(vhds.baothanhhoa.vn) - Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Tin liên quan

Đọc nhiều

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Sáu tháng đầu năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh ta đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,32%, là mức tăng trưởng khá trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt kết quả khá toàn diện; năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; bình quân toàn tỉnh đạt 14,2 tiêu chí/xã, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, đã đón khoảng 4,3 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Công tác vận động, xúc tiến đầu tư và các hoạt động kinh tế đối ngoại tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh quy mô cấp quốc gia, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 6,3 tỷ USD, nhiều nhất từ trước đến nay, được Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đánh giá rất cao. Đã khởi công, hoàn thành, đưa vào sử dụng một số dự án khá lớn, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ta phát triển.

Các hoạt động văn hóa - xã hộicó nhiều chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; Kỷ niệm 110 năm thành lập đô thị du lịch Sầm Sơn và đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa; Đặc biệt, sau nhiều quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đã xác định được năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Tình hình chính trị xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; một số vấn đề xã hội bức xúc tiếp tục được quan tâm giải quyết. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều kết quả tích cực.

Những kết quả đạt được nêu trên là rất phấn khởi; song, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn chưa đạt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực chăn nuôi và thuỷ sản. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp có đóng góp lớn cho tăng trưởng và cho thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch. Một số dự án công nghiệp chủ lực chậm tiến độ so với dự kiến, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Huy động vốn cho đầu tư phát triển và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn còn chưa đạt kế hoạch; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tuy tăng cao so với cùng kỳ nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra.

Công tác quản lý và sử dụng đất đai còn nhiều hạn chế, lãng phí; một số dự án có sử dụng đất vi phạm các quy định của pháp luật đã kéo dài trong nhiều năm, nhưng chưa có giải pháp thực sự hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc thu hồi, chấm dứt hiệu lực; công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án rất chậm, nhất là dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn có tính chất ngân sách, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội kéo dài trong nhiều năm, nhưng chậm được giải quyết, nhất là tình trạng nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động của một số doanh nghiệp; quá tải ở một số bệnh viện công lập; dạy thêm, học thêm không đúng quy định ở một số trường học; xét công nhận các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước không đảm bảo tiêu chí theo quy định ở một số địa phương,... gây dư luận không tốt trong xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được đảm bảo, nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND cấp huyện còn hạn chế, chưa kịp thời xử lý công việc cho doanh nghiệp và người dân; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; cá biệt còn có một số cán bộ, công chức vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực thi công vụ, làm ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển đi lên của tỉnh ta.

Trong những hạn chế, yếu kém nêu trên, có một số hạn chế, yếu kém mới phát sinh; còn lại là những hạn chế, yếu kém đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng tiến độ khắc phục chậm. Tại kỳ họp này, cùng với việc quyết định những công việc theo thẩm quyền, HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, phân tích kỹ, chỉ rõ nguyên nhân, thống nhất các giải pháp, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp, đặc biệt là cho người đứng đầu từng địa phương, cơ quan, đơn vị để nhanh chóng khắc phục có hiệu quả những hạn chế yếu kém này, đưa tỉnh ta có bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các mặt công tác khác của tỉnh ta trong 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 mà HĐND tỉnh đã quyết nghị tại Nghị quyết số 20 ngày 08 tháng 12 năm 2016.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

Một là, xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về:

- Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017;

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp hoàn thành dự toán năm 2017;

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017;

- Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017;

- Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII.

Nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII. Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV.

Xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

Hai là, xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh để thông qua 24 nghị quyết, gồm:

- Nhóm nghị quyết về chế độ, cơ chế chính sách, có 5 nghị quyết;

- Nhóm nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch, có 6 nghị quyết;

- Nhóm nghị quyết về các nội dung quan trọng khác, có 13 nghị quyết. Trong đó, quan trọng nhất là nghị quyết về năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Bởi vì, sau một chặng đường rất dài, qua 3 cuộc hội thảo khoa học với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia, nhà sử học, nhà nghiên cứu hàng đầu trong cả nước; chúng ta đã có đầy đủ căn cứ khoa học và thực tiễn để khẳng định: Năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Đây là "Dấu mốc lịch sử của lịch sử tỉnh ta", có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giúp rất nhiều thế hệ người dân Thanh Hóa trả lời được câu hỏi: Danh xưng Thanh Hóa có từ bao giờ?, mà còn thêm một lần nữa khẳng định bề dày truyền thống lịch sử hào hùng của mảnh đất xứ Thanh anh hùng và cách mạng. Đây cũng là nguồn cội sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành "Tỉnh kiểu mẫu" như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Ba là, thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về các nội dung sau đây:

- Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh.

- Tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 30 tháng 6 năm 2017.

- Việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn miền núi, giai đoạn 2010 - 2016.

Thưa các vị đại biểu,

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm. Để phiên chất vấn thực sự có chất lượng, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những vấn đề bức xúc nhất mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra và những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm để chất vấn các ủy viên UBND tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành liên quan. Đề nghị các đồng chí được chất vấn nghiên cứu kỹ câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của mình và của các cơ quan, đơn vị liên quan; nêu rõ biện pháp, giải pháp khắc phụcnhững hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Thưa các vị đại biểu!

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực chuẩn bị các nội dung của kỳ họp. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn toàn tỉnh.

Với trách nhiệm của người Đại biểu nhân dân trước cử tri, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng các vị đại biểu tham dự kỳ họp hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận dân chủ, tích cực chất vấn, trả lời chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Trên tinh thần ấy, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn! {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]