(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 28/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào các nội dung tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an - ninh năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9: Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ

Ngày 28/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào các nội dung tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an - ninh năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các báo cáo tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và định hướng phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an - ninh năm 2021.

Theo đó, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực, trong đó nổi bật là: đã kiểm soát tốt dịch Covid- 19 trên địa bàn và được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ như: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,5%, giá trị sản xuất công nghiệptăng 7,1%, thu ngân sách nhà nước tăng 4,3%, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước. Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô cấp tỉnh năm 2020 với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay…

Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế như: sản phẩm công nghiệp chủ lực có sản lượng đạt thấp, nhiều chỉ tiêu quan trọng của ngành dịch vụ giảm so với cùng kỳ; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp còn chậm; số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt thấp so với cùng kỳ.

Báo cáo cũng nêu lên nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 30/11/2020, đồng thời chuẩn bị tốt các dự án tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2015 từ ngân sách Trung ương.

Tiếp đó, đại diện Sở Tài chính báo cáo tình hình chi thu ngân sách 9 tháng đầu năm 220, định hướng dự toán thu chi ngân sách năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các ngành đã có sự chuẩn bị tốt các báo cáotrình bày tại phiên họp. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn chỉnh lại các báo cáo để trình Ban thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Đối với tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cơ bản thống nhất với đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư; các cấp, các ngành đã thực hiện các biện pháp phòng, chống kiểm soát dịch Covid-19 một cách hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng, góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép”của tỉnh. Tuy nhiên, dịch bệnh cũng ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội, song một số chỉ tiêu vẫn tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản; giá trị sản xuất công nghiệp; huy động vốn đầu tư...các hoạt động kinh tế đối ngoại và xúc tiến đầu tư đạt được những kết quả quan trọng; cơ bản đã thực hiện tốt giải quyết thủ tục hành chính, chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; tình hình an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Đối với những hạn chế, yếu kém, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh một số nội dung trên các lĩnh vực như: Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có sản lượng đạt thấp so với kế hoạch, một số nguồn thu ngân sách nhà nước giảm mạnh so với cùng kỳ, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đạt yêu cầu và vẫn là khâu yêu nhất trong triển khai thực hiện dự án, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên nhiều lao động phải ngừng việc, thu nhập bị ảnh hưởng; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong giải quyết công việc còn chưa chặt chẽ, kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Cụ thể đối với ngành nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo thu hoạch các loại cây trồng vụ thu mùa, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông, chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ Xuân; kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thực hiện tốt công tác tái đàn; hoàn thành kế hoạch trồng rừng; triển khai thực hiện tốt các phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ tác hại của thiên tai. Đối với ngành công nghiêp- xây dựng cần tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của một số dự án như: Lọc dầu, xi măng, may mặc, giày da; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhất là các nhóm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực. Trong lĩnh vực dịch vụ cần tập trung quan tâm, hỗ trợ khôi phục các hoạt động bằng các biện pháp cụ thể. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tập trung triển khai các giải pháp tăng thu; giao cho Ban kinh tế Nghi Sơn nghiên cứu chính sách hỗ trợ hàng hóa xuất khẩu qua cảng, tăng cường kiểm soát giá dịch vụ của các doanh nghiệp. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các sự kiện lớn của tỉnh; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát chặt chẽ nhập cảnh qua đường biên giới và hàng không, đảm bảo cách ly hiệu quả; tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Về định hướng phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng lưu ý các ngành tính toán một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường.

Tại phiên họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục trình bày dự thảo Đề án cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghi quyết số 58- NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo Đề án cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 58 lần 2 đề xuất 15 cơ chế, chính sách đặc thù (giảm 8 cơ chế, chính sách so với dự thảo lần 1) thuộc 8 nhóm, gồm: Nhóm cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách; nhóm cơ chế, chính sách về đầu tư công; nhóm cơ chế, chính sách về lĩnh vực đất đai; nhóm cơ chế, chính sách về lĩnh vực quy hoạch; nhóm cơ chế, chính sách về lĩnh vực giáo dục; nhóm cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; nhóm cơ chế, chính sách đặc thù đối với các huyện miền núi phía Tây Thanh Hoá và nhóm cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế.

Các cơ chế, chính sách được xây dựng phù hợp với chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 58, đảm bảo tính khả thi nhằm tạo các bước đột phá thực sự cho phát triển của 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế. Riêng đối với một số cơ chế, chính sách có quy định “vượt” so với quy định tại các Luật có liên quan được nghiên cứu, đề xuất thực hiện theo cơ chế thí điểm trên cơ sở ban hành Nghị quyết của Quốc hội.

Đối với Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Thanh Hoá đề xuất xây dựng 76 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức triển khai thực hiện; trong đó, gồm 41 nhiệm vụ do UBND tỉnh Thanh Hoá chủ trì, 35 nhiệm vụ do các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chủ trì thực hiện.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các ngành, cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định lại tầm trọng của việc đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để đưa Nghị quyết số 58 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào cuộc sống, đồng thời là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng lưu ý đơn vị xây dựng, soạn thảo đề án cần phân tích, xem xét đưa ra những chính sách lớn, phạm vi rộng hơn. Từng cơ chế, chính sách cần thống nhất lại khung, gồm: Tên cơ chế, chính sách; sự cần thiết ban hành cần chỉ rõ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn; nội dung cơ chế, chính sách; dự báo tác động của cơ chế, chính sách. Giao các sở hoàn chỉnh cơ chế, chính sách liên quan, trên cơ sở đó Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để xây dựng, hoàn chỉnh đề án. Đồng chí cũng cho ý kiến cụ thể vào từng nhóm cơ chế, chính sách. Trên cơ sở các vấn đề đã thảo luận và đề xuất tại hội nghị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo UBND tỉnh.

Phiên họp cũng đã thảo luận và cho ý kiến vào Quy hoạch vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]