viên và học sinh, giải xuất sắc Toán học tuổi trẻ, giải Nhất Toán học tuổi trẻ; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và TP Thanh Hóa.

Tùng là 1 trong 29 thí sinh trong cả nước được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia thi Olympic quốc tế môn Toán.

6. Nguyễn Trọng Duy – Lớp 12F – Trường THPT Chuyên Lam Sơn

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Nguyễn Trọng Duy sinh ngày 16-08- 2003. Quê quán: phường Long Anh, TP Thanh Hoá.

Trọng Duy đạt giải Nhì môn Vật lí cấp tỉnh năm 2018; giải Nhì Quốc gia môn Vật lí năm 2021.

Em là 1 trong 38 gương mặt đại diện học sinh cả nước tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia thi Olympic quốc tế môn Vật lí năm học 2020-2021.

7. Bạch Lê Tuấn Khải – Lớp 12F – Trường THPT Chuyên Lam Sơn

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Tuấn Khải sinh ngày 17-8-2003. Quê quán: xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá.

Khải đạt Giải Nhất toàn tỉnh môn Vật lí năm 2018; giải Nhì Quốc gia môn Vật lí năm 2020; giải Nhất Quốc gia môn Vật lí năm 2021.

Em là 1 trong 38 gương mặt đại diện học sinh cả nước tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia thi Olympic quốc tế môn Vật Lí năm học 2020-2021.

8. Mỵ Duy Hoàng Linh - Lớp 12F – Trường THPT Chuyên Lam Sơn

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Hoàng Linh sinh ngày 31-3-2003. Quê quán: TP Thanh Hoá.

Em đạt giải Ba toàn tỉnh môn Vật lí, Huy chương Bạc Vật lí Duyên hải và Đồng bằng Bắc trung bộ năm 2019; Giải Khuyến khích Quốc gia môn Vật lí năm 2020; giải Nhì Quốc gia môn Vật lí năm 2021.

Hoàng Linh là 1 trong 38 gương mặt đại diện học sinh cả nước tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế môn Vật lí năm học 2020-2021.

9. Nguyễn Năng Linh – Lớp 12F – Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Năng Linh sinh ngày 25-11-2003. Quê quán: huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Năng Linh đạt giải Ba cấp tỉnh môn Vật lí 2018; Huy chương Bạc Vật lí Duyên hải và Đồng bằng Bắc trung bộ năm 2019; Giải Khuyến khích quốc gia môn Vật lí năm 2020; Giải Nhì quốc gia môn Vật lí 2021.

Em là 1 trong 38 gương mặt đại diện học sinh cả nước tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế môn Vật lí năm học 2020-2021.

10. Nguyễn Trọng Thuận – Lớp 12F – Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Trọng Thuận sinh ngày 25-01-2003. Quê quán: Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá.

Năm 2019, Thuận đạt Huy chương Vàng Vật lí Duyên hải và Đồng bằng Bắc trung bộ; giải Nhì Quốc gia môn Vật lí năm 2020 và giải Nhất Quốc gia môn Vật lí năm 2021.

Em là 1 trong 38 gương mặt đại diện học sinh cả nước tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia thi Olympic quốc tế môn Vật lí năm học 2020-2021.

11. Nguyễn Đức Anh - lớp 12 chuyên Hóa - Trường THPT chuyên Lam Sơn.

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Đức Anh sinh ngày 20-07-2003. Quê quán: xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá.

Đức Anh từng là Thủ khoa trong kỳ thi Học sinh giỏi Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ năm 2019; năm học 2019-2020, em đạt giải Nhì Quốc gia môn Hoá học; năm học 2020-2021 đạt giải Nhất Quốc gia môn Hoá học.

Đức Anh là 1 trong 30 thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia thi Olympic quốc tế môn Hóa học năm học 2020-2021.

12. Nguyễn Tuấn Anh - Lớp 12 chuyên Sinh - Trường THPT chuyên Lam Sơn

12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021

Nguyễn Tuấn Anh sinh ngày 02-04-2003. Quê quán: xã Trường Giang, huyện Nông Cống. Nơi thường trú: phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn.

Tuấn Anh là học sinh giỏi toàn diện năm lớp 10. Đạt giải Ba môn Sinh học lớp 11; lớp 12 đạt giải Nhì (vòng 2) Quốc gia môn Sinh học.

Em là 1 trong 26 gương mặt trong cả nước được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế môn Sinh học năm học 2020-2021.

Linh Hương - Mai Huyền

Xuất bản: 0:16:05:2021:18:44

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM