(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 1/12, Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng và bế mạc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bế mạc Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Ngày 1/12, Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng và bế mạc.

Quang cảnh hội nghị.

Tại ngày làm việc thứ 2, các đại biểu tiếp tục nội thảo luận và cho ý kiến, đề xuất các giải pháp về cải thiện mội trường đầu tư, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp; tăng thu ngân sách Nhà nước để tăng thêm nguồn cho đầu tư phát triển; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng...

Nhiều ý kiến đề nghị có chính sách tích tụ, tập trung đất đai và một số cây trồng nông nghiệp trên địa bàn; tiếp tục quan tâm đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi thông qua đầu tư kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh việc triển khai các chính sách di dân ra khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quét và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh; quan tâm xúc tiến thương mại, kêu gọi các doanh nghiệp, tập toàn lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng và bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của địa phương.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện; đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trạm y tế xã để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc về môi trường, trật tự an toàn xã hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng, cần khẩn trương triển khai quán triệt, học tập đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống; làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần thảo luận thẳng thắn, sâu sắc của đại biểu, thể hiện trách nhiệm, sự nhiệt huyết đối với sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 có vai trò, vị trí quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ mới. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tạo ra những thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn. Song, được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là công tác phòng chống dịch kịp thời, quyết liệt, hiệu quả; duy trì được tốc độ tăng trưởng dương là tốc độ tăng trưởng khả quan trong bối cảnh dịch bệnh khó lường, với nhiều chỉ số đáng khích lệ; là tỉnh đầu tiên tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ dừng giãn cách xã hội; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế được duy trì, đời sống nhân dân ổn định…

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh những thuận lợi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những khó khăn mà trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với 6 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, huy động vốn đầu tư phát triển, giá trị xuất khẩu, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, thu ngân sách chưa bền vững, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là khâu yếu trong triển khai thực hiện các dự án. Việc tổ chức học tâp, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội ở một số đảng bộ các cấp cơ sở và cấp huyện còn chậm.

Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất với 5 nhiệm vụ lớn đó là: Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, ý chí tự lực, tư cường, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân để thực sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế; hoàn chỉnh hệ thống các văn bản, cơ chế chính sách để thể chế hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhấn mạnh về các giải pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ và các cơ quan, đơn vị. Tập trung xây dựng, thể chế hoá và triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách để cụ thể hoá và đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị những vấn đề mới để tỉnh nghiên cứu có cơ chế, chính sách phù hợp. Các cấp, ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần chủ động, tích cực, đồng bộ, phòng dịch từ sớm, từ xa để kiểm soát tốt tình hình.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành liên quan cần rà soát lại diện tích vùng nguyên liệu mía, sắn, cây cao su sao cho phù hợp; tập trung triển khai một số dự án bố trí, sắp xếp dân cư ở các vùng có nguy cơ sạt lở ở khu vực miền núi. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm mang thương hiệu Thanh Hóa. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Triển khai hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước để tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Tại hội nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã biểu quyết quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Ba, khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]