02/10/2023 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Đề nghị công nhận nước mắm là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam; Kêu gọi vốn tư nhân để mở rộng, nâng công suất sân bay Thọ Xuân; Giá vé máy bay...

Tắt [X]