Vào giờ phút này, những đợt gió mùa đông bắc cuối cùng đã đi qua. Cùng với gió Xuân, hương Xuân, sắc Xuân đang lan tỏa khắp đất trời, Nhân dân cả nước ta đang tràn ngập niềm tin yêu, hy vọng vui Xuân đón Tết Kỷ Hợi và mừng Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 89 tuổi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Với Đảng mùa xuân

Vào giờ phút này, những đợt gió mùa đông bắc cuối cùng đã đi qua. Cùng với gió Xuân, hương Xuân, sắc Xuân đang lan tỏa khắp đất trời, Nhân dân cả nước ta đang tràn ngập niềm tin yêu, hy vọng vui Xuân đón Tết Kỷ Hợi và mừng Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 89 tuổi.

Những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng, trực tiếp xây dựng, củng cố niềm tin yêu của toàn dân đối với Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. (Ảnh: tuyengiao.vn)

Năm Mậu Tuất 2018, năm thứ 3 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa khép lại với những thành tựu to lớn, toàn diện rất đỗi phấn khởi tự hào:

- Kinh tế phát triển toàn diện, tăng trưởng GDP đạt 7,08% mức cao nhất trong 10 năm qua, nâng quy mô GDP cả nước lên 245 tỷ USD. Kinh tế Việt Nam năm 2018 xác lập một loạt kỷ lục mới: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ, 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Số doanh nghiệp lập mới là 132.000, đưa tổng số doanh nghiệp Việt Nam lên gần 700.000 doanh nghiệp. Đây là năm thứ tư liên tiếp có số lượng doanh nghiệp lập mới và có số vốn đăng ký đạt cao nhất trong lịch sử, chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, xếp hạng 45/126 cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số phát triển bền vững tăng 11 bậc, xếp hạng 57/156 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việt Nam là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Vốn đầu tư ngoài Nhà nước năm 2018 tăng 18,5%!. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện tích cực! Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) năm 2018 đạt 43,5%, đưa bình quân TFP 3 năm 2016 - 2018 so với bình quân giai đoạn 2011 - 2015 tăng 8,60%. Hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) giảm còn khoảng 5,97%. Năng suất lao động tăng 5,93%, cao hơn nhiều so với các giai đoạn trước. Xuất khẩu đạt kỷ lục mới 245 tỷ USD, xuất siêu 7,2 tỷ USD; Dự trữ ngoại hối đạt 60 tỷ USD, con số kỷ lục trong lịch sử hàng hóa Việt Nam đã có mặt trên thị trường của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 5 mặt hàng có kim ngạch trên 10 tỷ USD; 29 mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt con số kỷ lục: 40 tỷ USD! Việt nam trở thành điểm đến du lịch hàng đầu châu Á. Năm 2018 đón 15,5 triệu khách quốc tế, tăng 19,9%!.

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trong góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở Thành thị và Nông thôn được cải thiện rõ rệt; 61 đơn vị cấp huyện và 43% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, vượt tiến độ đề ra; Thực hiện tốt chính sách chế độ đối với người có công, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 6,8%. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo đảm an ninh xã hội, phát triển khoa học công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực.

- Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước; Củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; Tăng cường và nâng cao uy tín và vị thế củaViệt Nam trên trường quốc tế.

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai với hệ thống các giải pháp, biện pháp quyết liệt, đồng bộ từ các biện pháp công tác chính trị, tư tưởng phê bình tự phê bình, đến việc ban hành hệ thống các cơ chế chính sách từ các biện pháp kiểm toán, thanh tra. Kiểm tra, điều tra, kỷ luật, xét xử đến việc phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được đẩy mạnh với hệ thống các giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Nổi bật trong năm 2018, nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng đã được chỉ đạo, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm được toàn thể các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phân quan trọng củng cố, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước!.

Lập nên những thành tựu to lớn, toàn diện, trên đây là rừng hoa xuân tươi thắm mà nhân dân ta mừng Đảng thân yêu của mình tròn 89 tuổi. Lịch sử 89 năm của Đảng ta và của cách mạng Việt Nam đã minh chứng một nguyên lý: Đảng ta là người lãnh đạo, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!.

Những thắng lợi to lớn, toàn diện trên khẳng định sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII và nhất là trực tiếp thực hiện nghị quyết Trung ương 4, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đã được nâng lên rõ rệt.

Từ hội nghị Trung ương 2 đến hội nghị Trung ương 9, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã không ngừng nâng cao tính khoa học và dân chủ hóa sâu rộng quá trình ra các quyết định của mình. Cho nên ba năm qua Ban Chấp hành Trung ương đã sáng suốt, đúng đắn ban hành các nghị nghị quyết đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ vàđồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa, xây dựng con người nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các nghị quyết của Trung ương giành ưu tiên tháo gỡ những vấn đề bức xúc khó khăn, giải quyết những khâu cần đột phá đó là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công. Kiên quyết,kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế).

Không chỉ hình thành và ban hành kịp thời, đúng đắn những nghị quyết để cụ thể hóa những vấn đề quan trọng của nghị quyết Đại hội XII, Đảng ta trong 3 năm qua đã rất quyết liệt nâng cao năng lực tổ chức lãnh đạo thực hiện nghị quyết từ việc đổi mới các hoạt động truyền bá sâu rộng các nghị quyết đến các hoạt động chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhất là thực sự coi trọng lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hóa các nghị quyết thành luật, pháp lệnh, nghị định, cơ chế, chính sách và tăng cường các hoạt động kiểm tra thực hiện nghị quyết của các cấp.

Ba năm qua, Đảng ta đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng chỉnh đốn Đảng với việc tiến hành quyết liệt đồng bộ cả 4 nhóm giải pháp của nghị quyết Trung ương 4 đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phê bình tự phê bình, xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, tăng cường các hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, vì thế sức chiến đấu của toàn Đảng đã được nâng lên rõ rệt! Với việc đẩy mạnh có hiệu quả hệ thống các giải pháp trên, lò tôi luyện bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ đảng viên đã được nung nóng. Hàng triệu cán bộ đảng viên được tôi luyện trưởng thành, thực sự là tấm gương cho quần chúng noi theo. Hàng nghìn đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” đã bị xử lý nghiêm khắc!

Những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng, trực tiếp xây dựng, củng cố niềm tin yêu của toàn dân đối với Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh!

Vào thời điểm giao hòa giữa năm Mậu Tuất và Kỷ Hợi, cùng với gió xuân, hương xuân, niềm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc và tương lai, tươi sáng của dân tộc đang tràn ngập cả đất trời và trong lòng mỗi người dân Việt Nam!.

Những thắng lợi to lớn, toàn diện của năm 2018 cùng với lòng tin yêu của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được nâng cao đã tạo điều kiện, tiền đề, tạo đà và động lực mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến lên thực hiện thắng lợi, những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 năm bản lề, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng!.

PGS.TS Đào Duy Quát

Theo dangcongsan.vn


Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]