(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 15/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Chiều ngày 15/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tầm quan trọng của hội nghị. Đối với Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng chí cho rằng ở đây có sự kế thừa Chỉ thị số 36, 37 của các nhiệm kỳ đại hội trước song quy định ngày càng rõ ràng; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể đối với tổ chức cơ sở đảng và ý chí quyết tâm cao tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Để triển khai tốt Chỉ thị 35, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương, rút ra những vấn đề cần nắm chắc; đồng thời, lưu ý một số điểm mới trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để tổ chức thực hiện thành công trong toàn bộ hệ thống.

Toàn cảnh hội nghị.

Với tinh thần trên, hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung vào 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Thời gian họp trù bị đại hội cấp huyện và tương đương trở lên không quá 1/2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý I năm 2020; cấp huyện và tương đương vào đầu quý II năm 2020; đối với đảng bộ trực thuộc Trung ương vào đầu quý III-2020…

Tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng hội nghị đã hoàn thành tất cả các nội dung một cách chất lượng, tập trung cao. Để tổ chức thực hiện tốt các văn kiện của Trung ương và Tỉnh ủy được quán triệt tại hội nghị này, đồng chí Bí thư yêu cầu: Sau hội nghị, ban thường vụ cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Tỉnh ủy nghiên cứu kĩ các tài liệu, xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện của tổ chức cơ sở đảng mình; phải chú ý làm một cách dân chủ, khách quan. Cấp ủy huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch đúng với tinh thần của Trung ương và của tỉnh, không được vận dụng, nếu vận dụng thì phải vận dụng theo chiều hướng tốt hơn. Các đại biểu dự hội nghị phải nắm chắc nội dung các văn kiện, hạn chế tối đa việc chỉ nắm tinh thần cơ bản. Về thời gian, yêu cầu các đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn kiện này và kế hoạch của cấp huyện xong trước ngày 30/11/2019.

Ngoài các nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nêu lên một số công việc khẩn cấp cần triển khai ngay, đó là: Thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 - 2025 và tổ chức phê duyệt, theo đó phải hướng đến tỷ lệ, cơ cấu theo quy định tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy đồng thời cần chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội, văn kiện phải lưu ý đánh giá đúng tình hình, thời cơ vận hội và tiềm lực của tỉnh ta hiện nay để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cho thật tốt để đưa Thanh Hóa bứt phá nhanh, mạnh hơn nữa.

Về công tác thông tin, tuyên truyền phải tập trung làm thật tốt, trong đó cần nhấn mạnh những kết quả đã đạt được, làm rõ tiềm năng, lợi thế, vị thế của tỉnh Thanh Hóa trong hời điểm hiện nay để tăng thêm niềm tin của nhân dân. Đi đôi với công tác này cần quan tâm tới công tác chính trị - tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên đặc biệt là các đồng chí không đủ tuổi để tái cử. Hết sức lưu ý và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Bên cạnh đó, cần tập trung cao hoàn thành thắng lợi nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp về thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019 đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2020 với tinh thần phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nghị quyết đại hội cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]