(vhds.baothanhhoa.vn) - Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, khẩu hiệu của SEA Games 31 và Para Games 11 tổ chức tại Việt Nam đã được Ban Tổ chức Đại hội công nhận.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG7h+G7rOG7ueG7qUHhu6tEbELhu7Hhu63hu5/EkOG7g2YtZuG7nsSC4bu54burZuG7ueG7scah4bu5ZuG7s+G7seG7m8OJZuG7seG7reG7p8OJZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZF4bux4buG4bufZuG7n8OKbGYiUUxm4buqbOG7t3HEkGbDrWhmSG5mfWxEbGbhu6ts4bu3ccSQZmho4bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDqiDhurLhu7nhu6tm4buf4bq84bufZiDhu7HFqWbhu6Hhurzhu59mIOG7scWpZkXhu7FsQWbhurnhu6LhurZmw6Dhu43hu7lm4buxw4FsxJFmIOG7scWpZkXhu7FsQWZIbmbhu6DDiWbhu7V34buf4bux4bq7ZuG7n+G7sUFm4buj4butw7lFxJFm4buz4bux4bubw4lm4bux4but4bunw4lm4bufw4psZiJRTGbhu6ps4bu3ccSQZsOtaGZIbmZ9bERsZuG7qmzhu7dxxJBmaGhmReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59mRW/hu61mw6Dhu63hu6dFZuG7uGzhu7dmcMOyZnDhu4Dhuqzhu59m4buibOG7uWYg4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2ZQb+G7rWbhu7Hhurbhu61m4bufxILhu7nhu6tm4bu54buxxqHhu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu6FF4buxw4nhu7fhu6Nm4buh4bux4but4buhcWbhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4vEqWtCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpZ8SpL2hra+G7ocOsaOG7i8Osw61ow6xFa2lqZ+G7tcOtLeG7s+G7sWzDiS3hu7Hhu61xw4ktxJBxbOG7q2zhu7dxLcOtaGXDvULhu6vhu4VmbOG7tUXhuqXhu4Xhu4fhu6zhu7nhu6lB4burRGxC4bux4but4bufxJDhu4NmLWbhu57EguG7ueG7q2bhu7nhu7HGoeG7uWbhu7Phu7Hhu5vDiWbhu7Hhu63hu6fDiWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmReG7seG7huG7n2bhu5/DimxmIlFMZuG7qmzhu7dxxJBmw61oZkhuZn1sRGxm4burbOG7t3HEkGZoaOG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hWpnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7heG7i8Spa+G7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZmjDrOG7i8OsQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paWfEqS9oa2vhu6HDrGjhu4vDrMOtaeG7iUXhu4tna2fhu7VpLeG7s+G7sWzDiS3hu7Hhu61xw4ktxJBxbOG7q2zhu7dxLcOtaGXDvULhu6vhu4VmbOG7tUXhuqXhu4Xhu4fhu6zhu7nhu6lB4burRGxC4bux4but4bufxJDhu4NmLWbhu57EguG7ueG7q2bhu7nhu7HGoeG7uWbhu7Phu7Hhu5vDiWbhu7Hhu63hu6fDiWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmReG7seG7huG7n2bhu5/DimxmIlFMZuG7qmzhu7dxxJBmw61oZkhuZn1sRGxm4burbOG7t3HEkGZoaOG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hWpnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7hWjDrOG7i8Os4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQkzDiUXhu7FBROG7hcOq4bu2bOG7rWbhu7DDicOM4bul4bu54bq9L0LDqg==

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]