(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp. VH&ĐS xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp. VH&ĐS xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu này.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII.

Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời tham dự kỳ họp!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và báo cáo thẩm tra của các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và thống nhất khẳng định:

Năm 2020, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, việc làm và sinh hoạt của Nhân dân. Trước tình hình đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Có 21/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Nổi bật là, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước ước đạt 2 - 3%; tỉnh ta vẫn có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 6,08%, cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ; một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, góp phần ổn định và giữ vai trò nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá; đa số các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều có sản lượng tăng cao. Huy động vốn đầu tư cho phát triển tăng 12,5% so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định dừng thực hiện giãn cách xã hội, với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Hoạt động đầu tư công được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn nhanh hơn so với cùng kỳ, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 28.967 tỷ đồng, đạt kế hoạch.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống Nhân dân. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng; đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và Chính quyền.

Những kết quả nêu trên, cùng với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo ra thời cơ, vận hội mới để tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, các đại biểu HĐND tỉnh cũng phân tích, thảo luận, làm rõ hơn những hạn chế, yếu kém đã được UBND tỉnh chỉ ra trong các báo cáo trình kỳ họp. Những hạn chế, yếu kém đó, có vấn đề mới phát sinh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng có nhiều vấn đề là tồn tại trong nhiều năm, do sự tác động của cả yếu tố khách quan và chủ quan, song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu và trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải nhanh chóng khắc phục những tồn tại, yếu kém đó.

Thưa các vị đại biểu! Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, diễn ra vào thời điểm rất quan trọng. Chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa khắp các vùng miền trong tỉnh; ý Đảng và lòng dân hòa quyện. Đây cũng là thời điểm chúng ta đang tập trung cao nhất để triển khai Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và sắp tới là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt” để đưa nhanh các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức; HĐND tỉnh thống nhất cao với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, các ngành, các địa phương phải khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, chủ trương, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa và đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 vào cuộc sống.

Trước hết, phải nhanh chóng ban hành và triển khai thực hiện 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2025; sớm hoàn thành việc xây dựng và trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, với tinh thần cách mạng tiến công và quyết tâm cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực ngay từ năm 2021, từ đó tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, trong năm 2021, phải tập trung triển khai thực hiện tạo chuyển biến rõ nét 5 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện; lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng chính trong KKT Nghi Sơn; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực phát triển nhanh, như: Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, khu vực Lam Sơn - Sao Vàng…, quy hoạch dọc hai bên các tuyến đường giao thông lớn, các tuyến giao thông chính để quản lý và thu hút đầu tư. Khẩn trương phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021 - 2025 cấp huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Hai là, rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất; kiên quyết thu hồi những dự án vi phạm quy định của pháp luật, thực hiện không đúng cam kết, tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư có đủ năng lực triển khai dự án. Chủ động, tích cực phối hợp, đồng hành với các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để sớm triển khai thực hiện các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Ba là, xây dựng quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng và cơ chế, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ triển khai dự án, nhất là các dự án quy mô lớn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và các dự án trọng điểm của tỉnh. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết, nhất là về hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực để thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh theo làn sóng dịch chuyển đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam sau đại dịch COVID-19.

Bốn là, nghiên cứu có cơ chế phù hợp và các giải pháp hữu hiệu để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư; đồng thời, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ. Tăng cường quản lý công tác tạm ứng vốn và thu hồi vốn tạm ứng của các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý, quy định cụ thể mốc thời gian hoàn thành thu hồi vốn tạm ứng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu hồi các khoản nợ đọng, nhất là nợ đọng tiền sử dụng đất.

Năm là, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung xử l‎ý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, bãi chứa rác thải tập trung và các khu dân cư; đặc biệt là bãi rác Đông Nam - huyện Đông Sơn, bãi rác Núi Voi - thị xã Bỉm Sơn, bãi rác tại thành phố Sầm Sơn. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt. Tập trung giải quyết đất ở, đất sản xuất, bố trí, sắp xếp lại dân cư khu vực miền núi, đáp ứng yêu cầu phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế. Từ đó, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế.

