(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị về Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã cho ý kiến cụ thể vào từng lĩnh vực. Trong đó nhấn mạnh việc tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hoàn chỉnh xây dựng các sản phẩm chủ lực, hỗ trợ triển khai các dự án lớn trong nông nghiệp, tích tụ đất đai, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu trong xây dựng NTM, xây dựng các xã, phường, thị trấn, đơn vị kiểu mẫu.

Tiếp tục tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các dự án đã được chấp thuận đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, có kế hoạch xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, hàng không; rà soát, công khai các quy hoạch; công tác giải phóng mặt bằng phải phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng địa phương.

Xây dựng, triển khai các giải pháp phát triển đô thị, trong đó làm rõ kế hoạch mở rộng thị trấn, từng địa phương phải xây dựng kế hoạch phát triển đô thị theo lộ trình từng năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu đô thị hóa đạt 35% vào năm 2020. Thực hiện quyết liệt hơn trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp, mục tiêu phát triển doanh nghiệp, duy trì họp giao ban định kỳ hàng tháng; thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng thời tăng cường quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Trong giáo dục cần rà soát, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tiến tới thực hiện xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề. Thực hiện tốt công tác tự chủ tại các bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ bằng các loại hình chuyên sâu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phải viết gọn lại theo hướng nêu rõ các công việc trọng tâm, trọng điểm, phân công công tác chỉ đạo, điều hành tham mưu.

Đối với Dự thảo chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các sở, ngành phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thống nhất danh mục nội dung chương trình làm việc với UBND tỉnh trong năm, tránh chồng chéo và phải bảo đảm phù hợp với từng nội dung tham mưu trình UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong năm 2019. Đối với một số dự án không khả thi thì không nên đưa vào kế hoạch, nghiên cứu đưa vào một số đề án mới mang tính thực tiễn cao để đưa vào chương trình công tác của UBND tỉnh.

Sau khi nghe các báo cáo và đóng góp ý kiến vào Dự thảo điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; Đề án xây dựng “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung này.

Đối với Dự thảo điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-202, đồng chí thống nhất giao Sở TN&MT đề xuất cơ chế chính sách thu gom và xử lý chất thải rắn. Về công tác thu gom nên tính toán cụ thể mức thu phù hợp để các đơn vị đủ chi phí thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý. Nếu cần Nhà nước hỗ trợ phải tính toán, có quy định cụ thể. Đối với công tác xử lý, Sở Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch. Các dự án xử lý khi chấp nhận chủ trương đầu tư phải tính toán gắn với vùng nguyên liệu phù hợp với công suất nhà máy.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Đề án xây dựng “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đông Sơn đến năm 2040.

Trung Hiếu


Trung Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]