(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH,TT&DL) Thanh Hóa đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa II, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đảng bộ tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, quyết tâm đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch lên tầm cao mới

Trong bối cảnh đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH,TT&DL) Thanh Hóa đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa II, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đảng bộ tỉnh.

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019) do Sở VH,TT&DL thực hiện đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. (Ảnh: Ngọc Huấn)

Đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở VH,TT&DL Thanh Hóa có 26 chi bộ trực thuộc; qua thực hiện sắp xếp, kiện toàn, đến nay Đảng bộ Sở còn 17 chi bộ trực thuộc với 396 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, các chi bộ trực thuộc đã đề ra nhiều giải pháp nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo các chuyên đề gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) đã được Đảng bộ đặc biệt quan tâm và đạt được kết quả quan trọng. Hàng năm 100% tập thể đăng ký gần 40 việc làm theo; 100% đảng viên trong Đảng bộ đăng ký trên 800 việc làm theo. Kết quả của việc học và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, trong giao tiếp ứng xử, giải quyết công việc theo hướng văn minh, thân thiện, hạn chế phiền hà sách nhiễu. Bên cạnh đó, nhiệm vụ phát triển đảng viên mới được Đảng bộ Sở hết sức quan tâm. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã kết nạp 85 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu đề ra); xét chuyển đảng chính thức cho 85 đảng viên dự bị; có trên 76% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 78%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 15% - 20%. Hàng năm, Đảng bộ Sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa II đề ra.

Công tác cán bộ được Đảng bộ Sở chăm lo quy hoạch, đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được Đảng bộ Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở đã có nhiều giải pháp quan trọng trong công tác lãnh đạo hoạt động chuyên môn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật là đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 347 đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình trên cả 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nhiều sự kiện được tổ chức tạo ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và bạn bè trong nước, quốc tế như: Tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa; Lễ đón nhận Bằng di tích cấp Quốc gia đặc biệt hang Con Moong; kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn và Lễ hội Lam Kinh năm 2018; Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa... Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, hoạt động lễ hội, công tác trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp di tích, hoạt động quảng cáo, giám sát thi đấu thể thao, kiểm tra cơ sở du lịch, nhà hàng, khách sạn được chú trọng thực hiện nghiêm, có hiệu quả.

Ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 5 năm qua đã hướng dẫn, chỉ đạo 4.001 làng, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa; 1.969 cơ quan, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa; 346 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị; tổ chức và tham gia tổ chức 2.090 cuộc liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội thi thông tin lưu động. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tiếp tục đạt được nhiều thành công; các đơn vị nghệ thuật tham gia 9 cuộc liên hoan, hội thi sân khấu chuyên nghiệp đạt 36 huy chương các loại; có 6 nghệ sĩ, diễn viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và 13 nghệ sĩ, diễn viên được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Đảng bộ Sở VH,TT&DL đã quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh; thể thao thành tích cao luôn đứng trong tốp đầu của cả nước; có 361 vận động viên được phong cấp kiện tướng. Song song với các lĩnh vực trên, lĩnh vực du lịch gặt hái được nhiều thành công; trong nhiệm kỳ qua đã đạt trên 47,9 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 65 nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đảng bộ Sở VH,TT&DL cũng đã lãnh đạo chuyên môn hướng dẫn xây dựng 370 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 1.850 tổ hòa giải, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội và gia đình trong việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững và phòng, chống giảm thiểu bạo lực gia đình cũng như giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Các VĐV Thanh Hóa giành nhiều huy chương trên các đấu trường trong nước và quốc tế.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, Đảng bộ Sở VH,TT&DL quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xứng đáng vào kết quả chung của tỉnh. Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ phấn đấu: 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các chi bộ triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% các cấp ủy trong Đảng bộ tổ chức kiểm tra, giám sát từ 2 đến 3 cuộc trở lên trong nhiệm kỳ; các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện... Để đạt được những mục tiêu trên, ngành VH,TT&DL Thanh Hóa cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất: Phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, đề án, kế hoạch để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tuyên truyền có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động sân khấu chuyên nghiệp, hoạt động thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, chất lượng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Chú trọng việc sắp xếp tổ chức bộ máy có bước đi, lộ trình thích hợp, nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị...

Thứ hai: Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác cán bộ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ Đảng, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu, nhiệt tình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Thứ ba: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt công tác xử lý sau kiểm tra, giám sát để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Thứ tư: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các đoàn thể chính trị - xã hội, hội đặc thù theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020.

Thứ năm: Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ".

Nhiệm vụ của Đảng bộ Sở VH, TT&DL nhiệm kỳ 2020 - 2025 hết sức nặng nề, nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cùng với những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ Sở VH,TT&DL sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phạm Nguyên Hồng (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL)


Phạm Nguyên Hồng (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]