Trước hết, đối với sản xuất nông nghiệp, phải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tích tụ, tập trung đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 13 ngày 11/01/2019 của Tỉnh ủy, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; quy hoạch lại các vùng nguyên liệu mía, cao su, sắn, đồng thời nghiên cứu quy hoạch vùng nguyên liệu các cây trồng mới phục vụ cho các nhà máy chế biến, bảo đảm hài hòa và phát triển bền vững. Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kiên quyết không để tái phát dịch tả lợn châu Phi, cúm A/H5N6, đồng thời thực hiện tốt công tác tái đàn, tăng đàn lợn sau dịch. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt, bảo đảm tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP).

Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp may mặc, da giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;... Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án công nghiệp đang thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và có sản phẩm trong năm 2021.

Trong lĩnh vực dịch vụ, phải tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch, gắn với nâng cao chất lượng các tour tuyến, các sản phẩm du lịch và dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn về đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tuyến Container quốc tế tại Cảng Nghi Sơn hoạt động hiệu quả; đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn; vận động, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi để các hãng vận tải lớn trong và ngoài nước, các doanh nghiệp logistics thành lập trụ sở, mở chi nhánh tại Thanh Hóa. Vận động, hỗ trợ các hãng hàng không mở lại, mở thêm các đường bay mới và tăng số lượng chuyến bay qua Cảng hàng không Thọ Xuân để đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, đưa thành tích thi học sinh giỏi Quốc gia và Olympic quốc tế của học sinh tỉnh ta trở lại vị trí tốp đầu. Tích cực, chủ động phòng, chống, kiểm soát tốt nhất dịch bệnh COVID-19 và các bệnh dịch trên người, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhất ở nông thôn, miền núi; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho các khu công nghiệp và các trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch của tỉnh. Tạo chuyển biến rõ nét về chất các hoạt động văn hóa; tiếp tục quan tâm xây dựng hình ảnh tốt đẹp của tỉnh trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết số 04, số 05 ngày 18/8/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết, vui Xuân Tân Sửu 2021 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thứ tư, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, nhất là dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường bảo đảm an ninh biên giới phía Tây Thanh Hóa, trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, các đô thị và địa bàn trọng điểm; thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.

Thứ năm, giải pháp của mọi giải pháp quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 là công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ. Do vậy, các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của giải pháp này; đồng thời phải có hành động quyết liệt trong đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả, các trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, gắn với đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc; đồng thời, đẩy mạnh việc chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý từ tỉnh đến cơ sở, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của cử tri để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri vào kỳ họp tiếp theo.

Thứ sáu, thời gian cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Quốc hội khóa XIV quyết định tổ chức vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện rất quan trọng trong năm 2021. Ngay từ bây giờ, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử quan trọng này, để sự kiện này thực sự là ngày hội lớn của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

Thưa các vị đại biểu! Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 45 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung khác.

Đây là những văn bản hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Thưa các vị đại biểu! Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy về việc phân công cấp ủy và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh của HĐND và UBND tỉnh sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tại Kỳ họp này HĐND tỉnh đã thực hiện miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định.

Có thể khẳng định, trong những nhiệm kỳ gần đây, đặc biệt là nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND và UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Nghị quyết số 145/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Những thành tích, kết quả đó là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân dân các dân tộc Thanh Hóa, là tâm huyết, công sức của các thế hệ lãnh đạo của tỉnh đã dầy công xây dựng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Xứng nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí nguyên thành viên UBND tỉnh.

HĐND tỉnh trân trọng và đánh giá cao công lao của các đồng chí, nhất là đồng chí Trịnh Văn Chiến và đồng chí Nguyễn Đình Xứng trong thời gian giữ chức vụ, các đồng chí đã góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của HĐND và UBND tỉnh.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. HĐND tỉnh mong rằng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham gia, đóng góp của các đồng chí đối với hoạt động của HĐND, UBND tỉnh nói riêng và sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Thưa các vị đại biểu! Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện các bước trình tự, thủ tục kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu chúng tôi giữ các chức vụ mới. Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, Chính quyền, cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã tin cậy, giao phó.

Để xứng đáng với niềm tin tưởng đó, chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết thống nhất, phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; sự ủng hộ, tin tưởng, đồng hành của các vị đại biểu HĐND tỉnh, để HĐND, UBND tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Thưa các vị đại biểu! Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi, cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự và đưa tin kịp thời về kỳ họp.

Cuối cùng, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài, người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Thanh Hoá lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVII.

Xin trân trọng cảm ơn!

BBT


BBT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]