(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức sinh hoạt Đảng do điều lệ Đảng quy định, là trách nhiệm của mọi đảng viên. Đây là vấn đề quan trọng được nhiều cán bộ, đảng viên quan tâm, bàn luận.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức sinh hoạt Đảng do điều lệ Đảng quy định, là trách nhiệm của mọi đảng viên. Đây là vấn đề quan trọng được nhiều cán bộ, đảng viên quan tâm, bàn luận.

Ở nhiều chi bộ việc sinh hoạt đã được xây dựng thành nền nếp có chất lượng. Tuy nhiên, ở không ít nơi vẫn còn thấy khó khăn, lúng túng như là sinh hoạt không đều kỳ, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, ít tác dụng đối với việc nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của đảng viên. Đã có không ít đảng viên đi họp chi bộ để không vi phạm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật.

Thông thường, sinh hoạt chi bộ đều có 3 hình thức, đó là sinh hoạt để thảo luận và quyết định về nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; sinh hoạt để quán triệt chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, để học tập nâng cao trình độ; sinh hoạt để tự phê bình và phê bình. Sinh hoạt nào cũng phải đảm bảo 3 tính chất: lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu. Cả 3 hình thức và tính chất đó đều có mối tương quan tác động qua lại với nhau. Ví như muốn bàn về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị thì phải có kiểm điểm, đánh giá về những việc đã làm để thấy rõ ưu khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm, quy rõ trách nhiệm, rồi phải căn cứ vào chủ trương, hướng dẫn của cấp trên thì nghị quyết đưa ra mới sát đúng được. Hoặc trong sinh hoạt để học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cũng phải có liên hệ với tình hình của địa phương, đơn vị thì mới có thể tạo được chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động để triển khai thực hiện được tốt... Không nên quan niệm một cách tách rời, cách biệt giữa các loại hình sinh hoạt nói trên, nhưng cũng không thể bố trí ôm đồm nhiều việc trong một buổi sinh hoạt. Cần xác định nội dung chính cho từng kỳ sinh hoạt sao cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ đòi hỏi. Khâu chuẩn bị là có tính quan trọng, quyết định. Trách nhiệm này thuộc về ban Chi ủy mà trực tiếp là Bí thư chi bộ. Nội dung sinh hoạt cần được thông báo cho các tổ đảng, các đảng viên biết trước để chuẩn bị. Tất cả mọi đảng viên đều phải thu xếp công tác, công việc làm ăn, gia đình để tham gia sinh hoạt nghiêm chỉnh, đầy đủ. Các đảng viên là cán bộ lãnh đạo đi sinh hoạt với tư cách bình đẳng như các đảng viên khác, không phải như kiểu cán bộ cấp trên đến dự để cho ý kiến. Trong sinh hoạt phải thực hiện dân chủ, mọi đảng viên đều có quyền phát biểu, tranh luận, tỏ rõ chính kiến, không ai được hạn chế, ngăn cản. Nếu có ý kiến còn khác nhau có thể được bảo lưu nhưng nhất thiết phải tôn trọng và làm đúng nghị quyết của tập thể. Không ai được nói và làm trái với nghị quyết và thiểu số phải phục tùng đa số. Đó là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc cơ bản để đảm bảo sự thống nhất ý chí, hành động và tăng cường sức mạnh của tổ chức Đảng.

Để không khí sinh hoạt được phấn chấn sôi nổi, người điều khiển thường là Bí thư chi bộ cần báo cáo, nêu vấn đề theo cách đầy đủ, ngắn gọn, đúng trọng tâm, dành thời gian thích đáng để các đảng viên phát biểu, thảo luận. Cần khéo động viên gợi ý để được nhiều người phát biểu, tránh tình trạng chỉ thấy có một số đảng viên mà thường là đảng viên nghỉ hưu nói hết hoặc không ai nói gì cả vì chỉ muốn mau xong để về. Mặt khác chi ủy và cấp trên cần lắng nghe, tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp chân thành của đảng viên, nếu không sẽ gây ra tình trạng ngại nói, giảm nhiệt tình, không muốn đấu tranh, xây dựng trong các buổi sinh hoạt.

Việc chỉ đạo, kiểm tra sâu sát để kịp thời hướng dẫn, uốn nắn của đảng ủy cấp trên là biện pháp quan trọng, cần thiết để giúp cho việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ.

Mong sao trong nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này nên có một mục đề cập tới vấn đề lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần tích cực vào việc củng cố, xây dựng chi bộ. Từ đó ngày càng có nhiều chi bộ tốt, nhiều chi bộ trong sạch vững mạnh.

Văn Như Tước


Văn Như Tước

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]