[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do những yếu tố bất lợi từ tình hình thế giới, khu vực, trong nước và những hạn chế, bất cập nội tại của Tỉnh kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục. Song, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là: Có 20/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch , trong đó có 06 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá, ước đạt 7,01%, đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước; nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn duy trì sản xuất ổn định và tăng sản lượng; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú hơn, dịch vụ vận tải tăng mạnh so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước vượt 14,1% so với dự toán, đứng thứ 8 trong các tỉnh, thành phố có tổng số thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện; nhiều hộ gia đình nghèo sinh sống trên sông, trong vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất được di chuyển đến nơi an toàn, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo sinh kế mới để ổn định cuộc sống; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, được dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được củng cố, tăng cường và mở rộng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; đã tổ chức sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách tiếp tục được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện; Quy chế làm việc của các cấp ủy đảng, các quy định về công tác tổ chức cán bộ, các chương trình, đề án về xây dựng đảng trên các mặt công tác được rà soát, bổ sung, xây dựng mới, phù hợp với thực tiễn và quy định của Trung ương, tạo thuận lợi cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém đó là: Còn 06 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị còn hạn chế; chưa có nhiều sản phẩm OCOP có thương hiệu mạnh, sản phẩm xuất khẩu. Số lượng sản phẩm công nghiệp mới còn ít; khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm công nghiệp truyền thống còn thấp; các ngành dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Tỉnh; chưa có nhiều dịch vụ chất lượng cao. Công tác vận động, thu hút đầu tư chưa đổi mới, hiệu quả thấp; chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, các dự án công nghệ cao, hiện đại... Tiến độ triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm, các dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch. Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Tiến độ lập, trình phê duyệt một số quy hoạch phân khu chức năng; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025 của tỉnh còn chậm so với yêu cầu. Việc tiếp cận đất đai còn khó khăn, thiếu các quỹ đất sạch để sẵn sàng thu hút đầu tư; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác sai so với thiết kế, ngoài vị trí mốc giới chưa được giải quyết triệt để. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có mặt còn chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN chưa có dấu hiệu giảm. Tình hình tôn giáo, an ninh xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; một số vụ việc khiếu kiện phức tạp chậm được giải quyết triệt để; tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp còn hạn chế; hoạt động của một số đoàn thể ở cơ sở chậm đổi mới, chưa thật sự hiệu quả. Một số cán bộ vi phạm đạo đức, trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật về đảng, hành chính, đoàn thể và truy cứu trách nhiệm hình sự.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do: - Về khách quan: Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo; kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa ở một số thị trường truyền thống giảm mạnh; thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi; khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách trên địa bàn. Một số quy định giữa pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đấu thầu, quản lý vốn của nhà nước còn thiếu cụ thể, thống nhất, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Về chủ quan: Công tác phân tích, dự báo, nắm bắt tình hình ở một số lĩnh vực chưa sát thực tế; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, chính quyền, ban, sở, ngành còn hạn chế, chưa chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở địa phương, đơn vị. Công tác phối hợp giải quyết công việc giữa một số ngành, đơn vị chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, trách nhiệm chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành, địa phương năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, làm trì trệ, ách tắc công việc. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát ở một số lĩnh vực, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo dự báo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, trong tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức do tiếp tục chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại bên trong chưa được khắc phục.

Tình hình trên đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực cố gắng cao hơn, quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tập trung phát triển 04 trung tâm kinh tế động lực, 03 trụ cột tăng trưởng, 06 hành lang kinh tế và thực hiện 08 chương trình trọng tâm, 03 khâu đột phá. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh tế mới . Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tương xứng với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Tốc độ tăng GRDP đạt 11% trở lên, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 14% trở lên (công nghiệp tăng 14,9% trở lên; xây dựng tăng 11,7% trở lên); dịch vụ tăng 9,2% trở lên; thuế sản phẩm tăng 13,8% trở lên.

- Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 12,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 49,5%; dịch vụ chiếm 31,1%; thuế sản phẩm chiếm 6,5%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 3.540 USD trở lên.

- Sản lượng lương thực giữ ở mức 1,5 triệu tấn.

- Tổng giá trị xuất khẩu đạt 6.000 triệu USD trở lên.

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 135.000 tỷ đồng trở lên.

- Thu ngân sách nhà nước đạt 35.567 tỷ đồng.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 6.200 ha.

- Thêm 01 huyện, 17 xã đạt chuẩn NTM; 02 huyện, 19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000 doanh nghiệp.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 39%.

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 9,5% trở lên.

  1. [E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

  2. [E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Tốc độ tăng dân số dưới 1%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 30,5%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74% trở lên.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025 giảm từ 1,5% trở lên.

- Số bác sỹ/1 vạn dân đạt 12,5 bác sỹ.

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 86,67% trở lên.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,75% trở lên.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đạt 99,8%; trong đó, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đạt 24,5%.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 27,8% trở lên.

  1. [E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

  2. [E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,8%.

- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%; trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 64%.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 91%.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- 80% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

  1. [E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Kết nạp 8.120 đảng viên mới trở lên.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

1. Tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ, các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc; quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục củng cố, giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhất là trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, linh hoạt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; huy động cao nhất sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, mọi nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, tạo đà để hoàn thành toàn diện tất cả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị phải luôn gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tận tâm, tận lực, tâm huyết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khắc phục tình trạng quan liêu, chủ quan, lơ là, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải bám sát các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của Tỉnh, của địa phương, đơn vị, chủ động đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các công việc, nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách của ngành, địa phương, đơn vị được thông suốt, hoàn thành đúng kế hoạch, không bị đình trệ do nguyên nhân chủ quan.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chuyển, bố trí lại cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ; người đứng đầu để địa phương, đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém do nguyên nhân chủ quan, phong trào trì trệ kéo dài. Chú trọng bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; kiên quyết điều chuyển, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu kém, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, địa phương, đơn vị.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

2. Tiếp tục hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, để thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh: - Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, trọng tâm là: thủ tục đầu tư kinh doanh, tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất, xử lý tài sản công, tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng KCN, CCN, chất lượng nguồn nhân lực...; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đã được ban hành nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để được hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhất là các cơ sở sản xuất công nghiệp; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém kéo dài để đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế... phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 của Tỉnh.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040. Khẩn trương lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng, nhất là trong KKT Nghi Sơn, các đô thị lớn, các khu vực phát triển nhanh, dọc các tuyến giao thông lớn. Rà soát, điều chỉnh những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý quy hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

3. Tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế cao, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng

3.1. Thúc đẩy mạnh mẽ 03 động lực tăng trưởng

- Về đầu tư: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; sớm phân bổ, giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2024; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp, giá vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án; nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các chương trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa; rà soát, điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm sang cho các dự án có tiến độ thực hiện nhanh, có khả năng hấp thụ vốn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư hạ tầng KCN, CCN, tạo điều kiện cho thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, kiên quyết chấm dứt, thu hồi các dự án chậm tiến độ, dành quỹ đất cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự triển khai dự án. Triển khai sớm việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp; minh bạch trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực của tỉnh.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Về tiêu dùng: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kích cầu tiêu dùng trong Nhân dân và doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch các sắc thuế được giảm theo quy định. Phối hợp với các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động khuyến mại, quảng cáo, kích cầu mua sắm, tạo thuận lợi để đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: xi măng, thép, thực phẩm, đồ uống... Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí, mở rộng đầu tư, kết nối cung - cầu, nâng cao năng suất..., thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Về xuất khẩu: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu; thực hiện kịp thời các chính sách ưu đãi, hỗ trợ xuất, nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn; thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, hình thành trung tâm logistics cấp vùng hạng I tại KKT Nghi Sơn; tận dụng cơ hội từ các Hiệp định FTA để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các sản phẩm tỉnh có lợi thế như: nông sản, hàng may mặc, giầy da, xi măng...

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

3.2. Phát triển các ngành kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

- Về nông, lâm nghiệp, thủy sản: Phát triển nông nghiệp toàn diện với quy mô phù hợp, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; thúc đẩy phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; thu hút các nhà máy chế biến rau, củ, quả gắn với các vùng nguyên liệu tập trung tại các địa phương. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, tạo vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, giết mổ xuất khẩu; tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư, an toàn thực phẩm, sản phẩm đầu vào chăn nuôi. Phát triển lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị kinh tế rừng và phát triển bền vững; đẩy mạnh chế biến sâu các sản phẩm lâm nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững, theo tiêu chuẩn VietGAP; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tiếp tục huy động đa dạng các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các huyện, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM gắn với chỉnh trang khu vực nông thôn; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP. - Về công nghiệp - xây dựng: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì ổn định, gia tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024; tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm khởi công Dự án điện khí LNG Nghi Sơn; khẩn trương thực hiện thủ tục để sớm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng KCN phía Tây thành phố Thanh Hóa, KCN Phú Quý (huyện Hoằng Hóa). Đẩy mạnh thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, sản phẩm công nghiệp mới, ưu tiên các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Thường xuyên cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và sinh hoạt của Nhân dân.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tập trung phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Giải quyết dứt điểm vướng mắc về vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trong triển khai thực hiện các dự án. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh; phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa ở các khu vực thành phố, thị xã và những nơi có điều kiện; từng bước hoàn chỉnh hệ thống đô thị theo hướng hiện đại, văn minh.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Về dịch vụ: Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các thị trường chủ lực, truyền thống, trọng điểm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án du lịch đang triển khai; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; xây dựng, bổ sung các tuyến, sản phẩm du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao...

