(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 30-9, toàn bộ thôn Kén xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống vẫn ngập sâu trong mênh mông biển nước. Tình trạng nước lũ dâng cao đến tận nhà dân diễn ra từ hơn 23 giờ ngày 29-9, khiến 172 hộ dân với 748 nhân khẩu của thôn bị chia cắt với bên ngoài. Cùng với đó, thôn Cát Vinh trong xã cũng có 21 hộ bị ngập nặng gây chia cắt. Các thôn Thị Long, Đức Phú Vân cũng có một phần diện tích đang trong tình trạng bị ngập úng.
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84bq6XSJb4bu44bu24buo4bq8bOG7lOG7tuG7hEhGRuG7hOG7qjrhu4Thu57hu5Lhu7bhu4Thu5xW4buE4buiKuG7hOG7suG7lnvhu4Thu57hu7jhu4Thu7Q1S+G7hOG7sjThurovXSJb4bu44bu24buo4bq84bq6L+G7qkfhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J7bVBL4bue4buC4bq84buB4buq4buww5kg4buESUYtSkThu4Qi4bu4TeG7tuG7hOG7nDrhu4Qi4buqKuG7tuG7hMO0UeG7tuG7hOG6ocOT4buE4buxNSnhu7bhu6jhu4Thu6su4bu2ROG7hOG7qiDhuqPhu6Thu7bhu4Thu5kq4bu24buo4buE4buBJuG7tuG7qOG7hMOh4bua4bu24buE4bu24buo4buWe+G7hF3hu5Ig4buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4Thu7RV4bu24buq4buE4bu0KuG7tuG7qOG7hOG7nOG7sOG7puG7tuG7hOG7tjUh4buixJDhu4Thu7Hhu67hu7bhu6rhu4QiW07hu7bhu6jhu4Thu7Y1IeG7ouG7hOG7sjThu4Thu57hu5Lhu7bhu6jhu4Thu6JL4bu44buE4bugw5rhu7bhu4Qi4buW4bu24buE4bu24buqTeG7hOG7nuG7kuG7tuG7hOG7nuG7sMWo4bu24buEW0vhu4QiN+G7hOG7qi7hu7bhu4RISeG7hOG7qOG7sCjhu4Thu7bhu6hN4bqj4buESEotSkThu4TDneG7quG7sMOa4bu24buER+G7iEjhu4Thu6o64buE4bue4buS4bu24buEw6Eh4buw4buE4buIw43EqOG7hOG7tuG7quG7kuG7tuG7hMOd4buqxqAg4buE4buiM0vhu4Qi4buqKuG7tuG7hOG7nFbhu4Thu6Lhu6rhu7BL4buE4bui4buMIuG7hMOhIeG7sOG7hOG7nFXhu7bhu4Thu7bhu6jhu7hN4buwxJDhu4Thu4Ex4bu24buo4buEw6Eh4buw4buE4bugQEThu4Qi4buqKuG7tuG7hOG7gUwi4buEw4Hhu7Dhu7bhu6rhu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hOG6ocOT4buE4buiNOG7tuG7qOG7hOG7okDhu4RIR+G7hOG7qjrhu4Thu5xW4buE4bu24buo4buWe+G7hOG7tsOV4bu24buo4buE4buo4buS4bqj4buE4bui4buq4buwS+G7hOG7ouG7jCLEkOG7hOG7gUzhu6Lhu4Qi4buqKuG7tuG7hOG7seG7qlbhu4Thu5Hhu7jhu7bhu6hE4buE4buDNuG7ouG7hMWp4buqMOG7hMOB4buS4bu24buE4buiNOG7tuG7qOG7hOG7okDhu4Thu7Q6IuG7hHvhu6rhu5Thu7bhu4Thu57hu7Dhu6Thu7bhu4Qi4bus4bui4buq4buE4bugS+G7tuG7qOG7hCJb4bu44bu24buo4buEIuG7ruG7tuG7quG7hCJbTuG7tuG7qOG7hOG7nFbhu4Thu7bhu6jhu5Z74buEMOG7tuG7qMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buE4bueIuG7qiDhu7Thu5zhu4Thu57hu6rhu7Dhu55Q4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buExKhGRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw4xJSXvhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4bui4bue4bu2xJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu55QXcOdIuG7uHsv4bu2UMOgXS9ISElKL0fDjOG7iOG7nsOMR0pISkfEqCJJSUnDjeG7skct4bu2w4xLSsSoUFBQxJBZe+G7qOG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Js4buU4bu24buESEZG4buE4buqOuG7hOG7nuG7kuG7tuG7hOG7nFbhu4Thu6Iq4buE4buy4buWe+G7hOG7nuG7uOG7hOG7tDVL4buE4buyNOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCxKhGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjElJ4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCIlDhuqEiLUvhu7Lhu7Dhu6jhu7ZC4buE4buiUOG7tiJQW0Phu4LhurzhurpQ4bu04bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Thu6JQLeG7uOG7nFlQ4buiIuG7hOG7nuG7qOG7tFDhu57hu7BL4buEw6Hhu7Dhu55Q4bu44buE4bu0e8ON4buE4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hEdGRuG6pkPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4RJSEZ74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvS3t7XS/hu7h7UOG7ti/hu7RQ4bue4buwSy8i4buqIOG7tOG7nOG6qnvDguG7tlDDoF0vSEhJSi9Hw4zhu4jhu57DjEdKSUZJ4buKIkjEqOG7ikfhu7LDjC3hu7bDjEtKxKhQUFDEkFl74buo4buC4buE4bueSyJLLSLhuqN7UMOC4buCw6Hhu7Dhu55Q4bu4L+G7tHvDjeG7guG7hOG7nksiSy1Q4bu24bui4bu44bueUMOC4buC4bu2xrDDneG7sMO1xrDhu63huqEgRuG7nH3hu4Fsekjhu7hJ4bqjw51GL+G7uF3hurMi4burfVrhu7Dhu63hurNubOG7kcON4butxKhuW+G6oOG6pkjhur/huqHhu5Xhu4Xhu6jhu6vhu6LDgUnDjcOgUMWpw4xd4buR4buqSEvhuqPhu4fDoeG6okbhu5HDgeG7leG7uMOA4bqh4buFblDhu4fhu4hu4bu2R33hu7R74buKe8OMWcOBxanhu5Phu7hGw6Hhu7Lhu6pQIuG7tMavWVvhu7TDtOG7suG7ssOg4buB4buI4bu44butw6HDoeG7q+G6o+G7meG7iuG7heG7h3sve+G7qOG7sFnDgeG6oOG7tOG7quG6oOG7guG7hOG7nksiSy0i4buwIuG7slDDguG7guG7guG7hOG7nksiSy1LW+G7qF3DguG7guG7ikZCRkJH4buKSkJHQkdCR0JHRkbhuqZCRkJJSEZCSUhG4buC4buEL+G6vOG6ui9Q4bu04bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bqzICLhu6rhu7hb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4IiUOG6oSItS+G7suG7sOG7qOG7tkLhu4Rb4buw4buo4buqIkPhu4Lhurzhu5FV4buE4buDP+G7tuG7qOG7hC3hu4RtT+G7sOG7hOG7g8OS4bu24buo4bq6L3vhurw=

Lê Đồng - Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]