(vhds.baothanhhoa.vn) - Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã bước sang năm thứ 13 và ngày càng có sức lôi cuốn, lan tỏa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây thực sự trở thành một sinh hoạt văn hóa sâu rộng, bền bỉ, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của các văn nghệ sỹ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhìn lại cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học và làm theo Bác

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã bước sang năm thứ 13 và ngày càng có sức lôi cuốn, lan tỏa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây thực sự trở thành một sinh hoạt văn hóa sâu rộng, bền bỉ, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của các văn nghệ sỹ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải A cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018 - 2020.

Để động viên, khích lệ hội viên, văn nghệ sĩ, nhà báo hưởng ứng tham gia giải thưởng, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức của tỉnh Thanh Hóa là lực lượng nòng cốt, đã tích cực triển khai, phát động hội viên là các văn, nghệ sỹ, phóng viên, cán bộ văn hóa. Cùng với đó, ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố cũng phát động đến cán bộ, đảng viên và các ngành cùng cấp tham gia hoạt động sáng tác và quảng bá. Việc quán triệt, triển khai tới toàn thể hội viên, văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo tích cực học tập và làm theo gương Bác gắn với việc tự giác thực hành rèn luyện bản thân mỗi ngày, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân trong cơ quan, Thường trực Hội VHNT, Hội Nhà báo tỉnh đã thường xuyên tổ chức và phối hợp với các cơ quan tổ chức các buổi học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa, VHNT. Trong đó đã căn cứ vào thực tế để có quy mô phù hợp, lồng ghép, kết hợp với các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội họp của các chi hội chuyên ngành trong hội, nhằm cung cấp thông tin về thân thế, sự nghiệp của Bác, cũng như cập nhật thông tin về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, đất nước trong giai đoạn hiện nay cho hội viên, văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo.

Trong những năm qua Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa đã động viên văn nghệ sĩ của 11 ban chuyên ngành tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay đã có hơn 1.000 tác phẩm thuộc các loại hình văn học, nghệ thuật được sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua hình tượng nghệ thuật, nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động, đầy xúc cảm về việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với công việc hàng ngày.

Hội Nhà báo tỉnh đã hướng dẫn các cơ quan báo chí phát động đến đội ngũ nhà báo, phóng viên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động. Nhiều bài viết, phóng sự, ảnh,... được đăng tải phát sóng về những điển hình tập thể tiên tiến, cá nhân xuất sắc có nhiều việc làm hay, thiết thực về học tập và làm theo Bác gắn với công việc hằng ngày, nhất là trong đợt cao điểm sinh hoạt chính trị kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018).

Hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả thông qua các hoạt động văn hóa cơ sở, biểu diễn nghệ thuật và xuất bản phẩm. Nhân kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động quy mô cấp tỉnh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tiêu biểu là các hoạt động tổ chức Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; tổ chức đợt cao điểm sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức trưng bày chuyên đề ảnh, tư liệu, hiện vật, sách báo và Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác”; tổ chức đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên, công dân tiêu biểu của tỉnh trong 50 năm thực hiện Di chúc báo cáo tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh....

Bên cạnh các hoạt động trên, Sở VH,TT&DL đã chỉ đạo, hướng dẫn phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động nhân các ngày lễ, các dịp kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước. Tiêu biểu như: Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng đã tổ chức chiếu 1.678 buổi chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phóng sự về tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác tại các địa phương, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, với trên 503.400 lượt người xem; Thư viện tỉnh tổ chức 16 cuộc trưng bày sách về Bác với 1.500 tài liệu sách trưng bày... Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn đài phát thanh và truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tích cực hưởng ứng cuộc vận động thông qua hàng ngàn buổi phát sóng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”phản ánh những tấm gương người tốt, việc tốt ở các địa phương học tập và làm theo Bác gắn với những việc làm hằng ngày của mỗi cá nhân, tập thể. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục, đăng phát các bài viết, phóng sự về các tập thể, cá nhân “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhà xuất bản Thanh Hóa đã xuất bản một số xuất bản phẩm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó có 3 tác phẩm tiêu biểu: “70 năm Thanh Hóa thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948 - 11/6/2018)”, “Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ”, “Học phong cách, rèn tác phong”, “Bác Hồ với mọi miền đất nước” và phát hành 1.150 cuốn sách “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác” đến các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục biên tập và phát hành "Thông báo nội bộ" với số lượng 17.000 cuốn/ tháng, trong đó có mục "Nhân tố mới, điển hình mới" phản ánh những điển hình tiên tiến của cá nhân và tập thể học tập và làm theo lời Bác để phục vụ sinh hoạt của chi bộ trong toàn tỉnh. Từ năm 2018 đến nay ban đã biên tập, xuất bản và phát hành 1.000 cuốn sách "Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác" để phổ biến sâu rộng đến cơ sở. Ở nhiều địa phương, ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố đã biên tập bản tin "Thông báo nội bộ"; trong đó đăng tải các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Để hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa hơn nữa trong xã hội, tại buổi tổng kết Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà Báo tỉnh; Sở VH,TT&DL, Sở Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Thanh Hóa bám sát nội dungchỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc vận động cấp tỉnh để triển khai, phát động văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ văn hóa, thông tin, xuất bản đóng vai trò nòng cốt cùng các ngành, địa phươngtích cực tham gia sáng tác và tổ chức các hoạt động quảng bá có ý nghĩa và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Thanh Hóa kiểu mẫu như lời dạy của Bác.

Những gương sáng tập thể, cá nhân đã được tuyên truyền sâu rộng và thông qua các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí và hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nhân cách con người hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ; làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống sinh động và thiết thực; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]