(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 12/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào Dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo lần thứ nhất trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày 12/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào Dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 2 phần: Phần thứ nhất đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (2015 - 2020), nêu rõ: 5 năm qua trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng, hiệu quả của các ngành kinh tế được nâng lên.

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, huy động vốn đầu tư phát triển đạt cao; đã khởi công xây dựng và hoàn thành nhiều dự án lớn. Kết cấu hạ tầng KT-XH được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại; phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. QP-AN được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đạt nhiều kết quả rõ nét, là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn theo nghị quyết của Trung ương Đảng...

Phần thứ hai của Dự thảo là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phương hướng chung được dự thảo đề ra là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng của các ngành kinh tế, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm. Tiếp tục coi trọng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, phát triển dịch vụ là quan trọng. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội và đời sống của nhân dân, giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tăng cường tiềm lực QP-AN giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 có một số ngành, lĩnh vực trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Phương châm hành động là: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển...

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo, bên cạnh đó cũngtập trung đóng góp nhiều ý kiến làm rõ hơn về bố cục, nội dung, tiêu đề, cách diễn đạt trình bày trong dự thảo. Bên cạnh đánh giá kết quả, các chỉ tiêu cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm. Đặc biệt đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ đột phá, những chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ tới; những giải pháp chủ yếu nhằm đạt được mục tiêu đề ra...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nội dung của Dự thảo. Đồng thời, đồng chí cho ý kiến cụ thể vào từng đánh giá cụ thể trong phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá, hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm. Trong đánh giá đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến lưu ý: Nhiệm kỳ này công tác xây dựng Đảng rất tốt, nhiều việc đi đầu cả nước, làm nền móng để làm tốt các mảng KT-XH. Riêng các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá đã có đề án và đã giao cụ thể cho các ngành thực hiện, UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các ngành đánh giá để bổ sung vào báo cáo.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, đồng chí đề nghị để cả 3 phương án và đề xuất chọn phương án 2 để trình xin ý kiến Trung ương. Chương trình trọng tâm phải có mục tiêu, chỉ tiêu phải viết cụ thể tập trung vào những việc gì...

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần làm rõ động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh là gì, nêu giải pháp rõ; kêu gọi xúc tiến đầu tư một số dự án công nghiệp lớn, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh... Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu từng ngành, từng đơn vị chủ động viết phần việc của mình nộp lại Tiểu Ban nội dung chậm nhất ngày 16/2 để hoàn thiện Báo cáo chính trị vào ngày 20/2 trình Thường trực Tỉnh ủy.

Trung Hiếu


Trung Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]