(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 8/10, UBND huyện Lang Chánh phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYw4Jv4buj4bqvw6nhu7jEkCzDqeG6teG7uOG7s8OiLsOpw6Lhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7jDieG6tSHhu6Phu7jDombhuqXhu7jDouG6pcOjw6nhu7hlLm/hu7hu4bqtw6nDouG7uMOp4bq1b+G7o+G6r8OpVy/DoiNYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asOCOSw34bu2WE0uw6nhurXhu7jDqeG6tSHhu6Phu7g6LyNA4buq4bu4T8O9w4nhu7Xhu7jDom/hu6Phuq/DqeG7uMSQLMOp4bq14bu44buzw6Iuw6nDouG7uGrDouG7g+G6peG7uMOi4buLauG7uMahw63huqXhu7jDvSzDqeG7uDbDouG6q+G7uDgo4bq54bu4xqEyw6nhu7g4ZsOp4bq14bu4w6LhuqXDo8Op4bu4ZS5v4bu4buG6rcOpw6Lhu7jDqeG6tW/hu6Phuq/DqeG7uG7huqvDqcOi4buq4bu4Tmxvw6nhurXhu7huIGXhu7jDgm/hu6PDo27hu7jDosOqNuG7uMahIeG7uE5sb+G7o8SDw6nhu7hlLm/hu7hu4bqrw6nDouG7uE7DoizDqcOi4bu4w4Lhurss4bu4bmfhu7g2w6Lhu5E24bu4w6nhurUh4buj4bu4w6Jm4bql4bu4w6LhuqXDo8Op4bu4ZS5v4bu4buG6rcOpw6Lhu7jDqeG6tW/hu6Phuq/DqeG7uMOpPmXhu7g9QD1A4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYV+G6pWXhurXhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vPUAlQC8lOjclIzsqO0BAbj09PSU9Oj/EkSPhu7BjauG6teG7tuG7uC9Yw4nhurUh4buj4bu4w6Jm4bql4bu4w6LhuqXDo8Op4bu4ZS5v4bu4buG6rcOpw6Lhu7jDqeG6tW/hu6Phuq/DqeG7uG7Dom/hu7jDosOzbuG7uDjhu4fDqeG6teG7uDgp4bq54bu4buG6rcOpw6Lhu7jDqeG6tW/hu6Phuq/DqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7huw6IsZeG7uOG6teG6pSzhu7jDouG6pcOjw6nhu7hlLm/hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDieG6tSHhu6Phu7jDombhuqXhu7g4POG7uG7Dom/hu7jDosOzbuG7uDjhu4fDqeG6teG7uDgp4bq54bu4Ni7DqeG7uDVm4buq4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uDbDouG7kTbhu6rhu7jEkeG7mTbhu7jEkcO04buLw6nhurXhu7jGocO14bu4bmwsw6nhurXhu6rhu7g44bq5IcOp4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uG7DoizDqcOi4bu4w6nhuqXhuqPDqeG7quG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uMSRLOG6ueG7uDhmw6nhurXhu7g4w6PDqeG7uG7hu5Phu7g2Ljbhu7jhu5084buq4bu4bsOi4bqp4bu4bmwww6nhu6rhu7g2aeG7uGtvLMOp4buq4bu4OGnDqeG7uMah4bqp4buq4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7quG7uDfhurksw6nDouG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4bu4bmzhuqPDqeG7uDjhuqks4bu4NSHDqeG7uMOib+G7o+G6r8Op4bu4xJAsw6nhurXhu7jhu7PDoi7DqcOi4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYTijhuqXhu7jDqeG6tSHhu6Phu7jDombhuqXhu6rhu7jGocOt4bql4bu4NsOi4buP4bu4OMSD4bu44oCcRWZu4bu44bq14bqlw6pu4bu4ZS5v4bu4NsOi4bq54bu4OOG6peG7quG7uGVmbuG7uDZvZjbhu7g4w6zhuqXhu7jhu4nhu7jEkSjhuqXigJ3hu6rhu7g1LMOp4bu4bmfhu7g2w6Lhu5E24bu4ODzhu7jDqeG6o2/hu7g1Mm7hu7jhu5/hu7jDqeG6tcOiYizhu7g2LOG6ueG7uDjDoWrhu7g24buPLOG7uMah4bql4bqvNuG7uMOi4bqlw6PDqeG7uGUub+G7uG7huq3DqcOi4bu4w6nhurVv4buj4bqvw6nhu6rhu7g44buFw6nhurXhu7huw6LDrOG6peG7uGrDoi5u4bu4OGbDqeG6teG7uGrDouG6ucOp4bq14bu4bmwh4bq54bu4xJEsw6nhu7hu4bq/LOG7uGxmw6nhurXhu7hsPOG6peG7uG7DreG6peG7uDYsNuG7uOG7nTzhu6rhu7huw6Lhuqnhu7hubDDDqeG7quG7uDZp4bu4a28sw6nhu6rhu7g4acOp4bu4xqHhuqnhu7hubOG6o8Op4bu4buG6uSHDqeG7uDjhuqks4bu4NSHDqeG7uMOib+G7o+G6r8Op4bu4xJAsw6nhurXhu7jhu7PDoi7DqcOi4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYTSxv4bu4xJHhurfhu7hqw6IubuG7uDhmw6nhurXhu6rhu7jDomnDqeG7uCZAQOG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDg84bu4OD7DqeG6teG7uGThu5/hu7huw6IsZeG7uOG6teG6pSzhu7jDouG6pcOjw6nhu7hlLm/hu7hu4bqtw6nDouG7uMOp4bq1b+G7o+G6r8Op4buw4bu4RMOjbuG7uGtvKeG7quG7uDUsw6nhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7g4POG7uG7huqXDo2rhu7jDqcOiMsOp4bu4JDoj4bu4OGnDqeG7uMah4bqp4bu4ZS5v4buq4bu4xqHDtOG7i27hu7g2w6Lhuqvhu7hu4bql4bqjb+G7uG7huqvDqcOi4bu44bq14bqlLOG6ueG7uMOpPmXhu7g9QD1A4bu44buuJEBA4bu4OGnDqeG7uMah4bqp4bu4ZS5vVuG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqc29uw6Lhurls4bu2WE7Doinhurnhu7jDieG6tW/hu6PhuqPDqVcvalg=

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]