(vhds.baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng 23/3, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Thanh Hóa về tình hình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2011- 2020 và một số chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khảo sát và làm việc tại Thanh Hóa

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng 23/3, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Thanh Hóa về tình hình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2011- 2020 và một số chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn công tác còn có các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, tổ biên tập, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính và các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 2011; thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2011- 2020 và một số chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh cho biết: Ngay sau khi Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua Cương lĩnh, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về những định hướng xây dựng đất nước và có chủ trương, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị.

Từ việc vận dụng, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các định hướng lớn trong Cương lĩnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT-XH. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá trong giai đoạn 2015- 2020. Kết quả, bình quân giai đoạn 2011- 2020 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 10,8%. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 1.990 USD, năm 2020 ước đạt 3.000 USD/người, gấp 3,7 lần năm 2010…

Trong quá trình phát triển, các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước được vận dụng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó có các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên từng bước được khắc phục; chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng cao…

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, kết quả giảm 1.578 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 26,4%), theo đó giảm tương đương 9.468 cán bộ không chuyên trách. Mới đây, tỉnh đã ban hành kế hoạch tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các thành viên Tiểu ban văn kiện đại hội XIII đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước năm 2011 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đồng thời góp ý với tỉnh về những hạn chế, yếu kém cần quan tâm giải quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến trân trọng cám ơn đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện và các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã quan tâm và về làm việc, khảo sát tại Thanh Hóa.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy cho rằng trong giai đoạn tới, Thanh Hóa cần vận dụng sáng tạo đường hướng Cương lĩnh và các Nghị quyết, văn kiện của Đảng vào thực tế ở địa phương, thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm và khâu đột phá. Về vấn đề thể chế, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cần hoàn chỉnh hệ thống thể chế theo hướng thống nhất từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian ngắn, giải quyết vấn đề chồng chéo các quy định của pháp luật và phân cấp mạnh hơn nữa cho cơ sở. Về nhân lực, phải xây dựng một đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực, dám nghĩ, dám làm, sâu sát với cơ sở. Đồng thời, tập trung cao huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm những vi phạm trong công tác cán bộ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: Thanh Hóa đã vận dụng nghiêm túc, sáng tạo những định hướng lớn nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đã đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Chương trình XD NTM được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ. Các lĩnh vực VH-XH, con người có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được cải thiện. QP- AN được tăng cường. Giữ vững ổn định chính trị, TTATXH. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được triển khai mạnh mẽ.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời gợi mở những tư duy mới, những cách làm mới để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo tổng kết những mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh, nghị quyết đại hội các cấp để nhân rộng; tiếp thu các ý kiến đưa ra tại hội nghị để hoàn chỉnh báo cáo. Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và sẽ báo cáo Tiểu ban Văn kiệnĐại hội XIII.

Cùng ngày, đoàn đã khảo sát tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]