(vhds.baothanhhoa.vn) - Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Kết quả của Đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề rất quan trọng bảo đảm sự thành công của Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Làm tốt công tác cán bộ để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp

Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Kết quả của Đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề rất quan trọng bảo đảm sự thành công của Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Một trong 4 nội dung quan trọng của Đại hội Đảng ở mỗi cấp là phải bầu ra ban chấp hành mới của đảng bộ bao gồm những người thực sự ưu tú, tiêu biểu. Để việc bầu cấp ủy đạt yêu cầu chất lượng tốt, cần nắm vững tiêu chuẩn cán bộ mà nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quy định. Cán bộ đủ tiêu chuẩn phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không vụ lợi, tham nhũng, quan liêu, cơ hội, ham muốn quyền lực, có trình độ, kiến thức, năng lực thực tiễn, có ý thức trách nhiệm, có tinh thần học hỏi vươn lên, năng động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới, có tác phong giản dị, gần dân, sát dân, tôn trọng kỷ luật, giữ vững đoàn kết, trung thực, thẳng thắn tự phê bình và phê bình.

Trong tình hình hiện nay cần đặc biệt quan tâm việc nắm vững đường lối chính sách của Đảng, phấn đấu hết mình để làm tròn nhiệm vụ, không nói một đường, làm một nẻo. Bản thân và gia đình phải gương mẫu, không được cậy quyền, ỷ thế, lợi dụng chức vụ để xoay sở làm giàu bất chính, không tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực.

Nắm vững được tiêu chuẩn chưa đủ, điều quan trọng hơn là phải vận dụng tiêu chuẩn sát đúng với từng cán bộ. Muốn vậy phải có quan điểm và phương pháp đúng trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ. Thước đo để đánh giá đúng là phải căn cứ vào kết quả, chất lượng công việc được giao, là sự tín nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng. Trên cơ sở nắm vững tiêu chuẩn và nhận xét, đánh giá đúng, cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ, từ đó mà chọn lọc, dự kiến chuẩn bị nhân sự cho đại hội. Không thể đưa vào cấp ủy những người kém đức, kém tài, càng không thể chấp nhận được những cán bộ đã vi phạm đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, những cán bộ cá nhân, độc đoán, không thành khẩn trung thực tự phê bình và phê bình, không chịu sửa chữa khuyết điểm, không phục tùng kỷ luật, không nhận sự phân công của tổ chức, cơ hội, mất đoàn kết, chạy chức, chạy quyền, giữ ghế. Những người như vậy không những không đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy mà có thể còn phải xen xét về tư cách đảng viên. Những người tuy không có sai phạm nhưng chất lượng, hiệu quả và tác dụng kém, nể nang, né tránh, sợ va chạm, không tỏ rõ lập trường, chính kiến, phấn đấu cầm chừng cũng không phải là đối tượng đưa vào cấp ủy.

Để tạo sức mạnh đồng bộ, toàn diện cho cấp ủy, cần chú trọng đúng mức đến cơ cấu thành phần cấp ủy. Trước tình hình và yêu cầu mới, cần tăng tỷ lệ trẻ, nữ, người có trình độ kiến thức thực sự (không phải chỉ căn cứ vào bằng cấp). Tuy nhiên, không thể chỉ vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Khắc phục tình trạng bố trí dàn trải để đơn vị, địa phương, ban ngành nào cũng phải có cấp ủy viên nếu như ở đó không có người tiêu biểu. Đối với những nhân sự chủ chốt nếu tại chỗ có khó khăn thì phải tuân thủ và chấp hành sự luân chuyển, điều động cán bộ từ nơi khác đến do cấp trên quyết định. Kiên quyết chống bệnh địa phương, cục bộ, khép kín.

Trong cơ cấu cấp ủy cần có 3 độ tuổi trên dưới 50, trên dưới 40 và dưới 30 để có thể kết hợp, bổ sung cho nhau, tạo sức mạnh đồng bộ, bảo đảm tính kế thừa, liên tục và phát triển. Đặc biệt cần quan tâm tăng cường lớp trẻ để từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhất là ở cấp cơ sở.

Chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội là vấn đề có ý nghĩa quyết định để nâng cao chất lượng cấp ủy. Vì vậy cần quán triệt và tiến hành theo đúng tinh thần, nội dung chỉ thị và kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ cần đổi mới công tác nhân sự theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của cấp ủy đương nhiệm, tổ chức tốt việc lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên và tham khảo ý kiến quần chúng, bảo đảm tính khách quan, đúng đắn trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào cấp ủy nhất là vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Cần tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức một bước trước khi tiến hành đại hội. Đối với những nơi xét thấy cần thiết nhất là những nơi có tình hình nội bộ không bình thường. Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, những trường hợp mà đảng viên, quần chúng có nhiều ý kiến cần được kiểm tra, xác minh làm rõ và giải quyết công minh, đúng mực.

Quá trình chuẩn bị đại hội, chuẩn bị nhân sự cấp ủy cần gắn chặt với quá trình thực hiện công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng thời chú trọng ngăn ngừa đấu tranh khắc phục những biểu hiện tiêu cực, hoạt động bè phái, chạy chọt cá nhân, tung dư luận đề cao người này, dèm pha người khác, gửi đơn thư khiếu kiện nặc danh làm phức tạp thêm tình hình như đã từng xảy ra ở một vài nơi trước đây.

Văn Như Tước


Văn Như Tước

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]