(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 5/7, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7 năm 2019. Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của 695 điểm cầu cả nước, trong đó có: 56 điểm cầu cấp tỉnh, 296 điểm cầu cấp huyện, 340 điểm cầu cấp xã và 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo TW. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW dự tại điểm cầu Trung ương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

695 điểm cầu cả nước tham gia Hội nghị Báo cáo viên tháng 7

Sáng 5/7, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7 năm 2019. Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của 695 điểm cầu cả nước, trong đó có: 56 điểm cầu cấp tỉnh, 296 điểm cầu cấp huyện, 340 điểm cầu cấp xã và 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo TW. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW dự tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các ban, Uỷ ban Kiểm tra và văn phòng Tỉnh uỷ; các sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh...

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW triển khai Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đó, 5 nội dung chính, quan trọng đã được đồng chí đề cập tới gồm: nguyên nhân vì sao phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; nhận diện các thế lực thù địch tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng; một số nội dung, phương thức, thủ đoạn chống phá; một số kết quả chúng ta đạt được trong công tác này và những nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, Nghị quyết số 35 đã nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam.

Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; Ðổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng…

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cũng đã thông tin về ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959- 23/7/2019); lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW giới thiệu về hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNET.

Định hướng một số nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo, Báo cáo viên các cấp tham mưu cho cấp ủy triển khai nghiêm túc Nghị quyết 35 đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo. Đồng thời, tham mưu tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Bên cạnh đó, cần tập trung thông tin, tuyên truyền một số nội dung cụ thể về: kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; kết quả chuyến dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ; công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai…

Phát biểu kết luận tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho biết để triển khai Nghị quyết 35, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trong thời gian gần đây và hiện nay đang xây dựng Kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Theo đó, trước ngày 10/8 sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để quán triệt chương trình hành động của Tỉnh ủy và các văn bản pháp lý có liên quan.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp thu những nội dung hội nghị đề cập tới, đặc biệt là quán triệt Nghị quyết số 35 của đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Từ đó vận dụng vào công việc của mỗi địa phương, đơn vị, tập thể và cá nhân. Các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, cán bộ Ban tuyên giáo toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019 gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]