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Nâng cao chất lượng các loại hình vận tải, kết hợp phát triển đồng bộ, hợp lý giữa vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Khai thác thế mạnh cụm cảng nước sâu Nghi Sơn để phát triển dịch vụ cảng biển, vận tải biển, logistics, thu hút các hãng vận tải biển lớn mở các tuyến vận tải container quốc tế; kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm logistics cấp vùng tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Vận động, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để phục hồi và mở mới các đường bay đi và đến Cảng hàng không Thọ Xuân; hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Thọ Xuân theo phương thức PPP, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phát triển công nghệ thông tin, viễn thông với công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Khuyến khích các tổ chức tín dụng mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

4. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; duy trì và cải thiện các chỉ số thành phần có xếp hạng tốt, tập trung khắc phục những chỉ số thành phần có xếp hạng thấp của các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS, đặc biệt là PCI; phấn đấu năm 2024 và những năm tiếp theo PCI đứng trong Tốp 20 của cả nước. Rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách thông thoáng để tạo sự hấp dẫn, thuận lợi cho thu hút đầu tư.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư theo hướng cụ thể, trọng tâm, trọng điểm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc giới thiệu, quảng bá và xúc tiến đầu tư; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, nhất là về mặt bằng sạch, hạ tầng kết nối, quy hoạch... để thu hút đầu tư vào tỉnh; chủ động tiếp cận, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, ra quyết định đầu tư, chú trọng thu hút các dự án lớn, hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, có sức lan tỏa mạnh để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn, đất đai, công nghệ; khuyến khích các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và chuyển đổi hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng phát triển các hình thức hợp tác, liên kết với các thành phần kinh tế khác để hình thành các chuỗi giá trị.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

5. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách năm 2024

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát đúng với thực tế; rà soát, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, sắc thuế còn dư địa để có giải pháp quản lý thu, nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất các dự án đã được giao đất; đẩy mạnh thăm dò, xác định trữ lượng các mỏ khoáng sản để đấu giá, giao quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu thi công các công trình, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tổ chức rà soát, xử lý, sắp xếp lại tài sản công, nhất là cơ sở nhà, đất các thôn, xã sau sáp nhập; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh . Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương, BHXH và đầu tư phát triển

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

6. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ưu tiên bố trí vốn để đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, có tính đột phá, sức lan tỏa lớn, kết nối các vùng, kết nối đường bộ cao tốc Bắc - Nam với các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp; quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng xã hội như: y tế, trường học... Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là GPMB, tái định cư, nguồn cung và giá nguyên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào khai thác các dự án giao thông trọng điểm , các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội... Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công các dự án giao thông, các bệnh viện tuyến huyện... Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai các thủ tục để sớm đầu tư dự án đường giao thông nối đường Hồ Chí Minh tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc với Quốc lộ 6 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của Trung ương . Thực hiện hiệu quả Đề án thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan tại các đô thị động lực như: Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024 các dự án đô thị lớn . Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để sớm khởi công các dự án đô thị đã lựa chọn được nhà đầu tư .

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

7. Quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, khoáng sản. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, chế biến khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao . Xây dựng và triển khai Đề án di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; huy động các nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, thu gom và xử lý rác thải, chất thải. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

8. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Nâng cao chất lượng các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở đào tạo gắn với nhu cầu thị trường; có giải pháp khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên 3 trụ cột “Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số”; tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa; quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của tỉnh; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng gia đình, làng, bản, xã, phường, cơ quan, công sở văn hoá, xây dựng tập thể, cá nhân kiểu mẫu. Ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; giải quyết hiệu quả tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; rà soát, sắp xếp mạng lưới các trường, lớp học theo quy định; đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Thực hiện các giải pháp phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp; tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tăng cường ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong khám và điều trị bệnh tại các tuyến. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh; có giải pháp bảo đảm đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công lập và cung ứng đủ vắc-xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế. Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên, bộ đội xuất ngũ, lao động yếu thế, lao động nữ...; phát triển, mở rộng thị trường lao động ngoài nước có thu nhập cao. Thực hiện tốt các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; triển khai các biện pháp mạnh để khắc phục có hiệu quả tình trạng nợ đóng BHXH trong các doanh nghiệp. Giải quyết tốt tranh chấp lao động, không để xảy ra các cuộc ngừng việc, đình công trái pháp luật. Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người nghèo. Thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch các chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

9. Củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao; nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Tập trung triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tăng cường các giải pháp kiềm chế, giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, giảm đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại. Chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tiếp tục củng cố, tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố của các nước có quan hệ hợp tác với Thanh Hóa, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đã ký với các địa phương, đối tác nước ngoài; tiếp tục mở rộng và thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác mới, có tiềm năng tại khu vực Đông Bắc Á, Trung Đông, Châu Âu, Bắc Mỹ... Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa, lịch sử, tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh đến bạn bè trong nước, quốc tế và kiều bào Thanh Hóa ở nước ngoài để nâng cao vị thế, thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

10. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và triển khai các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; thành lập các ban và bộ phận giúp việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, bảo đảm dân chủ, thận trọng, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của các địa phương, đơn vị; khẩn trương thực hiện các thủ tục hoàn thành sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh phát triển đảng viên và thành lập các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp.Xây dựng và triển khai toàn diện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những địa phương, đơn vị có nhiều đơn thư, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định. Thường xuyên nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, vượt cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại với dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện.2. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban, sở, ngành cấp tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị thành các chương trình, kế hoạch, nội dung công việc cụ thể để tổ chức thực hiện.3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh gửi Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/12/2023.Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

[E- Magazine] – Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Xuất bản: 4:07:12:2023:15:38

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM